Mārtiņš Lācis

lv
Report to editor

Works: Author (6); Person of reception (9)

Photos: Person in photo(2)

NameMārtiņš Lācis
PseudonymDadzis, Velnazirgs, Purvabridējs
Name at birthJānis Sudrabs
SummaryMārtiņš Lācis (1888–1938) – čekists, literāts, revolucionārs.
Personal informationDzimis kalpu Pidriķa un Katrīnes ģimenē. Revolucionāra gaitas sācis sociāldemokrātu pulciņos. Izglītību turpinājis pašmācības ceļā.
1905, janvāris–aprīlis: izplata Rīgā Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas lapiņas.
1908: ieguvis tautskolotāja tiesības.
Līdz 1910: publicējies ar īsto vārdu – Jānis Sudrabs, pēc tam konspirācijas nolūkā mainījis vārdu un pasi, ar īsto vārdu parakstījis savas lugas.
1911: apcietināts par revolucionāru darbību, atbrīvots.
1913–1915: dzīvo Maskavā un darbojas "Tveras grupā".
1915: apcietināts par revolucionāru darbību.
1916: izsūtīts uz Irkutskas guberņu Krievijas impērijā, no izsūtījuma izbēdzis.
No 1917: Oktobra revolūcijas Krievijā dalībnieks. Strādājis Krievijā vadošā partijas, Viskrievijas ārkārtējā komisijā un saimniecības darbā.
1938: represēts, reabilitēts pēc nāves.

Work

Darbība literatūrā

1909: pirmās publikācijas – satīriski dzejoļi "Viesuļa kalendārā" un "Zvārguļa Zobgala kalendārā" 1910.–1912. gadam.
Mākslinieciski nozīmīgākā Mārtiņa Lāča daiļrades daļa ir autobiogrāfiskā proza, kā arī apraksti par jaunceltnēm un darba pirmrindniekiem.
Sarakstījis 12 lugas, galvenokārt revolucionāras hronikas un aģitlugas. Darbus rakstījis gan latviešu, gan krievu valodā.

Ārzemju autoru darbu tulkojumi

No krievu valodas
1911: "Kā dzīvoja un nomira Ļevs Tolstojs".
Quotations"Sākās ļauna epizode mūsu tautas vēsturē: latviešu lielinieki – niecīgs mazākums Krievijas plašumos – sāka spēlēt nedabīgi lielu lomu noziedzīgā komunistu režīma darbībā. Nekad pirms tam latvieši neko Krievijas dzīvē nebija ietekmējuši, un tagad bija liktenīgs brīdis, kad vajadzētu visiem spēkiem no krievu lietām turēties nost. Par to nevarēja nopelnīt pateicību, gluži pretēji – nekad lielas tautas nepiedos niecīga mazākuma aktivitātes, īpaši tik ļaunas, kādas iemiesoja Mārtiņš Lācis un citi čekisti. Pat Ļeņins, lielā terora iniciators, pārmeta Lācim pārāk atklātu terora sludināšanu jau pirmajā viņa rediģētā žurnāla "Sarkanais Terors" (Красный Террор) aicināja – "nemeklējiet lietā apsūdzības pierādījumus" un "šaujiet nost uz vietas"..."

Stranga, Aivars. Latvijai topot. Latvija Amerikā, Nr. 6, 2009, 7. febr., 6. lpp.

"1918. g. maijā par čekas kolēģijas locekli un kontrrevolūcijas apkarošanas nodaļas vadītāju kļuva cits latviešu lielinieks – Mārtiņš Lācis. Vēsturnieku un publicistu darbos viens tiek dēvēts par Dzeržinska labo, otrs – par kreiso roku. Viņi abi aktīvi piedalījās "Dzimtenes un brīvības glābšanas savienības" sagrāvē un panāca bijušā latviešu strēlnieku pulkveža Fridricha Brieža (viena no tās vadītājiem) nošaušanu. [..]
Saskaņā ar Dzeržinska vārdiem nevainīgie gāja bojā iekšējā frontē līdzīgi, kā viņi krita kaujas laukā. Lācis ietvēra šos vārdus loģiskā secinājumā: "Ārkārtējā komisija nav izmeklēšanas komisija, tiesa vai tribunāls. Tā ir kaujas organizācija, kas darbojas Pilsoņu kara iekšējā frontē. Tā netiesā ienaidniekus, bet viņus izmēž. Nepiedod stāvošajiem barikādes otrā pusē, bet uzsper tos gaisā." [..]
Ne velti kopā ar Dzeržinski Lācis un Peterss padomju vēsturnieku darbos tika dēvēti par "trim ievērojamākiem padomju čekistiem".

Jēkabsons, Ēriks. Noziedznieki, kuri nav jāaizmirst. Montreālas Latviešu Biedrības Ziņotājs, Nr. 4, 2000, 1. apr., 3.–4. lpp.
Occupationswriter
political activist
Birth time/place16.12.1888
Vecpiebalga
Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads
"Ragaiņi".
Residence1913 – 1915
Maskava
Moscow, Russia
Education1904
Vecpiebalgas draudzes skola
Vecpiebalga
Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads

1908

Ieguvis tautskolotāja tiesības.


1913
A. Šaņavska Maskavas Tautas universitāte
Miusskaya Ploshchad' 6, Moscow
Miusskaya Ploshchad' 6, Moscow, Russia
Vēstures un filozofijas kursa klausītājs.
Working place1906
Vecpiebalga
Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads
Strādā par kalpu, vada vietējo sociāldemokrātu pulciņu.

00.09.1907 – 00.11.1907
Krimuldas pagasts
Krimuldas pagasts, Siguldas novads

Krimuldas pagastskola, skolotāja palīgs.


1908
Lielstraupes draudzes skola
Lielstraupe
Lielstraupe, Straupes pagasts, Cēsu novads

Strādājis par skolotāju.


1909
Vecsalacas skola
Vecsalaca
Vecsalaca, Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads

Strādājis par skolotāju.


1910
Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija
Rīga
Rīga
Rīgas organizācijas propagandists.

1911 (Date is approximate)
Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija
Malienas pagasts
Malienas pagasts, Alūksnes novads

Malienas un Vidienas organizācijas propagandists.


1911 – 1913
Kaukāzs
Caucasus

Mērnieka palīgs Ziemeļkaukāzā un Donas apgabalā.


1913 – 1915
Krievijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija (1898—1917)
Maskava
Moscow, Russia

Krievijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas Tveras grupas Maskavā vadītājs.


00.12.1916 – 00.02.1917
Krievijas sociāldemokrātiskā strādnieku (boļševiku) partija (1917–1918)
Krievija
Russia
Nodarbojas ar partijas nelegālās tipogrāfijas organizēšanu.

00.02.1917 – 25.10.1917
Krievijas sociāldemokrātiskā strādnieku (boļševiku) partija (1917–1918)
Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia
Krievijas sociāldemokrātiskās strādnieku (boļševiku) partijas Pēterburgas komitejas loceklis, Viborgas rajona komitejas atbildīgais organizators, PK izpildu komisijas loceklis, Rajonu starprajonu apspriedes priekšsēdētāja vietieks, Viborgas rajona sacelšanās štāba loceklis, Petrogradas KRK loceklis, komisāru biroja vadītājs.

00.04.1917
Krievijas sociāldemokrātiskā strādnieku (boļševiku) partija (1917–1918)
Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia

Partijas Petrogradas organizācijas konferences delegāts, partijas VI kongresa delegāts.


00.07.1917 – 00.08.1917
Krievijas sociāldemokrātiskā strādnieku (boļševiku) partija (1917–1918)
Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia
Partijas Petrogradas II konferences delegāts, partijas VI kongresa delegāts.

26.10.1917
Krievijas sociāldemokrātiskā strādnieku (boļševiku) partija (1917–1918)
Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia
Ievēlēts par VCIK locekļa kandidātu.

00.11.1917 – 00.05.1918
Krievija
Russia
Padomju Krievijas Iekšlietu tautas komisariāta kolēģija.

00.05.1918 – 00.07.1918
Krievija
Russia

Viskrievijas Ārkārtējās komitejas kolēģijas loceklis, Kontrrevolūcijas apkarošanas nodaļas vadītājs.


00.07.1918 – 00.11.1918
Krievija
Russia
Austrumu frontes Ārkārtējās komisijas vadītājs, Kara tribunāla priekšsēdētājs, frontes KRP loceklis.

1919
Krievijas komunistiskā (boļševiku) partija (1918–1925)
Krievija
Russia

Partijas VII kongresa delegāts.


1919 – 1921
Krievija
Russia
Viskrievijas Ārkārtējās komitejas slepenās daļas vadītājs.

00.04.1919 – 00.12.1919
Ukraina
Ukraine

Visukrainas Ārkārtējās komisijas priekšsēdētājs.


00.03.1920 – 00.04.1920
Krievijas komunistiskā (boļševiku) partija (1918–1925)
Krievija
Russia
Partijas IX kongresa delegāts.

1921 – 1923
Krievija
Russia
Kalnrūpniecības pārvalde, Galvenās sāls rūpniecības komitejas (vēlāk – Sāls sindikāta) priekšsēdētājs.

00.03.1921
Krievijas komunistiskā (boļševiku) partija (1918–1925)
Krievija
Russia
Partijas X kongresa delegāts.

1923 – 1928
Krievija
Russia
Valsts lauksaimniecības uzņēmumu sindikāta priekšsēdētājs Zemkopības tautas komisariātā.

1928 – 1930
Vissavienības komunistiskā (boļševiku) partija (1925–1952)
Krievija
Russia
Lauku nodaļas vadītāja vietnieks.

1930 – 1932
Tālie Austrumi
Far East
Zivrūpniecības uzņēmumu savienības "Daļriba" priekšsēdētājs.

1932 – 1937
Maskava
Moscow, Russia
G. Pļehanova Tautsaimniecības institūta direktors.
Participation in organisations00.09.1905 (Date is approximate)
Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija

Biedrs.


1913 – 1917
Krievijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija (1898—1917)
Krievija
Russia
Biedrs.

1917 – 1918
Krievijas sociāldemokrātiskā strādnieku (boļševiku) partija (1917–1918)
Krievija
Russia

Biedrs.


1918 – 1925
Krievijas komunistiskā (boļševiku) partija (1918–1925)
Krievija
Russia
Biedrs.

1925 – 1938
Vissavienības komunistiskā (boļševiku) partija (1925–1952)
Krievija
Russia
Biedrs.
Detention12.06.1911
Rīga
Rīga

Apcietināts par revolucionāru darbību, atbrīvots.


00.12.1915 – 00.11.1916
Irkutska
Irkutsk, Irkutsk Oblast, Russia

Apcietināts par revolucionāru darbību.


29.11.1937
Krievija
Russia

Lielā terora laikā Krievijā apcietināts, 1938. gadā – nogalināts. Reabilitēts 1956. gadā.

Deported1916
Irkutska
Irkutsk, Irkutsk Oblast, Russia
Izsūtīts uz Irkutskas guberņu Krievijas impērijā, no izsūtījuma izbēdzis.
Place/time of death20.03.1938
Maskava
Moscow, Russia

Map legend

Showing 1-39 of 39 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Vecpiebalga
(Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads)
16.12.1888Birth time/placeVillage
2Maskava
(Moscow, Russia)
1913 - 1915ResidenceCity
3Maskava
(Moscow, Russia)
20.03.1938Place/time of deathCity
4Irkutska
(Irkutsk, Irkutsk Oblast, Russia)
1916DeportedCity
5Vecpiebalga
(Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads)
1904EducationVillage
6Miusskaya Ploshchad' 6, Moscow
(Miusskaya Ploshchad' 6, Moscow, Russia)
1913EducationBuilding, house
7Lielstraupe
(Lielstraupe, Straupes pagasts, Cēsu novads)
1908Working placeVillage
8Sanktpēterburga
(Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia)
01.04.1917Working placeCity
9Krievija
(Russia)
01.05.1918 - 01.07.1918Working placeCountry
10Ukraina
(Ukraine)
01.04.1919 - 01.12.1919Working placeCountry
11Maskava
(Moscow, Russia)
1913 - 1915Working placeCity
12Vecsalaca
(Vecsalaca, Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads)
1909Working placeVillage
13Rīga
(Rīga)
1910Working placeCity
14Malienas pagasts
(Malienas pagasts, Alūksnes novads)
1911Working placeParish
15Kaukāzs
(Caucasus)
1911 - 1913Working placeRegion, area
16Vecpiebalga
(Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads)
1906Working placeVillage
17Krimuldas pagasts
(Krimuldas pagasts, Siguldas novads)
01.09.1907 - 01.11.1907Working placeParish
18Krievija
(Russia)
01.12.1916 - 01.02.1917Working placeCountry
19Sanktpēterburga
(Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia)
01.02.1917 - 25.10.1917Working placeCity
20Sanktpēterburga
(Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia)
01.07.1917 - 01.08.1917Working placeCity
21Sanktpēterburga
(Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia)
26.10.1917Working placeCity
22Krievija
(Russia)
01.11.1917 - 01.05.1918Working placeCountry
23Krievija
(Russia)
01.07.1918 - 01.11.1918Working placeCountry
24Krievija
(Russia)
1919Working placeCountry
25Krievija
(Russia)
1919 - 1921Working placeCountry
26Krievija
(Russia)
01.03.1920 - 01.04.1920Working placeCountry
27Krievija
(Russia)
01.03.1921Working placeCountry
28Krievija
(Russia)
1921 - 1923Working placeCountry
29Krievija
(Russia)
1923 - 1928Working placeCountry
30Krievija
(Russia)
1928 - 1930Working placeCountry
31Tālie Austrumi
(Far East)
1930 - 1932Working placeRegion, area
32Maskava
(Moscow, Russia)
1932 - 1937Working placeCity
33Irkutska
(Irkutsk, Irkutsk Oblast, Russia)
01.12.1915 - 01.11.1916DetentionCity
34Krievija
(Russia)
29.11.1937DetentionCountry
35Rīga
(Rīga)
12.06.1911DetentionCity
36Krievija
(Russia)
1917 - 1918Participation in organisationsCountry
37Krievija
(Russia)
1913 - 1917Participation in organisationsCountry
38Krievija
(Russia)
1918 - 1925Participation in organisationsCountry
39Krievija
(Russia)
1925 - 1938Participation in organisationsCountry

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.