Vitolds Valeinis

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (45); Compiler (7); Editor (35); Artist (1); Author of the comment (12); Person of reception (9)

Photos: Person in photo(2)

NameVitolds Valeinis
Personal informationVALEINIS Vitolds (1922.27.VII Istras pag. Rudovā - 2001. 20.XII Rīgā, apbed. I Meža kapos) - literatūras zinātnieks, kritiķis un pedagogs, filol. z.d. (1972), habil. filol. doktors (1992), valsts emeritētais zinātnieks (1996).
Dz. zemnieku ģim. Beidzis Ludzas vsk. (1941), LVU Filol. fak. Latviešu val. un lit. nod. (1947), aspirantūru latv. lit. (1950). 1951-95 strād. LU Latv. lit. katedrā, prof. (1976), lasījis lit. teorijas lekciju kursu. RS. b. (1960).
Pirmā publikācija - raksts par studentu zin. darbu "Latvijas Valsts Pedagoģiskajā institūtā" laikr. "Padomju Students" 1948.11.XI. Pirmā recenz. "Jaunās dzīves pausme" - par B. Saulīša dzejoļu krāj. "Gaismas gadi" laikr. "Padomju Students" 1950.19.VI. Lit. teorijā V. pētījis satīras, lit. virzienu, bet īpaši - tēlainības, poētikas u.c. problēmas dzejas teorijā. Lit. zinātnes metodoloģijā aplūkojis gk. daiļdarbu analīzes jautājumus. Sar. grām.: "Poētika" (1961), "Par dzeju" (1967), "Ievads literatūras zinātnē" (1978, pārstrād. izd. 1994), "Dzīve - metafora - dzeja", "Literatūras teorija" (abas 1982), "Daiļdarba analīze" (1999), "Ievads latviešu literatūrteorijas vēsturē" (1999).
Rakstu krāj. "Rakstnieki un meistarība" (1975), "Daiļdarba analīze" (1981) u.c. līdzautors. Lit. vēsturē V. pētījis latv. lirikas attīstību, virzienus un stilu, publicējot nozīmīgas monogrāfijas - "Latviešu lirika XX gadsimta sākumā (1900-17)" (1973) un "Latviešu lirikas vēsture" (1976, ZA A. Upīša prēm. 1977), "Latgaliešu lirikas vēsture" (1998). Literatūrkritikā (recenz., problēmrakstos, gada pārskatos) sistemātiski aplūkojis dzejas attīstību un vērtības. V. literatūrkrit. analīzēm raksturīga teorētiska nosliece. Sast. "Latviešu dzejas antoloģijas" 2. un 3. sēj. (1971-73, sar. arī ievadapceres un dzejn. biogrāfijas), tematiskas dzejas antoloģijas "Mātei" (1971) un "Jūras dziesmas" (1973), J. Poruka stāstu izlasi (1959).
L. Vējāns A. Rudavas kalnu dēls // Karogs, 1972, 7; Profesors Vitolds Valeinis: Pers. bibl. rād. R., 1982; Vējāns A. Profesora Vitolda Valeiņa pļaujas laiks // Latgales Laiks, 1992, 25.VII; Bērsons I. Dzejas draugam dziļā sniegā aizejot // Karogs, 2002, 2.
B. Tabūns
Occupationsliterary scholar
literary critic
educator
Birth time/place27.07.1922
Tagad – Lauderu pagasts.
Education
mācījies
Zilupē

1936 – 1941
mācījies
Ludzas ģimnāzijā

1942 – 1947
studējis
LVU Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļā

1950
mācījies aspirantūrā
LVU Filoloģijas fakultātes aspirantūru latviešu literatūrā
Place/time of death20.12.2001
Rīga
Rīga
Buried
RewardsAndreja Upīša prēmija (ZA)
Prēmija piešķirta par darbu "Latviešu lirikas vēsture".
1977

Map legend

Showing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of place
  
1Rīga
(Rīga)
20.12.2001Place/time of deathCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.