Ludmila Azarova

lv
Ziņot redaktoram

Kolekcijas (2)

Darbi: Darba autors (23); Tulkotājs (7); Atdzejotājs (25); Sastādītājs (13); Redaktors (3); Komentāra autors (3); Recepcijas persona (22)

Attēli: Persona attēlā(13)

VārdsLudmila Azarova
Papildu vārdiVāciete
Dzimtais vārdsЛюдмила Тимофеевна Азарова
KopsavilkumsLudmila Azarova (1935–2012) – dzejniece, tulkotāja. Dzeju rakstījusi krievu valodā, tai raksturīga konkrēta tēlainība, izkopta forma. Atdzejojusi krievu valodā Montas Kromas, Imanta Ziedoņa, Raiņa, Ojāra Vācieša, Ārijas Elksnes, Mirdzas Ķempes, Velgas Kriles, Veronikas Strēlertes, Māras Zālītes, u. c. autoru dzejoļus. Tulkojusi operu "Baņuta" un "Zelta zirgs" libretus, pazīstamu latviešu dramaturgu Gunāra Priedes, Pētera Pētersona, Ārija Geikina un Māras Zālītes lugas. Ojāra Vācieša sieva. Kopā ar Viju Kaņepi sastādījusi Ojāra Vācieša Kopotos rakstus.
Personiska informācijaDzimusi inženiera Timofeja Azarova un latviešu valodas skolotājas Emmas Dimpēnas ģimenē.
Kopš 1945: dzīvo Latvijā.
1956, 11. maijs: laulības ar Ojāru Vācieti.
1958: laulībā dzimis dēls Žanis Vācietis.
1982: dzimis mazdēls Mārtiņš.
1984: dzimusi mazmeita Marta.
2008: dzimis mazmazdēls Jānis.
2010: dzimis mazmazdēls Matīss.
2012: dzimis mazmazdēls Pauls.
Profesionālā darbība1957: pirmā publikācija – dzejolis "Mapт" ("Marts") laikrakstā "Coвeтскaя молодежь".

Dzejoļu krājumi

1961: "Мост" ("Tilts").
1966: "Любопытство" ("Ziņkārība").
1974: "Сильный латышский акцент" ("Spēcīgs latviešu akcents").
1975: "Ar dzērves spalvu zīmēta pilsēta" (no krievu valodas Ojāra Vācieša un Māra Čaklā atdzejojumā).
1980: "Стихи о травах, зверях и птицах" ("Dzejoļi par zāli, zvēriem un putniem").
1985: izlase "Остров" ("Sala").
1987: "Magnētiskais Māras ezers" (no krievu valodas Ojāra Vācieša un Māra Čaklā atdzejojumā).
2005: "Tev un ugunij".

Latviešu autoru darbu tulkojumi un atdzejojumi grāmatās

Krievu valodā

Dzejoļu krājumi
1961: Bruno Saulītis"Весенняя метель" ("Izlase").
1973: Monta Kroma"Губы. Ты. Губы. Я" (Lūpas. Tu. Lūpas. Es")
1976: Valija Brutāne "Асфальт и вереск" ("Asfalts un virši"; kopā ar Larisu Romaņenko).
1981: Aleksandrs Čaks "Зеркала воображения" ("Iedomu spoguļi"; kopā ar Viktoru Andrejevu, Pjotru Veginu, Vladimiru Ņevski).
1983: Imants Ziedonis "Поэма о молоке" ("Poēma par pienu").

1983: Linards Laicens "Хо-Таи" ("Ho-Taī").
1984: Monta Kroma "Муравей в муравейнике" ("Skudra skudru pūznī").
1985: Ojārs Vācietis "Partijas piederība = Партийная принадлежность".
1986: Imants Ziedonis "Viddivvārpā: Poēma par maizi = Колос-двойчатка".
1986: Māra Zālīte "На стороне солнца" (kopā ar citiem).
1988: Rainis "Daugava".
2000: Māris Čaklais "Desmit mīlas dziesmas Rīgai = Zehn Liebesgedichte an Riga = Десять песен любви Риге = Ten love songs to Riga" (atdzejojums krievu valodā).
2005: Pēteris Aigars "Sarkanais vilciens = Красный поезд = Red train = Der rote Zug = El tren rojo = Le train rouge" (atdzejojums krievu valodā).
2008: Māra Zālīte "Klusās vētras = Тихие стихии".
2013: Aleksandrs Čaks "Зеркала фантазии" (izlase; kopā ar citiem atdzejotājiem).
2014: Aleksandrs Čaks "Городу" (kopā ar Vladimiru Ņevski, Roaldu Dobrovenski, G. Ivanovu).

Atdzejojusi vēl arī Ulda Bērziņa, Cecīlijas Dineres, Andreja Eglīša, Ārijas Elksnes, Skaidrītes Kaldupes, Velgas Kriles, Jāņa Medeņa, Raiņa, Ziedoņa Purva, Birutas Riemeres, Friča Rokpeļņa, Valda Rūjas, Pētera Sila, Arvīda Skalbes, Kārļa Skalbes, Knuta Skujenieka, Veronikas Strēlertes, Laimoņa Vāczemnieka, Edvarta Virzas, Elīnas Zālītes u. c. dzejoļus.

Atdzejojusi no franču valodas krievu valodā
1997: Anna Vitana "Atkala tuksnesī".

Lugas
1976: Gunārs Priede "Я заставлю вас любить Райниса".

Tulkojusi arī Pētera Pētersona, Ārija Geikina un Māras Zālītes lugas.

Libreti
1976: Arvīds Žilinskis, Rainis "Арии, песня и дуэт из оперы "Золотой конь" по пьесе Я. Райниса" ("Zelta zirgs. Izlase. Klavierizvilkums").
1999: Alfrēds Kalniņš, Artūrs Krūmiņš "Baņuta" (izdevums četrās valodās, tulkojums krievu valodā).
Citi darbi
1996: Guntis Ulmanis "Путь президента" ("No tevis jau neprasa daudz").
1998: Vilhelms Mihailovskis "Laikmeta sejas = Лики времени = Faces of the Time" (tulkojums krievu valodā).
1999: Silvija Līce "Инесе Галанте" ("Inese Galante").
2009: Juris Rubenis, Māris Subačs "Мысли и аллегории" ("Domas un līdzības").
2011: Juris Rubenis, Māris Subačs "365 сказок на каждый день года" ("365 pasakas katrai gada dienai").


Redaktore krievu autoru dzejoļu krājumiem

1976: Olga Nikolajeva "Немеркнущий сад".
1976: Olga Zašibina "Качели".
1976: Vladimirs Alatircevs "Ясень".
1982: Boriss Kuņajevs "Избранное".

Sastādītāja

1989–2001: Ojārs Vācietis. "Kopoti raksti" (1–9; kopā ar Viju Kaņepi).
1993: Ojārs Vācietis "Es protu noņemt sāpes" (izlase).
1997: Ojārs Vācietis "Zvans ir manī" (izlase).
2003: Ojārs Vācietis "Vēl viena brīvība = Yet another freedom = Noch eine Freiheit = Еще одна свобода" (izlase).
2012: Ojārs Vācietis "Dzeja" (kopā ar Viju Kaņepi, Ildzi Krontu).
Citātu galerija"Azarovas dzejai raksturīga konkrēta tēlainība, izkopta forma; tajā iejūtīgi atveidoti latviešu kultūras dzīves notikumi, Rīgas vēsture un šodiena."

Ābola, Mirdza. Ludmila Azarova. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2003.

"Ludmilas Azarovas dzejaspasaules viena šķautne ir Rīga – Rīga kustībā, pārvērtībās notvertā Rīga. Ne vienmēr vārdā nosaukta, pat ne vienmēr par Rīgu dēvēta, bet vienmēr Rīga ar savu raksturīgo īpatnību, ar savu faktūru.
Bet arī daba Azarovas dzejā ir dziji personificēta, daba ir tāda pati dzīva būtne kā mēs visi, un dabas norises parādās tāda paša prieka, bēdas, traģisma un komisma piesēklotas kā cilvēkdzīves notikumi. [..]
Ludmila Azarova vāc rokrakstus; viņai dzeja nav tikai skaniskais, priekšā nolasītais. Viņas dzejoļu grafiskais izveidojums vien man sagādā gandarījumu atdzejojot, tik cieši tas saturiski saistīts ar ik rindu, ik domu. Atdalīti atsevišķā rindā tiek nevis kādi gadījumvārdi, bet gan nepieciešamie atdalāmie; ja saturiski vajadzīgs blīvēt, rinda pagarinās, top smaga, dziļjūtama.
Ludmila Azarova balstās uz pašas vērojumu, uz vērojuma precizitāti. Bet šis precīzums nepaliek tikai dabiskā redzējuma robežās, caur metaforu tas pārtop mākslas faktā, un tad "menzūrā kliedz ūdens, no torņa smilšu graudiņš gāžas...".
Viņai patīk sajaukt laikus, norises, parādības, lai iegūtu reljefāku, dzīvāku, būtiskāku skatu. Vecrīgā, šai "lielajā istabā", kas "senlaicīgi mēbelēta", "raganas skrien violetas no resoriem pa logiem gaisā".
Jau no pirmās grāmatas Ludmilas dzejā skanošais dzīvības sargāšanas, personības aizsardzības motīvs plašāk attīstās grāmatā "Dzejoļi par zālēm, zvēriem un putniem". Traģiskais, kura klātbūtne jūtama šai dzejā, parādās īpašā, aizturētā veidā, bez izvērsumiem un izvirdumiem."

Čaklais, Māris. Magnētiskā ezera krastā. Azarova, Ludmila. Magnētiskais Māras ezers. Rīga: Liesma, 1987, 4., 5., 6. lpp.
"Ludmilas Azarovas vēstures izjūta ir konkrēta un silta, mīlestība viņas dzejā nav šķirama no zināšanas, no iejūtas, spējas iedzīvoties Rīgas ielu, namu, koku biogrāfijās un likteņos."

Čaklā, Inta. Māja, laiks un vārds. Literatūra un Māksla, 1987, 5. jūn.

"Rīgā dzīvojošās krievu dzejnieces Ludmilas Azarovas lirika sarežģīti atspoguļo mūsdienu cilvēka priekšstatu kompleksu – par pasaules viengabalainību, par cilvēka ciešo saistību ar dabu, par eksistences cīņu uz visas planētas. Par to, ka dzīves uzvargājiens iespējams tikai tad, ja nemitīgi attīstās mūsu priekšstati par morāles likumībām. Un par laikmetu nesaraujamo sasakņošanos, kad saprātīgu nākotni var celt tikai uz pagātnes dziļas apcerēšanas pamatiem."

Nikolajeva, Olga. Pārdomas par Ludmilas Azarovas dzeju. Karogs, 1981, Nr. 10, 144. lpp.
SaiknesOjārs Vācietis (1933–1983) - Vīrs
Nodarbesdzejniece
tulkotāja
atdzejotāja
Dzimšanas laiks/vieta11.04.1935
Maskava
Moscow, Russia
Dzīvesvieta1960 – 1983
Ojāra Vācieša iela 19, Rīga
Ojāra Vācieša iela 19, Rīga, LV-1004
No 1960. gada Ojāra Vācieša ģimene dzīvojusi dzīvoklī Lielajā Altonavas ielā 19 (mūsdienās Ojāra Vācieša iela 19).
Izglītība
Rīgas 1. mūzikas skola
Kronvalda bulvāris 8, Rīga
Kronvalda bulvāris 8, Rīga, LV-1010

1942 – 1945 (Datums nav precīzs)
Novosibirska
Novosibirsk, Novosibirsk Oblast, Russia
Mācījusies pamatskolā Novosibirskas apgabalā.

1945 – 1952
Rīgas 27. vidusskola
Rīga
Rīga

1952 – 1957
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Brīvības bulvāris 32, Rīga
Brīvības bulvāris 32, Rīga, LV-1050
Vēstures un filoloģijas fakultātes Krievu valodas un literatūras nodaļa
Darbavieta1957 – 1959
Laikraksts "Rīgas Balss"
Balasta dambis 3, Rīga
Balasta dambis 3, Rīga, LV-1048

Tulkotāja


1959 – 1963
Laikraksts "Пионерская Правда"
Maskava
Moscow, Russia
Korespondente Latvijā

1967 – 1970
Laikraksts "Литературная газета"
Maskava
Moscow, Russia
Korespondente Latvijā

1974 – 1990
Izdevniecība "Liesma"
Aspazijas bulvāris 24, Rīga
Aspazijas bulvāris 24, Rīga, LV-1050
Krievu valodā izdodamās literatūras redaktore
Dalība organizācijās1964 – 1990
Latvijas Padomju rakstnieku savienība
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Biedre


1990 – 2012
Latvijas Rakstnieku savienība
Lāčplēša iela 48/50 – 12
Lāčplēša iela 48/50 - 12, Rīga, LV-1011
Biedre

1998
Latvijas Zinātņu akadēmija
Latvijas Zinātņu akadēmija
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
Goda locekle
Ceļojums00.06.1980
Zviedrija
Sweden
Brauciens Latvijas un ārzemju draudzības biedrības grupā uz starptautisko Baltijas institūta konferenci.

00.12.1985
Itālija
Italy
Brauciens spectūristu grupas sastāvā.
Miršanas laiks/vieta22.05.2012
Rīga
Rīga
Apglabāts26.05.2012
Carnikavas kapi
Siguļi, Carnikavas pagasts, Ādažu novads
Piemiņas vietas24.10.2015
Carnikavas kapi
Siguļi, Carnikavas pagasts, Ādažu novads
Ojāra Vācieša un Ludmilas Azarovas piemiņas ansamblis Carnikavas kapos. Arhitekte Ingūna Rībena, tēlniekam Gļebs Panteļejevs, akmeņkalis Guntis Pandars.
Pieminekļa pamatā ir Ojāra Vācieša dzejoļu krājuma "Zibens pareizrakstība" poētika, un piemineklī dzejnieka portrets ir atveidots zibens šķērsgriezumā, savukārt Ludmilas Azarovas kapavieta attēlota kā balta lode, simbolizējot saulesgaismu un līdzsvaru.
ApbalvojumiAndreja Upīša prēmija (Skrīveri)
Prēmija piešķirta par latviešu klasikas un mūsdienu dzejas atdzejojumiem un citu literāro darbu tulkojumiem krievu valodā.
1977

Dzejas dienu balva
Balva atdzejā no latviešu valodas piešķirta par Imanta Ziedoņa darba "Poēma par pienu" fragmenta atdzejojumu.
Atdzeja
1981

LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks
1987

Triju Zvaigžņu ordenis
Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece ar Ordeņa domes 1995. gada 12. aprīļa lēmumu.
IV šķira
1995

Autortiesību bezgalības balva
Autortiesību bezgalības balva Arturam Maskatam par jaunu interpretējumu dziesmu ciklam ar Ojāra Vācieša vārdiem, iestudējot to Dailes teātrī izrādē "Vācietis. Novembris. Klavierkoncerts", kas rādīta Latvijas televīzijā, koncertuzveduma variantā atskaņota koncertos, radio. Speciālbalvu Latvijas Autoru apvienība pasniedz arī Ojāra Vācieša ģimenei - Ludmilai Azarovai un Žanim Vācietim.
Speciālbalva
2004

Latvijas Literatūras gada balva
Balva piešķirta par mūža ieguldījumu dzejas un tulkojumu žanrā.
Par mūža ieguldījumu
2004

Kartes leģendaTiek rādīti ieraksti 1-18 no 18.
#VietaDateVeidsVietas tips
  
1Maskava
(Moscow, Russia)
11.04.1935Dzimšanas laiks/vietaPilsēta
2Ojāra Vācieša iela 19, Rīga
(Ojāra Vācieša iela 19, Rīga, LV-1004)
1960 - 1983DzīvesvietaĒka, māja
3Rīga
(Rīga)
22.05.2012Miršanas laiks/vietaPilsēta
4Carnikavas kapi
(Siguļi, Carnikavas pagasts, Ādažu novads)
26.05.2012ApglabātsKapsēta
5Novosibirska
(Novosibirsk, Novosibirsk Oblast, Russia)
1942 - 1945IzglītībaPilsēta
6Rīga
(Rīga)
1945 - 1952IzglītībaPilsēta
7Kronvalda bulvāris 8, Rīga
(Kronvalda bulvāris 8, Rīga, LV-1010)
(Nav norādīts)IzglītībaĒka, māja
8Brīvības bulvāris 32, Rīga
(Brīvības bulvāris 32, Rīga, LV-1050)
1952 - 1957IzglītībaĒka, māja
9Aspazijas bulvāris 24, Rīga
(Aspazijas bulvāris 24, Rīga, LV-1050)
1974 - 1990DarbavietaĒka, māja
10Balasta dambis 3, Rīga
(Balasta dambis 3, Rīga, LV-1048)
1957 - 1959DarbavietaĒka, māja
11Maskava
(Moscow, Russia)
1967 - 1970DarbavietaPilsēta
12Maskava
(Moscow, Russia)
1959 - 1963DarbavietaPilsēta
13Zviedrija
(Sweden)
01.06.1980CeļojumsValsts
14Itālija
(Italy)
01.12.1985CeļojumsValsts
15Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1964 - 1990Dalība organizācijāsĒka, māja
16Lāčplēša iela 48/50 – 12
(Lāčplēša iela 48/50 - 12, Rīga, LV-1011)
1990 - 2012Dalība organizācijāsDzīvoklis
17Latvijas Zinātņu akadēmija
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
1998Dalība organizācijāsĒka, māja
18Carnikavas kapi
(Siguļi, Carnikavas pagasts, Ādažu novads)
24.10.2015Piemiņas vietasKapsēta
“Trīs stihijas ir noteikušas viņas dzīvi: ūdeņi, Ojārs Vācietis un valoda. Krievu un latviešu, dzejas un varas, putnu, zvēru un vēja valoda. “Tas patiesi ir dīvaini – mēs ar Ojāru arvien esam bijuši ūdeņu tuvumā, atstājot pēdas kādā krastā. Tikai dzīves beigās tu vari ieraudzīt, pa kādām takām, lielceļiem un ūdensceļiem liktenis ir mūs vedis.”” (Vija Beinerte. “…bet paliks Vārds”. Latvijas Avīze, Nr. 99, 2012, 23. maijs.)

Ludmila Azarova-Vāciete (1935–2012), izcilā dzejnieka Ojāra Vācieša sieva, dzimusi Maskavā inženiera Timofeja Azarova un latviešu valodas skolotājas Emmas Dimpēnas ģimenē. Bērnību aizvadījusi Maskavas centrā pie Kremļa, tāpēc mātes valodu – latviešu valodu – iemācījusies tikai tad, kad ģimene atgriezusies Latvijā 1945. gadā.

Spēcīgs latviskais akcents

Jau aizmirsies gads tas tālais,
tas noslēpumainais rudens,
kad iegāju latviešu valodā
basām kājām, bikli, kā ūdenī,

ledum kraukšķot zem pēdām.
Pēc tam pa ceļiem, pa taciņām
valoda mani veda
leģendās, cilvēku acīs,

ezeros, birzēs. Tā iesākās...
Bet beigās iznāca traki –
velniņi man runā iezagās –
spēcīgs latviešu akcents,

sāka skaņām slīpēt malas;
nu pašai man savādi liekas –
sāku slāvu sūro valodu
latviska ietvari iekalt.

Joks? Vai pa īstam? Bez bažām
nu savā valodā iekāpju.
– Jā, – teica patskaņi paši.
Līdzskaņi viņiem piekrita.

Un akcents uz lūpām dejo,
viņi paliek pats līdz galam.
Un liktenis laikam nejoko.
Un
mūžam
zili
ir
Latvijas
kalni.
(Ludmila Azarova, atdzejojis Māris Čaklais)

Turpmāk latviešu valodai Ludmila Azarova pievērsa īpašu uzmanību, kā norādījusi Vija Beinerte, – valoda viņai bija kā dzīva būtne, kura jāsargā, un katrs latviešu vārds viņai bija neparasts atradums. Vienlaikus viņa piederēja gan latviešu, gan krievu kultūrai.

Reiz teikusi: “Es uztveru abas savas tautības nevis kā diskomfortu (man nācies dzirdēt arī šādu sūrošanos), bet kā savdabīgu veiksmi, dvēselei tie ir divi spārni. Šī sajūta mani nepamet arī darbā. Man ir tuva šī zeme, bet vienlaikus esmu saglabājusi iespēju uz to paskatīties it kā no malas. Es spēju to dievināt un tajā pašā laikā runāt kritiski un skarbi. Mana absolūti precīzā iekšējā sajūta – es vienmēr būšu mazākuma pusē. Latviešu tauta arī ir mans mazākums šajā milzīgajā pasaulē starp lielām tautām, tauta– bārenīte, kura vēl aizvien atrodas uz izmiršanas robežas un kurai vajadzīga aizstāvība.” (Mintauts Ģeibaks. Viss šausmīgais ir mūsu roku darbs. Latvijas Vēstnesis, Nr. 8, 1993, 1. apr.)

Ludmila Azarova beigusi Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātes Krievu valodas un literatūras nodaļu. Pēc tam strādājusi par tulkotāju laikrakstā “Rīgas Balss”, par korespondenti laikrakstā “Пионерская Правда” un “Литературная Газета”, vēlāk – redaktore izdevniecībā “Liesma”.

Savu literāro darbību sākusi ar atdzejojumiem. Krievu valodā viņa atdzejojusi Montas Kromas, Imanta Ziedoņa, Raiņa, Aleksandra Čaka, Edvarta Virzas, Andreja Eglīša, Ojara Vācieša, Ārijas Elksnes, Velgas Kriles, Veronikas Strēlertes, Knuta Skujenieka, Ulda Bērziņa, Māras Zālītes u. c. dzejnieku dzejoļus. Tulkojusi operu “Baņuta” un “Zelta zirgs” libretus un pazīstamu latviešu dramaturgu – Gunāra Priedes, Pētera Pētersona, Ārija Geikina un Māras Zālītes lugas.

Dzejoļus viņa rakstīja krievu valodā. Iznākuši krājumi: “Мост” (“Tilts”, 1961), “Любопытство” (“Ziņkāre”, 1966), “Сильный латышский акцент” (“Spēcīgs latviešu akcents”, 1974), “Стихи о травах, зверях и птицах” (“Dzejoļi par zāli, zvēriem un putniem”, 1980),izlase “Остров” (“Sala”, 1985), “Ar dzērves spalvu zīmēta pilsēta” (1975), “Magnētiskais Māras ezers” (1987) un “Tev un ugunij” (2005). Latviešu valodā dzejoļus atdzejojuši Ojārs Vācietis un Māris Čaklais.

Runājot par Ludmilu Azarovu, protams, nevar nepieminēt Ojāru Vācieti, ar kuru viņa iepazinās studiju laikā un 1956. gada 11. maijā apprecējās. Abi dzejnieki veidoja spēcīgu savienību.

“Protams, ka mūsu ģimenē viņam piederēja dzejas monopols. Viņš bija ļoti prasīgs un uzmanīgi sekoja, lai neviens nerakstītu pantiņus. Jo dzeja ir sūtība. Viņš baidījās no paviršības. Ojārs mani atzina pats pēdējais. Un tas, ka es nopelnīju viņa atzinību, man nozīmēja ļoti daudz. Es pat pieļauju, ka tad, ja viņš nebūtu tik prasīgs un reizē arī tik nežēlīgs, es neko nebūtu izdarījusi.” (Ludmila Azarova. Baltā lāča gramšķi, apollo.lv, 2015, 9. apr.)

Informāciju sagatavoja Madara Eversone.

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.