Indra Gubiņa

lv
Ziņot redaktoram

Kolekcijas (1)

Darbi: Darba autors (98); Komentāra autors (1); Recepcijas persona (163)

Attēli: Persona attēlā(3)

VārdsIndra Gubiņa
Dzimtais vārdsBencone
KopsavilkumsIndra Gubiņa (1927–2017) – rakstniece. Literāros darbos pievērsusies galvenokārt trimdas latviešu sadzīvei Anglijā un Kanādā, svešās vides, personības, paaudžu nesapratnes radītiem psiholoģiskiem konfliktiem, attiecībām ģimenē un sievietes iekšējai pasaulei. Darbos kavējas pie cilvēku savstarpējām attieksmēm, mīlestības, laulības, dzīves jēgas un mākslas jautājumiem. Rakstniece atspoguļo sava laikmeta dzīvi un kultūru un cenšas rādīt cilvēkus tādus, kādus viņa tos redz, — šī laika cilvēkus ar viņu problēmām. Dzejā ļoti nozīmīgi patriotiskie motīvi un folkloras elementi.
Personiska informācijaDzimusi kara ierēdņa Kārļa Bencona (1901–1988) un Anetes Bencones (dzim. Kronīte; 1901–2001; dzimusi Līvbērzes pagasta "Upēs") ģimenē; māsas Biruta Skujiņa, Anna Rostoka-Plēsuma.

1950: rudenī apprecējās ar sporta žurnālistu Gunāru Gūbiņu (1925–1987).
1952: ar ģimeni pārcēlās uz Kanādu; 1953: dēls Arnis, 1956: meita Nora.

Daudz ceļojusi (Meksika, Austrālija, vairākas Eiropas valsts) un ceļojumu iespaidi ietverti vairākās ceļojumu aprakstu grāmatās.

Stāsti, dzejoļi, apceres, mākslas recenzijas, ceļojumu apraksti publicēti latviešu trimdas periodiskajos izdevumos.
Savus darbus rakstniece lasījusi rakstnieku cēlienos Kanādā, ASV, Anglijā Austrālijā, Zviedrijā un Vācijā.
Mācījusi Toronto latviešu svētdienas skolā un latviešu jauniešu semināros Toronto un citviet.

Indra Gubiņa - Nacionālā enciklopēdija (enciklopedija.lv)

Profesionālā darbība

Literārā darbība

1948: ar Indras Bencones vārdu publicēta miniatūra / stāsts "Mājās" baltiešu kristīgo studentu apvienības latviešu nozares izdevumā "Dzirkstele" 4. numurā (aprīlis).
1948: kultūras un mākslas mēnešraksta 1. numurā (maijs) publicēts dzejolis "Pavasara vēji".
1951: pirmā publikācija ar Indras Gubiņas vārdu – stāsts "Rudens mīlestība" laikrakstā "Londonas Avīze" 30. decembrī.

Stāstu un noveļu krājumi

1958: "Draugam nepiemērota sieva".
1963: "Par sapņiem nemaksā".
1967: "Rītdiena neskaitās"
1974: "Ar diviem punktiem teikums nebeidzas".
1980: "Sidrabkāzas".

Romāni

1959: "Zelta ieleja".
1965: "Gandrīz karaliene".
1970: "Raksts putekļos".
1973: "Ziema nāk pretim".
1976: "Iztiksim bez mēness" (J. Jaunsudrabiņa balva).
1979: "Ir katram sava pasaule".
1983: "Uz vienpadsmito stāvu".
"Spoguļa lauska" (laikrakstā "Latvija Amerikā" 1959–1960)
"Es gribu dzīvot" (laikrakstā "Londonas Avīze" 1965–1966)
1986: "Uz akmeņa stāvēdams" (K. Barona prēmija).
1990: "Dzilnas dziesma".
1994: "Vai slīdēja mākonis" (PBLA Kultūras fonda balva 1994; periodikā 1993: ar nosaukumu "Bertolds un Ranta" publicēts Latvijā laikrakstā "Neatkarīgā Cīņa", savukārt laikrakstā "Laiks" tajā pašā 1993: ar nosaukumu "Vai slīdēja mākonis")
1997: "Kā es tevi mīlēju" (Latvijā).
2001: "Pienākums nav mīlestība".
2003: "Sārta svītra debesīs".
2008: "Vēlreiz turp un atpakaļ".

Ceļojuma piezīmes

1984: "Kaza kāpa debesīs".
1988: "Ar gliemežvāku".
1993: "Ar ēzeli uz Akropoli" (K. Gopera fonda balva 1994).

Dzeja

1974: "Paskaties kļavā" (kopā ar G. Janovski).
1979: "Dziesma – tevī esmu".
1982: "Pār plašu jūru".
1989: "Vai ilgi vēl?" (kopā ar G. Janovski).
1999: "Dīvainā spēle".

1976: Latviešu preses biedrības Kanādas kopas balva par īsprozas grāmatu "Ar diviem punktiem teikums nebeidzas".
Citātu galerija"Indra Gubiņa nu ir tāda burve ka, lasot viņas stāstus, arī mēs paši visu pārdzīvojam. Rakstniece pārāk neapgrūtina ar sausiem faktiem. Viņa it kā ņem lasītāju pie rokas un sev visur līdz."

Kalniņš, Nikolajs. Ar gliemežvāku. Latvija Amerikā, 1988, 22. okt.

"Kaza kāpa debesīs, tā Ar gliemežvāku ir kaut kas vairāk nekā vienkārša reportāža par kādu ceļojumu vienā vai otrā pasaules stūrī, jo šīs ceļojumu grāmatas lasot, atklājas rakstnieces kulturāli bagātā, cilvēku iekšējo problēmu jūtīgas risinātājas personība. [..] Skaisti ir Indras Gubiņas dabas apraksti, kas vietumis robežojas ar dzeju prozā."

Kliešmete, Anna. Ar gliemežvāku. Universitas, Nr. 64, 1989.


"Dzejoļus Indra Gubiņa sākusi rakstīt, kad klajā jau nākušas prāvs skaits romānu un stāstu grāmatu, arī interesantie stāstījumi par redzēto un piedzīvoto ceļojumos. Ar saviem romāniem autore ieguvusi plašu interesi un atzinību. Indrai Gubiņai nekad nav bijis jāžēlojas, ka viņas grāmatām nebūtu lasītāju. Ja romānos viņa attēlo daudz un dažādu cilvēku dzīvi svešumā, tad liekas, ka dzejā viņa izsaka savas personīgās izjūtas, pārdzīvojumus un vērojumus. Daudzus no saviem dzejoļiem viņa veltījusi vientulības stundām un domu ziediem, kas radušies šādos brīžos."

Rumberga, Julieta. Kaut kur virs tevis ir saule. Treji Vārti, Nr.
190, 1999.

"Savos darbos I.Gubiņa visbiežāk
kavējas pie cilvēku savstarpējām attieksmēm, mīlestības, laulības, dzīves jēgas un mākslas jautājumiem. Rakstniece atspoguļo sava laikmeta dzīvi un kultūru un cenšas rādīt cilvēkus tādus, kādus viņa tos redz, – šī laika cilvēkus ar viņu problēmām. Viņas dzejā ļoti nozīmīgi ari patriotiskie motīvi un folkloras elementi. Kā savā prozā, tā ari dzejā Indra Gubiņa palikusi dziļi latviska un šo latvisko pasaules uztveri viņa pratusi ļoti saistošā veidā sniegt arī saviem lasītājiem."

M. Kr. Indra Gubiņa Ņujorkā. Laiks,
1983, 7. maijs.

Par romānu "Ir katram sava pasaule" (1979; Grāmatu Draugs)

"Indra Gubiņa ir ļoti redzīga aktuālās latviešu trimdinieku dzīves vērotajā, izpratēja un tēlotajā. Arī viņas jaunākais darba - romāns Ir katram sava pasaule, kura darbība risinās Anglijā Londonā un tās apkaimē. Īsti spilgti atspoguļo daudzas zīmīgas trimdinieku dzīves parādības un problēmas. Rakstnieces stiprā puse ir apgaismot šo problēmu psīcholoģiskos motīvus un to izpausmes. Romāna vielas izkārtojums interesants tādā ziņā, ka tanī katra nodala ir it kā patstāvīga novele vai stāsts, kur centrā viena pēc otras
ievirzītas atsevišķās romānā sastopamās personas, viņu dzīves gaitas, pārdzīvojumi un raksturu īpatnības. Te. tātad, nav viena vienīga centrāla tēla, tā sauktā galvenā varoņa, bet vairāki. [..] Cauri visam romānam kā virstēma vijas ģimenes locekļu, īpaši vira un sievas, arī saderināto, nespēja dzīvot īsta un tuvā saskaņā, tiem katram ir "sava pasaule". [..] Apskatāmajā romānā nav lielu un dramatisku notikumu, tomēr rakstnieces stāstījums saistīt saista ar valodas tēlainību, vienkāršību un skaidrību. lepriecina raitie un trāpīgie dialogi."
Valtere, Nora. Indras Gubiņas Ir katram sava pasaule. Universitas, Nr. 46, 1980.

Par stāstu krājumu "Sidrabkāzas" (1980)

"Stāstu kopīgais motīvs par cilvēka ilgam pēc īstas tuvības draudzība un mīlestība piešķir grāmatai vienību, un liek lasītajam dziļāk ieskatīties cilvēka un atzīt, ka cilvēks sava būtība ir vientuļš gājējs."

Cēbere, Irma. Universitas, Nr. 48, 1981.

Par romānu "Uz vienpadsmito stāvu" (1983)

"Indra Gubiņa savā jaunākajā romānā Uz vienpadsmito stāvu, tāpat kā vairākās iepriekšējās grāmatās, iesniedzas šo jūtīgo attieksmju kompleksā ar apzinīgu un bijīgu cieņu pret tiem trauslajiem pavedieniem, kas cilvēku dzīves un dienas saista, bet kas nekopti, neievēroti, pārāk saspriegti var arī ļoti sāpīgā veidā pārtrūkt. Sava jaunā romāna cilvēku raksturu koncentrēto zīmējumu rakstniece uzlikusi ar atmiņu atblāzmām, kārtojot lietas, pārceļoties uz jaunu dzīvokli - vienpadsmitajā stāvā. Tas notiek diennakts laika posmā. Tā rakstniece redzīgi devusi savam romānam virzīgu kompozīcijas ietvaru. Romāna centrā ir trīs personu ģimene - sieva Sarma, vīrs Arvīds un viņu meitene Margrieta. Viņi ir ieceļotāji un savas ģimenes dzīves sācēji Kanādā, kas ap dienām un jūtām savij kāpinātas raizes, kādu nav iezemiešiem: svešā
valoda, ierobežota darba izvēle, tuvinieku un pierasto draugu trūkums jaunajā dzīves rietā.
[..] Romāns Uz vienpadsmito stāvu uzrakstīts ļoti koncentrētā stāstījumā, kurā nav lieko vārdu vai teikumu. Notikumu psīcholoģiskais sasējums ir ciešs. Raksturu izgleznojums un "saāķējums" lasītāju rauj uz priekšu: kas būs
tālāk? Dialogu saspriegums pilns ar jūtu apakštoņiem."
Klīdzējs, Jānis. Indras Gubiņas iekšredze. Latvija Amerikā, 1983, 25. jūn.

Par romānu "Dzilnas dziesma" (1990, Amber Printers)

".. viens no spēcīgākajiem psīcholoģiskiem romāniem, kas pēdējā laikā parādījušies. Interesants ir šī romāna galvenais temats: atraitnes mēģinājums samierināties ar savām sāpēm, cenšanās iekļauties normālā dzīvē. Šķiet, ka Gubiņas romāns ir vienīgais, kas šo tematu apstrādājis tik pilnīgā veidā. Katrā ziņā romāns var interesēt ne tikai latviešu literatūras vēsturniekus, bet arī psīchologus, kas psīcholoģisku problēmu var skatīt iestrādātu mākslas darbā. Psīcholoģiskā romānā, kurā sīki un rūpīgi iztirzātas galvenās personas emocijas, stāstījumam nav tik liela nozīme kā sadzīves romānā. Fābulai ir tikai sekundāra loma. Tā ir balsts, ap kuru rakstnieks var vīt jūtu, pārdzīvojumu, domu analizēs, centrs, kas daudziem psīcholoģiskiem samezglojumiem dod zināmu kārtību un jēgu. Pārdzīvojumi - no vissmagākiem līdz visvieglākiem - var tīties ap šo centrālo balstu."
Bērziņa, Lūcija. Indra Gubiņa: Dzilnas dziesma. Universitas, Nr. 68, 1992.
Nodarbesrakstniece
Dzimšanas laiks/vieta08.08.1927
Līvbērze
Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads
Dzimusi Līvbērzes pagastā.
Dzīvesvieta1928 – 1944
Jelgava
Jelgava

1947 – 1952
Bredforda
Bradford, Yorkshire and the Humber, United Kingdom

1952
Kvebeka
Quebec City, Quebec, Canada

1952 – 2017
Toronto
Toronto, Ontario, Canada
Izglītība1935 – 1944
Jelgavas Valsts skolotāju institūts
Jelgava
Jelgava

Mācījās institūta paraugpamatskolā un pirmajās ģimnāzijas klasēs.


29.08.1945 – 27.02.1947
Lībekas Latviešu ģimnāzija
Lībeka
Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany

1948 – 1949 (Datums nav precīzs)
Bredforda
Bradford, Yorkshire and the Humber, United Kingdom

Mācījās Bredfordas Tehniskajā koledžā.


1960 – 1963
Toronto Universitāte
King's College Cir 27, Toronto
King's College Cir 27, Toronto, Canada, M5S 1A1

Absolvējusi Mākslas zinātņu fakultāti, iegūstot bakalaura grādu mākslas zinātnēs.


1968
Toronto Universitāte
King's College Cir 27, Toronto
King's College Cir 27, Toronto, Canada, M5S 1A1

Absolvējusi ar grādu bibliotēkzinātnēs.

Darbavieta1963 – 1968 (Datums nav precīzs)
Toronto
Toronto, Ontario, Canada

Toronto Mākslas galerija


1968 – 1985
Toronto Universitāte
King's College Cir 27, Toronto
King's College Cir 27, Toronto, Canada, M5S 1A1

Strādāja universitātes Toronto bibliotēkā.

Scarborough & Erindale College Libraries of the University of Toronto.

Dalība organizācijāsLatvijas PEN klubs

Latviešu Rakstnieku apvienība

Latviešu preses biedrība
Toronto
Toronto, Ontario, Canada
Darbojās Kanādas kopā.

Studenšu korporācija "Gundega"
CeļojumsLielais kanjons
Grand Canyon, Coconino County, Arizona, United States

Hurons
Lake Huron, Canada
Daudzas vasaras atvaļinājuma dienas Indra Gubiņa pavadīja pie šī ezera, kur ģimenei bija neliela vasaras mājiņa.

00.10.1955
Hamiltona
Hamilton, Ontario, Canada
Piedalījās Latviešu Kultūras dienu Kanādā rakstnieku vakarā.

00.01.1958
Monreāla
Montreal, Quebec, Canada
Piedalījās rakstnieku rītā Kanādas Latviešu Kultūras dienu ietvaros.

1959
Itālija
Italy

1959
Francija
France

1959
Vācija
Germany

1959
Skotija
Scotland, UK

00.05.1959
Anglija
England, United Kingdom

31. maijā uzstājas DVF Bradfordas Daugavas vanadžu sarīkojumā.


1960
Itālija
Italy

00.01.1960
Londona
London, Ontario, Canada, N6A 3K7
Piedalās Draudzīgā aicinājuma sarīkojumā.

00.04.1960
Otava
Ottawa, Ontario
Piedalījās literārā pēcpusdienā.

00.04.1960
Detroita
Detroit, Michigan
Piedalās muzikāli literārā sarīkojumā.

00.01.1961
Bostona
Boston, Massachusetts, United States
Piedalās Preses balles Rakstnieku dienās.

00.01.1962
Čikāga
Chicago, Illinois
Piedalās Rakstnieku cēlienā Kultūras dienu Draudzīgā aicinājuma ietvaros.

00.07.1962
Čikāga
Chicago, Illinois
Piedalās jauno literātu sarīkojumā Jaunatnes dienu ietvaros.

00.05.1963
Bufalo
Buffalo, New York, United States
Piedalās literārā sarīkojumā.

00.09.1963
Londona
London, Ontario, Canada, N6A 3K7
Literārs sarīkojums.

00.04.1964
Monreāla
Montreal, Quebec, Canada
Piedalījās rakstnieku vakarā.

00.03.1965
Londona
London, Ontario, Canada, N6A 3K7
Piedalījās rakstnieku pēcpusdienā.

00.09.1965
Grandrepidsa
Grand Rapids, Michigan, United States
Piedalījās rakstnieku vakarā Kultūras dienu ietvaros.

1967
Bahamu salas
The Bahamas

1968
Muskoka
Muskoka Lakes Township, District Municipality of Muskoka, Muskoka District, Central Ontario, Ontario, Canada
Vasarā 3 nedēļas pavadīja pie Six-mile-lake, Ontario provincē.

00.08.1968
Hannovere
Hanover, Lower Saxony, Germany
Piedalījās Eiropas Latviešu dziesmu svētku Rakstnieku sarīkojumā.

00.10.1968
Milvoki
Milwaukee, Wisconsin, United States
Piedalījās Preses dienu literārā sarīkojumā.

00.09.1970
Milvoki
Milwaukee, Wisconsin, United States
Piedalās literārā sarīkojumā.

00.04.1971
Florida
Florida, United States

00.02.1972
Barbarosa
Barbarosa, Guadalupe County, Texas, United States

00.04.1972
Florida
Florida, United States

00.04.1972
Grandrepidsa
Grand Rapids, Michigan, United States
Piedalās literārā sarīkojumā.

00.04.1972
Kalamazū
Kalamazoo, Michigan, United States
Piedalās literārā sarīkojumā.

00.06.1972
Itālija
Italy

1973
Somija
Finland

00.01.1973
Otava
Ottawa, Ontario

Piedalās rakstnieku sarīkojumā.


00.07.1973
Ķelne
Cologne, North Rhine-Westphalia, Germany

Piedalās Eiropas Latviešu dziesmu svētkos, rakstnieku rītā.


00.09.1973
Klīvlenda
Cleveland, Ohio, United States
Piedalās Amerikas Latviešu dziesmu svētkos, Rakstnieku cēlienā.

00.02.1974
Ņujorka
New York, USA

00.09.1974
Anglija
England, United Kingdom

Turneja; lasīja savus darbus DVF izkārtojumā: 7. septembrī Mansfildā, 8. septembrī Notinghamā, 12. septembrī Donkasterā, 13. septembrī Boltonā, 14. septembrī Bradfordā, 21. septembrī; Korbijā; 22. septembrī Londonā.


1975
Anglija
England, United Kingdom
Piedalījās Anglijas Latviešu dziesmu dienās, rakstnieku sarīkojumā.

00.03.1975
Otava
Ottawa, Ontario
Latviešu kultūras dienu rakstnieku rītā.

00.06.1975
Mičigana
Michigan, United States

Piedalījās LaRAs rīkotajā Rakstnieku nedēļā Gaŗezerā.


00.08.1975
Lestera
Leicester, East Midlands, United Kingdom
Piedalās Anglijas Latviešu dziesmu dienu Rakstnieku cēlienā.

1976
Meksika
Mexico

1976
Īrija
Ireland

1976
Anglija
England, United Kingdom

00.01.1977
Monreāla
Montreal, Quebec, Canada
Piedalījās Kultūras dienu literārajā sarīkojumā.

00.07.1977
Londona
London, Greater London, United Kingdom

Piedalījās Dziesmu dienās Londonā.


00.08.1977
Norvēģija
Norway

00.11.1977
Hamiltona
Hamilton, Ontario, Canada
Lasīja savus darbus 18. novembra sarīkojumā.

15.12.1977 – 00.03.1978
Austrālija
Australia

Piedalījās Austrālijas Latviešu Kultūras dienās, 2.-12. janvārim piedalījās 2. Rakstnieku nedēļā Džīlongā.

Ielidoja Sidnejā, 30. janvārī literārs sarīkojums Brisbenā, 18. martā literārs sarīkojusm Adelaidē.


00.08.1978
Anglija
England, United Kingdom
Pavada atvaļinājumu, satiekas ar draugiem, atpūšas Anglijas jūrmalā.

00.08.1979
Gotlande
Gotland, Sweden
Piedalījās PLBA Dziesmu dienu rakstnieku sarīkojumā.

00.02.1980
Ēģipte
Egypt

00.06.1980
Anglija
England, United Kingdom
Lasīja savus literāros darbus DVF nodaļās: 1. jūnijā, Bradfordā; 4. jūnijā, Donkasterā; 5. jūnijā, Notinghamā; 6. jūnijā, "Straumēnos".

00.11.1980
Florida
Florida, United States

00.02.1981
Venecuēla
Venezuela

00.03.1981
Kalamazū
Kalamazoo, Michigan, United States
Piedalās Kultūras dienās.

00.04.1981
Madeira
Madeira, Portugal

00.04.1981
Spānija
Spain

00.05.1981
Portugāle
Portugal

00.09.1981
Aļaska
Alaska, United States

Rudenī.


00.09.1981
Jukona
Yukon River

Rudenī.


00.09.1981
Vankūvera
Vancouver, British Columbia, Canada
Piedalījās literārā sarīkojumā.

00.11.1981
Vinipega
Winnipeg, Manitoba, Canada
Piedalās literārā sarīkojumā.

1982
Skotija
Scotland, UK

1982
Anglija
England, United Kingdom

Piedalās Anglijas Latviešu dziesmu dienās Līdsā.


00.02.1982
Meksika
Mexico

00.06.1982
Portlenda
Portland, Oregon, United States

Piedalās LaRAs kongresā un Rietumkrasta Dziesmu svētku rakstnieku cēlienā.


1983
Rokija kalni
Rocky Hills, Rocky Harbour, Newfoundland, Newfoundland and Labrador, A0K 4N0, Canada

00.01.1983
Kvebeka
Quebec City, Quebec, Canada

00.02.1983
Londona
London, Ontario, Canada, N6A 3K7
Piedalījās Draudzīgā aicinājuma sarīkojumā.

00.03.1983
Klīvlenda
Cleveland, Ohio, United States

Piedalās literārā sarīkojumā.


00.03.1983
Otava
Ottawa, Ontario
Lasa dzeju literārā sarīkojumā.

00.04.1983
Ņujorka
New York, USA

Piedalās Ņujorkas studenšu korporāciju kopas rīkotā literārā pēcpusdienā.


00.05.1983
Florida
Florida, United States

00.04.1984
Anglija
England, United Kingdom
Piedalījās rakstnieka Eduarda Līča 100-gades svinībās.

00.08.1984
Minstere
Münster, North Rhine-Westphalia, Germany

Piedalījās Eiropas Latviešu dziesmu dienu Rakstnieku cēlienā.


00.11.1984
Kalgari
Calgary, Alberta, Canada
Piedalās 18. novembra sarīkojumā.

1985
Ziemeļmaķedonija
North Macedonia

1985
Bosnija un Hercegovina
Bosnia and Herzegovina

1985
Horvātija
Croatia

00.04.1985
Florida
Florida, United States

1986
Īrija
Ireland

1986
Anglija
England, United Kingdom

Piedalījās Anglijas dziesmu dienu rakstnieku cēlienā Lesterā, bija arī Londonā.


1986
Vācija
Germany

00.11.1986
Kopenhāgena
Copenhagen, Denmark
Uzstājās 18. novembra sarīkojumā.

00.03.1987
Kirasao
Curaçao, the Netherlands

00.04.1987
Mineapolisa
Minneapolis, Minnesota, United States
Piedalās Studenšu korporācijas literārā sarīkojumā.

00.06.1987
Kalamazū
Kalamazoo, Michigan, United States
Piedalās Rakstnieku nedēļā`87.

00.10.1987
Florida
Florida, United States

00.12.1987
Meksika
Mexico

1988
Anglija
England, United Kingdom

1988
Skotija
Scotland, UK

00.05.1988
Kalamazū
Kalamazoo, Michigan, United States

00.07.1988
Indianapolisa
Indianapolis, Indiana, United States
Piedalās 8. vispārējos dziesmu svētku Rakstnieku cēlienā.

00.03.1989
Dominikānas Republika
Dominican Republic

00.03.1989
Vašingtona
Washington, United States

Piedalās literārā sarīkojumā.


00.04.1989
Tenerife
Tenerife, Spain

00.07.1989
Losandželosa
Los Angeles, California, United States

Piedalās Rietumkrasta XI dziesmu svētku Rakstnieku cēlienā.


00.10.1989
Arizona
Arizona, USA

Rudenī apmeklējusi Grand Canyon nacionālo parku, tuksnešus u tml.


00.10.1989
Sentpītersburga
St. Petersburg, Florida, United States

00.11.1989
Florida
Florida, United States

1990
Grieķija
Greece

Rudenī


1990
Krēta
Crete, Greece

1990
Menas sala
Isle of Man

00.09.1990
Vašingtona
Washington, United States
Tikšanās ar lasītājiem literārā sarīkojumā.

00.12.1990
Rīga
Rīga
Aicināta piedalīties Rakstnieku nedēļā.

1991
Dominikānas Republika
Dominican Republic

00.04.1991
Florida
Florida, United States

00.04.1991

00.04.1991
Monreāla
Montreal, Quebec, Canada
Tikšanās ar lasītājiem literārā vakarā.

00.08.1991
Latvija
Latvia

00.01.1992
Dominikānas Republika
Dominican Republic

00.04.1992
Florida
Florida, United States

00.07.1992
Sietla
Seattle, Washington, United States

Piedalījās XII Rietumkrasta Latviešu dziesmu svētku rakstnieku cēlienā.


00.10.1992 (Datums nav precīzs)
Klīvlenda
Cleveland, Ohio, United States

Piedalās literārā sarīkojumā.


00.04.1993
Sentpītersburga
St. Petersburg, Florida, United States
Piedalās literārā sarīkojumā.

00.06.1993
Labradora
Labrador, Newfoundland and Labrador, Canada

00.06.1993
Ņūfaundlenda
Newfoundland, Newfoundland and Labrador, Canada

00.08.1993
Elka parks Katskiļi
Elka Park, Town of Hunter, Greene County, New York, 12426, United States

Piedalās 3x3 nometnes literārā sarīkojumā Katskiļos.


00.09.1993
Elka parks Katskiļi
Elka Park, Town of Hunter, Greene County, New York, 12426, United States

Piedalās literārā pēcpusdienā Katskiļos.


00.06.1994
Latvija
Latvia

Literāra pēcpusdiena Kuldīgā, Rīgā.


00.06.1994
Latvija
Latvia

00.12.1994
Florida
Florida, United States

1995
Īrija
Ireland

00.02.1995
Arizona
Arizona, USA

00.03.1995
Kalifornija
California, USA

00.08.1995
Anglija
England, United Kingdom

Londonā piedalījās 8. Globālo Daugavas Vanagu dienu Rakstnieku rītā.


00.08.1996
Elka parks Katskiļi
Elka Park, Town of Hunter, Greene County, New York, 12426, United States

Lasīja dzeju 3x3 nometnē Katskiļos.


00.12.1996
Sentpītersburga
St. Petersburg, Florida, United States
Piedalījās literārā sarīkojumā ar dzejas lasījumu.

00.07.1997
Klīvlenda
Cleveland, Ohio, United States
Piedalās Amerikas latviešu 10. vispārējo dziesmu svētku Rakstnieku rītā.

00.12.1998
Florida
Florida, United States

00.12.1998
Sentpītersburga
St. Petersburg, Florida, United States
Latviešu rakstnieku apvienības (LaRA) saiets ar literārām pēcpusdienām.

00.07.1999
Thousand Oaks
Thousand Oaks, Berkeley, Alameda County, California, 94707, United States

Piedalījās Rietumkrasta XIII dziesmu svētku Rakstnieku cēlienā.


00.12.1999
Florida
Florida, United States

00.06.2000
Latvija
Latvia

13. jūnijā Rīgā Latvijas Rakstnieku savienības mājā Kuršu ielā 4 notika autorvakars.


00.03.2001
Havaju salas
Hawaii, United States

00.06.2002
Arizona
Arizona, USA

00.11.2002
Monreāla
Montreal, Quebec, Canada
Piedalās ar runu 18. novembrim veltītā sarīkojumā.

00.08.2003
Sanfrancisko
San Francisco, CA, USA
Piedalās Rietumkrasta XIV dziesmu svētku Rakstnieku cēlienā.

00.06.2004
Islande
Iceland

00.03.2005
Bostona
Boston, Massachusetts, United States
Piedalās Ērika Raistera piemiņas fonda sarīkojumā.

00.04.2006
Azoru salas
Azores, Portugal

2007
Kostarika
Costa Rica
Miršanas laiks/vieta12.12.2017
Toronto
Toronto, Ontario, Canada

ApbalvojumiJāņa Jaunsudrabiņa balva
Iztiksim bez mēness
Balva piešķirta par romānu "Iztiksim bez mēness".
Rakstniecības nozarē
1979

PBLA Krišjāņa Barona prēmija
Uz akmeņa stāvēdams
Prēmija piešķirta par romānu "Uz akmeņa stāvēdams".
Rakstniecības nozarē
1987

PBLA Kultūras fonda Goda balva
Vai slīdēja mākonis
Prēmija piešķirta par romānu "Vai slīdēja mākonis?".
1994

Goppera fonda balva
Ar ēzeli uz Akropoli
Balva piešķirta par ceļojumu grāmatu "Ar ēzeli uz Akropoli".
Literatūras un preses nozarē
1994

PBLA Kultūras fonda Goda balva
Dīvaina spēle
Par dzejas krājumu "Dīvaina spēle"
Rakstniecības nozarē
1999

PBLA Kultūras fonda Atzinības raksts
Sārta svītra debesīs
Par romānu "Sārta svītra debesīs"
Rakstniecības nozarē
2004

PBLA Krišjāņa Barona prēmija
Vēlreiz turp un atpakaļ: stāstījumi
Par atmiņu stāstījumu grāmatu "Vēlreiz turp un atpakaļ"
Literatūras un preses nozarē
2010

Kartes leģendaTiek rādīti ieraksti 1-157 no 157.
#VietaDateVeidsVietas tips
  
1Līvbērze
(Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads)
08.08.1927Dzimšanas laiks/vietaCiems
2Bredforda
(Bradford, Yorkshire and the Humber, United Kingdom)
1947 - 1952DzīvesvietaPilsēta
3Toronto
(Toronto, Ontario, Canada)
1952 - 2017DzīvesvietaPilsēta
4Jelgava
(Jelgava)
1928 - 1944DzīvesvietaPilsēta
5Kvebeka
(Quebec City, Quebec, Canada)
1952DzīvesvietaPilsēta
6Toronto
(Toronto, Ontario, Canada)
12.12.2017Miršanas laiks/vietaPilsēta
7Jelgava
(Jelgava)
1935 - 1944IzglītībaPilsēta
8King's College Cir 27, Toronto
(King's College Cir 27, Toronto, Canada, M5S 1A1)
1960 - 1963IzglītībaĒka, māja
9Bredforda
(Bradford, Yorkshire and the Humber, United Kingdom)
1948 - 1949IzglītībaPilsēta
10King's College Cir 27, Toronto
(King's College Cir 27, Toronto, Canada, M5S 1A1)
1968IzglītībaĒka, māja
11Lībeka
(Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany)
29.08.1945 - 27.02.1947IzglītībaPilsēta
12King's College Cir 27, Toronto
(King's College Cir 27, Toronto, Canada, M5S 1A1)
1968 - 1985DarbavietaĒka, māja
13Toronto
(Toronto, Ontario, Canada)
1963 - 1968DarbavietaPilsēta
14Itālija
(Italy)
1959CeļojumsValsts
15Anglija
(England, United Kingdom)
01.09.1974CeļojumsValsts
16Anglija
(England, United Kingdom)
01.06.1980CeļojumsValsts
17Kostarika
(Costa Rica)
2007CeļojumsValsts
18Dominikānas Republika
(Dominican Republic)
01.03.1989CeļojumsValsts
19Dominikānas Republika
(Dominican Republic)
1991CeļojumsValsts
20Grieķija
(Greece)
1990CeļojumsValsts
21Tenerife
(Tenerife, Spain)
01.04.1989CeļojumsSala
22Īrija
(Ireland)
1986CeļojumsValsts
23Anglija
(England, United Kingdom)
1986CeļojumsValsts
24Rīga
(Rīga)
01.12.1990CeļojumsPilsēta
25Arizona
(Arizona, USA)
01.10.1989CeļojumsReģions, apgabals
26Gotlande
(Gotland, Sweden)
01.08.1979CeļojumsSala
27Aļaska
(Alaska, United States)
01.09.1981CeļojumsNovads
28Jukona
(Yukon River)
01.09.1981CeļojumsUpe
29Lielais kanjons
(Grand Canyon, Coconino County, Arizona, United States)
(Nav norādīts)CeļojumsKalns, kalnu grēda
30Ziemeļmaķedonija
(North Macedonia)
1985CeļojumsValsts
31Florida
(Florida, United States)
01.04.1991CeļojumsNovads
32Austrālija
(Australia)
15.12.1977 - 01.03.1978CeļojumsValsts
33Latvija
(Latvia)
01.08.1991CeļojumsValsts
34Londona
(London, Greater London, United Kingdom)
01.07.1977CeļojumsPilsēta
35Ēģipte
(Egypt)
01.02.1980CeļojumsValsts
36Meksika
(Mexico)
01.02.1982CeļojumsValsts
37Skotija
(Scotland, UK)
1982CeļojumsReģions, apgabals
38Meksika
(Mexico)
1976CeļojumsValsts
39Īrija
(Ireland)
1976CeļojumsValsts
40Anglija
(England, United Kingdom)
1976CeļojumsValsts
41Anglija
(England, United Kingdom)
1982CeļojumsValsts
42Minstere
(Münster, North Rhine-Westphalia, Germany)
01.08.1984CeļojumsPilsēta
43Rokija kalni
(Rocky Hills, Rocky Harbour, Newfoundland, Newfoundland and Labrador, A0K 4N0, Canada)
1983CeļojumsKalns, kalnu grēda
44Florida
(Florida, United States)
01.04.1985CeļojumsNovads
45Meksika
(Mexico)
01.12.1987CeļojumsValsts
46Sentpītersburga
(St. Petersburg, Florida, United States)
01.10.1989CeļojumsPilsēta
47Muskoka
(Muskoka Lakes Township, District Municipality of Muskoka, Muskoka District, Central Ontario, Ontario, Canada)
1968CeļojumsPilsēta
48Hannovere
(Hanover, Lower Saxony, Germany)
01.08.1968CeļojumsPilsēta
49Florida
(Florida, United States)
01.04.1971CeļojumsNovads
50Hurons
(Lake Huron, Canada)
(Nav norādīts)CeļojumsEzers
51Florida
(Florida, United States)
01.04.1972CeļojumsNovads
52Barbarosa
(Barbarosa, Guadalupe County, Texas, United States)
01.02.1972CeļojumsPilsēta
53Itālija
(Italy)
01.06.1972CeļojumsValsts
54Itālija
(Italy)
1960CeļojumsValsts
55Florida
(Florida, United States)
01.11.1980CeļojumsNovads
56Venecuēla
(Venezuela)
01.02.1981CeļojumsValsts
57Madeira
(Madeira, Portugal)
01.04.1981CeļojumsSala
58Spānija
(Spain)
01.04.1981CeļojumsValsts
59Portugāle
(Portugal)
01.05.1981CeļojumsValsts
60Vinipega
(Winnipeg, Manitoba, Canada)
01.11.1981CeļojumsPilsēta
61Portlenda
(Portland, Oregon, United States)
01.06.1982CeļojumsPilsēta
62Kvebeka
(Quebec City, Quebec, Canada)
01.01.1983CeļojumsPilsēta
63Ņujorka
(New York, USA)
01.04.1983CeļojumsPilsēta
64Klīvlenda
(Cleveland, Ohio, United States)
01.03.1983CeļojumsPilsēta
65Florida
(Florida, United States)
01.05.1983CeļojumsNovads
66Ķelne
(Cologne, North Rhine-Westphalia, Germany)
01.07.1973CeļojumsPilsēta
67Otava
(Ottawa, Ontario)
01.01.1973CeļojumsPilsēta
68Ņujorka
(New York, USA)
01.02.1974CeļojumsPilsēta
69Mičigana
(Michigan, United States)
01.06.1975CeļojumsNovads
70Anglija
(England, United Kingdom)
1975CeļojumsValsts
71Bosnija un Hercegovina
(Bosnia and Herzegovina)
1985CeļojumsValsts
72Horvātija
(Croatia)
1985CeļojumsValsts
73Florida
(Florida, United States)
01.10.1987CeļojumsNovads
74Vašingtona
(Washington, United States)
01.03.1989CeļojumsPilsēta
75Florida
(Florida, United States)
01.11.1989CeļojumsNovads
76Florida
(Florida, United States)
01.04.1992CeļojumsNovads
77Sietla
(Seattle, Washington, United States)
01.07.1992CeļojumsPilsēta
78Labradora
(Labrador, Newfoundland and Labrador, Canada)
01.06.1993CeļojumsReģions, apgabals
79Ņūfaundlenda
(Newfoundland, Newfoundland and Labrador, Canada)
01.06.1993CeļojumsSala
80Latvija
(Latvia)
01.06.1994CeļojumsValsts
81Florida
(Florida, United States)
01.12.1994CeļojumsNovads
82Anglija
(England, United Kingdom)
1988CeļojumsValsts
83Arizona
(Arizona, USA)
01.02.1995CeļojumsReģions, apgabals
84Kalifornija
(California, USA)
01.03.1995CeļojumsNovads
85Anglija
(England, United Kingdom)
01.08.1995CeļojumsValsts
86Īrija
(Ireland)
1995CeļojumsValsts
87Florida
(Florida, United States)
01.12.1998CeļojumsNovads
88Florida
(Florida, United States)
01.12.1999CeļojumsNovads
89Hamiltona
(Hamilton, Ontario, Canada)
01.10.1955CeļojumsPilsēta
90Monreāla
(Montreal, Quebec, Canada)
01.01.1958CeļojumsPilsēta
91Otava
(Ottawa, Ontario)
01.04.1960CeļojumsPilsēta
92Monreāla
(Montreal, Quebec, Canada)
01.04.1964CeļojumsPilsēta
93Londona
(London, Ontario, Canada, N6A 3K7)
01.03.1965CeļojumsPilsēta
94Detroita
(Detroit, Michigan)
01.04.1960CeļojumsPilsēta
95Bostona
(Boston, Massachusetts, United States)
01.01.1961CeļojumsPilsēta
96Čikāga
(Chicago, Illinois)
01.01.1962CeļojumsPilsēta
97Čikāga
(Chicago, Illinois)
01.07.1962CeļojumsPilsēta
98Bufalo
(Buffalo, New York, United States)
01.05.1963CeļojumsPilsēta
99Grandrepidsa
(Grand Rapids, Michigan, United States)
01.09.1965CeļojumsPilsēta
100Losandželosa
(Los Angeles, California, United States)
01.07.1989CeļojumsPilsēta
101Sanfrancisko
(San Francisco, CA, USA)
01.08.2003CeļojumsPilsēta
102Thousand Oaks
(Thousand Oaks, Berkeley, Alameda County, California, 94707, United States)
01.07.1999CeļojumsPilsēta
103Klīvlenda
(Cleveland, Ohio, United States)
01.10.1992CeļojumsPilsēta
104Elka parks Katskiļi
(Elka Park, Town of Hunter, Greene County, New York, 12426, United States)
01.09.1993CeļojumsReģions, apgabals
105Havaju salas
(Hawaii, United States)
01.03.2001CeļojumsNovads
106Francija
(France)
1959CeļojumsValsts
107Vācija
(Germany)
1959CeļojumsValsts
108Anglija
(England, United Kingdom)
01.05.1959CeļojumsValsts
109Skotija
(Scotland, UK)
1959CeļojumsReģions, apgabals
110Londona
(London, Ontario, Canada, N6A 3K7)
01.01.1960CeļojumsPilsēta
111Londona
(London, Ontario, Canada, N6A 3K7)
01.09.1963CeļojumsPilsēta
112Milvoki
(Milwaukee, Wisconsin, United States)
01.10.1968CeļojumsPilsēta
113Milvoki
(Milwaukee, Wisconsin, United States)
01.09.1970CeļojumsPilsēta
114Grandrepidsa
(Grand Rapids, Michigan, United States)
01.04.1972CeļojumsPilsēta
115Kalamazū
(Kalamazoo, Michigan, United States)
01.04.1972CeļojumsPilsēta
116Klīvlenda
(Cleveland, Ohio, United States)
01.09.1973CeļojumsPilsēta
117Somija
(Finland)
1973CeļojumsValsts
118Otava
(Ottawa, Ontario)
01.03.1975CeļojumsPilsēta
119Lestera
(Leicester, East Midlands, United Kingdom)
01.08.1975CeļojumsPilsēta
120Monreāla
(Montreal, Quebec, Canada)
01.01.1977CeļojumsPilsēta
121Norvēģija
(Norway)
01.08.1977CeļojumsValsts
122Hamiltona
(Hamilton, Ontario, Canada)
01.11.1977CeļojumsPilsēta
123Anglija
(England, United Kingdom)
01.08.1978CeļojumsValsts
124Kalamazū
(Kalamazoo, Michigan, United States)
01.03.1981CeļojumsPilsēta
125Vankūvera
(Vancouver, British Columbia, Canada)
01.09.1981CeļojumsPilsēta
126Otava
(Ottawa, Ontario)
01.03.1983CeļojumsPilsēta
127Londona
(London, Ontario, Canada, N6A 3K7)
01.02.1983CeļojumsPilsēta
128Anglija
(England, United Kingdom)
01.04.1984CeļojumsValsts
129Kalgari
(Calgary, Alberta, Canada)
01.11.1984CeļojumsPilsēta
130Kopenhāgena
(Copenhagen, Denmark)
01.11.1986CeļojumsPilsēta
131Kalamazū
(Kalamazoo, Michigan, United States)
01.06.1987CeļojumsPilsēta
132Mineapolisa
(Minneapolis, Minnesota, United States)
01.04.1987CeļojumsPilsēta
133Indianapolisa
(Indianapolis, Indiana, United States)
01.07.1988CeļojumsPilsēta
134Vašingtona
(Washington, United States)
01.09.1990CeļojumsPilsēta
135Monreāla
(Montreal, Quebec, Canada)
01.04.1991CeļojumsPilsēta
136Sentpītersburga
(St. Petersburg, Florida, United States)
01.04.1993CeļojumsPilsēta
137Elka parks Katskiļi
(Elka Park, Town of Hunter, Greene County, New York, 12426, United States)
01.08.1993CeļojumsReģions, apgabals
138Latvija
(Latvia)
01.06.1994CeļojumsValsts
139Elka parks Katskiļi
(Elka Park, Town of Hunter, Greene County, New York, 12426, United States)
01.08.1996CeļojumsReģions, apgabals
140Sentpītersburga
(St. Petersburg, Florida, United States)
01.12.1996CeļojumsPilsēta
141Klīvlenda
(Cleveland, Ohio, United States)
01.07.1997CeļojumsPilsēta
142Sentpītersburga
(St. Petersburg, Florida, United States)
01.12.1998CeļojumsPilsēta
143Latvija
(Latvia)
01.06.2000CeļojumsValsts
144Monreāla
(Montreal, Quebec, Canada)
01.11.2002CeļojumsPilsēta
145Arizona
(Arizona, USA)
01.06.2002CeļojumsReģions, apgabals
146Bostona
(Boston, Massachusetts, United States)
01.03.2005CeļojumsPilsēta
147Islande
(Iceland)
01.06.2004CeļojumsValsts
148Azoru salas
(Azores, Portugal)
01.04.2006CeļojumsSala
149Krēta
(Crete, Greece)
1990CeļojumsSala
150Menas sala
(Isle of Man)
1990CeļojumsSala
151Kalamazū
(Kalamazoo, Michigan, United States)
01.05.1988CeļojumsPilsēta
152Vācija
(Germany)
1986CeļojumsValsts
153Bahamu salas
(The Bahamas)
1967CeļojumsSala
154Kirasao
(Curaçao, the Netherlands)
01.03.1987CeļojumsValsts
155Dominikānas Republika
(Dominican Republic)
01.01.1992CeļojumsValsts
156Skotija
(Scotland, UK)
1988CeļojumsReģions, apgabals
157Toronto
(Toronto, Ontario, Canada)
(Nav norādīts)Dalība organizācijāsPilsēta

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.