Milda Paleviča

lv
Report to editor

Collections (3)

Works: Author (17); Compiler (1); Author of the comment (1); Person of reception (12)

Photos: Person in photo(5)

NameMilda Paleviča
Additional namesBulāne, Paļeviča, Paleviča-Bite
Name at birthPalēviča
SummaryFilozofe Milda Paleviča (1889–1972) studējusi filozofiju un mākslas zinātnes Strasbūrā un Parīzē. Sorbonnas universitātē aizstāvējusi disertāciju "Kritiskais un zinātniskais virziens tagadnes vācu estētikā", iegūstot filozofijas doktores grādu. Savās apcerēs par estētiku un filozofiju mēģinājusi savienot galvenos estētikas jautājumus ar Anrī Bergsona intuitīvisma filozofiju, uzsverot estētiskās pieredzes, radošās brīvības un pārdzīvojuma pašvērtību. Bijusi precējusies ar dzejnieku Falliju. Pēc Fallija nāves sastādījusi un uzrakstījusi priekšvārdu Fallija dzejas izlasei.
Personal informationDzimusi skolotāja ģimenē Indriķa Palēviča (1862–1940), kurš vadījis Lielezeres ministrijas skolu, un viņa sievas Annas (dzimusi Brūns, 1867–1926) ģimenē kā otrais bērns. (Māsa Sofija dzimusi 1887. gadā, brālis Valdemārs 1890. gadā.)
Jukuma Palēviča brāļameita.

1908. gada maijā
: par piedalīšanos revolūcijas notikumos tiek arestēta. Divus mēnešus atrodas Butirku cietumā Maskavā, pret galvojumu atbrīvota. 1908. gada oktobrī Maskavā tiesāta un attaisnota. Lai izvairītos no otrreizējā apcietinājuma, emigrē uz Vīni, tad uz Ženēvu.
1909: decembrī apprecas ar savu kādreizējo ģimnāzijas skolotāju Konrādu Bullānu (rakstnieku Falliju).
1910: piedzimst dēls Arnolds Bullāns.
1913: piedzimst meita Adele Bullāne.
1913: rudenī tiek šķirta laulība ar Falliju.
1914–1917: turpina filozofijas studijas Parīzē, strādā dažādus darbus.
1917: jūlijā kopā ar abiem bērniem dodas ar lielo emigrantu vilni no Parīzes caur Skandināviju un visu Krieviju uz Tālajiem Austrumiem, Mandžuriju, kur atrodas tuvinieki. Tālāk uz Vladivostoku.
Vladivostokā iepazīstas ar savu otro vīru — kapteini Andreju Biti.
1920: kopā ar ģimeni atgriežas Latvijā.
1920: piedzimst dēls Andris Bite.
Work1921: pirmā publikācija – raksts "Radīšana un intuīcija" (Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, Nr. 3)

Periodikā publicējusi apceres par estētiku un filozofiju, mēģinot savienot galvenos estētikas jautājumus ar Anrī Bergsona intuitīvisma filozofiju, uzsverot estētiskās pieredzes, radošās brīvības un pārdzīvojuma pašvērtību.

1923: "Anrī Bergsona revolucionārā nozīme filozofijā" ("Izglītības Ministrijas Mēnešraksts" Nr. 2-3)
1925: "Fallija domas par mākslu" ("Izglītības Ministrijas Mēnešraksts" Nr. 2-4).
1926: "Gara krīze" ("Izglītības Ministrijas Mēnešraksts" Nr. 7).

1926: doktores disertācija "Kritiskais un zinātniskais virziens tagadnes vācu estētikā" iespiesta Parīzes filozofisko darbu izdevniecībā. Pēc šīs publikācijas, franču filozofs Šarla Lalo sagatavoja recenziju žurnālā "Revue philosophique", kas radīja interesi par Mildu Palēviču starptautiskā mērogā – viņa tika aicināta ar priekšlasījumiem vairākos vispasaules kongresos un konferencēs. Pētījums Latvijā guva mazu atsaucību. Kultūras fonda Dome noraidīja Palēvičas vēlēšanos to izdot latviešu valodā kā atsevišķu grāmatu. Filozofe turpināja disertācijā aizsākto pētījumu loku, un 1936. gadā Latvijā tika izdots krājums "Aistētikas problēmas”.

1928: viena no Latvijas akadēmiski izglītoto sieviešu apvienības dibinātājām un biedrēm.

Līdz 1948: docējusi estētikas kursus Latvijas Valsts Universitātē, tad tikusi no darba atlaista, liedzot publicēšanās iespējas.

Līdz 1950
: docējusi estētikas kursus Latvijas Valsts Konservatorijā, tad tikusi no darba atlaista, liedzot publicēšanās iespējas.
Vēlāk publicēti tikai atsevišķi Palevičas sacerējumi: "Estētiskā būtības izpratne" ("Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis", 1956, 3), "Radīšanas princips Raiņa estētikā" ("Karogs", 1963, 9).

Manuskriptā palicis pētījums "Estētiskās domas attīstība Latvijā".
Quotations

Par Mildas Palevičas darbiem


"Palēviča nav radījusi racionālu, vīrišķīgu, pabeigtu estētiskās teorijas sistēmu, bet sniegusi īpatnu, sievišķīgu koncepciju, kurā vairāk iracionālā nekā racionālā, vairāk sirds un intuīcijas nekā prāta un intelekta. Tas ir tas filozofijas striktajām sistēmām dažkārt tik ļoti pietrūkstošais faktors, emocionālais līmenis, kas ietver sevī neizzināmības, jābūtības koeficientu."

Iveta Zvaigzne. Mildas Palevičas dzīve un filozofija. Karogs, Nr. 5/6, 1991.

LinksJukums Palevičs (1873–1900) - Father's brother
Fallijs (1877–1915) - Husband
Indriķis Palēvičs (1862–1940) - Father
Occupationsphilosopher
aesthetist
Birth time/place05.02.1889
Rozes skola
"Rozes skola", Rubas pagasts, Saldus novads, LV-3892
Dzimusi bijušajā Lielezeres pagastā, 1. ministrijas paraugskolā, sauktā par "Rosas skolu".

Residence1889 – 1896
Rozes skola
"Rozes skola", Rubas pagasts, Saldus novads, LV-3892

1896 – 1905
Ropaži
Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads

1905 – 1908
Rīga
Rīga

1908
Vīne
Vienna, Austria
Lai izvairītos no otrreizēja apcietinājuma, emigrējusi uz Vīni, tad uz Ženēvu.

1908
Ženēva
Geneva, Switzerland

1909
Strasbūra
Strasbourg, Grand Est, France

1911 – 1917
Parīze
Paris, France

1917 – 1920
Vladivostoka
Vladivostok, Primorsky Krai, Russia

1920 – 1972
Rīga
Rīga
Education1901
Štēgmanes privātģimnāzija
Rīga
Rīga

1904
Dolgihu komercskola
Rīga
Rīga

Mācību gada vidū izstājas no komercskolas 5. klases un izvēlas mācības Annas Ķeniņas ģimnāzijā.


1906 – 1908
Annas Ķeniņas meiteņu ģimnāzija
Rīga
Rīga

1909 – 1910
Strasbūras Universitāte
Strasbūra
Strasbourg, Grand Est, France

Filozofijas fakultāte


1911 – 1914
Sorbonnas Universitāte
Parīze
Paris, France

Franču valodas un mākslas vēstures studijas.

Aizstāv diplomdarbu par renesanses gleznotāju Filipīno Lipi.


1914 – 1917
Sorbonnas Universitāte
Parīze
Paris, France
Filozofijas studijas, gatavojot doktorātu Spinozas filozofijā.

1923 – 1925
Sorbonnas Universitāte
Parīze
Paris, France

Iegūst doktora grādu, aizstāvot disertāciju estētikā "Kritiskais un zinātniskais virziens tagadnes vācu estētikā". Darbs franču valodā izdots grāmatā Francijā 1926. gadā.

Working place1914 – 1917 (Date is approximate)
Parīze
Paris, France

Slimo kopēja, masiere, stundu pasniedzēja


1917 – 1918
Mandžūrija
Manchuria, China

Mandžūrijas ģimnāzija
Franču valodas skolotāja


1918 – 1920
Vladivostoka
Vladivostok, Primorsky Krai, Russia

Vladivostokas universitāte
Franču valodas pasniedzēja


1918 – 1920
Vladivostoka
Vladivostok, Primorsky Krai, Russia

Vladivostokas skolotāju institūts
Mākslas psiholoģijas lektore


1920
Rīgas Valsts 2. ģimnāzija
Rīga
Rīga
Skolotāja

1920 – 1946
Latvian Conservatoire
Rīga
Rīga

Estētikas un mākslas vēstures kursa lektore, no 1930. gada – docente.

Participation in organisationsStudenšu korporācija "Gundega"
Studenšu korporācijas "Gundega" goda filistre

1928 – 1940
Latvijas akadēmiski izglītoto sieviešu apvienība
Rīga
Rīga

1928: priekšniece


1934 – 1940
Latvijas sievietes darba tiesību aizsardzības biedrība "Open Door"
Rīga
Rīga
Dibinātāja.
Emigrated1908
Vīne
Vienna, Austria

1909
Strasbūra
Strasbourg, Grand Est, France

1911
Parīze
Paris, France

1917 – 1920
Vladivostoka
Vladivostok, Primorsky Krai, Russia

00.07.1917
Mandžūrija
Manchuria, China
Travelled1910 – 1911
Itālija
Italy

Kopā ar Falliju un viņa skolniecēm dodas ceļojumā uz Itāliju renesanses mākslas pētīšanas nolūkos (Florences un Venēcijas muzeji un baznīcas).


00.01.1911
Florence
Florence, Tuscany, Italy
Detention00.05.1907
Rīga
Rīga

Arestēta par piedalīšanos 1905. gada revolūcijā. Pēc mēneša Maskavas "Sročnajā" cietumā tiek atbrīvota – līdz tiesai.


00.05.1908
Maskava
Moscow, Russia
Pavada 2 mēnešus "Butirkas" cietumā, no kura tiek atbrīvota pret naudas galvojumu.

1908. gada oktobrī Maskavā tiesāta un attaisnota. Līdzi uz tiesu brauc ģimnāzijas direktore Anna Rūmane-Ķeniņa, un viņas liecībai ir liela nozīme.

Place/time of death10.08.1972
Rīga
Rīga
BuriedRīgas Pirmie Meža kapi
Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026

Map legend

Showing 1-36 of 36 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Rozes skola
("Rozes skola", Rubas pagasts, Saldus novads, LV-3892)
05.02.1889Birth time/placeBuilding, house
2Ropaži
(Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads)
1896 - 1905ResidenceVillage
3Rozes skola
("Rozes skola", Rubas pagasts, Saldus novads, LV-3892)
1889 - 1896ResidenceBuilding, house
4Vīne
(Vienna, Austria)
1908ResidenceCity
5Rīga
(Rīga)
1905 - 1908ResidenceCity
6Ženēva
(Geneva, Switzerland)
1908ResidenceCity
7Strasbūra
(Strasbourg, Grand Est, France)
1909ResidenceCity
8Rīga
(Rīga)
1920 - 1972ResidenceCity
9Parīze
(Paris, France)
1911 - 1917ResidenceCity
10Vladivostoka
(Vladivostok, Primorsky Krai, Russia)
1917 - 1920ResidenceCity
11Rīga
(Rīga)
10.08.1972Place/time of deathCity
12Mandžūrija
(Manchuria, China)
01.07.1917EmigratedRegion, area
13Vladivostoka
(Vladivostok, Primorsky Krai, Russia)
1917 - 1920EmigratedCity
14Vīne
(Vienna, Austria)
1908EmigratedCity
15Strasbūra
(Strasbourg, Grand Est, France)
1909EmigratedCity
16Parīze
(Paris, France)
1911EmigratedCity
17Rīgas Pirmie Meža kapi
(Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026)
(Not set)BuriedCemetery
18Rīga
(Rīga)
1901EducationCity
19Rīga
(Rīga)
1906 - 1908EducationCity
20Rīga
(Rīga)
1904EducationCity
21Strasbūra
(Strasbourg, Grand Est, France)
1909 - 1910EducationCity
22Parīze
(Paris, France)
1923 - 1925EducationCity
23Parīze
(Paris, France)
1911 - 1914EducationCity
24Parīze
(Paris, France)
1914 - 1917EducationCity
25Parīze
(Paris, France)
1914 - 1917Working placeCity
26Vladivostoka
(Vladivostok, Primorsky Krai, Russia)
1918 - 1920Working placeCity
27Vladivostoka
(Vladivostok, Primorsky Krai, Russia)
1918 - 1920Working placeCity
28Rīga
(Rīga)
1920 - 1946Working placeCity
29Rīga
(Rīga)
1920Working placeCity
30Mandžūrija
(Manchuria, China)
1917 - 1918Working placeRegion, area
31Itālija
(Italy)
1910 - 1911TravelledCountry
32Florence
(Florence, Tuscany, Italy)
01.01.1911TravelledCity
33Rīga
(Rīga)
01.05.1907DetentionCity
34Maskava
(Moscow, Russia)
01.05.1908DetentionCity
35Rīga
(Rīga)
1928 - 1940Participation in organisationsCity
36Rīga
(Rīga)
1934 - 1940Participation in organisationsCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.