Dāvids Beika

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (3); Translator (1); Person of reception (3)

Photos: Person in photo(3)

NameDāvids Beika
PseudonymG. Bernards
Summary
Dāvids Beika (1885–1946) – publicists, revolucionārs un politiskais aktīvists. 1903. gadā kļuva par sociāldemokrātu partijas biedru, piedalījās 1905. gada revolūcijā, pēc kuras vadīja mežabrāļu kustību Dobeles un Tukuma apriņķos. 1906. gadā bija spiests emigrēt uz ASV, kur turpināja aktīvi sludināt sociālistiskās idejas, kopā ar Frici Roziņu izdeva laikrakstu "Strādnieks", arī pats tajā publicēja uzsaukumus, politiskās apceres, propagandēja revolucionārās idejas. 1918.–1920. gadam bijis Latvijas Padomju valdības loceklis, emigrējis uz Maskavu. PSRS ieņēmis vadošus amatus dažādās organizācijās. Paralēli publicējis apceres dažādos padomju latviešu izdevumos. 1937. gadā tika izdoti memuāri "Mežabrāļu gads", kur autors aprakstījis pēc 1905. gada revolūcijas laiku un slēpšanos no soda ekspedīcijām. 1936. gadā iztulkojis spāņu komunista Cēzars Arkonada romānu "Zemes dalītāji". 1937.–1938. gadā piedalījies Spānijas Pilsoņu karā. Pēc atgriešanās Maskavā ticis apcietināts un par "pretvalstisku darbību" izsūtīts uz Komi apgabalu uz 20 gadiem. Miris 1946. gadā.
Personal information
1885. gada 30. augustā dzimis Zaļenieku pagasta "Anutelēs" laukstrādnieku ģimenē.
19. gs. 90. gados ģimene pārcēlusies uz Dobeli.
1901. gadā beidzis Dobeles pagastskolu.
1902. gadā Nikolaja ģimnāzijā Rīgā nokārtojis skolotāja eksāmenus.
No 1903 līdz 1905. gadam strādājis O. Feldmaņa privātskolā Dobelē par palīgskolotāju.
1903. gadā iestājies sociāldemokrātu partijā un aktīvi propagandējis sociālistiskā idejas Dobeles apriņķī.
1905.–1906. gadā vadījis mežabrāļu kustības (segvārds Skolmeistars) Dobeles un Tukuma apriņķos, par ko 1937. gadā uzrakstījis atmiņu romānu "Mežabrāļu gads".
1906. gadā emigrējis uz ASV, kur strādājis Redviles vagonu fabrikā, bijis viens no Amerikas sociālistiskās partijas kreisā spārna organizētājiem, kopā ar Fricis Roziņu vadījis laikrakstu "Strādnieks".
1917. gadā pārcēlies uz Rīgu, aktīvi iesaistījies sociāldemokrātu kustībā un aģitācijās.
1918. gadā vācu okupācijas laikā ticis apcietināts.
1918. gadā Latvijas Padomju valdības loceklis un Rūpniecības komisārs; pēc Padomju valdības pārcelšanās uz Rēzekni kļuvis par Pētera Stučkas vietnieku.
No 1921. līdz 1922. gadam strādājis Komunistiskās Internacionāles izpildes komitejā.
No 1922. līdz 1927. gadam ir bijis Smoļenskas un Arhangeļskas guberņu pirmais sekretārs.
No 1927. līdz 1932. gadam dzīvojis Maskavā un bijis Viskrievijas Ražošanas kooperācijas priekšsēdētājs.
No 1932. līdz 1937. gadam bijis Smagās rūpniecības komisariāta pilnvarotais (strādājis pie Grigorijs Ordžonikidzes).
No 1937. līdz 1938. gadam iesaistījies Spānijas Pilsoņu karā.
1938. gadā viesojies ASV pie brāļa Kristapa Beikas (Džons Andersons).
1938. gada 2. aprīlī atgriezies Maskavā.
1938. gada 22. aprīlī apcietināts, izsūtīts uz 20 gadiem uz Komi apgabalu.
1946. gada 6. februārī nomiris.

Bijis divas reizes precējies: ar Paulīni Freibergu un krievieti Aleksandru Sorokinu. Otrajā laulībā dzimuši divi bērni: Godvaris un Gudruna.

Work1910. gada 19. aprīlī: pirmā publikācija, raksts "Mūsu koporganizācija" laikrakstā "Strādnieks".

Proza:

1937: "Mežabrāļu gads" (atkārtots izdevums 1956. gadā)

Ārzemju autoru darbu tulkojumi:

No spāņu valodas:
1936: Cēzars Arkonada "Zemes dalītāji"
Occupationsauthor
public employee
Birth time/place30.08.1885
Zaļenieku pagasts
Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads
Education1892 – 1901 (Date is approximate)
Dobele 6-year Primary School
Dobele
Dobele, Dobeles novads

beidzis pamatskolu


1902
Rīgas Nikolaja ģimnāzija
Krišjāņa Valdemāra iela 1C, Rīga
Krišjāņa Valdemāra iela 1C, Rīga, LV-1010

pašmācības ceļā nokārtojis tautskolotāja eksāmenus

Working place1903 – 1905
Dobele
Dobele, Dobeles novads
palīgskolotājs O. Feldmaņa privātģimnāzijā

1918
Rīga
Rīga
Latvijas Padomju valdības loceklis

1918
Rēzekne
Rēzekne
Padomju valdības vietnieks

1921 – 1922
Maskava
Moscow, Russia
Komunistiskās Internacionāles izpildes komiteja

1922 – 1927
Smoļenska
Smolensk, Smolensk Oblast, Russia
Smoļenskas guberņas pirmais sekretārs

1927 – 1932
Maskava
Moscow, Russia
Viskrievijas Ražošanas kooperācijas priekšsēdētājs

1932 – 1937
Smagās rūpniecības komisariāta pilnvarotais
Service1937 – 1938
Spānija
Spain
Spānijas Pilsoņu karš
Emigrated1906 – 1917
Bostona
Boston, Massachusetts, United States
strādājis Redviles vagonu fabrikā, bijis viens no Amerikas sociālistiskās partijas kreisā spārna organizētājiem, kopā ar Fricis Roziņu vadījis laikrakstu "Strādnieks".
Travelled1938
Amerikas Savienotās Valstis
United States
Detention1918
Vācu okupācijas laikā apcietināts.
Deported1938 – 1946
Komi Republika
Komi Republic, Russia
Apcietināts, izsūtīts uz 20 gadiem uz Komi apgabalu
Place/time of death06.02.1946
Komi Republika
Komi Republic, Russia

Map legend

Showing 1-14 of 14 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Zaļenieku pagasts
(Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads)
30.08.1885Birth time/placeParish
2Komi Republika
(Komi Republic, Russia)
06.02.1946Place/time of deathRegion
3Komi Republika
(Komi Republic, Russia)
1938 - 1946DeportedRegion
4Bostona
(Boston, Massachusetts, United States)
1906 - 1917EmigratedCity
5Krišjāņa Valdemāra iela 1C, Rīga
(Krišjāņa Valdemāra iela 1C, Rīga, LV-1010)
1902EducationBuilding, house
6Dobele
(Dobele, Dobeles novads)
1892 - 1901EducationCity
7Dobele
(Dobele, Dobeles novads)
1903 - 1905Working placeCity
8Rīga
(Rīga)
1918Working placeCity
9Rēzekne
(Rēzekne)
1918Working placeCity
10Maskava
(Moscow, Russia)
1921 - 1922Working placeCity
11Smoļenska
(Smolensk, Smolensk Oblast, Russia)
1922 - 1927Working placeCity
12Maskava
(Moscow, Russia)
1927 - 1932Working placeCity
13Amerikas Savienotās Valstis
(United States)
1938TravelledCountry
14Spānija
(Spain)
1937 - 1938ServiceCountry

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.