Mārtiņa kapi

ID1421001
NameMārtiņa kapi
Other namesĀgenskalna brīvkapsēta (Vēsturiskais)
Sv. Jāņa baznīcas kapi (Vēsturiskais)
TypeCemetery
AddressHāmaņa iela 4, Rīga, LV-1007
Platums56.95096613
Garums24.06941414
PrecizitāteKartēts precīzi
Description

Tagadējie Mārtiņa kapi ietver bijušo Āgenskalna brīvkapsētu un Sv. Jāņa baznīcas kapus (platība 2,5 ha). Kapsēta šeit ierīkota 1773. gadā. Tie ir vecākie vēl saglabājušies Pārdaugavas kapi. 1951. gadā kapsēta slēgta. Tur apbedīts komponists E. Dārziņš, rakstnieks, "Mājas Viesa" redaktors A. Leitāns, tēlnieks J. Legzdiņš, dabas zinātnieki D. H. Grindelis un O. V. Tīlo, aktieris un režisors A. Freimanis, aktrise H. Freimane. 80. gadu sākumā pēc arhitekta P. Blūma ierosmes aizsākās kapu sakopšanas talkas. Diemžēl šis apstāklis kapu apgānītāju un demolētāju aktivitātes nemazina, drīzāk pat veicina, jo talcinieku restaurētie pieminekļi tiek apgāzti un sadauzīti, Hartmaņu dzimtas un citiem pieminekļiem brutāli izkalti un aiznesti skulpturālie medaljoni, šur tur mēģināts noņemt kapu plāksnes. Beidzot tika pieņemts izmisuma lēmums – aprakt nozīmīgākos, vēl saglabājušos pieminekļus un kapus nolīdzināt, tomēr šis lēmums palika neīstenots.

Avots: https://zudusilatvija.lv [sk. 14.04.2021.]

ExistingExisting
Map
Showing 1-5 of 5 items.
#NameOccupationEvent timeType of linkDescription
 
1Juris Caunītis
 • teacher
 • publicist
 • literary critic
 • public employee
05.12.1861Buried

Izvada no Mārtiņa baznīcas: "Lai gan bij darba diena, lai gan par Daugavu ledus dēļ grūti varēja pāri tikt, tomēr baznīca bij pilna no draugiem, pazīstamiem, svešiem, kas to tik no viņa rakstiem un darbiem pazina. Pēc nodziedātas dziesmas turēja Mārtiņa draudzes mācītājs Štark (Starck) kungs jauku līķa runu (..). Tad no ērģeļu kora atskanēja jauka bēdu dziesma no aizgājēja draugiem uz 4 balsīm dziedāta. Kapsētā papriekš viņa skolasbērni vienu peršu nodziedāja, tad cienīgs mācītājs, vēl kādus vārdus runājis, līķi iesvētīja, (..) dziesmu dziedāja (..) tad vēl Bezbārdis [Biezbārdis] kungs ar drebēdamu balsi aizgājušam draugam ar īsiem, bet spēcīgiem vārdiem ar Dievu sacīdams, tam saldu dusu vēlēja."

No: J. K. [Kaktiņš]. Juris Caunit. Mājas Viesis, nr. 12 (19.03.1862).

Apglabāts 24.11. / 5. 12. Rīgā, tolaik - Jāņa baznīcas kapsētā pie Mārtiņa baznīcas - pēc: Mājas Viesis, nr. 48 (1861).

1996. gada 2. septembrī Martiņa kapos tiek atklāta ar Rīgas Domes finansiālo atbalstu atjaunotā un sakārtotā Jura Caunīša kapa vieta. Pasākumā piedalās Rīgas domnieks literatūrvēsturnieks Romāns Pussars, mūzikas vēsturnieks Arnolds Klotiņš, kultūrvēsturnieks Jānis Stradiņš u.c., kā arī E. Dārziņa mūzikas vidusskolas audzēkņi un Imantas ģimnāzijas zēnu koris "Auseklītis". Par pasākumu sīkāk un foto: Inta Rasa. Tā bija pirmā balss. Brīvā Latvija: apvienotā "Londonas Avīze" un "Latvija", nr. 33 (09.09.1996).

2Ansis Leitāns
 • translator
 • journalist
22.05.1874Buried

Ansi Leitānu apglabā Jāņa draudzes kapos 9. maijā / 22.maijā, plkst. 17os izvadot no Jāņa baznīcas uz Āgenskalnu, Mārtiņa kapiem. Izvadītājs un līķa sprediķa teicējs - mācītājs Millers. Priekš līķa iznešanas no baznīcas dziedāja jauku bēru dziesmu uz četrām balsīm Rīgas brāļu dr.[audzes] jaukts koris.- Pie kapa, pēc runām dziedāja Rīga latviešu vīru koris divi dziesmas,pēc tam Pavasara biedrības jaukts koris vienu dziesmu. No: J.D. Piezīmējums pie Ans Leitana paglabāšanas. Mājas Viesis. 24 (1874), 16. jūn. Sīkāk par bēru norisi: Ans Leitana paglabāšana. Mājas Viesis 20 (1874), 18.maijs.

1935. gada pavasarī Latvijas preses biedrība nolemj sakopt Leitāna kapu un atzīmēt ar piemiņas zīmi. Kapa vietu atrod pēc ilgākas meklēšanas pēc masīva granīta krusta ar pamatīgu pakāji. Notīrot sūnu, labi salasāms iekaltais uzraksts: krusta mugurpusē: "Jo mēs, kas esam ticējuši, ieietam tanī dusēšanā, kā tas Kungs ir sacījis." Ebr.gr.4., 3.p. Priekšpusē iekalts: "Ans Leitan, dzim. 16. april 1815, mir. 3. mai 1874.", bet apakšā pakājē: "Mūs, kas tic, kaps ar nebaidīs, / Bet vien kā tīrums sēklu gaidīs, / Kad tik iekš Kristus nomirsim. / Jēzus kapus iesvētījis, / Tai nāvei šķēpu salauzis. / Mēs celsimies un dzīvosim, / Kad bazūn` skanēt sāks, / Tad Jēzus Kristus nāks, / Tad laiks būs klāt / Kapus atstāt, / Sāks labus svētīt, ļaunus." 1935. gada vasarā Preses biedrība iežogo kapa vietu ar sētiņu un uztic kopiņas turpmāko apkopšanu pilsētas skolas mazpulkam. No: Pie Anša Leitāna kapa. Lauku pašvaldību gadagrāmata un kalendārs 1937. gadam. Rīga, 1936, 301.lpp.

Šodien kapa vieta ir bez metāla sētiņas un krusta, apbedījums identificējams pēc garajām, labi salasāmajām garīgās dziesmas rindām uz nolauztā krusta pamatnes. Kapos tas atrodas netālu no Grindeļa kapličas Daugavas pusē.

3Krišs Melnalksnis
 • writer
 • educator
Buried
4Jānis Rātminders
 • teacher
 • poet
 • translator
22.10.1880Buried
5Arturs Valters
 • publisher
 • publisher
 • book seller
 • trader
21.12.1924Buried

Apbedīts Mārtiņa draudzes kapos. No nelaiķa atvadījušies darba biedri Jānis Rapa, Ansis Gulbis, "Valters un Rapa" pārstāvji, bibliogrāfs Jānis Misiņš, dzejniece Anna Brigadere u.c.

Showing 1-5 of 5 items.
Showing 1-2 of 2 items.
#ThumbnailNumberTitleYearImage authorType of imageType of link
   
1Anša Leitāna kaps Mārtiņa kapos Rīgā87Anša Leitāna kaps Mārtiņa kapos Rīgā2020ImagePlace
2Jura Caunīša kaps156Jura Caunīša kaps2020Māra GruduleImagePlace
Showing 1-2 of 2 items.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.