Kārlis Ābele

lv
Report to editor

Collections (2)

Works: Author (24); Person of reception (31)

Photos: Person in photo(2)

NameKārlis Ābele
Name at birthKārlis Aleksandrs Ābele
SummaryKārlis Ābele (1896– 1961) – botāniķis un dzejnieks. Dzimis zemnieku ģimenē. Beidzis Rīgas pilsētas ģimnāziju (1915). Piedalījies Latvijas atbrīvošanas cīņās 1919. gadā. Studējis dabaszinības Pēterburgas un Tērbatas universitātē, beidzis Latvijas Universitāti (1921), papildinājies Marburgas universitātē (1922– 1923), kur ieguvis filozofijas doktora grādu (1923), Tērbatas universitātē ieguvis dabaszinātņu doktora grādu (1934). No 1920. gada Latvijas Universitātes docētājs, profesors (1941). 1944. gadā devās bēgļu gaitās uz Vāciju; bijis docētājs Baltijas universitātē Pinebergā, pēc pārcelšanās uz Austrāliju 1949. gadā profesors Adelaidas universitātē.
Pirmā publikācija – dzejolis "Dižgabaliem dūcot" žurnālā "Strēlnieks" 1917. gada 25. jūlijā. Kārļa Ābeles lugas izrādītas Latvijas teātros, savukārt liriskie dzejoļi publicēti galvenokārt periodikā, to savdabība ir elēģiska intonācija, kompozīcijas lakonisms. Ābeles balādes daļēji apkopotas krājumā "Vēlais viesis" (1947). Kārlis Ābele izkopis groteskās balādes žanru. Stāstos "Dzeltenās acis" (1955), "Dālderu kalējs" (1958) balādiskā intonācijā tēloti dzimtā novada vēsturiskie notikumi.
Personal informationDzimis zemnieku ģimenē.
Piedalījies Latvijas atbrīvošanas cīņās 1919. gadā pret Sarkano armiju un bermontiešiem.

Sieva Elza Mīla Ābele, dēls Kārlis Ābele, jun. – ģeologs un dzejnieks, meita Zaiga Sudrabs (dzimusi Ābele), meita Maija Segleniece (dzimusi Ābele).
Work

Literārā darbība

1917: pirmā publikācija – dzejolis "Dižgabaliem dūcot" žurnālā "Strēlnieks" 25. jūlijā.
1928: literārajā mēnešrakstā "Daugava" publicētas pirmās vēsturiskas ievirzes balādes – "Rēgi".
1941–1943: laikrakstā "Tēvija" un "Latvju Mēnešrakstā" atsāka vēsturisko balāžu un episkās dzejas publikācijas – "Mēris Matīšos", "Divi dabas", "Vēlais viesis", "Zinīgās zintis", "Sakrātais sudrabs" un citi.
1947: balāžu publikācijas literārajā mēnešrakstā "Ceļš (Vircburga).
Latvijā vairāk darbojās savā pamatspecialitātē kā dabas zinātnieks un profesors, literārie darbi publicēti retāk, taču reizumis piedalījās arī literāros rakstnieku vakarus. Literārai jaunradei vairāk pievērsās, nonākot bēgļu gaitās Vācijā un trimdā Austrālijā, publicējoties trimdas izdevumos "Austrālijas Latvietis", "Ceļa Zīmes" un citos.

Daļa literāro darbu nav izdoti grāmatās.
1955: laikrakstā "Laiks" informācija, ka Kārlis Ābele pabeidzis rakstīt bērnības atmiņu grāmatu "Rīta rasā"; izdevēju gaida bērnu dzejoļu grāmata "Spēriens un pēriens". Šādi darbi nav izdoti.

Lugu iestudējumi teātrī

1925: luga "Ligatūra" Dailes teātrī Eduarda Smiļģa režijā.
1926: luga "Stāsts par Gleihenes grāfu" Dailes teātrī Eduarda Smiļģa režijā.
1931: luga "Tautas darbinieki un mīla" Dailes teātrī Eduarda Smiļģa režijā.
1959: luga "Pazaudētā Ofēlija" Adelaides Latviešu teātra ansamblī Babetes Blicavas režijā.


Zinātniskā darbība – dabas zinātnieks

Specialitāte ir citoloģija, sevišķi šūnu kodoli, hromosomas, augu embrioloģija – nozare, kur galvenie atklājumi notikuši taisni mūsu gadsimtenī un kuras jaunākie sasniegumi paver plašas iespējas pētnieka darbam, kas tās prot saskatīt. Zinātniskos žurnālos (Botanisches Archiv, Comptes Rendus d. Soc. Biol. Paris, Protoplasma, Latv. univ. raksti) publicēti 13 viņa darbi vācu, angļu un franču valodā.

Vairāku dabas zinātņu grāmatu autors, dabas zinātņu ievirzes publikācijas žurnālā "Daba", Latvijas Universitātes Botāniskā dārza "Rakstos".
1926: "Ievads iedzimtības mācībā";
1929
: "Augu anatomija un fizioloģija";
1929: "Paskaidrojumi botānikas tabulām".
1929: "Praktiskās botānika skolotājiem".
1940: "Botānika".
sarakstījis grāmatu "Čarlzs Darvins" (1930),
1934–1939: Latvijas Universitātes dabas zinātņu studentu biedrības žurnāla "Daba un Zinātne" redaktors.

Apbalvojumi

Lāčplēša kara ordenis.
Quotations

Par Kārli Ābeli

"Kārlis Ābele bija cēlies no senas Vidzemes zemnieku cilts, kas mīlēja savu lauku sētu un dzimteni. Dzimtenes mīlestība noveda Kārli Ābeli kā jaunu virsnieku strēlnieku pulkos un vēlāk brīvības cīņās pret Bermonta spēkiem, kur par parādīto varonību vēlāk viņš apbalvots ar Lāčplēša kara ordeni. Nokļūstot trimdā, viņš vienmēr ilgojās pēc dzimtenes un pēc savām dzimtām mājām — Bauņu Ķinkām. Kaut gan Adelaidē Kārlis Ābele strādāja sava speciālitātē un bija ieguvis arī nelielu mājiņu, tomēr viņš rakstīja, ka jūtoties tur vientuļš kā pārstādīts koks, kas nevar jaunajā zemē ieaugt. Viņa domas vienmēr lidoja uz dzimteni un kavējās seno dienu atmiņās."
Melderis, Aleksandrs. Atvadoties no profesora Kārļa Ābeles. Londonas Avīze, 1961, 10. febr.

Par balāžu krājumu "Vēlais viesis" (Ceļš, 1947)

"Kārļa Ābeles balāžu krājums Vēlais viesis ir ļoti nopietna, ļoti ievērojama grāmata (apgāds Ceļš, Vircburgā). Ievērojama tā jau pašam autoram, jo pēc 30 gadu literārās darbības ir viņa pirmā grāmata. Bet jo sevišķi jāpriecājas par ieguvumu visai mūsu dzejai. Rakstījis liriskus un apceres dzejoļus gan par reliģiskiem, gan citiem motīviem, tad arī trīs lugas un kādu stāstu, visus pēdējos gadus Kārlis Ābele visvairāk domājis par balādi. Interese par šo dzejas veidu savienojusies ar literātūrvēsturiskām un teorētiskām studijām. [..] Kārlis Ābele tagad devis šī dzejas veida paraugdarbus. [..] Grāmata iedalīta Ziemeļu kara balādēs un Likteņa balādēs. Visām Ziemeļu kara balādēm kopīgs temats – latviešu cīņa ar mēri un tā ievazātājiem."
Rudzītis, Jānis. Latviešu lirika Vācijā. Daugava, 1947, Nr. 3.

Par stāstu "Dzeltenās acis" (Austrālijas Latvieša apgāds, 1955)

"Darbībai autors liek risināties Ķinkās, savās tēva mājās; stāstu it kā uzrakstījis Ķinku saimnieks Toms 1779. gadā sava mūža 87. gadā. Galvenokārt viņš stāsta par to, ka jaunībā, mēra laikā stāstītāja vectēvs ziedojis naktī birzi melna gaiļa asinis noslēpumainam dabas spēkam. Ar šī upura asinīs iemērktu dzijas pavedienu, kas apvilkts ap mājām, vectēvs atgainījis mēra iekļūšanu Ķinkās; boju gan iet jaunekļa Toma iecerētā meitene Anna netālos kaimiņos. [..] Mēris stāstā parādās visādos veidos, pa grāmatas lappusēm spīguļo viņa dzeltenās acis, pretstatā zibeņiem, kas uzliesmo ar varenu spilgtumu un nāk ar tīrītāju pērkona gaisu. Stāstījums inteliģents, koncentrēts .izteiksmē vienkāršs, bet ne stilizēts, ne ar pārmērīgu archaismu nav pārblīvēts ar senvārdiem un apvidus vārdiem, par ko autoram tiešām nākas atzinība. Bet izteiksmē nav arī nepiemērota modernisma. [..] Stāsts liecina par autora spējām ari daiļprozā, kas manāmas jau Ābeles bērnības atmiņu tēlojumos (Ceļa Zīmēs un Austrālijas Latvietī)."
Ērmanis, Pēteris. Dzeltenās acis. Laiks, 1955, 14. dec.

Par stāstu "Dālderu kalējs" (1958)

"Kār|a Ābeles stāsts Dālderu kalējs tā pat kā 1955. g. izdotās Dzeltenās acis ir balāde prozā un piekļaujas šī autora saistītā valodā rakstītajām balādēm. Arī citādi Abele palicis uzticīgs savām tradīcijām: Izraudzīta tematika no mēra laikiem Ziemeļvidzemē, šai gadījumā no 18. gadsimta sākumā. [..] arī Dālderu kalējs vērtējams kā viscaur rūpīgi rakstīts darbs, kur nav nekādu robu notikumu izkārtojumā, fabulas risinājumā un izteiksmē. Tas ir stāsts, kas liek atcerēties šīs prozas formas solīdākās tradīcijas mūsu literatūrā. Bez uzbāzības, tomēr skaidri jūtams ideoloģiskais iekrāsojums — naids pret Austrumu okupantiem un izmisums par tautas postu. [..] Lai pastiprinātu senatnīgo atmosfairu, varbūt lieti derētu, ja Kārlis Abele sava stāsta valodu būtu kaut cik vairāk archaizējis."
Rudzītis, Jānis. Austrālijas latviešu grāmatas. Latvija, 1960, 25. jūn.
LinksElza Mīla Ābele (1904–2002) - Wife
Kārlis Ābele (1937) - Son
Occupationspoet
biologist
play writer
prose writer
Birth time/place22.08.1896
Bauņi
Bauņi, Matīšu pagasts, Valmieras novads
  • Dzimis Bauņu pagasta Ķinkās.
EducationUnknown – 1907
Bauņu pagastskola
Bauņi
Bauņi, Matīšu pagasts, Valmieras novads

Unknown – 1921
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050

1907 – 1915
Rīgas pilsētas ģimnāzija
Raiņa bulvāris 8, Rīga
Raiņa bulvāris 8, Rīga, Latvija, LV-1050

1915
Pēterburgas Universitāte
Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia

Studējis dabaszinātnes, taču mācības pārtraucis iesaukums kara dienestā, komandēts uz Maskavas II virsnieku skolu.


1917
Tērbatas Universitāte
Ülikooli 18, Tartu
Ülikooli 18, Tartu, Estonia

Neilgi studējis dabaszinātnes.


1922 – 1923
Philipps-Universitaet Marburg; University of Marburg
Marburga
Marburg, Hesse, Germany

Papildinājies, 1923. gadā ieguvis filozofijas doktora grādu; disertācijas darbs vācu valodā "Entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen ueber die Piperaceen" (Pētījumi piperaciju attīstības vēsturē).


1931
Ķīle
Kiel, Schleswig-Holstein, Germany
Strādā citoloģiskos jautājumos Vācijā pi profesora Tišlera Ķīles universitātē.

1934
Tērbatas Universitāte
Ülikooli 18, Tartu
Ülikooli 18, Tartu, Estonia

Ieguvis dabaszinātņu doktora grādu - Dr. phil. nat. grādu, disertacijas temats "Untersuchungen ueber die Kern- und Zellteilung in dem primaeren Meristem der hoeheren Pflanzen" (Pētījumi augstāko augu kodolu un šūniņu dalīšanās procesā).

Working placeAustralian Latvian
Melburna
Melbourne, Victoria, Australia
Līdzstrādnieks.

1920 – 1941
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050

1922: jaunākais asistents; 1924: asistents un privātdocents; 1934: docents; 1938: vecākais docents; 1941: profesors.


1939 – 1944
Rīga
Rīga

Latvijas Universitātes Augu anatomijas un fizioloģijas institūta direktors.


1940 – 1941
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050

Dabas zinātņu fakultātes dekāns; Augu fizioloģijas un anatomijas katedras vadītājs.


1946 – 1949
Baltijas Universitāte
Pinneberga
Pinneberg, Schleswig-Holstein, 25421
Profesors.

1949 – 1961 (Date is approximate)
The University of Adelaide
Adelaida
Adelaide, South Australia, Australia
Profesors.

1955 (Date is approximate)
Adelaida
Adelaide, South Australia, Australia

Strādāja Adelaides Vaita lauksaimniecības pētīšanas institūtā par augu pētītāju - audzētāju.

Participation in organisationsRīga
Rīga
Latvija bioloģijas biedrība, bijis arī tās vadītājs.

Studentu vienības "Atauga" vecbiedrs.


Austrālija
Australia

Akadēmiskās vienība "Atāls".


Adelaida
Adelaide, South Australia, Australia
Akadēmisko vienību savienības Adelaides kopas pirmais vecākais.
Service1915
Maskava
Moscow, Russia

1917
virsnieks kalpojis krievu pulkos, 1917. gadā izdodas panākt pārskaitījumu uz Latviešu strēlnieku pulkiem.
Emigrated1944
Vācija
Germany
Ar ģimeni devies bēgļu gaitās uz Vāciju.

06.12.1949
Austrālija
Australia
Kopā ar ģimeni no Vācijas ar kuģi "General Hersey" ieradās Austrālijā.
Place/time of death24.01.1961
Adelaida
Adelaide, South Australia, Australia

Buried27.01.1961
Adelaida
Adelaide, South Australia, Australia

Kremēts.

Memorials11.02.1961
Adelaida
Adelaide, South Australia, Australia

Nodibināts prof. K. Ābeles piemiņas fonds Austrālijā, Adelaidē, palīdzībai, piešķirot stipendiju, doktora grāda iegūšanai.

Map legendShowing 1-25 of 25 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Bauņi
(Bauņi, Matīšu pagasts, Valmieras novads)
22.08.1896Birth time/placeVillage
2Adelaida
(Adelaide, South Australia, Australia)
24.01.1961Place/time of deathCity
3Austrālija
(Australia)
06.12.1949EmigratedCountry
4Vācija
(Germany)
1944EmigratedCountry
5Adelaida
(Adelaide, South Australia, Australia)
27.01.1961BuriedCity
6Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
1921EducationBuilding, house
7Sanktpēterburga
(Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia)
1915EducationCity
8Ülikooli 18, Tartu
(Ülikooli 18, Tartu, Estonia)
1917EducationBuilding, house
9Marburga
(Marburg, Hesse, Germany)
1922 - 1923EducationCity
10Raiņa bulvāris 8, Rīga
(Raiņa bulvāris 8, Rīga, Latvija, LV-1050)
1907 - 1915EducationBuilding, house
11Ķīle
(Kiel, Schleswig-Holstein, Germany)
1931EducationCity
12Ülikooli 18, Tartu
(Ülikooli 18, Tartu, Estonia)
1934EducationBuilding, house
13Bauņi
(Bauņi, Matīšu pagasts, Valmieras novads)
1907EducationVillage
14Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
1920 - 1941Working placeBuilding, house
15Pinneberga
(Pinneberg, Schleswig-Holstein, 25421)
1946 - 1949Working placeCity
16Adelaida
(Adelaide, South Australia, Australia)
1949 - 1961Working placeCity
17Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
1940 - 1941Working placeBuilding, house
18Adelaida
(Adelaide, South Australia, Australia)
1955Working placeCity
19Rīga
(Rīga)
1939 - 1944Working placeCity
20Melburna
(Melbourne, Victoria, Australia)
(Not set)Working placeCity
21Maskava
(Moscow, Russia)
1915ServiceCity
22Rīga
(Rīga)
(Not set)Participation in organisationsCity
23Austrālija
(Australia)
(Not set)Participation in organisationsCountry
24Adelaida
(Adelaide, South Australia, Australia)
(Not set)Participation in organisationsCity
25Adelaida
(Adelaide, South Australia, Australia)
11.02.1961MemorialsCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.