Alfrēds Gāters

lv
Report to editor

Collections (2)

Works: Author (77); Compiler (1); Editor (2); Author of the comment (1); Person of reception (11)

Photos: Person in photo(3)

NameAlfrēds Gāters
SummaryAlfrēds Gāters (1921–1986) – valodnieks un literatūrzinātnieks, filoloģijas doktors. Rakstījis par valodniecības jautājumiem, publicējis virkni recenziju par latviešu trimdas autoru grāmatām laikrakstos "Latvija" un "Laiks". Pēc nāves publicēta apjomīga eseju grāmata "Apceres par latviešu trimdas rakstniekiem" (2000).
Personal informationDzimis lauksaimnieka ģimenē, māte Alma Gātere (dzimusi Baltābrence).

1944: kā leģionārs nonāca Vācijā, pēc Otrā pasaules kara palika dzīvot Vācijā.
Par Alfrēdu Gāteru informācija rodama Gulbenes Novada bibliotēka - skat.: Gāters Alfrēds (1921 - 1986), mediķis, valodnieks - Gulbenes novada bibliotēka (gulbenesbiblioteka.lv) Alfrēdam Gāteram – 100 - Gulbenes novada bibliotēka (gulbenesbiblioteka.lv)
Work1949: Hamburgas Universitātē ieguvis doktora grādu filoloģijā par disertāciju "Beiträge zur Semantik un Etymologie der aus dem
Mnd. entlehnten lett. Nomina".

Raksti par latviešu literatūru un rakstniekiem ievietoti Vīnes leksikona "Die Weltliteratur", Štutgartes leksikona "Lexikon der Weltliteratur" un lielajā Cīrihes leksikonā "Kindlers Literaturlexikon".
Raksti par latviešu valodu un literatūru, tāpat par daudziem latviešu rakstniekiem, ievietoti "Brockhaus Enzyklopädie", "Der Große Brockhaus" un citos izdevumos.

Raksta trimdas latviešu literātūras vēsturi latviešu valodā (nodaļas par Anšlavu Eglīti, Zinaīdu Lazdu, Veroniku Strēlerti, Mārti-ņu Zīvertu, Zentu Liepu un daudziem citiem).


Quotations"Kaut Dr. Alfreds Gāters strādā par ārstu, viņa mīlestība tomēr ir valodniecība. Viņa galvenie raksti noteikti ir valodniecībā, ne medicīnā, un literatūrā. Laika tecējumā viņš uzrakstījis prāvu skaitu garu rakstu par salīdzināmās un latviešu valodas tematiem Eiropas valodniecības žurnālos, periodiski izdotajos rakstu krājumos. Piemēram: "Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung", "Orbis", "Onoma" (Luvenä) un "Indogermanische Forschungen". Tad daudz īsāku rakstu par tiem pašiem tematiem pazīstamajos valodniecībai žurnālos "Kratylos", "Erasmus", "Antropos", "Acta Baltica — Slavica" (Bjalistokl), "Deutsche Literaturzeitung" (Berlīnē), kā arī citur. Piemēram: "Bibliographie linguistique", "Zeitschrift für Ostforschung" u. c. Bez tam viņa raksti atrodami arī valodniecības grāmatās, kurās sakopoti dažādu autoru raksti. Viņa galvenais atsevišķais darbs ir grāmata "Die lettische Sprache und ihre Dialekte", ko izdeva lielais Mutona apgāds, kuram ir nodaļas Hāgā, Parīzi un Ņujorkā. Grāmata izvietota visās pasaules zinātniskajās bibliotēkās."
Kalējs, Oskars. Mūža kalngalā. Latvija, Nr.15 (21.04.1986)
Occupationslinguist
scientist
literary scholar
Birth time/place24.04.1921
Kalncempju pagasts
Kalncempju pagasts, Alūksnes novads
Dzimis "Spīvuļos".

Education1927 – 1934
Priednieku pamatskola
Kalncempji
Kalncempji, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads

1934 – 1936
Kalnacempju pamatskola
Kalncempji
Kalncempji, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads

1942
Madonas ģimnāzija
Madona
Madona, Madonas novads

1942: beidzis mācības.


1942 – 1944
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050

Nepabeigtas studijas Filoloģijas un filozofijas fakultātē; studiju virziens: ģermāņu filoloģija.


1945
Hamburgas universitāte
Hamburga
Hamburg, Germany

Studējis ģermāņu filoloģiju, klasiskās valodas un indoeiropiešu salīdzināmo valodniecību, 1949: ieguvis doktora grādu filoloģijā.


1957 – 1963
Hamburgas universitāte
Hamburga
Hamburg, Germany

Studējis medicīnu.

Working place1949 – 1950 (Date is approximate)
Etlingena
Ettlingen, Baden-Württemberg, Germany
Strādāja amerikāņu pārvaldes zonu darba vienībā.

1963 – 1980 (Date is approximate)
Hamburga
Hamburg, Germany
Hamburgas diakonisu slimnīca Elim, iekšķīgo slimību nodaļas virsārsts.
Participation in organisationsAkadēmiskā organizācija "Ramave"

00.09.1966
Latviešu preses biedrība
Vācija
Germany
Latviešu preses biedrības Vācija kopā.
ServiceLatvian Legion
Iesaukts, pēckara Vācijā nonācis gūstā.
Place/time of death02.07.1986
Hamburga
Hamburg, Germany
Buried15.07.1986
Hamburga
Hamburg, Germany
Nindorfas vecajos kapos.
Pārapbedīts2006
Stāmerienas kapi
Brīvības iela 8, Stāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4406

Map legendShowing 1-13 of 13 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Kalncempju pagasts
(Kalncempju pagasts, Alūksnes novads)
24.04.1921Birth time/placeParish
2Hamburga
(Hamburg, Germany)
02.07.1986Place/time of deathCity
3Hamburga
(Hamburg, Germany)
15.07.1986BuriedCity
4Madona
(Madona, Madonas novads)
1942EducationCity
5Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
1942 - 1944EducationBuilding, house
6Hamburga
(Hamburg, Germany)
1945EducationCity
7Hamburga
(Hamburg, Germany)
1957 - 1963EducationCity
8Kalncempji
(Kalncempji, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads)
1927 - 1934EducationVillage
9Kalncempji
(Kalncempji, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads)
1934 - 1936EducationVillage
10Etlingena
(Ettlingen, Baden-Württemberg, Germany)
1949 - 1950Working placeCity
11Hamburga
(Hamburg, Germany)
1963 - 1980Working placeCity
12Vācija
(Germany)
01.09.1966Participation in organisationsCountry
13Stāmerienas kapi
(Brīvības iela 8, Stāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4406)
2006PārapbedītsCemetery

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.