Jānis Plotnieks

lv
Report to editor

Works: Author (114); Publisher (1); Compiler (1); Person of reception (20)

Photos: Person in photo(1)

NameJānis Plotnieks
PseudonymJ. Daukste, J. Spuļģis
Personal informationPLOTNIEKS Jānis (1932.24.III Jaungulbenes pag. Grūžupēs - 2003. 8.I Rīga, apbed. Baltezera kapos) - rakstnieks.
Dz. zemnieku ģim. Beidzis Gulbenes vsk. (1952) un LVU Vēst. un filol. fak. Latviešu val. un lit. nod. (1957). Strād. LVI (vēlāk izdevn. "Liesma") par red. (1956-58 un 1969-71), laikr. "Literatūra un Māksla" par nod. vad. (1959-65), žurn. "Draugs" (70. gados), "Zīlīte" (1983-92). RS b. (1985).
Pirmā publikācija - dzejolis "No Pededzes nāks gaisma" laikr. "Padomju Jaunatne" piel. 1951.10.II. P. dzejnieka rokraksts izveidojās 50. gadu beigās - 60. gadu 1. pusē, kad iznāca krāj. "Nemiera dziesma" (1958), "Zemei pieder zvaigznes" (1961), "Deg Ziemeļu zvaigzne" (1964), "Ar liesmu ledus deg" (1966). Dzejai raksturīga romant. trauksmainība, kaismīgs protests pret mietpilsonību un atpalicību, sociāli motīvi. Stils publicistisks: skaldīta dzejas frāze, pretstatu poētika bez niansēm. Krāj. "Kuģiem nenāk miegs" (1970), "Siena laiks" (1975), "Divkauja ar sevi" (1979), "Ar nātras mīlestību" (1985), izlasē "Zeme un saknes" (1982) patētikas mazāk. Paplašinājies tēmu un intonāciju loks, tapuši pašanalītiski, satīr., arī romances tipa dzejoļi.
Arī P. prozai raksturīgs trauksmains pacēlums. Stāstos "Rotaļa" (1972) un "Viena raiba vasara" (1977) vēstīts par 70. gadu jauniešu mīlestību, darbu, sadzīvi. Tāpat rom. "Ozolu vecis" (1980), stāstā "Zied pienenes pirms salnas" (1983) notikumi skatīti jaunieša acīm, bet to norises laiks senāks - 30. gadu beigas un 40. gadi. Vietām vērojams salkanums. P. public. arī aprakstu grām. "Ceļi sauc tālāk", "Astoņas reizes pāri ekvatoram" (abas 1963), "Nami un cilvēki" (1964), "Bet drosmīgie ir!" (1967), īsprozas krāj. "Zīmējumi smiltīs un akmenī" (1970), dok. stāstu "Tilts" (1984). Bērniem sar. dzejoļu krāj. "Jūrnieks uz sēkļa" (1964), "Cīrulis uz saules stara" (1970). Stāstā "Melnie un baltie" (1966) aprakstīti dzelzceļnieku puiku piedzīvojumi Gulbenē 30. gados, grām. "Melnais brīnums" (1967) apkopoti seši stāstiņi par Āfriku. Pēc P. scenārija uzņemtas mākslas filmas "Ilgās dienas rīts" (1968, arī grām. kā kinostāsts "Briežu zemes putenī") un "Vārnu ielas republika" (1970, pēc J. Grīziņa stāsta). 1992 izd. emocionāli piesātinatu atmiņu grām. "Pērkonu rātais..." - par O. Vācieti un savas paaudzes literātu likteņiem padomju gados.
Atdzejojis un lielākoties arī sakārtojis un sar. priekšv. vai pēcv. krāj.: M. Eminesku krāj. "Dzeja" (1959, tulk. kopa ar A. Skalbi), M. Tanka "Gadu pēdas" (1960) un "Tāšu taure" (1981), A. Mališko "Ar baltu liesmu ieva deg" (1963), V. Brjusova "Zeme un sapnis" (1973) u.c. Tulk. somu aut. M. Lasilas stāstu "Pēc sērkociņiem" (1959, arī pēcv. aut.). Dzejoļi ir komponēti. P. darbojies arī literatūrkritikā. - Ps.: J. Daukste, J. Spuļģis.
- Ps.: J. Daukste, J. Spuļģis.
L. Jugāne V. Vēl viena laikmeta liecība // Rakstn. Vārds, 1992, 2.VII.
I. Sekste
Occupationspoet
author
Birth time/place24.03.1932
Dzimis Jaungulbenes pagasta Grūžupēs.
EducationUnknown – 1952
mācījies
Gulbenes vidusskolā

Unknown – 1957
studējis
LVU Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļā
Place/time of death08.01.2003
Rīga
Rīga
Buried
RewardsLatvijas Rakstnieku savienības prēmija
Prēmija piešķirta par dokumentālu stāstu "Tilts".
1983

Birutas Senkēvičas-Ziemanes piemiņas fonda balva
Balva dzejas kategorijā piešķirta par manuskriptu "Vergu asinis".
2002

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of place
  
1Rīga
(Rīga)
08.01.2003Place/time of deathCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.