Rasma Darvina

lv
Report to editor

Works: Author (6)

NameRasma Darvina
Name at birthBalode
Personal informationTēvs – grāmatvedis.
Work1967: pirmā publikācija – recenzija par V. Kepena romānu "Nāve Romā" – "Kapitulācija vai brīdinājums?" laikrakstā "Literatūra un Māksla" 1967.12.VIII.

Rakstījusi par 20. gs. vācu literatūras problēmām.
Periodikā publicējusi rakstus par ārzemju literatūras tulkojumiem un latviešu prozu, 90. gados – par politiskās dzīves jautājumiem.

Grāmatā "Hermaņa Heses pasaulē" (1987), izmantojot autora pašatzinumus un kritikas vērtējumus, devusi izvērstu pārskatu par vācu literatūras klasiķa uzskatu un daiļrades attīstību, skaidrojusi viņa prozas intelektuāli ietonēto tēlainību un izteikti nosacīto poētiku.

Zinātniskie grādi

1969: filoloģijas zinātņu kandidāte
1992: filoloģijas doktore
Occupationsscientist
literary scholar
educator
Birth time/place10.01.1928
Education1947

Beigusi J. Raiņa Rīgas 8. vakara vidusskolu


1962
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)

Filoloģijas fakultātes Vācu valodas un literatūras nodaļa


1966
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)

Filoloģijas fakultātes aspirantūra

Zinātņu kandidāta disertāciju aizstāvējusi 1969. gada jūnijā, disertācijas tēma "Jauna tipa attīstības romāns vācu literatūrā".

Working place1962 – 1964
Skolotāja Siguldas internātskolā

1966 – 1995
University of Latvia
Svešvalodu fakultātes Ārzemju literatūras katedras ārzemju literatūras un Vācijas kultūras vēstures docētāja
Place/time of death24.05.2015

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.