Semjons Haņins

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (39); Translator (1); Atdzejotājs (10); Compiler (8); Editor (10); Author of the comment (3); Person of reception (14)

Photos: Person in photo(1)

NameSemjons Haņins
PseudonymСемён Ханин
Name at birthAleksandrs Zapoļs, Александр Заполь
SummarySemjons Haņins (1970, īstajā vārdā Aleksandrs Zapoļs) – dzejnieks. Publicē dzeju latviešu un krievu presē kopš 1990. gadu nogales, kopš 1999. gada darbojas krievu dzejnieku tekstgrupā "Orbīta", veidojis almanahus "Orbīta" (kopš 2000. gada), piedalījies dzejas lasījumos un performancēs dažādās valstīs. Tulkojis latviešu dzejnieku dzeju krievu valodā. Viņa darbi publicēti Maskavā izdotajās krievu dzejas antoloģijās "Девять измерений" un "Освобождённый Улисс", kā arī "Orbītas" almanahos un dzejas izlasēs dažādās valodās. Izdevis divus bilingvālus dzejoļu krājumus krievu valodā un latviešu atdzejojumā "tikko" (2003) un "peldus" (2013); 2017. gadā iznākusi dzejas izlase "Bet ne ar to"; 2019. gadā – izlase "ne tā", kurā iekļauti iepriekšējā izlasē apkopotie dzejoļi jaunā atdzejojumā. Viņa dzejas izlases iznākušas čehu valodā (2009) un ukraiņu valodā (2015). 2011. gadā iznākusi viņa sastādītā antoloģija "Latviešu krievu dzeja", kurā apkopoti dažādu latviešu autoru krievu valodā sarakstītie dzejoļi.
Work

Dzeja

2003: “только что/ tikko” (Orbīta/Neputns, atdzejotāju kolektīvs).
2013: “вплавь/ peldus” (Orbīta, atdzejotāju kolektīvs).
2017: “Ηο не тем/ Bet ne ar to” (Neputns,atdzejotāju kolektīvs).
2019: “ne tā” (Orbīta, atdz. Ilmārs Zvirgzds).

Atdzejojumi citās valodās

Semjona Haņina dzejas kopa, kas atdzejota 19 valodās https://www.lyrikline.org/en/poems/nashupyvaya-gub...

Krievu valodā atdzejojis Kārļa Vērdiņa, Marta Pujāta, Māra Salēja, Pētera Draguna, Krišjāņa Zeļģa, Eduarda Aivara u.c. latviešu dzejnieku darbus.
Quotations

Par dzejas izlasi "Bet ne ar to" (Neputns, 2017)

"Haņina dzejoļi sākas brīdī, kad pieredzes kulminācija ir atšķēlusi autoru no piedzīvotā ar mērķi, lai viņš savu pieredzi deformētu valodā. Šeit dzejas subjekta izteiksme visprecīzāk būtu raksturojama kā meditatīva introspekcija, kurā no pieredzes tiek atskaldīti galvenie dzejoļa tapšanas cēloņi, ar kuriem operē autora balss un kuri, pārveidoti apātiskā elektriskā strāvā, rezultējas pagurumā, kas seko pēc izlādes. Haņins visai veikli savu valodu un poētiku ir atsvabinājis no jebkādām iespējām tai uztiept tradicionālus dzejas interpretācijas līdzekļus, viņa arsenāls pieprasa ko citu. Viņa dzejoļi drīzāk ir iztēles vingrinājumi, kuri, pielāgojot tos savai apziņai, padara jebkādus domāšanas modeļus neskaidrus, un, runājot par tiem, saprotamības kļūst arvien mazāk. Autors atļaujas ievīt tekstā tieši tik daudz detaļu, lai, tās saliekot kopā kā puzli, lasītājs spētu savā apziņa projicēt vēstījumu, kuru atkodējot var nolasīt arī "emocionalitāti", kas ierasti tiek saistīta ar labu dzeju. Te jāatzīmē, ka Haņina teksti ir ārkārtīgi trausli un necieš varmācīgu intervenci; tie izsaka spriedumu un neļauj tam pretoties."

Ķirķis, Raimonds. Viedais biklums. Punctum, 15.12.2017.

Par dzejas izlasi “ne tā” (Orbīta, 2019)

Unikāls gadījums – pāris gados tiek izdotas divas viena autora atdzejojumu izlases ar gandrīz identisku saturu. Šķiet, Semjona Haņina atdzejošana latviski ir kāds mūžam nebeidzams projekts. Un allaž ir sajūta, ka tieši Haņins tā arī pa īstam nav atdzejots. Haņinu varētu saukt par visklasiskāko Orbītas dzejnieku. Turklāt dzīvā runas intonācija nodrošina daudz lielāku t.s. cilvēciskā siltuma klātieni. Atdzejotājs pakļāvīgi seko intonācijai, bet līdz ar pirmajiem soļiem ielūst mānīgi stingrajā teksta ledū. Tad – ķepurošanās atpakaļ uz krastu.”

Salējs, Māris. Kad reiz piedzims Haņina atdzejotājs? Domuzīme, Nr. 4, 2019, 46. lpp.
Occupationspoet
literary scholar
poetry translator
Birth time/place01.09.1970
EducationUniversity of Tartu
Studējis krievu valodu un literatūru.

Unknown – 1994
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050

Filoloģijas fakultāte, bakalaura grāds.


Unknown – 1997
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050
Maģistra grāds.
Participation in organisations1999 Until
Orbita
Rīga
Rīga

Map legendShowing 1-3 of 3 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
1994EducationBuilding, house
2Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
1997EducationBuilding, house
3Rīga
(Rīga)
1999Participation in organisationsCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.