Aina Pāvulīte

lv
Report to editor

Collections (2)

Items: Author (1)

Works: Author (9); Editor (1); Person of reception (3)

Photos: Person in photo(3)

NameAina Pāvulīte
PseudonymKatrīna Bozis
SummaryAina Pāvulīte (1942) – dzejniece, žurnāliste. Rakstījusi dzeju un stāstus, atdzejojusi no krievu valodas. Ar pseidonīmu Katrīna Bozis rakstījusi humoreskas, žurnāla "Dadzis" rīkotajos humoresku konkursos vairākkārtīgi ieņēmusi godalgotas vietas. Izdoti divi dzejas krājumi – "Garais sauciens" (1982) un "Vecenīte" (2018), kā arī atmiņu stāstu krājums "Biju savā latviešu mētelītī tā pārsalusi..." (2017) un stāstu krājums "Kā dzeņa vēders" (2022). Bijusi Liepājas jauno literātu studijas dzejas sekcijas vadītāja. Kopš 1986. gada Žurnālistu savienības biedre.
Personal informationDzimusi policista un pavāres ģimenē.
Work1971: pirmā publikācija – dzejolis "Noguris vilciens..." un "Zvejnieku mājas" ("Padomju Jaunatne" 17.11.1971).

Dzeja

1982: "Garais sauciens" (Liesma).
2018: "Vecenīte" (LiePA).

Proza

2022: "Kā dzeņa vēders" (Jumava).

Biogrāfiskā proza

2017: "Biju savā latviešu mētelītī tā pārsalusi..." (Sava grāmata).
Quotations

Par Ainas Pāvulītes dzeju

"Aina Pāvulīte prot stāstīt par dzīvi kā par noslēpumu, šī brīnumainā brīnīšanās iespējamība, ko nereti pazaudē i dzīves, i dzejas ceļā, dzejnieci profesionālās attīstības gaitā neatstāj. [..] Pāvulītes spēks ir pašas vērojums, ne stilizācija. Arī vārdspēles un citas sešdesmito septiņdesmito gadu masalas viņa izslimo. [..] Pāvulītes dzejā jo spēcīga Lietuvas tēma. lenāk tuvā, ģimeniskā mērogā, ienāk kā māsa: "Peld Latvijas debesīs Lietuva" (dzejolī "Lietuvai", Komunists, 1980, 25. apr.). Tā ir tuvība caur vietas izjūtu, caur vēsturisku dimensiju: "ar kuršu un žemaišu dzīvībām grūta. Māsa Ruta. Māsa Rūta"."

Čaklais, Māris. Pieci Liepājas dzejnieki. Literatūra un Māksla, 03.07.1981.

Par dzejas krājumu "Garais sauciens" (Liesma, 1982)

"Dzejnieces pasaules atveides paņēmiens uzmanības centrā izvirza nojausmas un realitātes attieksmes. Līdzsvarot šīs attieksmes, caur jaušamo tuvoties reālajam vai jaušamajā atrast ideālo, kas varētu iedibināties realitātē — pēc tā allaž tiekušies un to dažkārt arī sasnieguši tie dzejnieki, kuru skatījums pievērsts cilvēka morālās vērtības izziņai. Arī Ainas Pāvulītes skats ir šai virzienā, bet dzejniece atzīstas:
Un tas, ko tu pasacīt vari,
ir nieks
pret dziedošu putnu pazarē,
pret vakara mākoņu baru.
(27. Ipp.)
Nosacīti šajās rindās var saskatīt sakarību ar grāmatas ievadā teikto: ""Garo saucienu" veltu mājām un pārnākšanai, mīlestībai un ilgām, sāpēm pēc pilnības." Šis teikums, būtībā, izsaka krājuma saturiski tematiskās līnijas un citētajā pantā izskanējusī atziņa tās caurvij, radot nelielu, savveidīgu mikropasauli. [..] Autores dzejā pārsvarā ir brīvās formas, kas rada iespaidu, ka saruna ar lasītāju risinās atbrīvotības un nepiespiestības atmosfērā, atvieglojot uztveri. Tomēr jāpiebilst — tas vēl nav daudzveidīgās panta un dzejoļa organizēšanas tehnikas pilnīgas pārzināšanas apliecinājums. Atturoties no ieteikumiem pārveidot dzejnieces individuālo stilu, jāteic, ka arī šajā jomā mums ir tiesības vēlēties lielāku pilnību, jo skaniskas domas prasīt prasa skanisku formu. Tās izveides paņēmienu bagātināšanai jākļūst par vienu no dzejnieces uzdevumiem [..]. Dzejas krājums "Garais sauciens" apstiprina kādu vērā ņemamu faktu, proti, pēdējos gados dzejnieku pirmās grāmatas kļuvušas nopietnākas un saturīgākas."

Grāpis, Andrejs. Piepildījumu meklējot. Karogs, 01.03.1984.
Occupationspoet
journalist
Birth time/place14.05.1942
Priekule
Priekule, Dienvidkurzemes novads
Education1949 – 1956 (Date is approximate)
Nīcas valsts septiņgadīgā pamatskola
Nīcas pagasts
Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads

1956 – 1960
Liepājas 1. vidusskola
Ausekļa iela 9, Liepāja
Ausekļa iela 9, Liepāja, LV-3401

1961 – 1965 (Date is approximate)
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija
Lielā iela 2, Jelgava
Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001

Beigusi Mežtehnikas fakultāti.

Working placeLaikraksts "Ļeņina ceļš"
Liepāja
Liepāja

1965 – 1968
Liepāja
Liepāja

Liepājas kokapstrādes kombināts "Baltija"

Ceha meistare, tehnoloģe, ekonomiste.


1969 – 1973
Liepāja
Liepāja

Liepājas rajona lauksaimniecības pārvalde

Celtniecības inženiere.


1973
Laikraksts "Komunists"
Pasta iela 3, Liepāja
Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401

Korektore


1989
Laikraksts "Kursas Laiks"
Liepāja
Liepāja
Participation in organisationsLiepājas literārā apvienība
Liepāja
Liepāja

Liepājas Jauno literātu apvienība
Liepāja
Liepāja

Bijusi dzejas sekcijas vadītāja.


1986
Latvijas Žurnālistu savienība
Krišjāņa Valdemāra iela 118, Rīga
Krišjāņa Valdemāra iela 118, Rīga, LV-1013

Map legend

Showing 1-12 of 12 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Priekule
(Priekule, Dienvidkurzemes novads)
14.05.1942Birth time/placeCity
2Nīcas pagasts
(Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads)
1949 - 1956EducationParish
3Ausekļa iela 9, Liepāja
(Ausekļa iela 9, Liepāja, LV-3401)
1956 - 1960EducationBuilding, house
4Lielā iela 2, Jelgava
(Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001)
1961 - 1965EducationBuilding, house
5Liepāja
(Liepāja)
1965 - 1968Working placeCity
6Liepāja
(Liepāja)
1969 - 1973Working placeCity
7Pasta iela 3, Liepāja
(Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401)
1973Working placeBuilding, house
8Liepāja
(Liepāja)
(Not set)Working placeCity
9Liepāja
(Liepāja)
1989Working placeCity
10Krišjāņa Valdemāra iela 118, Rīga
(Krišjāņa Valdemāra iela 118, Rīga, LV-1013)
1986Participation in organisationsBuilding, house
11Liepāja
(Liepāja)
(Not set)Participation in organisationsCity
12Liepāja
(Liepāja)
(Not set)Participation in organisationsCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.