Jezups Laganovskis

lv
Report to editor

Collections (2)

Works: Author (77); Translator (1); Atdzejotājs (1); Compiler (2); Author of the comment (1); Person of reception (25)

Photos: Person in photo(2)

NameJezups Laganovskis
PseudonymBenedikts Bulstaks, Dagmuds Gunkurs, J. Iksvonagals, J. Laganovskis Sutra, Jadvigs Marts, Reinis Nekaudzītis, Nikodems Ruduks
SummaryJezups Laganovskis (1920–1987) – rakstnieks, tulkotājs. Rakstījis stāstus, aprakstus, tēlojumus. Bijis laikraksta "Literatūra un Māksla" atbildīgais sekretārs un redaktors. Tulkojis no krievu un poļu valodas.
Work1940, 7. dec.–1941, 11. jūn.: pirmā literārā publikācija – Mihaila Šolohova romāna "Uzplāstō vacaine" tulkojums laikrakstā "Taisneiba".

Stāsti, apraksti, tēlojumi

1956: "Kad vēji šalc".
1964: "Pirmās rozes šogad".
1967: "Un kā jūs dzīvojat?".
1969: "Augļi no mana dārza".
1969: "Greizie rati".
1970: "Ciemos pie Izidora un citi stāsti" (izlase).
1979: "Procedūras".
1980: "Labākais piemineklis".
1984: "Tā runāja Iks Vonagals".

Raksti par literatūru
1978: "Vienīgā mīlestība".

Autobiogrāfiskā proza
1987: "Pasaules atklāsme".

Ārzemju autoru darbu tulkojumi

No krievu valodas
1954: Mihails Bubennova "Baltais bērzs".
1959: Vasilijs Grosmans "Par taisnīgu lietu"
1979: krievu rakstnieku izteikumi "Mozaīka = Мозаика" (arī sastādītājs).

No poļu valodas
1958: Igors Nerverli "Zēns no Saļskas stepēm".
1962, 1963: Henriks Senkevičs "Krustneši".
1964: Tadeušs Maizners "Šopēns".
1964: Ježijs Andžejevskis "Pelni un dimants".
1965: Kazimežs Brandiss "Samsons".
1966: Staņislavs Digats "Ceļojums".
1969: Arkādijs Fīdlers "Rio de Oro".
1972: Jans Parandovskis "Debesis liesmas"
1974: Rišards Kliss "Kakadu".
1975: Tadeušs Ruževičs "Dzīves centrā".
1975: Andžejs Pivovarčiks "Atvērtais logs".
1976: Staņislavs Digats "Atvadas".
1978: Tadeušs Breza "Iestāde".
1980: Henriks Senkevičs "Bez dogmata".

Sastādītājs
1958: literāri publicistisks krājums par Latgali "Aiz ezera balti bērz".
1971: poļu dzejas izlase "Kamēr mēs vēl dzīvi" (arī ievada autors).
1978: latviešu rakstnieku humoristisku un satīrisku stāstu krājuma izlase "Золотой человек".
1980: "Aforismu, sakāmvārdu, tēlainu un asprātīgu teicienu, paradoksu, joku riekšava: no dažādu tautu un laikmetu apcirkņiem" (arī tulkotājs no krievu un poļu valodas).
Quotations"Laganovska daiļrade izaugusi no paša pieredzē sakņotiem pārdzīvojumiem. Kopkrājumos "Kauju avangardā" un "Gvardes ceļš" (abi 1944) apkopojis kara laikā tapušos aprakstus. Reālās dzīves un mākslinieciskās izdomas savijums dzimtā novada – Latgales kolorīta un tās ļaužu atklāsmē, psiholoģisks sava laika cilvēku attiecību, notikumu un norišu atkailinājums dominē stāstu krāumā "Kad vēji šalc" (1956), "Pirmās rozes šogad" (1964), "Un kā jūs dzīvojat?" (1967), "Augļi no mana dārza" (1969), "Labākais piemineklis" (1980). Stāstiem raksturīgā tēlotās vides savdabība un zemnieku humors jo spilgti atklājas Laganovska satīriskajā prozā: krājumā "Greizie rati" (1969), "Procedūras" (1979), "Tā runāja Iks Vonagals" (1984). Autors vēro dzīvi ar ironisku smaidu, asprātīgi komentējot notiekošo. Raksturīga izteiksmes daudzveidība – paradoksi, pašironija, sentence, parodija, humoreska u. c. Raksti par literatūru apkopoti grāmatā "Vienīgā mīlestība" (1978). Izdota atmiņu grāmata "Pasaules atklāsme" (1987)."

Kurpniece, D. Jezups Laganovskis. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2003,
Occupationsauthor
Birth time/place15.03.1920
Kabilova
Kabilova, Lazdukalna pagasts, Balvu novads
Dzimis Kārsavas pagasta Kabilovas ciemā.
Education1927 – 1931
Bondaru 4-klašu pamatskola

1932 – 1934
Kārsava Town 6-year Primary School
Kārsava
Kārsava, Ludzas novads

1934 – 1937
Kārsavas vidusskola
Kārsava
Kārsava, Ludzas novads
Ticis no skolas izslēgts.

1937 – 1939
Abrenes vidusskola
Abrene
Pytalovo, Pskov Oblast, Russia
Par revolucionāro darbību no vidusskolas izslēgts un apcietināts.

1950 – 1952
Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas Republikāniskā partijas skola
Rīga
Rīga
Working place1940 – 1941
Laikraksts "Taisneiba"
Rēzekne
Rēzekne
Literārais līdzstrādnieks

1940 – 1941
Latvijas Darba Jaunatnes savienība
Abrene
Pytalovo, Pskov Oblast, Russia
Abrenes apriņķa Darba jaunatnes savienības sekretārs

1940 – 1941
Daugavpils 1. vidusskola
Ģimnāzijas iela 32, Daugavpils
Ģimnāzijas iela 32, Daugavpils, LV-5401
Skolotājs

1941 – 1944
Laikraksts "Latviešu Strēlnieks"
Līdzstrādnieks

1946 – 1950
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Literārais līdzstrādnieks un atbildīgais sekretārs

1950
Balvi
Balvi, Balvu novads
Laikraksta "Balvu Taisneiba" redaktors

1952 – 1953
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Redaktors

1953 – 1954
Zviergzdine
Zvirgzdene, Zvirgzdenes pagasts, Ludzas novads
Ludzas rajona Zvirgzdenes Mašīnu un traktoru stacijas komunistsikās partijas organizācijas sekretārs
Participation in organisations1936
Latvijas Darba Jaunatnes savienība

1939 – 1952
Vissavienības komunistiskā (boļševiku) partija (1925–1952)
Biedrs

1947 – 1987
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs

1952 – 1987
Padomju Savienības komunistiskā partija (1952–1991)
Biedrs
Service1941 – 1944
Sarkanā armija
Krievija
Russia
Bijis Latviešu strēlnieku divīzijas rotas politvadītāja vietnieks
Emigrated00.06.1941 (Date is approximate)
Jaroslavļa
Yaroslavl, Yaroslavl Oblast, Russia
Otrajam pasaules karam sākoties Latvijas teritorijā emigrējis uz Jaroslavļas apgabalu, kur strādājis kolhozā, pēc tam brīvprātīgi iestājies Latviešu divīzijā.
Detention00.12.1939
Rēzekne
Rēzekne
Par revolucionāro darbību apcietināts. Apcietinājums Rēzeknes un Daugavpils cietumos.

00.12.1939
Daugavpils
Daugavpils
Par revolucionāro darbību apcietināts. Apcietinājums Rēzeknes un Daugavpils cietumos.
Place/time of death14.02.1987
Rīga
Rīga
BuriedRaiņa kapi
Aizsaules iela 1, Rīga, LV-1026

Map legendShowing 1-19 of 19 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Kabilova
(Kabilova, Lazdukalna pagasts, Balvu novads)
15.03.1920Birth time/placeVillage
2Rīga
(Rīga)
14.02.1987Place/time of deathCity
3Jaroslavļa
(Yaroslavl, Yaroslavl Oblast, Russia)
01.06.1941EmigratedCity
4Raiņa kapi
(Aizsaules iela 1, Rīga, LV-1026)
(Not set)BuriedCemetery
5Kārsava
(Kārsava, Ludzas novads)
1932 - 1934EducationCity
6Kārsava
(Kārsava, Ludzas novads)
1934 - 1937EducationCity
7Abrene
(Pytalovo, Pskov Oblast, Russia)
1937 - 1939EducationCity
8Rīga
(Rīga)
1950 - 1952EducationCity
9Rēzekne
(Rēzekne)
1940 - 1941Working placeCity
10Abrene
(Pytalovo, Pskov Oblast, Russia)
1940 - 1941Working placeCity
11Ģimnāzijas iela 32, Daugavpils
(Ģimnāzijas iela 32, Daugavpils, LV-5401)
1940 - 1941Working placeBuilding, house
12Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1946 - 1950Working placeBuilding, house
13Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1952 - 1953Working placeBuilding, house
14Balvi
(Balvi, Balvu novads)
1950Working placeCity
15Zviergzdine
(Zvirgzdene, Zvirgzdenes pagasts, Ludzas novads)
1953 - 1954Working placeVillage
16Krievija
(Russia)
1941 - 1944ServiceCountry
17Rēzekne
(Rēzekne)
01.12.1939DetentionCity
18Daugavpils
(Daugavpils)
01.12.1939DetentionCity
19Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1947 - 1987Participation in organisationsBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.