Berta Pīpiņa

lv
Report to editor

Collections (3)

Works: Author (4); Person of reception (12)

Photos: Person in photo(8)

NameBerta Pīpiņa
Name at birthZiemele
SummaryBerta Pīpiņa (1883–1942) – sabiedriskā darbiniece, politiķe, literāte. Viena no 20. gs. pirmās puses redzamākajām latviešu sabiedriski politiskajām darbiniecēm, kura pievērsusies arī sieviešu lomas un tiesību, seksualitātes, abortu, jaunatnes dzimumaudzināšanas u. tml. jautājumu aktualizācijai sabiedrībā. Vienīgā sieviete, kas starpkaru periodā bija Saeimas deputāte un viena no pirmajām sievietēm, kas bijusi Rīgas domes deputāte un ieņēmusi tajā vairākus atbildīgus amatus. Literatūrā debitējusi 1935. gadā ar romānu "Lejaskrodznieces meitas".
Personal informationDzimusi Bauskas apriņķa Codes pagasta "Spāriņos", kur saimniekojuši un krogu turējuši viņas vecāki Jēkabs un Līze Ziemeļi. Pēc ģimnāzijas beigšanas Bauskā viņa sāka strādāt par mājskolotāju Harkovā, Ukrainā, savukārt vēlāk par pašas nopelnītiem līdzekļiem 21 gadu vecumā devās uz Berlīni, lai turpinātu izglītību pie Dr. Lipmaņa, apgūstot bērnu valodas defektu labošanas metodiku.
Atgriežoties Latvijā, 1910. gadā Berta Pīpiņa (tobrīd vēl Ziemele) apprecējās ar skolotāju, žurnālistu un literatūrkritiķi Ermani Pīpiņu-Vizuli. Laulībā dzimuši trīs bērni – meitas Biruta un Nora un dēls Jānis.

Work

Sabiedriski politiskā darbība

Pēc Latvijas valsts neatkarības proklamēšanas aktīvi darbojusies dažādās pašvaldībās un sabiedriskajās organizācijās, kā arī politikā – ievēlēta Rīgas domē, pēcāk – Saeimā par deputāti.
Īpaši pievērsusies sieviešu lomas un tiesību, seksualitātes, jaunatnes dzimumaudzināšanas jautājumu aktualizācijai sabiedrībā. Par šiem jautājumiem lasījusi lekcijas, uzstājusies priekšlasījumos un konferencēs – uzstājusies Starptautiskās sieviešu savienības kongresos:
1930: Vīnē,
1933: Stokholmā,
1934: Parīzē,
1936: Dubrovnikā,
1938: Edinburgā

Publicistika

1927: brošūra "Kā es runāju ar saviem bērniem par dzimumu dzīvi".
Periodikā publicējusi rakstus par sabiedriski politiskiem jautājumiem.

Darbība literatūrā

1935: pirmais romāns "Lejaskrodzinieces meitas".
Quotations"Varētu šķist, ka B. Pīpiņa ir revolucionāru ideju paudēja, tomēr publikācijas periodikā un arī romāna ["Lejaskrodznieces meitas"] teksts liecina ko pavisam citu – mērenība, patriarhālo vērtību ne vien respektēšana, bet pat slavēšana un atjaunota iedzīvināšana sabiedrības apziņā kā vēlama un pareiza pretstatā Rietumu brīvdomībai un emancipācijas idejām, kas kardināli atšķiras no "tradicionālajām latviešu vērtībām" [..]
B. Pīpiņas pienesums latviešu literatūrā nav nedz plašs, nedz ļoti vērtīgs, tomēr tas ir būtisks, skatot to laikmeta un dzimumsocialitātes kontekstā, turklāt interesantas ir nianses, kas atklājas romāna "Lejaskrodznieces meitas" un E. Virzas pozitīvisma tradīcijā veidotās poēmas prozā "Straumēni" dialogā un pretstatījumā."

Kušnere, Sigita. Politiķe rakstniecībā – Berta Pīpiņa. Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā, 22. Liepāja: LiePA, 2017, 44. lpp.
"Izceldamās ar lielām runas dāvanām, asām novērošanas spējām un apķērību, Berta Pīpiņa saeimā cienīgi nostājās blakus saviem partijas biedriem, piedzīvojušiem politiķiem — juristiem, kas viņai neliedza savu atzinību kā tautas pārstāvei."

Gailīte, Angelika. Izcila latviete un mocekle. Latvija Amerikā, 1973. 22. sept., 6. lpp.
"Manam sabiedriskam darbam kā sarkans pavediens cauri stiepjas "sieviešu jautājums". To rosīgi šķetināt var tikai sieviešu organizācijās. Tām dažai labai esmu kūmās stāvējusi un skaitos par priekšnieci latvju sieviešu nacionālā līgā. Mans lozungs tur: sievietei ir atkal jāatgūst sabiedrības atziņā dievišķās Madonnas augstumi. Bet ja sieviete tagad izdzīta pelēkās darbdienas maizes peļņā ārpus savas ģimenes, tur viņu aizstāvēt un atbalstīt varēsim tikai pašas saviem kopīgiem spēkiem. Skaitos par ģimenes dzīves mūžīgo vērtību atzinēju un atbalstītāja. Esmu māte trim bērniem un nosodu vienbērnu vai bezbērnu zistēmu. Mēs mātes — nesam sevī mūžības misiju: turpināt cilvēces mūžus, kas klājas zem mums un pacelsies bezgalībā pār mums."

Pīpiņa, Berta. Īss atskats manā dzīvē. Zeltene, 1926, 1. dec., 3. lpp.

Par romānu "Lejaskrodzinieces meitas" (A. Gulbis, 1935)

"Sieviešu kustības darbinieces Pīpiņas "Lejaskrodzinieces meitas" uzsver, ka ne mīlestība piepilda dzīvi, bet pienākums; ka pašvērtība, lepnums cienījams, jo tas atkarīgs no tā, kādā mērā cilvēks veic savus galvenos pienākumus. (..) Lejaskrodziniece saka savai meitai, kam sāncense atņēmusi līgavaini: "Gan vēl atradīsi cilvēku, kas būs tevis cienīgs, un ko tu mīlēsi, ja ne vairāk, tad vismaz kā savu bērnu tēvu." Un tālāk: "Katram cilvēkam ir tikai viens mūžs, kuru nedrīkst nomest citiem par kāju saslauku." Tiešām respektējama rigorozitāte. (..) Intriga patiesi intriģējoši ierežģīta, kolorīts piemērots, kāpinājums spēcīgs. Kā stilistei – sevišķi kā prozas stilistei – Pīpiņai tomēr trūkumu daudz. Viņa itin kā nav rakstījusi prozas darbu, drīzāk liekas, ka romāns veidots vienā vienīgā jūsmas vilcienā. Arī šī liroepiskā romāna varones brīžam par daudz eksaltētas – Katiņa neiet, bet skrien, skrien arī Skara, viņas jaunākā māsa, un arī māte plaša vēriena sieviete, tā kā lasītājs nebrīnās par to, ka ģimenes iekārta Lejaskrogā tuvu matriarhātam. Visumā tomēr cienījamās ekspolitiķes kā romānu rakstnieces debija dod zināmas cerības."

Spektators. Jauni prozaiķi. Daugava, Nr.7 (01.07.1935)
LinksErmanis Pīpiņš-Vizulis (1873–1927) - Husband
Emma Liekne (1886–1942) - Friend
Ķērsta Veckalna (1898–1984) - Friend
Occupationsjournalist
politician
writer
public employee
Birth time/place28.09.1883
Code
Code, Codes pagasts, Bauskas novads
Spāriņu krogs.

ResidenceUnknown – 1941 (Date is approximate)
Ģertrūdes iela 69/71, Rīga
Ģertrūdes iela 69/71, Rīga, LV-1011
Education1880 – 1883 (Date is approximate)
Misa Parish Dugāne Primary School
Misa
Misa, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads

1883 – 1900
Bauska
Bauska, Bauskas novads

Beķera meiteņu proģimnāzija


1904 – 1908
Berlīne
Berlin, Germany

Apguvusi valodas mācīšanas metodi bērniem ar runas defektiem pie Dr. Lipmaņa Berlīnē.

Working place1901 – 1904 (Date is approximate)
Harkiva
Kharkiv, Kharkiv Oblast, Ukraine

Mājskolotāja un audzinātāja kādai slimai meitenei.


00.01.1920 – 00.03.1922 (Date is approximate)
Riga City Council
Rīga
Rīga

Deputāte.


1925 – 1928
Rīga
Rīga
Rīgas pilsētas valdes locekle un trūcīgo apgādāšanas nodaļas vadītāja.

1928 – 1931
Rīga
Rīga

Rīgas pilsētas revīzijas komisijas locekle.


1931 – 1934
The Saeima of the Republic of Latvia
Jēkaba iela 11, Rīga
Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1050

Demokrātiskā Centra deputāte 4. Saeimā.


1934 – 1940
Mēnešraksts "Latviete"

Izdevēja un redakcijas kolēģijas locekle.


1936 – 1940
Pīpiņš un Upmanis
Marijas iela, Rīga
Marijas iela, Rīga

Spiestuves īpašniece un vadītāja.

Participation in organisationsRīga
Rīga

Brīvības pieminekļa komitejas locekle.


Rīga
Rīga

Uzvaras laukuma izbūves komitejas locekle.


Rīga
Rīga
15. maija komitejas locekle.

1917 – 1920
Latvijas Radikāldemokrātu partija
Rīga
Rīga

Partijas biedre, 1917. gada 26. martā ievēlēta partijas izpildu komitejā.


00.08.1917 – 00.09.1917
Latvijas Sociālistisko sieviešu izglītības biedrība
Rīga
Rīga
Izpildu komitejas sekretāre

1920 – 1922
Latvijas Darba partija
Rīga
Rīga
Partijas biedre. Deputāta kandidāte Satversmes sapulces vēlēšanās.

1922 – 1934
Demokrātiskais centrs
Rīga
Rīga

1922 – 1940
Latvju sieviešu nacionālā līga

Priekšsēdētāja (1925-1940)


1929 – 1939
Latvijas Sieviešu organizāciju padome

Dibinātāja un valdes priekšsēdētāja.


1936 – 1938
The International Council of Women (ICW)

Vicepriekšsēdētāja

Travelled1904 – 1909 (Date is approximate)
Vācija
Germany

1904 – 1909 (Date is approximate)
Šveice
Switzerland

1904 – 1909 (Date is approximate)
Krievija
Russia
Deported14.06.1941
Tomska
Tomsk, Tomsk Oblast, Russia
Place/time of death14.11.1942 (Date is approximate)
Tomska
Tomsk, Tomsk Oblast, Russia
Trūkst precīzu ziņu par nometinājuma vietu un miršanas datumu.
MemorialsRīgas Pirmie Meža kapi
Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026
Pirmajos Meža kapos uzstādīts kapakmens – piemiņas vieta Bertai Pīpiņai.
RewardsThe Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece ar Domes 1935. gada 15. novembra lēmumu.
IV šķira
1935

Map legendShowing 1-24 of 24 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Code
(Code, Codes pagasts, Bauskas novads)
28.09.1883Birth time/placeVillage
2Ģertrūdes iela 69/71, Rīga
(Ģertrūdes iela 69/71, Rīga, LV-1011)
1941ResidenceBuilding, house
3Tomska
(Tomsk, Tomsk Oblast, Russia)
14.11.1942Place/time of deathCity
4Tomska
(Tomsk, Tomsk Oblast, Russia)
14.06.1941DeportedCity
5Misa
(Misa, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads)
1880 - 1883EducationVillage
6Bauska
(Bauska, Bauskas novads)
1883 - 1900EducationCity
7Berlīne
(Berlin, Germany)
1904 - 1908EducationCity
8Rīga
(Rīga)
01.01.1920 - 01.03.1922Working placeCity
9Harkiva
(Kharkiv, Kharkiv Oblast, Ukraine)
1901 - 1904Working placeCity
10Rīga
(Rīga)
1925 - 1928Working placeCity
11Rīga
(Rīga)
1928 - 1931Working placeCity
12Jēkaba iela 11, Rīga
(Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1050)
1931 - 1934Working placeBuilding, house
13Marijas iela, Rīga1936 - 1940Working placeStreet
14Vācija
(Germany)
1904 - 1909TravelledCountry
15Šveice
(Switzerland)
1904 - 1909TravelledCountry
16Krievija
(Russia)
1904 - 1909TravelledCountry
17Rīga
(Rīga)
(Not set)Participation in organisationsCity
18Rīga
(Rīga)
(Not set)Participation in organisationsCity
19Rīga
(Rīga)
(Not set)Participation in organisationsCity
20Rīga
(Rīga)
1922 - 1934Participation in organisationsCity
21Rīga
(Rīga)
1917 - 1920Participation in organisationsCity
22Rīga
(Rīga)
1920 - 1922Participation in organisationsCity
23Rīga
(Rīga)
01.08.1917 - 01.09.1917Participation in organisationsCity
24Rīgas Pirmie Meža kapi
(Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026)
(Not set)MemorialsCemetery

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.