Drēzdene

ID1116151
NameDrēzdene
Other namesDresden (Paralēlais)
TypeCity
AddressDresden, Saxony, Germany
Platums51.05040880
Garums13.73726210
PrecizitāteKartēts precīzi
Saites

https://en.wikipedia.org/wiki/Dresden

ExistingExisting
Map
Showing 1-11 of 11 items.
#NameNodarbošanāsEvent timeType of linkDescription
 
1Kazimirs Ulrihs Bēlendorfs
 • teacher
 • poet
 • author
00.04.1800 - 00.10.1801Residence

1800. gada aprīļa vidū K. U. Bēlendorfs ierodas Drēzdenē un pusgadu studē mākslas vēsturi.

Šeit pabeigta bēdu luga "Ugolino Džerardeska" (Ugolino Gherardesca). Bēlendorfs to nosūta Augstam Vilhelmam Iflandam uz Berlīni. Lugu vēlāk recenzē Gēte. Bēlendorfs sūta Šilleram jaunus dzejoļus.

2Eduards Dzenis
 • painter
 • graphic artist
1937TravelledKomandējums.
3Rūdolfs Egle
 • translator
 • scientist
 • literary scholar
1910Education

Studējis Drēzdenes konservatorijā, taču karaklausības dēļ bija spiests pēc nepilna gada atgriezties.

4Arnolds Grava
 • translator
 • scientist
 • literary scholar
 • philologist
1944Emigrated
5Marta Grimma
 • teacher
 • poet
 • translator
1929 - 1931Travelled
6Vilhelms Ferdinands Hekers
 • publisher
 • publisher

1796 - 1800
Residence
Working place
Pēc tēva aicinājuma no Sanktpēterburgas devies uz Drēzdeni.

Darbinieks Drēzdenes galma spiestuvē.
7Irina Ozoliņa
 • teacher
 • painter
 • literary critic
1945 - 1946Education

Ieguvusi maģistres grādu fizikā un matemātikā Drēzdenes Universitātē..

8Vera Pančenko
 • poet
 • poetry translator
1982TravelledPēc draugu ielūguma viesojusies Berlīnē un Drēzdenē.
9Katrīna Piliņa
 • writer
00.07.1886Travelled
10Jānis Poruks
 • author
1893 - 1894EducationDrēzdenes Karaliskajā konservatorijā studējis galvenokārt klavierspēli, mūzikas vēsturi, pašmācības ceļā arī filozofiju. Studējis ar mecenāta Hermaņa Vestermaņa materiālo atbalstu.
11Ģederts Pūcīšu
 • journalist
 • publisher
 • publisher
 • public employee
 • editor
 • trader
EducationPapildinājies vairākās Jēnas un Drēzdenes klīnikās.
Showing 1-11 of 11 items.
Showing 1-7 of 7 items.
#TitleYear of publicationType of linkExcerpt
   
1Ugolino Gherardesca: ein Trauerspiel1801Publishing year/ place
2Ej un izglītojies!1895
Mentioned in text
«Redz, Bertiņ, tu zini, ka mana mūzikas skolotāja Lichten kundze atrada manu balsi un mūzikas dāvanas par ļoti ievērojamām, pēdējā mūzikas stundā bija no Drēzdenes konservatorijas kāds profesors un tas to pašu saka, man vajagot katrā ziņā iestāties konserva­torijā, bet mans papa, Bertiņ, kad es viņu lūdzos — tas negrib neko no tam zināt, lai braucot un lai atpakaļ vairs nenākot, viņš emancipētu sieviešu nevarot iere­dzēt — lai es labāk precot Martenu, un es tā nevaru ieredzēt.»;
«Marta, es tev varu līdzēt, še» — viņa iegāja zalonā un paņēma Vilka kunga atstāto naudu, «še, tā ir tava tēva nauda, brauc uz Drēzdeni un mācies uzcītīgi, kā topi patstāvīga, kā vari pati sev godam maizi nopelnīt un tev nebūtu izsamišanā jākrīt, kad neko neproti pa­matīgi darīt, mācies ko lietderīgu, lai tu nekļūtu tāpat kā es par neprātīgas audzināšanas upuri. Neprasi neko vairāk. Ej' izglītojies!»
3Lida Erik1909
Mentioned in text
Biju Drezdenes ainu galerijā, kur sajūsminājos par Rafaela madonnām;
Itālijā mācījos dziedāt; tad pārgāju uz Drēzdeni ...
4Aizaugušos ceļos1925Mentioned in textEs iestājos gan mūzikas skolā, ar labiem panākumiem vēlāk pārgāju uz Drezdeni, bet tā pati mīlestība, atradusi manī citu talantu, aizveda mani arī pa citu ceļu.
5Grēcinieces1927
Mentioned in text
Drēzdene ir kā radīta sapņošanai. Te, Elbes krastos ar zilgano kalnu līniju pie apvāršņa šķietas īsta ziemeļu Florence esam. Vecās baznīcas, cildeni pelēkās pilis un sabiedriskās celtnes ar tumšzaļās bronzas jumtiem jau ārēji piešķir pilsētai mākslinieciski izmeklētu izskatu.;
Jaunos Zirņus, no Berlīnes trokšņa un kņadas vakarā Drēzdenē iebraukušus, otrā rītā modināja putnu dziesmas pa atvērtiem logiem. Te dārzi un zaļumi visapkārt. Te daba un māksla lielā sadraudzībā rada daiļu mūslaiku idili.;
Ieturējuši labu brokastu, mūsu ceļotāji ar kuģīti pa Elbi devās uz Drēzdenes apkārtni.;
Šis krusts viņu sauca. Tā bij viņas jaunības, viņas vienīgā mīlestība. Tai viņa bij neuzticīga kļuvusi, noturēdama pārejošu kaisli par mīlestību. Par to viņa bij samaksājusi ar mocošām ciešanām pēc nežēlīgās atmošanās Drēzdenē.;
Drēzdenes operā, kur glabājas labākās muzikālās tradīcijas, kur orķestrs, zolisti un koris saplūst vienā daiļā harmonijā, jūtīgs cilvēks ieiet kā svētnīcā. Ar pirmām pazīstamām skaņām Elza pati kļuva kā uzvilkta stīga, kura skan no mazākā satricinājuma.;
Viņa vēlējās būt atkal savā vientulībā, savā klusajā tēva mājā. Bet viņai nebij uzņēmības ne to pateikt, nedz vienai aizbraukt. Viņa nekur nebij līdz šim patstāvīgi rīkojusies. Viņa bij pratusi tikai sapņot.
Drēzdene, kuru viņa bij iemīlējusi no pat pirmā soļa, tagad kļuva viņai smago pārdzīvojumu dēļ nepanesama. Viņa vēlējās braukt, kustēties. Ja tas nebij vienai iespējams, tad, vismaz, būt ceļā, doties tāļāk prom!;
No liktenīgā Lohengrīna vakara Drēzdenē viņas kaisle pret viņu bij izdzisusi. Un tagad viņa atkal dega garīgā mīlā pret gaismas karotāju Lohengrīnu, kurš viņai pilnam identificējās ar Ludviķi 2.
6 Pērļu zvejnieks1929
Mentioned in text
Vairogs noskatījās žēli dēlam pakaļ. Talheims pavadīja Ansi uz Rīgu. No turienes Ansis aizbrauca uz Drezdeni.;
Saksijas galvas pilsētā Drezdenē, līdzās Brūhla jaukajai Terasei atrodas Elbes tvaikonīšu piestātne.;
Sevišķi vasaras svētdienu pēcpusdienās ļaudis še lieliski drūzmējas un spaidās, lai tiktu pirmie uz kuģīša, kurš jūtīgo Drezdenes pilsoni aizved vai nu uz Lošvicu, Blazevicu jeb Šandavu, kuras pilsētiņas uz ļoti romantiskiem Elbes krastiem tiklab ceļotāju svešinieku, kā arī iedzimtos vilktin pievelk.;
Ansis atskatās atpakaļ uz jauko Drezdeni, tad viņa skats nogrimst Elbes putojošos viļņos.;
Te ūdens nošļākst ar divkārtīgu troksni! Ansis paceļ acis: cits tvaikonītis aizbrauc garām uz Drezdeni.;
Visi šie gara milži Ansim it kā atdzīvojas, un Elbes Florence (Drezdene) ar savu apkārtni šķiet viņam būt paradīze, kurā dzīvajie ar mirušiem netraucēti satiekas un sarunājas.;
Es nevaru izteikt, cik še jauki, vai tas būtu konservātorija, opera, bilžu galerija, pilsgalma baznīca! Un kur tad vēl šī skaistā Drezdenes apkārtne! Man trūkst vārdu...;
Ansis apņēmās Annu aizmirst. Viņš pat sāka domāt, izstāties iz Drezdenes konservātorijas un aizbraukt uz kādu citu pilsētu. Drīzumā viņš rakstīja Talheimam vēstuli un izteica viņam savu noslēpumu, — mīlestību pret Annu, kā arī savu nodomu, šīs mīlestības pēc Drezdeni atstāt...;
Drezdenes slavenā dziedātāja Šeidemanteļa Kurvenals Ansi vai līdz pat debešiem pacēla.;
Beidzot augusta vidū, kur Ansis posās no Tarandtas aizbraukt, viņš dabūja no Talheima vēstuli, kur tas īsumā vēlējās, lai Ansis tik paliekot vien Drezdenē, lai neielaižoties ar minēto «brīnumskaisto" jaunkundzi tuvākā satiksmē, gan tad viss būšot labi.;
Pēdējais gadījiens Ansi ļoti sāpīgi aizskāra. Bet drīz vien tas visu aizmirsa. Nākošās dienās viņš no Tarandtas draugiem atvadījās un aizbrauca uz Drezdeni.;
Drezdenē Ansis nogāja pie Oskara, kuŗš nu bija patstāvīgu vietu dabūjis.;
Ansis nu gan nebija tik visai skaists, Drezdenē bija daudz, daudz jaunekļu, kuŗi Ansi šai ziņā pārspēja.;
Anna pārbrauca uz Drezdeni ar tādu pašu sirdi, kā Ansis: bailīgā noskāršanā, ka ar atkalredzēšanos viņu slepenā mīlestība varbūt uzziedēs brīvi, atklāti.;
Pēc brāļa nāves, kuram Drezdenē piederēja brangi uzplaucis veikals, Arons bija tā vienīgais mantinieks. No šā laika līdz nāves stundai viņš dzīvoja Drezdenē.;
Pēc brāļa nāves, kuram Drezdenē piederēja brangi uzplaucis veikals, Arons bija tā vienīgais mantinieks. No šā laika līdz nāves stundai viņš dzīvoja Drezdenē.;
Kādā vakarā, kur Ansis Rozu no konservātorijas uz māju pavadīja, Roza, kuŗa nekad nevarēja mēli savaldīt, jautāja Ansi, vai viņš Drezdenē esot iemīlējies.;
Drezdenes mākslas mīļotāju biedrība „Apollo" izbrauca zaļumos uz «lelejas dzirnavām" aiz Tarandtas.;
Tik vēlā vakarā zaļumnieki atgriezās uz Tarandtu, no kuŗienes tie atkal aizbrauca atpakaļ uz Drezdeni.;
Pa Drezdenes ielām laternas miegaini mirdzēja, viņas arī no Annas un Ansa mīlestības, no visa, kas nupat bija noticis, nekā nezināja. Svētās skaņas bija tiem steigušās palīgā, kuŗi savā laimē bija bez maz krituši; tagad viņi bija glābti...;
Vēstules, kuŗas Ansis pēdējā laikā Drezdenē bija dabūjis, atradās zem gultas ķisena.
7Rīga1951
Mentioned in text
Anno 1848. mēs iekš Drez(d)en viss to k(h)nopain Büttel sadzin iekš to Elbe ...»;
Viss Drez(d)en (p)bij iekš aufštand ...;
Jums ķēniņš dzīvo turpat Drezdenē, jūs ar viņu varat sarunāties katru dienu...
Showing 1-7 of 7 items.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.