Zanda Gūtmane

lv
Report to editor

Collections (2)

Items: Collector (8); Author (1)

Works: Author (50); Compiler (3); Editor (1); Author of the comment (2); Person of reception (1)

Photos: Person in photo(1)

NameZanda Gūtmane
SummaryZanda Gūtmane (1969) – literatūrzinātniece, filoloģijas doktore (2003), Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes dekāne un asociētā profesore, bakalauru un maģistra studiju programmu docētāja, vairāku jaunu studiju programmu izstrādātāja, tostarp "Baltu filoloģija un kultūra", "Rakstniecības studijas", "Eiropas valodu un kultūras studijas", "Aktiermāksla". Pirmās zinātniskās publikācijas kopš 1999. gada. Pētniecisko interešu lokā Baltijas – lietuviešu un igauņu rakstniecības vēsture, procesi, jaunākās iezīmes; pēta Baltijas rakstniecību salīdzinošā kontekstā, recenzē jaunākos literāros darbus. Piedalījusies vairākus starptautisku zinātnisku rakstu krājumu sastādīšanā, recenzēšanā.
Work1999: pirmās zinātniskās publikācijas.

Pētniecisko interešu lokā Baltijas – lietuviešu un igauņu rakstniecības vēsture, procesi, jaunākās iezīmes; pēta Baltijas rakstniecību salīdzinošā kontekstā, recenzē jaunākos darbus.
Liepājas Universitātē docē kursus bakalaura un maģistra studiju programmās: "Baltijas literatūra”, "Pasaules literatūras un kultūras vēsture”, "Pasaules literatūra: Modernisma un postmodernisma literatūra", Salīdzināmā literatūrzinātne”,"Aktuālie procesi literatūrā: tulkotā literatūra”, "Postmodernisma literatūras paradigma”, "Pasaules literatūra skolā”.

Darbība rakstu krājumu un zinātnisko žurnālu izdošanā
Starptautiskā zinātniskā rakstu krājuma „Aktuālas problēmas literatūras zinātnē” redakcijas kolēģijas priekšsēdētāja un krājuma sastādītāja (2009, 2010, 2011)
Starptautiskā zinātniskā rakstu krājuma „Aktuālas problēmas literatūras zinātnē”/ Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā” redakcijas kolēģijas pārstāve (2007, 2012 – pašlaik)
Starptautiski recenzējamā Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes zinātniskā žurnāla „Scriptus Manet” redakcijas kolēģijas pārstāve (2017–2018), atbildīgā redaktore (2019)

Studiju programmu izstrāde un vadība
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Baltu filoloģija un kultūra”/ „Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” izstrāde Liepājas Universitātē (2009), programmas direktore (2009–2017))
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Eiropas valodu un kultūras studijas” izstrāde Liepājas Universitātē (2011)
Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Rakstniecības studijas” izstrāde Liepājas Universitātē (2010), programmas direktore (kopš 2010)
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Aktiermāksla” izstrāde Liepājas Universitātē (2017)

2003: ieguvusi Dr. philol. par promocijas darbu “Varas tēmas interpretācija Raiņa nepabeigtajā traģēdijā “Kajs Grakhs" un Mārtiņa Zīverta nepabeigtajā lugā “lfigenija”.

Profesionālā atzinība
1999
: saņēmusi Mārtiņa Zīverta Fonda godalgu par maģistra darbu "Varas problēmu interpretācija Zīverta lugā "Ifigenija"".
Quotations"Viņa negrib savu ikdienu iztēloties bez labas grāmatas, izrādes un mūzikas un tikpat lielā mērā arī bez dabas klātbūtnes, kas kā spēcinoša dzīves daļa iekodēta kopš bērnu dienā pie vecvecākiem Cīravā".
Kļepikova, Ilze. Ideāliste pret pamatplūsmu.

"Šis darbs man droši vien devas iespēju veidot savu dzīvi tā, kā es to gribu."
"Esmu gājusi tur, kur durvis ir bijušas vaļā".
LinksAnna Rūtenberga (1897–1983) - Relative
Occupationsprofessor
literary scholar
Birth time/place22.04.1969
Aizpute
Aizpute, Dienvidkurzemes novads
Education1976 – 1987
Liepājas 10. vidusskola
Alejas iela 16, Liepāja
Alejas iela 16, Liepāja, LV-3401

1987 – 1992
Liepāja Pedagogical Institute
Lielā iela 14, Liepāja
Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401

1997 – 1999
Liepājas Pedagoģijas akadēmija (1998–2008)
Lielā iela 14, Liepāja
Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401
Studijas maģistrantūras programmā, beigtas ar Mg. philol. grādu.

1999 – 2002
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050
Studijas Filoloģijas fakultātē Doktorantūras programmā.
Working place1992 – 1993
Liepāja Pedagogical Institute
Liepāja
Liepāja
Asistente.

1993 – 1998
Liepājas Pedagoģiskā augstskola (1993–1998)
Lielā iela 14, Liepāja
Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401
Asistente.

1998 – 2000
Liepājas Pedagoģijas akadēmija (1998–2008)
Lielā iela 14, Liepāja
Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401
Asistente.

2000 – 2003
Liepājas Pedagoģijas akadēmija (1998–2008)
Lielā iela 14, Liepāja
Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401
Lektore.

2003 – 2007
Liepājas Pedagoģijas akadēmija (1998–2008)
Lielā iela 14, Liepāja
Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401
Docente.

2005 – 2009
Institute of Literature, Folklore and Art (UL)
Latvijas Zinātņu akadēmija
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
Pētniece Literatūras vēstures daļā.

2007
Liepaja University
Lielā iela 14, Liepāja
Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401

Asociētā profesore Humanitāro un mākslaszinātņu fakultātē.


2007 – 2010
Liepaja University
Lielā iela 14, Liepāja
Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401
Literatūras katedras vadītāja.

2010
Liepaja University
Kūrmājas prospekts 13, Liepāja
Kūrmājas prospekts 13, Liepāja, LV-3401
Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes dekāne (kopš 2010. gada).

Map legendShowing 1-14 of 14 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Aizpute
(Aizpute, Dienvidkurzemes novads)
22.04.1969Birth time/placeCity
2Alejas iela 16, Liepāja
(Alejas iela 16, Liepāja, LV-3401)
1976 - 1987EducationBuilding, house
3Lielā iela 14, Liepāja
(Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401)
1987 - 1992EducationBuilding, house
4Lielā iela 14, Liepāja
(Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401)
1997 - 1999EducationBuilding, house
5Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
1999 - 2002EducationBuilding, house
6Liepāja
(Liepāja)
1992 - 1993Working placeCity
7Lielā iela 14, Liepāja
(Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401)
1993 - 1998Working placeBuilding, house
8Lielā iela 14, Liepāja
(Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401)
1998 - 2000Working placeBuilding, house
9Lielā iela 14, Liepāja
(Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401)
2000 - 2003Working placeBuilding, house
10Lielā iela 14, Liepāja
(Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401)
2003 - 2007Working placeBuilding, house
11Lielā iela 14, Liepāja
(Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401)
2007Working placeBuilding, house
12Latvijas Zinātņu akadēmija
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
2005 - 2009Working placeBuilding, house
13Lielā iela 14, Liepāja
(Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401)
2007 - 2010Working placeBuilding, house
14Kūrmājas prospekts 13, Liepāja
(Kūrmājas prospekts 13, Liepāja, LV-3401)
2010Working placeBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.