Kārlis Georgs Bergmanis

lv
Report to editor

Works: Author (2)

NameKārlis Georgs Bergmanis
Additional namesNepazīstamais
Personal informationBERGMANIS Kārlis Georgs (lit. ps. Nepazīstamais, *1851.6.IV Tukuma raj. Zentenes pag. Dzirciemā - † 1898.4.II Vitebskā, Baltkrievijā; apbed. Vitebskas luterāņu kapos) – skolotājs, ērģelnieks, kordiriģents un literāts, skolot. Ādolfa B. dēls. Beidzis Tukuma apriņķa skolu, pēc tam nokārtojis elementārskolotāja eksāmenu. Pāris gadus bijis palīgskolotājs pie tēva Dzirciema pagastskolā. Vēlāk nokārtojis apriņķa skolas skolot. eksāmenu, no 1873 bijis skolot. Talsu apriņķa skolā, no 1880 Grenču pagsk. pārzinis, 1885-88 Tukuma apriņķa sk. skolotājs. 1888 izceļojis uz Vitebsku, kur līdz mūža beigām bijis latv. un vācu ev. lut. dr. ērģelnieks un vācu bazn. skolas pārzinis, dib. un vadījis arī Vitebskas latv. kori. Savulaik guvis plašu popularitāti ar F. Reitera [Reuter] lejasvācu izloksnē rakstītās humoristiskās poēmas De Reis’ nach Belligen [Ceļojums uz Beļģiju] lokalizējumu, kas ar pseidonīmu Nepazīstamais un nosaukumu Raibs ceļojums pirmoreiz publicēta 1886, pēc tam piedzīvojusi vēl vairākus izdevumus (1891, 1929).

LIT.: Simsons J., K. G. Bergmaņa 30 gadu nāves atcerei // Illustrēts Žurnāls, 1928, 12, 373. lpp.; Simsons J., Kāds piemirsts atmodas laikmeta kultūrdarbinieks // IMM, 1928, 10, 295. lpp.

B. Jaunslaviete

NEPAZĪSTAMAIS (īst. v. Kārlis Georgs Bergmanis; 1851.6.IV Dzirciema, vēlākā Zentenes pag. Ķesteros - 1898.4.II Vitebskā, Krievijā, apbed. Vitebskas luterāņu kapos) - skolotājs un literāts.
Dz. skolotāja ģim. N. tēvs Ādolfs Bergmanis bijis E. Birznieka-Upīša pirmais skolotājs ("veckungs" grām. "Pastariņš skolā"). Pabeidzis Tukuma apr. skolu, N. strād. Dzirciemā par skolotāju, no 1888 bijis Vitebskas vācu baznīcas sk. pārzinis un ērģelnieks. Miris ar tuberkulozi.
Pirmā publikācija - dzejojums "Stiķi un niķi" pēc lejasvācu dzejn. F. Reitera humor. krāj. "Lauschen und Rimels" (E. Zīslaka "Latviešu kalendārs. 1885"). Minētā darba fragmenti public. arī tupmākajos gados "Latviešu kalendārā" un žurn. "Austrums". Apjomīgākais N. atdzejojums - grām. "Raibs ceļojums.." (1891, 1929 {3}), kas ir F. Reitera eposa "De Reis\' nah Belligen" ("Ceļojums uz Beļģiju") lokalizējums. N. asprātīgi, labā mākslin. līmenī tēlojis Talsu novada saimnieku dēkaino ceļojumu cauri visai Ljai uz Vāciju, lai tur izskolotu savus dēlus par zemkopjiem. Periodikā public. arī N. oriģināldzeja.
L. Simsons J. Kāds piemirsts atmodas laikmeta kultūrdarbinieks // IMM, 1928, 10; t.p. K. G. Bergmaņa 30 gadu nāves atcerei // Ilustrēts Žurn., 1928, 12; t.p. Priekšvārds trešajam izdevumam // Nepazīstamais (K. G. Bergmanis). Raibs ceļojums.. R., 1929.
I. Rubule
Occupationsteacher
organist
conductor
writer
Birth time/place06.04.1851
Ķesteri
"Ķesteri", Zentenes pagasts, Tukuma novads, LV-3123

Dzimis agrākā Dzirciema pagasta "Ķesteru" mājās.

EducationTukuma apriņķa skola
Lielā iela 9, Tukums
Lielā iela 9, Tukums, Tukuma novads, LV-3101

Mācījies Tukumā apriņķa skolā.

Place/time of death04.02.1898
Vitebska
Viciebsk, Belarus

Map legendShowing 1-3 of 3 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Ķesteri
("Ķesteri", Zentenes pagasts, Tukuma novads, LV-3123)
06.04.1851Birth time/placeFarmstead
2Vitebska
(Viciebsk, Belarus)
04.02.1898Place/time of deathCity
3Lielā iela 9, Tukums
(Lielā iela 9, Tukums, Tukuma novads, LV-3101)
(Not set)EducationBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.