Arvīds Ziedonis

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (3)

Photos: Person in photo(1)

NameArvīds Ziedonis
SummaryArvīds Ziedonis (1931-2017) - literatūrzinātnieks. Publicējis angļu valodā vairākas monogrāfijas par latviešu literatūru, to skaitā "The religious philosophy of Janis Rainis, Latvian poet" (1969), kas papildinātā un pārstrādātā veidā 1994 Latvijā izdota latviešu valodā ar nosaukumu "Jāņa Raiņa reliģiskā filozofija". Sarakstījis grāmatu "A Study of Rūdolfs Blaumanis" ("Pētījums par Rūdolfu Blaumani", 1979). Kopkrājumos angļu valodā publicējis rakstus par J. Raini, R. Blaumani, J. Brodski, daudz Ziedoņa raksti iespiesti amerikāņu un latv. zinātniskajos žurnālos. Kā vieslektors lasījis lekcijas Hārvarda, Toronto, Ņujorkas valsts, Līhijas, Dreksela, Stenfordas universitātēs.
Personal informationTēvs - Arvīds Ziedonis, dzelzceļa valsts revidents un Rīgas-Ērgļu dzelzceļa priekšnieks.
WorkStud. vācu val. un filoz. Mīlenberga koledžā Allentaunā, 1955 ieguvis bakalaura grādu. 1958 ieguvis teol. maģistra grādu Filadelfijas luterāņu teoloģiskajā seminārā. Vienlaicīgi studijas turpinājis Getisbergas luterāņu teoloģiskajā seminārā Pensilvānijā. 1962-68 stud. reliģisko filoz., krievu un pasaules lit. Templa univ. Filadelfijā, kur 1968 ieguvis filoz. dokt. grādu. LZA ārz. loc. (1995).
Kopš 1958 mācītājs luterāņu draudzēs vairākās ASV pilsētās, kur sprediķojis anģļu un vācu val., no 1962 krievu lit. lektors Mīlenbergas koledžā, 1968 kļuvis par prof. asistentu, bet 1974 par profesoru, krievu studiju programmas direktoru.
Z. aktīvi darbojies Baltiešu studiju veicināšanas apvienībā, bijis tās žurn. "Journal of Baltic Studies" galv. redaktors (1970-76).
Quotations
Occupationspastor
literary scholar
Birth time/place08.02.1931
Daugavpils
Daugavpils

Education
Pensilvānija
Pennsylvania, USA

mācījies Getisbergas luterāņu teoloģiskajā seminārā Pensilvānijā


Unknown – 1955
Allentauna
Allentown, Lehigh County, Pennsylvania, United States

ieguvis bakalaura grādu vācu val. un filoz. Mīlenberga koledžā Allentaunā


Unknown – 1958
Filadelfija
Philadelphia, PA, USA

ieguvis teol. maģistra grādu Filadelfijas luterāņu teoloģiskajā seminārā


1962 – 1968
Filadelfija
Philadelphia, PA, USA

ieguvis filoz. dokt. grādu reliģisko filoz., krievu un pasaules lit. Templa univ. Filadelfijā

Place/time of death26.06.2017
Pensilvānija
Pennsylvania, USA

Map legendShowing 1-6 of 6 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Daugavpils
(Daugavpils)
08.02.1931Birth time/placeCity
2Pensilvānija
(Pennsylvania, USA)
26.06.2017Place/time of deathRegion
3Allentauna
(Allentown, Lehigh County, Pennsylvania, United States)
- 1955EducationCity
4Filadelfija
(Philadelphia, PA, USA)
- 1958EducationCity
5Pensilvānija
(Pennsylvania, USA)
(Not set)EducationRegion
6Filadelfija
(Philadelphia, PA, USA)
1962 - 1968EducationCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.