Aleksis Rubulis

lv
Ziņot redaktoram

Kolekcijas (1)

Darbi: Darba autors (27); Sastādītājs (3); Komentāra autors (1); Recepcijas persona (23)

Attēli: Persona attēlā(2)

VārdsAleksis Rubulis
KopsavilkumsAleksis Rubulis (1922–2015) – rakstnieks, zinātnieks. Kopš 1951. gada dzīvoja ASV. Pētījumi salīdzinošajā literatūrzinātnē sakopoti grāmatā "Baltic literature" ("Baltijas literatūra", 1970), tas ir somu, igauņu, latviešu un lietuviešu literatūras salīdzinošs pārskats. Sarakstījis romānu par kara notikumiem "Ar nāvi uz tu" (1954, atkārtots izdots Latvijā 1993), stāstu un noveļu krājumu "Via tua", alegoriju "Katram savs" (abi 1956). Īsajā romānā "Ar gribu" (laikrakstā "Latvija Amerikā" 1971) stāstīts par 14. gs. indiešu dzejnieku un karavadoni Hariharu. Dzejoļu krājumos "Uz Latgali" (1975) un "Testaments" (1988) ietverti dzejoļi, kuros pausta mīlestība uz zaudēto dzimteni, kā arī filozofiskas pārdomas. Sastādījis latgaliešu dzejas antoloģiju "Latgaļu dziesminieki" (1954), Alberta Sprūdža noveļu izlasi "Saule līdumā" (1957), latviešu rakstnieku darbu antoloģiju angļu valodā "Latvian literature" (1964), izlasi "Latvian folk tales" ("Latviešu tautas pasakas", 1982), teoloģisko rakstu krājumu "Katolicisms" (1987), enciklopēdiska rakstura izdevumu "Katoļu rokasgrāmata" (1990), grāmatu "Jēzus Kristus Evaņģēlija komentāri" (1994). Publicējis daudzus rakstus par literatūru, vēsturi un reliģijas jautājumiem ASV, Kanādas, Vācijas, Indijas un citu valstu periodiskajos izdevumos. 20. gs. 90. gados Latvijā izdotas vairākas grāmatas: dzejoļu krājums "Atziņas" (1992), prozas darbu krājums "Trīs zvaigznes" (1995), rokasgrāmata "Teoloģija+vēsture+arheoloģija" (1996), "Reliģija un arheoloģija" (2000), "Bibliskā arheoloģija" (2001).
Personiska informācijaKopš 1951: dzīvoja ASV. Sākumā strādāja par rasētāju, vakaros un nedēļas nogalēs nodarbodamies ar rakstniecību un studijām.
Profesionālā darbība

Literārā darbība

1950: laikrakstā "Latvija" publicēts dzejolis "Likteņa kalve" 25. novembrī un laikrakstā "Brīvā Balss" publicēts pirmais stāsts "Gaisma un tumsa".

Literārie darbi
1954: Ar nāvi uz tu: romāns (atkārtoti Latvijā 1993),
1956: Via tua: stāstu un noveļu krājums.
1956: Katram savs: alegorija.
1971: Ar gribu: īsromāns (publicēts laikrakstā "Latvija Amerikā").
1975: Uz Latgali: dzejas krājums.
1988: Testaments: dzejas krājums.
1992: Atziņas: dzejas krājums.
1995: Trīs zvaigznes: prozas darbu izlase.

Citi darbi
1954: Latgaļu dziesminieki: latgaliešu dzejas antoloģija.
1964: Latvian literature: latviešu rakstnieku darbu antoloģija angļu valodā.
1970: Baltic literature.
1982: Latvian folk tales: izlase.
1987: Katolicisms: teoloģisku rakstu krājums.
1990: Katoļu rokasgrāmata: enciklopēdiska rakstura izdevums.
1994: Jēzus Kristus Evanģēlija komentāri.
1996: Teoloģija+vēsture+arheoloģija: rokasgrāmata.
2000: Reliģija un arheoloģija.
2001: Bibliskā arheoloģija.

Akadēmiskā, zinātniskā un pētnieciskā darbība

Studējis un veicis pētījumus Hamburgas, Getingenas un Madrides universitātēs, Kongresa bibliotēkā Vašingtonā, Britu muzejā Londonā un citur.

Strādājis Berri koledžā Maiami, Niagaras universitātē, kā arī Notrdeimas universitātē bijis Austrumeiropas un padomju katedras vadītājs; mācīja salīdzināmo literatūru vēstures un politisko zinātņu kontekstā un kopsakarībās.
Lasījis lekcijas
Ņujorkas, Viskonsinas, Indianas, Maiami un Pensilvānijas universitātēs, kā arī piedalījies Amerikas profesoru apvienības kongresos.

Publicējies latviešu, amerikāņu, vācu, japāņu, somu, spāņu, indiešu, brazīliešu un dāņu zinātniskos žurnālos un presē, kā arī referējis par Latviju un PSRS televīzijā un konferencēs.

Pēc pensionēšanās dzīvoja Čikāgā, piedalījās katoļu draudzes dzīve un latviešu katoļu studentu un akadēmiķu apvienības "Dzintars" Čikāgas vienībā.

Pagodinājumi
2005: piešķirts Starptautiskās dzejas bibliotēkas (poetry.com) redaktoru atzinības raksts par "Izcilu sasniegumu dzejā". Atzinība piešķirta par dzejoli "Atziņa" angļu valodā: "Reverie", kam savā laikā mūziku komponējusi Holivudas "World Music" un kas ir ieskaņota skaņu platē. No daudz tūkstošu pasaules dzejnieku dzejoļiem 2005. gadā atzinību izpelnījušies tikai trīsdesmit divi.

Par ieguldījumu rakstniecībā piešķirtas atzinības – Latvijas katoļu Baznīcas goda raksts, 2005. gadā ALKAs pasniegtais atzinības raksts.
Dr. Bīskapa Jāzepa Rancāna fonda laureāts.

Citātu galerija

Par romānu "Ar nāvi uz Tu" (Čikāga: J. Šķirmanta apgāds, 1954)

"Aleksis Rubulis savā vēsturiskā ro mānā "Ar nāvi uz tu" stāsta par latviešu leģionāru pārdzīvojumiem un cīņām, kas risinājās 1944./45. g. Krievijā, Latvijā un Vācijā. Jo spilgti attēlotas cīņas pie Novosokolnikiem, Ilmenes purva un ap Melno jeb Nāves kalnu pie Bordovas. Dziļi traģiska ir latviešu karavīru piespiedu atkāpšanās pār Latvijas robežu. [..] Leģionam vienmēr no jauna jāatkāpjas, jo tuvojas Vācijas sabrukums, pie kam vāciešu nodevības un gļēvulības dēļ jācieš smagi zaudējumi. Grāmata noslēdzas ar padošanos amerikāņiem 1945. g. maija sākumā. A. Rubuļa darbs ir varonības un slavas dziesma latviešu karavīriem Otrā pasaules kapa laikā. [..] Grāmatai 36 nodaļas, no kurām liela daļa veltīta tiešiem kauju aprakstiem. Bet cauri niknajam cīņu troksnim allaž jūtam, ka aiz tā pukst dzīvas cilvēku sirdis. Atsevišķo karavīru pār dzīvojumi un vides tēlojumi autoram padevušies visai teicami. Romānā sastopam veselu virkni labi raksturotu komandieru un kareivju tipu. Šeit pieminētās personas, šķiet, pa lielākai daļai ir vēsturiskas, tikai tās sauktas neīstajos vārdos. [..] Autors, kas pats bijis leģionārs, tēlo personīgos pārdzīvojumus un faktus, vajadzības gadījumā tos papildinot ar dzejisku iztēli. [..] A. Rubulis savu darbu veicis ar patriotismu, mīlestību un krietnu māku. Autora stils ir moderns, kas izpaužas koncentrētā, lietišķi dabiskā izteiksmē un samērā īsos, aprautos teikumos. Valoda visā visumā laba. Vārdu krājums papildināts ar dažiem mazāk lietotiem, bet noderīgiem vārdiem. Kautgan autors saviem varoņiem liek runāt karavīru žargonā, tomēr tas atbilst īstenībai un piemērots sižetam."
Vitens, Zigfrids. Piemineklis latviešu leģionāriem. Daugavas Vanagi, Nr.2 (01.03.1955)

Par stāstu un noveļu krājumu "Via tua" (Čikāga: Alfrēds Kalnājs, 1956)

"Ar jauno stāstu un no vaļu krājumu Rubulis mūs pārsteidz pavisam neparastā kārtā. Lasītājs izlasa vienu sacerējumu pēc otra un meklē pēc stāstiem un novelēm. Taču to it kā nebūtu mūsu parastajā izpratnē .Vairums diezgan īsi gabaliņi, kas lasīt lasās ļoti labi. Tur katrā atklājas kāds pārsteigums, kāds simbolisks sabiezinājums, dziļas dvēseles cīņas, kāds vienreizējs notikums, izšķirīga dzīves situācija vai "ierāmēta" traģēdija. [..] Visumā jāsaka, ka tas ir pievilcīgs un dziļām atziņām bagāts episko darbu krājums, kurā atspoguļojas viņa rakstnieka personība. Moderns, neparasti moderns ir mūsu jaunais autors. Izteiksmes līdzekļus bagātāk apgūstot un cietāk saliedējot savu stilu, varam cerēt uz modernu novelistu. Tieši novelistiskie elementi mūsu autoram bagātīgi krājumā; vienīgi
to izmantošana vēl nepilnīga."
Spoģis, Alberts. Via tua. Latvija Amerikā, Nr.36 (04.05.1957)


Par dzejas krājumu "Testaments" (1988)

"Rubulis ir sakārtojis savu pēdējā gadu desmita sarakstīto dzejoļu krājumu "Testaments". Krājumā ietverti 69 dzejoļi. Vairumā tā ir domu dzeja. Sevis, apkārtnes, notikumu un pasaules ainavošana un analīze ar intelekta asmeni. Vietumis ar siltu sirdi, kristīga cilvēka iejūtu A. Rubuļa acis un dvēsele apglāsta cietējus pasaules ceļos. [..] A. Rubuļa dzejoļus lasot, katrs izjutīs, ka viņa dzejas vārds kalpo cilvēkam, bet vēl vairāk Dievam. [..] Dzejoļu krājumā daudz spēka balsu. Ne mazāk aizkustinošu ainavu. Tās rindas, kurās izskan skaļāku un novalkātu deklarāciju frāzes, izkrīt ārā no labas dzejas auduma."
Klīdzējs, Jānis. Alekša Rubuļa "Testaments". Laiks, Nr.39 (14.05.1988)
Nodarbesrakstnieks
literatūrzinātnieks
Dzimšanas laiks/vieta11.10.1922
Rundānu pagasta Sūnpļavās.

Izglītībanezināms – 1948
Baltijas Universitāte
Pineberga
Pinneberg, Schleswig-Holstein, Germany

Studējis tiesību zinātnes un filoloģiju; ieguvis maģistra grādu jurisprudencē.


1949 – 1951
Madrides Universitāte
Madride
Madrid, Spain

Papildinājis zināšanas pēc Baltijas Universitātes beigšanas 1949. gadā.


1951
Čikāga
Chicago, Illinois
Studējis Lojolas universitātē Čikāgā.

1965
South Bend
South Bend, Notre Dame, Saint Joseph County, Indiana, United States

Papildinājies Notre Dame universitātē Sautboudā (ASV), studējot aizvēsturi, teoloģiju un politikas zinātnes.

Darbavieta1961 – 1962

1961: sācis strādāt Maiami universitātē par vācu un krievu valodas un literatūras pasniedzēju.


1962 – 1965
Amerikas Savienotās Valstis
United States

no 1962: Niagaras universitātē lasījis lekcijas salīdzinošajā literatūrzinātnē.


1965
Amerikas Savienotās Valstis
United States

Mācībspēks Notre Dame universitātē Sautboudā.

Dalība organizācijās Latviešu katoļu studentu un akadēmiķu apvienība "Dzintars"
Čikāga
Chicago, Illinois

Darbojās apvienības Čikāgas vienībā.

DienestsLatviešu leģions

Bijis kaprālis; iesaukti divi Rubuļa brāļi, kas kaujās krituši.

Emigrē1951
Amerikas Savienotās Valstis
United States
Izceļoja no Vācijas uz ASV.
Ceļojums1968
Anglija
England, United Kingdom

1968
Somija
Finland

1968
Zviedrija
Sweden

1968
Vācija
Germany
ApcietinājumsBeļģija
Belgium
Kā latviešu leģionārs pēc Otrā pasaules kara beigām nonācis gūstekņu nometnē Beļģijā.
Miršanas laiks/vieta20.12.2015
Čikāga
Chicago, Illinois
ApbalvojumiJāzepa Rancāna fonda balva
Piešķirta par viņa ilggadējo un nozīmīgo darbu latviešu literatūras druvā.
2004

Kartes leģenda

Tiek rādīti ieraksti 1-14 no 14.
#VietaDateVeidsVietas tips
  
1Čikāga
(Chicago, Illinois)
20.12.2015Miršanas laiks/vietaPilsēta
2Amerikas Savienotās Valstis
(United States)
1951EmigrēValsts
3Pineberga
(Pinneberg, Schleswig-Holstein, Germany)
1948IzglītībaPilsēta
4South Bend
(South Bend, Notre Dame, Saint Joseph County, Indiana, United States)
1965IzglītībaPilsēta
5Madride
(Madrid, Spain)
1949 - 1951IzglītībaPilsēta
6Čikāga
(Chicago, Illinois)
1951IzglītībaPilsēta
7Amerikas Savienotās Valstis
(United States)
1962 - 1965DarbavietaValsts
8Amerikas Savienotās Valstis
(United States)
1965DarbavietaValsts
9Anglija
(England, United Kingdom)
1968CeļojumsValsts
10Somija
(Finland)
1968CeļojumsValsts
11Zviedrija
(Sweden)
1968CeļojumsValsts
12Vācija
(Germany)
1968CeļojumsValsts
13Beļģija
(Belgium)
(Nav norādīts)ApcietinājumsValsts
14Čikāga
(Chicago, Illinois)
(Nav norādīts)Dalība organizācijāsPilsēta

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.