Vera Pančenko

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (12); Translator (4); Person of reception (7)

Photos: Person in photo(2)

NameVera Pančenko
Name at birthВера Иосифовна Панченко
SummaryVera Pančenko (1934) – Latvijas krievu rakstniece un atdzejotāja. Dzimusi Čitas apgabalā, beigusi Čitas Pedagoģiskā institūta Vēstures un filoloģijas fakultāti (1956). Strādājusi par žurnālisti. Kopš 1961. gada dzīvo Latvijā. Bijusi korespondente laikrakstā “Sovetskaja molodjož”, Latvijas Padomju rakstnieku savienības literārā konsultante (1981–1989). Desmit dzejoļu krājumu autore. Veras Pančenko dzejā skan sakņu motīvs, rakstot par dzimto Sibīriju; dzejoļos arī Latvijas dabas, vēstures, folkloras motīvi. Saasināta laika izjūta, kas akcentē vērtības un rada lirisku spriedzi. Dzejai raksturīga ciklizācija, kas ļauj attīstīt un smalki izstrādāt vienu tēmu, aforistiskums.
Atdzejojusi latviešu dzejnieku Elzas Stērstes, Mirdzas Ķempes, Aleksandra Čaka, Lijas Brīdakas, Ināras, Rojas, Laimoņa Vāczemnieka un citu dzeju.
Personal informationDzimusi 1934. gada 6. maijā Josifa un Ļubovas Pančenko ģimenē Čitas apgabala Černiševskas rajona Bušulejas stacijā.
Kopš 1961. gada februāra dzīvo Latvijā.
Meita Ļubova Ziha (Любовь Зих), māksliniece, dēls Nikolajs.
Work1945: pirmie dzejoļi uzrakstīti 11 gadu vecumā.
1958: Čitas izdevniecība laiž klajā jauno dzejnieku kopkrājumu "Первые стихи" ("Pirmie dzejoļi", kura publicēti arī četri Veras Pančenko dzejoļi "Город мой", "Родина", "Багульник", "Тишина" ("Mana pilsēta", "Dzimtene", "Vaivariņš", "Klusums"). Jaunā dzejniece ir pamanīta, un viņu aicina piedalīties literāros pasākumos.
1965: piedalās Sibīrijas un Tālo Austrumu jauno rakstnieku sanāksmē, kur saņem atzinīgus vārdus par savu dzeju. Tas ir spēcīgs psiholoģisks atbalsts, lai turpinātu rakstīt.
1967: Austrumsibīrijas izdevniecībā iznāk "Sibīrijas dzejas antoloģija" ("Антология сибирской поэзии" , kur ietverts arī viens Veras Pančenko dzejolis.
2013: Uļjakanas skolas vēstures muzejā izveidota ekspozīcija novadniecei dzejniecei Verai Pančenko. Plašāk skatīt: https://azarovskiy.livejournal.com/581109.html
Kopš 2011: piedalījusies Krievu kultūras dienās, darbojas Kultūras attīstības fondā (Фонд развития культуры).

Dzejoļu krājumi

1966: Имя мое (Mans vārds)
1968: Однолюбы (Cilvēki ar vienu mīlestību; izdots Čitā)
1972: Ветка снега (Sniegots zars)
1977: Вкус познания (Izziņas garša)
1981: Мельница (Dzirnavas)
1984: Прозрачные колокола (Caurspīdīgie zvani)
2011: Из пазухи дня (No dienas azotes)
2016: Зов (Sauciens)
2017: Весло (Airis)
2020: По замыслу доветхого завета; ... истины святая злость (dzeja, atdzeja)

Atdzejojusi dzejnieku Elzas Stērstes, Mirdzas Ķempes, Aleksandra Čaka, Bruno Saulīša, Lijas Brīdakas, Ināras Rojas, Laimoņa Vāczemnieka, Jūlija Vanaga., Tālivalža Treiča dzeju, tulkojusi Pētera Pētersona dramatiskos darbus.
Quotations

Par dzejoļu krājumu "Caurspīdīgie zvani" (1984)

"Garīgā radniecība ar Latvijas dzīvi daudzējādā ziņā bagātinājusi dzejnieces pieklusināto, rimto, tajā pašā laikā ar iekšēju dramatismu piesātināto liriku. [..] Nodaļā "Meklēju atslēgu zemei" iekļauti dzejoļi par Latviju, kas dzejnieci uzņēmusi kā savu meitu, kļuvusi tai par otra dzimteni. Pārdomas par latviešu zemnieces likteni izskan dzejoļos "Latgaliete", "Latvietēm piemīt daudz kas kopīgs...", latviešu tautas darbam veltīti dzejoļi "Rupjmaize", "Akmeņi, pelēkie akmeņi" un citi. Balādes "Ēdoles pils leģenda" un "Dundagas pils leģenda" veidotas pēc latviešu folkloras motīviem. Laika gaitas motīvs un pārdomas par pagātnes aizejošām vērtībām izskan dzejoļos "Nurmuižas baznīca" un "Dzirnavas"."

Semjonovs, S. "Sirds nenogurst radīt..." Jūrmala, 1984, 19. septembris. Sk. šeit

Par dzejnieci Veru Pančenko

"Mirdzas Ķempes kabinetā viņa ikdienā sēž man iepretī un pieņem dzejas un prozas rakstītājus. Smalka, trausla, laipnām acīm un kuplu matu mezglu pakausī. Viņa ir loti krieviska, dzejniece Vera Pančenko, savā runas veidā, manierēs, attieksmē, un, tulkojot viņas dzejoli "Saknes", kas veltīts latviešu sievietēm, es divtik izjūtu viņas pašas saknes. Reizēm, kad vaļīgāks brīdis, labprāt ieklausos, kā Vera runā ar saviem jaunajiem autoriem (neba nu visi gados tik jauni!) un apbrīnoju, cik nek|ūdīgi viņa prot atrast pareizo toni katrai sarunai. Viņa nekad nepacel balsi, vērīgi ieklausās runātājā, pārliecinādamās, vai tas izpratis viņas sacīto. Dažreiz, kad man liekas, ka viņa pārāk daudz noņemas ar vienu vai otru rakstītāju, un es viņai to pasaku, Vera domīgi pašūpo galvu: – Nē, nē, viņš ir ļoti spējīgs, ar viņu vajag aprunāties..."

Lisovska Olga. Saglabāt saknes. Karogs, 1984, Nr. 5. Sk. šeit
Occupationspoet
poetry translator
Birth time/place06.05.1934
Bushuley, Zabaykalsky Krai, Russia

Residence1934 – 1939
Bushuley, Zabaykalsky Krai, Russia


1939 – 1940
Uljyakan, Zabaykalsky Krai, Russia


1940 – 1947
Bushuley, Zabaykalsky Krai, Russia


1947 – 1951 (Date is approximate)
Uljyakan, Zabaykalsky Krai, Russia


00.02.1961
Rīga
Rīga
Education1942 – 1946 (Date is approximate)
Uljyakan, Zabaykalsky Krai, Russia

Mācījusies pirmajās klasēs.

1947 – 1951 (Date is approximate)
Aksenovo-Zilovskoye, Zabaykalsky Krai, Russia

Mācījusies no 5. līdz 10. klasei ieskaitot.

1951 – 1956 (Date is approximate)
Čita
Chita, Zabaykalsky Krai, Russia
Beigusi Čitas Pedagoģiskā institūta Vēstures un filoloģijas fakultāti.
Working placeRīgas 19. profesionāli tehniskā skola
Rīga
Rīga
Estētikas pasniedzēja

Tālie Austrumi
Far East
Austrumsibīrijā strādājusi geoloģiskos un ģeofiziskos darbos

Shikotan, Kuril Islands

Strādājusi zivju (sairas) apstrādē

1951 – 1960 (Date is approximate)
Khilok, Zabaykalsky Krai, Russia

Strādājusi rajona laikrakstā "Hilokas Strādnieks" ("Хилокский рабочий") par atbildīgo sekretāri.

1961
Laikraksts "Советская молодежь"
Rīga
Rīga
Ārštata korespondente, literārā līdzstrādniece

00.05.1965 – 00.09.1965
Mogocha

Strādājusi geoloģiskajos un ģeofiziskajos darbos Mogočinskas rajonā Austrumsibīrijā.


1981 – 1989
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Krievu literatūras konsultante-referente
Participation in organisations1973 – 1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedre
Travelled1982
Berlīne
Berlin, Germany

Pēc draugu ielūguma viesojusies Berlīnē un Drēzdenē.


1982
Drēzdene
Dresden, Saxony, Germany
Pēc draugu ielūguma viesojusies Berlīnē un Drēzdenē.

1984
Indija
India
Piedalījusies PSRS Rakstnieku savienības organizētajā tūrisma braucienā uz Indiju, Malaiziju un Singapūru.

1984
Malaizija
Malaysia
Piedalījusies PSRS Rakstnieku savienības organizētajā tūrisma braucienā uz Indiju, Malaiziju un Singapūru.

1984
Singapūra
Singapore
Piedalījusies PSRS Rakstnieku savienības organizētajā tūrisma braucienā uz Indiju, Malaiziju un Singapūru.

1989
Somija
Finland
Piedalījusies tūrisma braucienā uz Somiju, Zviedriju un Dāniju.

1989
Zviedrija
Sweden
Piedalījusies tūrisma braucienā uz Somiju, Zviedriju un Dāniju.

1989
Dānija
Denmark
Piedalījusies tūrisma braucienā uz Somiju, Zviedriju un Dāniju.

Map legend

Showing 1-25 of 25 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Bushuley, Zabaykalsky Krai, Russia06.05.1934Birth time/placeVillage
2Rīga
(Rīga)
01.02.1961ResidenceCity
3Uljyakan, Zabaykalsky Krai, Russia1939 - 1940ResidenceVillage
4Bushuley, Zabaykalsky Krai, Russia1934 - 1939ResidenceVillage
5Bushuley, Zabaykalsky Krai, Russia1940 - 1947ResidenceVillage
6Uljyakan, Zabaykalsky Krai, Russia1947 - 1951ResidenceVillage
7Čita
(Chita, Zabaykalsky Krai, Russia)
1951 - 1956EducationCity
8Uljyakan, Zabaykalsky Krai, Russia1942 - 1946EducationVillage
9Aksenovo-Zilovskoye, Zabaykalsky Krai, Russia1947 - 1951EducationVillage
10Rīga
(Rīga)
1961Working placeCity
11Rīga
(Rīga)
(Not set)Working placeCity
12Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1981 - 1989Working placeBuilding, house
13Mogocha01.05.1965 - 01.09.1965Working placeRegion
14Tālie Austrumi
(Far East)
(Not set)Working placeRegion, area
15Shikotan, Kuril Islands(Not set)Working placeIsland
16Khilok, Zabaykalsky Krai, Russia1951 - 1960Working placeCity
17Berlīne
(Berlin, Germany)
1982TravelledCity
18Drēzdene
(Dresden, Saxony, Germany)
1982TravelledCity
19Indija
(India)
1984TravelledRegion, area
20Malaizija
(Malaysia)
1984TravelledCountry
21Singapūra
(Singapore)
1984TravelledCountry
22Somija
(Finland)
1989TravelledCountry
23Zviedrija
(Sweden)
1989TravelledCountry
24Dānija
(Denmark)
1989TravelledCountry
25Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1973 - 1990Participation in organisationsBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.