Visvaldis Lāms

lv
Report to editor

Collections (2)

Works: Author (81); Person of reception (70)

Photos: Person in photo(3)

NameVisvaldis Lāms
PseudonymEglons
SummaryVisvaldis Lāms (1923–1992) – rakstnieks, publicists. Sešpadsmit romānu un vairāku garstāstu autors. Viņa pirmie romānu iznākuši 20. gadsimta 50. gadu vidū. Bijis iesaukts latviešu leģionā, šai tēmai veltījis vairākus savus darbus. Par darbiem "Baltā ūdensroze" un "Kāvu blāzmā" (leģionāru tēma) nonāca ideoloģizētās kritikas uzmanības centrā, kuras rezultātā rakstniekam uz septiņiem gadiem tika liegta publicēšanās iespēja un darbs tika pilnībā izdots tikai pēc 31 gada. Vairāku Visvalža Lāmu darbu centrā ir cilvēks – cilvēks un darbs, cilvēks un laiks, cilvēks un vēsture. Dzīvi un cilvēkus neidealizējot.
Personal informationDzimis Rīgā Vecmīlgrāvja ostas strādnieka ģimenē. Tēvs nomirst, kad Visvaldim Lāmam ir tikai trīs gadi. Pēc tēva nāves māte ar bērniem pārcēlusies uz Carnikavu, kur iestājies vietējā pamatskolā, pēcāk – Rīgas 9. pamatskolā, kuru pabeidz 1937. gadā. Mācības turpinājis vakara vidusskolā. 1942. gadā iestājies Gaujienas vidusskolā, no kurienes 1943. gadā mobilizēts Latviešu leģionā. 1946. gadā atbrīvots no Iekšlietu tautas komisariāta pārbaudes un filtrācijas nometnes.
Jau piecpadsmit gadu vecumā uzsācis strādnieka gaitas (māceklis mehāniķa darbnīcā, atslēdznieks, ceļu meistars, u. c.), kas ar pārtraukumiem turpinātas trīsdesmit gadus, arī tad, kad profesionāli jau nodarbojies ar rakstniecību. No 1973. gada strādājis tikai rakstnieka darbu.
Work

Darbība literatūrā

Līdz 1968. gadam publicējies ar pseidonīmu – Visvaldis Eglons. Periodikā publicējis stāstus, aprakstus, apceres par literatūru, sabiedriskiem un politiskiem dzīves jautājumiem.
1953: pirmās stāstu publikācijas žurnālā"Zvaigzne": stāsts "Ceļā" 4. numurā, "Sestdienas vakars dzīvoklī Nr. 7 " 10. numurā.
1956: pirmais romāns "Ceļš pa dzīvi", kura pamatā 1954. gadā žurnālā "Zvaigzne" publicētais garais stāsts "Nemiera gars".
1958: žurnālā "Zvaigzne" publicēts stāsts "Baltā ūdensroze" (modernisma estētikas paņēmieni) un žurnālā "Karogs" romāna "Kāvu blāzmā" 1. un 2. daļa, kurā autors pievērsies leģionāru tēmai. Par šiem darbiem un vēl 1960. gadā iznākušo romānu "Kāpj dūmu stabi" Visvaldis Lāms nonāk ideoloģizētās kritikas uzmanības centrā. Kritika akcentēja viņa daiļrades "idejiskās kļūdas", "pilsoņa pozīcijas" trūkumu, nomaldīšanos "dzīves nostūrī" un "atiešanu" no sociālistiskā reālisma pozīcijām. Kampaņa rezultātā rakstniekam uz vairākiem gadiem tiek liegta publicēšanās iespēja.
Quotations"Lāms bija viens no retajiem literātiem – iespējams, pat vienīgais –, kurš rakstīja tā, it kā nepastāvētu cenzūra. Viņš, protams, labi apzinājās, ka ķecerīgie izteikumi un brīvdomīgās rindkopas no romāniem tiks svītrotas, – un tomēr tās tika uzrakstītas. Turklāt runa nav par ideoloģisko brīvdomību vien. Lāms bija pirmais, kurš "latviešu literārās valodas" (tipisks socreālisma produkts) vietā sāka lietot reālo latviešu valodu – arī profānās leksikas slāņus (citiem vārdiem, viņš lāgiem atļāvās no sirds izlamāties; vislabāk tas redzams romāna "Kāvu blāzmā" jaunajā izdevumā. Tāpat Lāms bija pirmais, kurš socreālisma bezcerīgi puritāniskās "mīlestības" vietā aprakstīja gluži cilvēcisku erotiku. Tāpēc visi viņa romāni, izņemot trīs pēdējos – "Kāvu blāzmā" jauno izdevumu, "Ķēves dēlu Kurbadu" un "Abadona mieru" –, ir cenzūras sakropļoti."

Berelis, Guntis. Rakstnieks Abadona miera laikmetā. Visvalža Lāma proza. Latviešu literatūras vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 131. lpp.

"Biogrāfiskā ceļa sarežģītība, uzskatu patstāvība un noturība un asi sociālā aktivitāte prozā un publicistikā – kvalitātes, kuru dēļ cenzūra un oficiozā kritika totalitārisma apstākļos Visvalža Lāma personību un daiļradi vērtēja tendenciozi, vairākus gadus liedzot publicēšanās iespējas. [..]
Daba Visvaldi Lāmu apveltījusi ne vien ar noturīgu raksturu un urdošu prātu, bet arī ar kāpinātas mākslinieciskās fantāzijas spēju. Rakstnieks tiecas veidot tādu vizuāli iedarbīgu pasauli, kurā saista redzējuma neparastība, krāsu sulīgums pretrunīgos raksturos, publicistisks vai filozofisks akcentējums. [..] V. Lāma radošajai personībai raksturīgs īpatnējs spīvums, zināšanu slāpes un lielas darba spējas, tieksme pēc ideāla, dzīvi un cilvēku neidealizējot."

Tabūns, Broņislavs, Visvaldis Lāms. Latviešu rakstnieku portreti. 70.–80.gadi. Rīga: Zinātne,1994, 144. lpp.

"Viņš bija ne tikai rakstnieks, bet ari leģionārs, santehniķis, ceļa strādnieks. Viņš pats ar savu biogrāfiju ir savās grāmatās, traģisks un pretrunīgs kā šis laikmets. Viņš vienmēr bija pret, būdams par. Viņš publiski paziņoja, ka nespers kāju Rakstnieku savienībā, bet ieradās visbūtiskākajos saietos. Viņš redakcijā iebrāžas, skaļi protestēdams, tātad atnesdams jaunu romānu vai publicistisku rakstu."

Jakubāns, Andris, Hānbergs, Ēriks. Visvaldis Lāms. Diena, Nr. 162 (01.09.1992).

"Visvalda Lāma darbiem ļoti lielā mērā piemīt autobiogrāfisks raksturs. Arī rakstnieks pats ir dzīves cīņās ārdēts, pats ir sava ceļa gājējs. Nesalaužama griba, mērķtiecība, neatlaidība un principialitāte ir viņa credo dzīvē un līdz ar to arī literatūrā. Viņa stiprais cilvēks ir izaudzis no dzīves, un tas ir galvenais."

Būmanis, Arnolds. Sava ceļa gājējs. Karogs, Nr. 5, 1968, 124.–129. lpp.
LinksOjārs Lāms (1965) - Nephew
Occupationspublicist
author
Birth time/place22.07.1923
Rīga
Rīga
ResidenceLatvijas PEN klubs
Biedrs.
Education1930 – 1932
Carnikava Primary School
Carnikava
Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads

1932 – 1937
Rīgas 9. pamatskola
Krimuldas iela 2, Rīga
Krimuldas iela 2, Rīga, LV-1039

1940
Rīgas Raiņa 8. vakara vidusskola
Raiņa bulvāris 8, Rīga
Raiņa bulvāris 8, Rīga, Latvija, LV-1050

1942 – 1943
Gaujiena Secondary School
Vidusskola
"Vidusskola", Gaujiena, Gaujienas pagasts, Smiltenes novads, LV-4339

Mācības netiek pabeigtas, jo tiek iesaukts latviešu leģionā.

Working placeRīga
Rīga

Mūrnieks un krāsotājs Krāsaino iespieddarbu fabrikā


1939 – 1941
Rīga
Rīga

Māceklis darbnīcā "Elektrosūknis".


1940
Rīgas artilērijas arsenāls
Strādnieks.

1941
Rīga
Rīga
Atslēdznieks fabrikā "Stars".

1946 – 1952

Ceļu meistars Galvenajā ceļu pārvaldē un Ceļu un tiltu trestā.


1952 – 1954
Grāmatu tirdzniecības pārvalde
Rīga
Rīga
Kalpotājs.

1962 – 1963
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija
Lielā iela 2, Jelgava
Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001

Laborants.


1966 – 1968
Jūrmala
Jūrmala
Atslēdznieks arodbiedrības dziednieciskajās iestādēs.

1970 – 1973
Jūrmala
Jūrmala
Sanitārais tehniķis arodbiedrības dziednieciskajās iestādēs.
Participation in organisations1956 – 1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Biedrs.


00.08.1984
Vācijas Demokrātiskā Republika

Brauciens uz desmit dienām no PSRS Rakstnieku savienības.

1990 – 1992
Latvian Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs.
Service1943 – 1945
Latvian Legion
Travelled1973
Čehoslovākija
Czechia, Slovakia

00.08.1976 – 00.09.1976
Rostoka
Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Germany
Detention1946
Iekšlietu tautas komisariāta (IeTK) pārbaudes un filtrācijas nometne
Place/time of death28.08.1992
Rīga
Rīga
Buried02.09.1992
Rīgas Pirmie Meža kapi
Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026
RewardsVEF literārā prēmija
Prēmija piešķirta par daudzpusīgu un mākslinieciski spilgtu strādnieka tēla atklāsmi literatūrā.
1986

Raiņa prēmija
Prēmija piešķirta par ieguldījumu Rīgas tēlojumā.
1990

Map legendShowing 1-19 of 19 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Rīga
(Rīga)
22.07.1923Birth time/placeCity
2Rīga
(Rīga)
28.08.1992Place/time of deathCity
3Rīgas Pirmie Meža kapi
(Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026)
02.09.1992BuriedCemetery
4Carnikava
(Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads)
1930 - 1932EducationVillage
5Vidusskola
("Vidusskola", Gaujiena, Gaujienas pagasts, Smiltenes novads, LV-4339)
1942 - 1943EducationBuilding, house
6Krimuldas iela 2, Rīga
(Krimuldas iela 2, Rīga, LV-1039)
1932 - 1937EducationBuilding, house
7Raiņa bulvāris 8, Rīga
(Raiņa bulvāris 8, Rīga, Latvija, LV-1050)
1940EducationBuilding, house
8Rīga
(Rīga)
1939 - 1941Working placeCity
9Rīga
(Rīga)
1941Working placeCity
10Rīga
(Rīga)
1952 - 1954Working placeCity
11Lielā iela 2, Jelgava
(Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001)
1962 - 1963Working placeBuilding, house
12Rīga
(Rīga)
(Not set)Working placeCity
13Jūrmala
(Jūrmala)
1966 - 1968Working placeCity
14Jūrmala
(Jūrmala)
1970 - 1973Working placeCity
15Rostoka
(Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Germany)
01.08.1976 - 01.09.1976TravelledCity
16Čehoslovākija
(Czechia, Slovakia)
1973TravelledCountry
17Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1956 - 1990Participation in organisationsBuilding, house
18Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1990 - 1992Participation in organisationsBuilding, house
19Vācijas Demokrātiskā Republika 01.08.1984Participation in organisationsCountry

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.