Vilhelms Šteineks

lv
Report to editor

Works: Author (1); Atdzejotājs (2); Person of reception (1)

NameVilhelms Šteineks
Personal informationŠTEINEKS Vilhelms (1681 Vecaucē - 1735 Tukumā) - dzejnieks.
Dz. latviešu ģim., māte - bērnu saņēmēja. Audzis Tukuma apkārtnē. Māc. Jelgavas pils. sk. Ziemeļu kara laikā, domājams, ar pārtraukumiem, stud. teoloģiju Kēnigsbergas univ. (1702 - apm. 1711). sakarā ar lielo mācītāju trūkumu pēc mēra epidēmijas (1710) Š. ieguva palīgmācītāja vietu Jelgavā (1711), 1712-35 luterāņu mācītājs Tukumā.
A. Grēvena sast. Kurzemes dziesmu grām. "Jelgavas jauna in pilnīga latviešu dziesmu grāmata.." (1727) ievietotas Š. dziesmas: "Ak vaigs no asins strutām", "Man tiešām netīk, saka Dievs", "Es lūdzos divi lietas man", "Kungs dievs, mums gribi žēlīgs būt". 1730 vācu val. iespiesta saturā asā Š. apsveikuma kantāte Kurzemes hercogam Ferdinandam kāzu dienā. Mitol. tēlu sarunas formā Š. alegor. simbolos kritizēja hercoga vājo varu, protestēja pret priviliģēto kārtu patvaļu un tautas grūto dzīvi, pravietoja atmaksas stundu. Sakarā ar šo bez cenzūras atļaujas iespiesto dzejojumu notika konsistorijas tiesas prāva (1732). Š. tika atzīts par vainīgu, viņam lika segt tiesas izdevumus un uz četrām nedēļām atstādināja no amata. - Kript.: W.St.
L. Birkerts A. Latviešu inteliģence savās cīņas un gaitās. R., 1927, 1. d.; Ķiploks E. Vilhelms Šteineks // Universitas, 1930, 6; Otto G. Ein kurlandischer Press-Process aus dem Jahre 1732 // Sitzungs-Berichte der kurlandischen Gesellschaft fur Literatur und Kunst.. aus dem Jahre 1892. Mitau, 1893.
Z. Frīde
Occupationspoet
Birth time/place1681
Vecauce
Vecauce, Vecauces pagasts, Auces novads
Education
mācījies
Jelgavas pilsētas skolā

1702 – 1711
studējis
Ziemeļu kara laikā, domājams, ar pārtraukumiem
teoloģiju Kēnigsbergas universitātē
Place/time of death1735
Tukums
Tukums, Tukuma novads

Map legend

Showing 1-2 of 2 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Vecauce
(Vecauce, Vecauces pagasts, Auces novads)
1681Birth time/placeVillage
2Tukums
(Tukums, Tukuma novads)
1735Place/time of deathCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.