Jānis Šķirmants

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (13); Publisher (10); Compiler (2); Person of reception (5)

Photos: Person in photo(4)

NameJānis Šķirmants
SummaryJānis Šķirmants (1906–1992) – izdevējs, publicists un tulkotājs. 1952. gadā Čikāgā, strādādams nakts maiņā fabrikā, viņš dibināja savu Jāņa Šķirmanta apgādu un izdeva Alberta Sprūdža, Alekša Rubuļa, Jāņa Klīdzēja, Ontona Rupaiņa, Janīnas Babres, Tadeuša Puisāna un citu rakstnieku grāmatas. Sastādījis un izdevis rakstu krājumus "Daugavpils skolotāju institūts" (1981) un "Francis Trasuns" (1989), arī dzejas antoloģiju "Latgales dziesminieki" (1954). Tulkojis no krievu valodas Ļeva Tolstoja darbus. Rakstījis un trimdas periodiskajos izdevumos regulāri publicējis rakstus par Latvijas vēsturi un kultūras vēsturi, latviešu un lietuviešu kultūras sakariem, recenzijas par latviešu autoru darbiem. Atsevišķās grāmatās izdotas apceres "Latgolas pilsētas" (1978), eseju krājums "Dievs un cilvēki" (1979).
Personal informationDzimis zemnieku ģimenē.
Precējies ar kādreizējā Latvijas konsula Polijā un Lietuvā Fēliksa Donasa meitu Daņutu.


Otrā pasaules kara beigās kā leģionārs nonācis Vācijā, vēlāk gūstā Beļģijā.
1949: rudenī izceļoja uz ASV, dzīvoja Čikāgā, kur dibināja apgādu Jāņa Šķirmanta apgāds, 20. gs. 80. gados pārcēlās uz dzīvi Kalifornijā.
Work20. gs. 30.–40. gados strādājis laikrakstu "Latgales Vēstnesis", "Rēzeknes Ziņas" un "Daugavas Vēstnesis" un žurnāla "Straume" redakcijās.
Gūsta laikā Beļģijā līdzdarbojies karavīru izdevumos "Nameja Gredzens" un "Laika Griežos".

1952: Čikāgā dibinājis Jāņa Šķirmanta apgādu, kurā izdoti Alberta Sprūdža, Alekša Rubuļa, Jāņa Klīdzēja, Ontona Rupaiņa, Janīnas Babres, Tadeuša Puisāna un citu autoru darbi.

Sastādījis un izdevis rakstu krājumus "Daugavpils skolotāju institūts" (1981) un "Francis Trasuns" (1989).
Tulkojis no krievu valodas un izdevis Ļeva Tolstoja rakstu izlases - "Grēksūdze", "Mana ticība" un "Kristīgā baznīca".
Trimdas periodiskajos izdevumos regulāri publicējis rakstus par Latvijas vēsturi un kultūras vēsturi, latviešu un lietuviešu kultūras sakariem, recenzijas par latviešu autoru darbiem.
Grāmatās izdotas apceres "Latgolas pilsētas" (1978) un eseju krājums "Dievs un cilvēki" (1979).
Quotations

Par savas grāmatizdevējdarbības pirmsākumiem

"Ne viss ir labs, kas apmirdzēts ar pasūtinātām un samaksātām reklāmu ugunīm un kam pa priekšu un aizmugurē iet pa pūtēju orķestrim. Ne viss ir slikts, kas iet pie cilvēkiem ar dabisku, nekrāsotu seju un kas izvēlas klusāku ceļu ... Varbūt jums sava taisnība — vajadzētu vairāk padomāt par sludināšanu .. . Man par maz laika, lai paspētu visas apkārtceļu lietas izdomāt. Redzat, nakts maiņā es strādāju fabrikā. Arī līdzekļu par maz, lai es varētu nopirkt kādas smagākas reklāmas bungas ... Tomēr nevar sūdzēties, ka latviešu lasītāji neatrastu to grāmatu, kas iziet pasaulē pa klusāku ceļu. [..] Man dod apmierinājumu tas. ka darbā, ko es daru, redzu kādu dziļāku jēgu."
Latvija Amerikā, Nr.94 (27.11.1954)

"Jau no skolēna dienām Latvijā viņš ir mācījies noliekt galvu grāmatas priekšā.
„Tur es atradu jaunu plašāku, tīrāku, spodrāku pasauli, tur es atradu jaunas domas, tur es atradu mīlestību un gaismu un brīvību. Caur grāmatu es varēju dzīvot tūkstoš mūžus, varēju dzirdēt miljonu balsis. Man likās, ka es kaut ko būtu grāmatai parādā. [..] No grāmatu izdošanas nevar pelnīt. Bet ja tikai izdevumus var segt un ja kaut daži simti no mūsu ļaudīm paņem sevi to ,ko grāmata tiem ir gribējusi sniegt, tad jau grāmata atmaksājas tūkstoškārt. [..] es ticu, ka mēs esam lielas garīgas atmodas iesākumā. Cilvēki sāk nogurt no virtuvēm un virsstundām. Atkal no jauna cilvēki rāda gribu dzīvot augstā kā līmenī, jo daudziem liekas pretīgi palikt pārtikušu burlaku un garīgu toļu līmeni . . ."
[..] Visa Jāņa Šķirmanta izdevniecība aptver tikai četru telpu dzīvokli Čikāgas vidienā, 1428 N. Fairfield Aye. Viņš pats vienā personā ir sava apgāda vadītājs, saiņotājs un ekspresis, un vakara maiņā pats savas maizes pelnītājs fabrikā."
Latvija Amerikā, Nr.6 (18.01.1958)

"Jāņa Šķirmanta persona ir labs piemērs Latvijas brīvības paaudzes darbiem un ideāliem. Savā laikā Latvijas universitātē viņš studējis vēsturi un tieslietas. Dzimtenē strādājis tanīs laukos, kur viņa darbs toreiz ir bijis visvairāk vajadzīgs — bijis skolotājs un jaunatnes audzinātājs vairākus gadus. Latvijas likteņa drūmajās dienās viņš ir darījis to pašu, ko tanīs dienās darīja visi Latvijas
brīvības paaudzes jaunekļi un vīri — darbu klasēs apmainījis pret karavīra uniformu un izstaigājis rūgtas gaitas no Latvijas robežām līdz atbrīvošanai no Cēdelhēmas gūsta. Ieceļojis ASV, viņš nepadodas ikdienas pašplūsmai, bet turpina piepildīt savus Latvijas brīvības paaudzes ideālus ari jaunajos apstākļos: strādādams nakts maiņā fabrikā, viņš sāk izdot grāmatas un kā izdevējs īsā laikā nodibina sev paliekamu vārdu grāmatu apgāda darbā. Tanī pašā laikā viņš atsāk studijas Ruzvelta universitātē Čikāgā, šinī rudenī viņa darbs arī studijās vainagojās ar panākumiem — viņš iegūst B.A. grādu valodās. Viņš nolēmis turpināt studijas maģistra grāda iegūšanai."
B. a. Latviskas uzņēmības cildens paraugs. Latvija Amerikā, Nr.74 (19.09.1962)
Occupationstranslator
publicist
publisher
Birth time/place01.10.1906
Mērdzenes pagasts
Mērdzenes pagasts, Ludzas novads
Dzimis Mazo Batu ciemā.

EducationMērdzene Pušmucova 6-year Primary School
Mērdzenes pagasts
Mērdzenes pagasts, Ludzas novads

Unknown – 1923
Ludzas apriņķa skola
Ludza
Ludza, Ludzas novads

1923 – 1927
Daugavpils Teacher's Training Institute
Daugavpils
Daugavpils

1930 – 1931
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050

Nepabeigtas studijas Lauksaimniecības fakultātē; studiju virziens: mežkopība.


1962
Čikāga
Chicago, Illinois

Studējis Rūzvelta universitātē, ieguvis bakalaura grādu modernajās valodās, ar speciālitāti krievu valodā.

Working placeFirte
Fürth, Bavaria, Germany
Strādāja latviešu apsargu rotā.

1936 – 1937 (Date is approximate)
Medņi Antuži Primary School
Rugāju pagasts
Rugāju pagasts, Balvu novads

Skolotājs.


1937
Priežukalna 6-klašu pamatskola
Viļakas novads
Viļakas novads

1945 – 1946 (Date is approximate)
Eihštetes Latviešu ģimnāzija
Eihštete
Eichstädt, Oberkrämer, Oberhavel, Brandenburg, 16727, Deutschland

Pēc gūsta strādāja par ticības mācības skolotāju Eihštetes latviešu ģimnāzijā.

Participation in organisationsDaugavas Vanagi

Studentu korporācija "Lacuania"

1966
Latviešu preses biedrība
ServiceLatvian Legion
Iesaukts, nonācis gūstā Beļģijā.
Emigrated1949
Amerikas Savienotās Valstis
United States
DetentionBeļģija
Belgium
Atradās gūstā Cēdelheimā.
Place/time of death29.08.1992
Napa
Napa, California, United States
BuriedDenvera
Denver, Colorado, United States

Apglabāts (urna guldīta) Mt.Olivet katoļu kapsētā Denverā, Kolorado.

Map legendShowing 1-14 of 14 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Mērdzenes pagasts
(Mērdzenes pagasts, Ludzas novads)
01.10.1906Birth time/placeParish
2Napa
(Napa, California, United States)
29.08.1992Place/time of deathCity
3Amerikas Savienotās Valstis
(United States)
1949EmigratedCountry
4Denvera
(Denver, Colorado, United States)
(Not set)BuriedCity
5Mērdzenes pagasts
(Mērdzenes pagasts, Ludzas novads)
(Not set)EducationParish
6Ludza
(Ludza, Ludzas novads)
1923EducationCity
7Daugavpils
(Daugavpils)
1923 - 1927EducationCity
8Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
1930 - 1931EducationBuilding, house
9Čikāga
(Chicago, Illinois)
1962EducationCity
10Rugāju pagasts
(Rugāju pagasts, Balvu novads)
1936 - 1937Working placeParish
11Viļakas novads
(Viļakas novads)
1937Working placeRegion
12Eihštete
(Eichstädt, Oberkrämer, Oberhavel, Brandenburg, 16727, Deutschland)
1945 - 1946Working placeCity
13Firte
(Fürth, Bavaria, Germany)
(Not set)Working placeCity
14Beļģija
(Belgium)
(Not set)DetentionCountry

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.