Olga Senkāne

lv
Report to editor

Works: Author (34); Person of reception (1)

NameOlga Senkāne
Name at birthŠibanova
SummaryOlga Senkāne (1972) - literatūrzinātniece, filoloģijas doktore (2003), Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas asociētā profesore.
Work2003: ieguvusi filoloģijas doktores grādu par disertāciju "Ilzes Šķipsnas prozas poētika. Sižets. Tēli. Vēstījums".
Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Doktora studiju programma "Filozofija" doktorante.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas asociētā profesore.
Pētnieciskās intereses: kultūras filozofija, salīdzināmā literatūrzinātne, Latgales kultūras Vēsture, teātra režija.

Zinātniskās publikācijas
1996: Karnevalizācija Pūrmalīša novelistikā. Latgaliešu literatūras un literārās (rakstu) valodas izpētes problēmas: zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne: Rēzeknes augstskola.
2017: Cikli Raiņa dzejoļu krājumā "Gals un sākums". Gals un sākums. Rainis : 21. gadsimta sākuma skats: kolektīvā monogrāfija. Rīga: LU LFMI apgāds.
2017: Two versions
2018: Tēlu simetrija Ingas Ābeles "Klūgu mūks". Via Latgalica. Nr. 10. Rēzekne.
2018: Kādēļ ko aprakstīt no jauna jeb par Johana Volfganga Gētes mūžīgā žīda ieklīšanu Rūdolfa Blaumaņa "sētā". Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā. Rakstu krājums. 23. Liepāja: LiePa
2018: Mefistofelis pret Erotu jeb nepieciešamības un brīvības dermarkācija Raiņa dzejā. Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā: rakstu krājums. 24. Liepāja: LiePa.
2019: Šillers, Gēte un Rainis par spēli: kultūrfilozofiski naivā un sentimentālā izpratnes krustpunkti. Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā: rakstu krājums. 25. Liepāja: LiePa.
2019: Gēte un Šillers par kultūru: virzība uz augšgalu vai bezgalīgs līdzsvara meklējums? Reliģiski-filozofiski raksti. 27. sēj. Rīga.
2021: Antīkais Edvarta Virzas 20. gs. 20. gadu dzejā. Edvarts Virza: ideologs, karavīrs, dzejnieks: kolektīvā monogrāfija. Rīga: Zinātne.
2022: Atgriešanās kustība kultūrā jeb kā norma kļūst par ideālu. Gētes "Fausta" piemērs. Normalitāte un ārkārtējība filosofiskā skatījumā. Rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.

Mācību līdzekļi
1999: Sirreālisms prozas tekstā. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola.
2004: Modernistiskās prozas analīzes pamataspekti. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola.

QuotationsSevi raksturojusi: spīts – neskatoties uz šķēršļiem – iet uz savu mērķi; nespēja atsacīt – lai cik maz laika – būt pretimnākošai; principi – nekad nesolīt – bet izdarīt; neapvainoties, ja kāds domā citādi (viņam ir uz to tiesības!) Olga Senkāne (fonds.lv)

Savos pētījumos (ap 70 publikācijas) analizēju galvenokārt filozofisko daiļliteratūru. "Šobrīd manas uzmanības lokā ir vācu romānisti, tāpēc iespēja nodarboties ar pētniecību vienā no Vācijas augstskolām ir nākusi īstajā laikā."
Occupationsdirector
literary scholar
Birth time/place01.08.1972
EducationGreifsvaldes Universitāte
Greifsvalde
Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern, Germany
Ar LU fonda piešķirto Kurta Hāgena stipendiju četrus mēnešus papildināja zināšana promocijas darbam.
Working placeRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
Studentu teātra "ĶerRa" režisore.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
Asociētā profesore.

Map legend

Showing 1-3 of 3 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Greifsvalde
(Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern, Germany)
(Not set)EducationCity
2Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne
(Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601)
(Not set)Working placeBuilding, house
3Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne
(Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601)
(Not set)Working placeBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.