Literature and Music Museum

OrganisationLiterature and Music Museum
Additional information

Vēsture

1925. gadā rodami Rakstniecības un mūzikas muzeja aizsākumi. Tie saistīti ar tā dēvētajiem rakstnieku stūrīšiem Skolotāju savienības telpās, kurus veidoja muzeja pamatlicējs Jānis Greste. Šī paša gada beigās muzeja materiāls jau sasniedza vairākus tūkstošus inventāra vienību.

1930. gadā ar komponista Emīla Dārziņa mātes saglabāto dēla piemiņas lietu nodošanu Latvijas Skolotāju savienībai aizsākās muzeja mūzikas kolekcija.

1936. gadā tika apvienoti divu tajā brīdī likvidētu organizāciju (Skolotāju savienības un Teātra biedrības) krājumi, izveidojot Rakstniecības un teātra muzeju. Kopš tā brīža rakstniecības, mūzikas un teātra vēstures dokumenti tika muzealizēti vienkopus.

1940. gadā notika muzeja reorganizācija, paralēli darbojoties Valsts literatūras muzejam un Raiņa literārajam fondam, savukārt vācu okupācijas laikā tika atjaunota Rakstniecības un teātra muzeja darbība.

1944. gadā lielākā daļa muzeja personāla devās trimdā, krājuma materiālus pirms tam nododot glabāšanā bankas seifā, kā arī daļu aizvedot uz Annas Brigaderes muzeju “Sprīdīši”. Pēc kara daļu teātra un mūzikas vēstures materiālu nodeva Latvijas PSR Vēstures muzejam.

1946. gadā Raiņa literāro fondu pārveidoja par Latviešu Tautas dzejnieka J. Raiņa muzeju un nodeva LPSR Zinātņu Akadēmijas sistēmā. No 1946. līdz 1951. gadam tam paralēli darbojās Valsts literatūras muzejs.

1951. gadā Valsts literatūras muzejs tika apvienots ar Latviešu Tautas dzejnieka J. Raiņa muzeju, izveidojot J. Raiņa Valsts literatūras muzeju.

1964. gadā Latvijas PSR Vēstures muzeja Mākslas nodaļu kolekciju pārvietoja uz J. Raiņa Valsts literatūras muzeju, un apvienošanās rezultātā izveidojās J. Raiņa literatūras un mākslas vēstures muzejs, kura kopējais vienību skaits bija 150 000. Pēcāk muzejam tika izveidotas vairākas filiāles, kā arī veikts vērienīgs komplektēšanas darbs.

2001. gadā mainījās muzeja nosaukums. Tas kļuva par Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeju.

2009. gadā reorganizācijas rezultātā izveidojās vairākas atsevišķas struktūras, proti, Rakstniecības un mūzikas muzejs, kas saglabāja pārvaldību pār centralizēto rakstniecības, teātra un mūzikas krājumu, un Memoriālo muzeju apvienība, kurā apvienoja iepriekšējā muzeja filiāles.

Mūsdienās Rakstniecības un mūzikas muzeja krājums izaudzis par nacionālas nozīmes latviešu rakstniecības, teātra un mūzikas vēstures mantojuma kopojumu.


Darbības joma un principi

Rakstniecības un mūzikas muzejs apzina, vāc, pēta un popularizē kultūras vērtības par Latvijas rakstniecības un mūzikas vēsturi no tās pirmsākumiem līdz mūsdienām un nodrošina rakstniecības, teātra un mūzikas kolekciju centralizētā krājuma pārvaldību.

Muzejs īsteno divus galvenos darbības principus. Pirmkārt, pēc iespējas plašākai auditorijai pieejamā formā interpretē Latvijas rakstniecības un mūzikas vēsturi savās izstādēs un pasākumu programmās. Otrkārt, auditorijai ar padziļinātām zināšanām un interesi nodrošina pieeju muzeja krājuma oriģināliem lasītavā.

Muzeja misija ir veicināt laikmetīgu izpratni par nacionālo rakstniecības un mūzikas mantojumu, kā arī sekmēt priekšstatu par muzeju kā telpu jaunai pieredzei un nozīmīgām sarunām.


Informācijas avots: rmm.lv

Citi nosaukumiRakstniecības muzejs (Tautā lietotais)
Linked organizationsRaiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs
Apgāds "Pils"
Rakstniecības, teātra un mūzikas vēstures muzejs
Jāņa Raiņa Valsts literatūras muzejs
RepositoriesLatvijas literatūra
Showing 1-1 of 1 item.
TitleAuthorPublishing yearPublishing placeGenres 
 
Sāp aizgājušais skaistumsAndris Vējāns
2009Rīga Poetry
diary
atmiņas
vēstules
Showing 1-1 of 1 item.

Map legendShowing 1-6 of 6 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Tērbatas iela 75, Rīga
(Tērbatas iela 75, Rīga, LV-1001)
2014 - 2019LocationBuilding, house
2Pils laukums 2, Rīga
(Pils laukums 2, Rīga, LV-1050)
(Not set)LocationBuilding, house
3Pulka iela 8, Rīga
(Pulka iela 8, Rīga, LV-1007)
2019LocationBuilding, house
4Dzirnavu iela 12, Rīga
(Dzirnavu iela 12, Rīga, LV-1010)
1925 - 1927LocationBuilding, house
5Mednieku iela 7, Rīga
(Mednieku iela 7, Rīga, LV-1010)
1927 - 1935LocationBuilding, house
6Krišjāņa Barona iela 4, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 4, Rīga, LV-1050)
1937 - 1940LocationBuilding, house
Person
Place, event
Type
From
To
Pils laukums 2, Rīga, LV-1050
Working place
Rīga
Working place
Izglītības un satura projektu nodaļas vadītāja
Pulka iela 8, Rīga, LV-1007
Working place
Pulka iela 8, Rīga, LV-1007
Working place
Toreiz - Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeja Literatūras nodaļas vadītāja.
Pils laukums 2, Rīga, LV-1050
Working place
1997
1999
Rakstniecības nodaļas galvenais speciālists
Pils laukums 2, Rīga, LV-1050
Working place
16.07.2007
30.09.2009

mākslas eksperts

Pils laukums 2, Rīga, LV-1050
Working place
01.10.2009
30.01.2017

Krājuma izpētes nodaļa, mākslas eksperts.

Pulka iela 8, Rīga, LV-1007
Working place
2012

Projektu kurators

Tērbatas iela 75, Rīga, LV-1001
Working place
2014
2018
Projektu kurators Rakstniecības un mūzikas muzejā
Pils laukums 2, Rīga, LV-1050
Working place
2014
2018
Direktore
Pulka iela 8, Rīga, LV-1007
Working place
2015
Krājuma izpētes nodaļas vadītāja
Rīga
Working place
2016
2018
Mājaslapas redaktore.
Pils laukums 2, Rīga, LV-1050
Working place
2017
2018

Mākslas eksperte, pētniece.

Tērbatas iela 75, Rīga, LV-1001
Working place
01.02.2017
31.01.2019

Sabiedrisko attiecību vadītāja, Mājaslapas redaktore

Pulka iela 8, Rīga, LV-1007
Working place
2018

Mākslas eksperts

Pulka iela 8, Rīga, LV-1007
Working place
2018

Mākslas eksperte

Pulka iela 8, Rīga, LV-1007
Working place
2019

Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja

Pulka iela 8, Rīga, LV-1007
Working place
2020

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.