Marija Andžāne

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (28); Person of reception (19)

Photos: Person in photo(2)

NameMarija Andžāne
Additional namesMarija Andžāne–Stroda
SummaryRakstniece Marija Andžāne (1909–1988), mācoties Rēzeknes skolotāju institūtā, pievērsusies literārajai daiļradei, publicējusies institūta literārajā žurnālā "Daile". Vēlāk strādājusi par skolotāju un aktīvi publicējusies latgaliešu presē. 1944. gadā emigrējusi uz Vāciju, 1951. gadā – uz ASV. Dzejas krājumiem "Reits" (1933), "Dzeiveibai" (1944, godalgots latgaliešu literāro darbu konkursā Daugavpilī, rokrakstā), "Namīra vortūs" (1951), "Caur dvēseles prizmu" (1977, A. Jūrdža fonda godalga 1978) raksturīgs garīgums, filozofiskums. Darbojusies arī prozā un rakstījusi literatūrteorētiskus apcerējumus. Dzīvojot Latvijā, publicējusies tikai latgaliski, trimdā rakstījusi un presē publicējusies abās latviešu rakstu valodas tradīcijās. Konstantīna Stroda–Plencinīka sieva.
Personal informationDzimusi Ludzas apriņķa Landskoronas, vēlāk Šķaunes pagasta Mačos zemnieku Leonarda un Agneses Andžānu ģimenē kā ceturtā meita.
Pēc Landskoronas pagastskolas beigšanas iestājusies Rēzeknes skolotāju institūtā.
1931. gada rudens: sākusi skolotājas gaitas Bukmuižas pagasta Porečjes pamatskola (tagadējā Bērziņu pagasta Upmales pamatskolā).
1934. gada 6. janvāris: salaulāta ar Konstantīnu Strodu–Pelcinīku Rīgas Sāpju Dievmātes baznīcā. Laulībā divi dēli un meita, kas kara laikā mirusi.
Dzīvojusi Rīgā, strādājusi par skolotāju Pārdaugavas bērnu patversmes skolā.
Vēlāk bijusi skolotāja Ludzas apriņķa Sarkaņu pamatskolā, Maltas pagasta Rozentavas pamatskolā, Varakļānu ebreju pagastskolā.
No 1944: Vācijā, bēgļu nometnē Grēvenē, Langerfeldē, tad strādājusi par skolotāju kopā ar vīru izveidotajā latviešu bēgļu nometnes skolā Oberkaselē.
No 1951: dzīvojusi ASV, Ņujorkas štatā.
WorkMācoties Rēzeknes skolotāju institūtā, aktīvi pievērsusies literārajai daiļradei, publicējusies institūta literārajā žurnālā "Daile".
1931: pirmā publikācija – dzejolis "Caur osorom..." un īsa skice prozā "Orōjdāls" literārajā žurnālā "Zīdūnis" Nr. 6.
1930–40: latgaliešu presē publicējusi stāstus jaunatnei.
1943: Latgales inteliģences problēmas 1930. gados risinātas garajā stāstā "Orojdāls" ("Olūts", 1943, 3).

Dzeja

"Reits" (1933)
"Dzeiveibai" (1944, godalgots latgaliešu literāro darbu konkursā Daugavpilī, rokrakstā)
"Namīra vortūs" (1951) (krājuma pamatā neizdotā krājuma "Dzeiveibai" manuskripts, klāt nākusi kara laikā un trimdā tapusī dzeja)
"Caur dvēseles prizmu" (1977, A. Jūrdža fonda godalga 1978)
"Dimensiju kvadrātsaknes" (1999)

Proza

"Jaunī zōboki" (1945)
"Izejas punkts" (1982) (A. Jūrdža fonda godalga; bērnības atmiņu tēlojumi, kas sniedz reljefu 20. gadsimta sākuma Latgales lauku dzīves ainu.)
"Puisāns ar kozu" (1996) (pārsvarā agrāk periodikā publicētā īsproza, Ilonas Salcevičas sakārtojumā)

Romāni

"Nosta" (nepabeigts romāns ar autobiogrāfiskām iezīmēm publicēts žurnālā "Dzeive" 1948-52, 1-9).

Pēc nāves Marijas Andžānes arhīvā atrasti daudzi dzejas un daži prozas darbi rokrakstā.
Quotations
"[Marija Andžāne] piederēja pie tiem dzejniekiem, kuri 20. gadu beigās un 30. gados veidoja jauno latgaliešu dzeju, kas vairs neiekļāvās veco tautisko mudinājumu gultnē, bet vairāk deva tieši lirikai specifisko subjektīvi pārdzīvoto saturu. Jaunais saturs, protams, arī bija tautisks, bet citāda izpausmē. Tā bija pašas latgaliskās dvēseles likšana uz plaukstas, tā bija no tautas dzīves izjūtas izcelta un vienkāršos ikdienas vārdos ielikta sirsnības poēzija. (..) Stāstiem aužas cauri spilgts un gaišs novada sadzīves kolorīts, romānos daudz autobiogrāfiska un laikmetu raksturojoša materiāla. (..) Trimdā rakstītā dzeja pauž mūža sāpes par zaudēto Latgali (..). Marijas Andžānes lirikai pieder nozīmīga vieta latgaliešu lirikas vēsturē viņas vārds minams blakus Augustam Eglājam, Aleksandram Adamānam, Madsolas Joņam."

Vitolds Valeinis. Svešatnē mirusi izcila Latgales dzejniece. Literatūra un Māksla, Nr.11 (13.03.1989)

"Marijas Andžānes prozai raksturīga sulīga, ar dzimtā novada leksiku bagātināta valoda, smalks detaļu izzīmējums, spēja veidot kolorītus tēlus."

Salceviča, Ilona. Marija Andžāne. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2003.


"Marijas Andžānes daiļrade ir saistīta ar kopīgiem latgaliešu rakstniecības vēstures gaitā notiekošiem procesiem un parādībām – gan ar latgaliešu literatūras uzplaukumu 20. gs. 30. gados un 40. gadu sākumā, gan lasītāju auditorijas meklējumiem trimdā, gan latgaliešu un kopnacionālās latviešu literatūras kontaktiem Rakstniece ir ieņēmusi unikālu vietu latgaliešu un latviešu literatūrā gan 20. gs. 30. gados, pieteikdama jaunas tēmas un motīvus, gan 20. gs. vidū un otrajā pusē, trimdas literatūrā valdošo rezignāciju papildinādama ar dzīvinošiem impulsiem un intelektuālās pārdomās balstītām idejām. Marija Andžāne ir pirmā latgaliešu modernā dzejniece."

Ilze Sperga. Marija Andžāne. 100 Latvijas sieviete kultūrā un politikā. R.: LU, 2008, 27. lpp.
LinksKonstantīns Strods-Plencinīks (1908–1999) - Husband
Occupationsauthor
Birth time/place08.09.1909
Mači
Mači, Šķaunes pagasts, Krāslavas novads
Agrāk – Landskorona, Poļeščina.

Residence1934
Rīga
Rīga
Pēc kāzām pārcēlusies uz Rīgu. 

1951
Horsheda
Horseheads, New York, United States
EducationŠķaune
Šķaune, Šķaunes pagasts, Krāslavas novads

Landskoronas pagastskola


1931
Rēzekne State Teacher's Training Institute
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601

Beigusi Rēzeknes Valsts skolotāju institūtu.

Working place1931 – 1934
Porečje [o]
Porečje, Bērziņu pagasts, Krāslavas novads

Strādājusi par skolotāju Porečjes pamatskolā.


1934
Rīga
Rīga

Strādājusi Pārdaugavas bērnu patversmes pamatskolā.


1935 – 1944 (Date is approximate)
Sarkaņi 6-year Primary School
Sarkaņi
Sarkaņi, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads

1935 – 1944 (Date is approximate)
Rozentovas pamatskola
Malta
Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads

1935 – 1944 (Date is approximate)
Varakļānu Ebreju pamatskola
Varakļāni
Varakļāni, Varakļānu novads

1944 (Date is approximate)
Oberkasele
Oberkassel, Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany
Strādājusi par skolotāju kopā ar vīru izveidotajā latviešu bēgļu nometnes skolā Oberkaselē.

1951 (Date is approximate)
Amerikas Savienotās Valstis
United States
Strādājusi fabrikā.
Emigrated1944
Grēvene
Greven, North Rhine-Westphalia, Germany, 48268

1944. gada vasarā ar ģimeni aizbraukusi uz Rīgu, no kurienes rudenī devusies bēgļu gaitās uz Vāciju, dzīvojusi bēgļu nometnēs Grēvenē un Langerfeldē.


1951
Horsheda
Horseheads, New York, United States

Dzīvojusi Ņujorkas štatā.

Place/time of death26.12.1988
Elmaira
Elmira, New York, United States
MemorialsŠķaune
Šķaune, Šķaunes pagasts, Krāslavas novads
Šķaunes pagasta bibliotēkā iekārtota Marijas Andžānes piemiņas istaba, kur apskatāmi materiāli par dzejnieces gaitām un literāro darbību dzimtenē un trimdā.

1990
Mači
Mači, Šķaunes pagasts, Krāslavas novads
Pie dzejnieces dzimtajām mājām Maču sādžā 1990. gadā uzstādīts piemiņas akmens.

Map legendShowing 1-17 of 17 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Mači
(Mači, Šķaunes pagasts, Krāslavas novads)
08.09.1909Birth time/placeVillage
2Rīga
(Rīga)
1934ResidenceCity
3Horsheda
(Horseheads, New York, United States)
1951ResidenceCity
4Elmaira
(Elmira, New York, United States)
26.12.1988Place/time of deathCity
5Grēvene
(Greven, North Rhine-Westphalia, Germany, 48268)
1944EmigratedCity
6Horsheda
(Horseheads, New York, United States)
1951EmigratedCity
7Šķaune
(Šķaune, Šķaunes pagasts, Krāslavas novads)
(Not set)EducationVillage
8Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne
(Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601)
1931EducationBuilding, house
9Porečje [o]
(Porečje, Bērziņu pagasts, Krāslavas novads)
1931 - 1934Working placeVillage
10Rīga
(Rīga)
1934Working placeCity
11Sarkaņi
(Sarkaņi, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads)
1935 - 1944Working placeVillage
12Malta
(Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads)
1935 - 1944Working placeVillage
13Varakļāni
(Varakļāni, Varakļānu novads)
1935 - 1944Working placeCity
14Oberkasele
(Oberkassel, Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany)
1944Working placePart of a city
15Amerikas Savienotās Valstis
(United States)
1951Working placeCountry
16Šķaune
(Šķaune, Šķaunes pagasts, Krāslavas novads)
(Not set)MemorialsVillage
17Mači
(Mači, Šķaunes pagasts, Krāslavas novads)
1990MemorialsVillage

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.