Rīgas Lielie kapi

ID1114820
NameRīgas Lielie kapi
TypeCemetery
AddressVidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija, LV-1013
Platums56.97047449
Garums24.14190936
PrecizitāteKartēts precīzi
Saites

https://lv.wikipedia.org/wiki/Lielie_kapi

ExistingExisting
Map
Showing 1-20 of 32 items.
#NameNodarbošanāsEvent timeType of linkDescription
 
1Jānis Asars
 • publicist
 • literary scholar
 • literary critic
 • political activist
Buried

1926. gadā atklāts kapa piemineklis.

2Matīss Ārons
 • journalist
 • bibliographer
 • cultural historian
 • historian
Buried
3Krišjānis Barons
 • teacher
 • folklore researcher
 • publicist
 • author
 • folklorist
1985Buried
Memorials
Krišjāņa Barona piemineklis. Tēlnieks J. Zaķis, arhitekts J. Dambis.
4Kārlis Bertrams
 • translator
 • journalist
Buried
5Pauls Frīdrihs Bērents
 • pastor
 • writer
 • priest
08.04.1935Buried

1936. gada 4. aprīlī Bērenta nāves piemiņas dienā Lielajos kapos pie Jaunajiem vārtiem Doma draudzes daļā Āraišu draudzes mācītāja Jāņa Meistera (1909-1978) vadībā, pieminot Bērenta ilggadīgos nopelnus savas draudzes labā, noliek kapa plāksni. No: Rigasche Rundschau, nr.77 (02.04.1936).

Diemžēl mūsdienās kapavieta nav identificēta.

6Pēteris Bērziņš
 • teacher
 • publicist
 • author
 • educator
 • publisher
 • publisher
 • trader
Buried
7Fricis Brīvzemnieks
 • folklore researcher
 • poet
 • translator
 • publicist
 • folklorist
Buried
Memorials
Tēlnieka Jāņa Zariņa piemineklis.
8Aleksandrs DaugeBuried
9Krišjānis Dinsbergs
 • writer
16.09.1904Buried

3./16. septembrī, Rīgā, Lielajos kapos, blakus Krišjānim Valdemāram. Pie kapa no nelaiķa atvadījās skolotājs J.Plāķis un Rīgas skolotāju vārdā - Kade. No: Rīgas ziņas. Baltijas Vēstnesis, 202(1904), 6. sept.

10Arturs Dīriķis
 • doctor
 • publicist
 • nature scientist
00.10.1928PārapbedītsApbedīts blakus tēvam Bernhardam Dīriķim
11Bernhards Dīriķis
 • journalist
 • public employee
09.09.1892Buried

Bernhardu Dīriķi izvada no Rīgas Latviešu biedrības zāles, godasardzē biedrībā un vēlāk līdzās katafalkam līdz kapam - Rīgas Politehnikuma studenti un Tērbatas Lettonijas biedri. Dīriķi izvada mācītājs Kārlis Kundziņš, piedalās Rīgas Latviešu Dziedāšanas biedrības vīru koris, RLB runu saka priekšnieks Frīdrihs Grosvalds. Kapos runā Aleksandrs Vēbers, Puriņu Klāvs, Rūdolfs Blaumanis kā RLB Teātra komisijas pārstāvis, Jānis Brigaders kā RLB Teātra aktieru pārstāvis, Miķelis Skruzītis no "Austruma" redakcijas, Jānis Pliekšāns no "Dienas Lapas" u.c. Nekrologi publicēti visos lielākajos latviešu un vairākos vācu laikrakstos.

Apbedīts Lielajos kapos Doma draudzes daļā.

Sīks bēru apraksts: Dīriķa tēva bēres. Baltijas Vēstnesis, nr. 196 (1892) un nr. 197 (1892).

12Jēkabs Duburs
 • translator
 • singer
 • director
 • literary critic
 • play writer
 • educator
 • actor
 • theater critic
 • employee at theatre
 • music critic
27.10.1916BuriedPārapbedīts Rīgas Lielajos kapos.
13Leonards Kārlis Ludvigs Hērvāgens
 • pastor
 • writer
 • author
 • priest
16.09.1899Buried

Apbedīts Lielajos kapos Jēkaba kapu daļā 16. 09. Kapličā runā mācītājs Šāberts - "viņš pratis ar vāciešiem būt vācietis, ar latviešiem - latvietis" un Gaujienas mācītājs Adolfi.

No: Veco Gaujienas mācītāju Ludvigu Hērvāgenu.. Mājas Viesis, nr. 38 (22.09.1899).

14Juris Kalniņš
 • teacher
 • journalist
 • author
1919Buried

Apbedīts Lielajos kapos.

15Eižens Kociņš
 • writer
 • actor
Buried
16Indriķis Laube
 • author
 • literary scholar
 • literary critic
08.10.1889Buried

Apglabāts Ģertrūdes draudzes kapos.
"Nevaru nepieminēt viņa bēres. Tās bij tik savādas, ka viņu dēļ dažam labam "tautietim" būtu jānosarkst. Pirmkārt trūka daudz to izglītoto latviešu, kuru svētākais pienākums būtu bijis Laubam parādīt pēdējo godu. Un otrkārt līķa runa tapa turēta vācu valodā. Latviešu rakstniekam vācu valodā!! Tas bija ļoti liels pārsteigums bēriniekiem, kas tikai caur to manīja, kur īsteni atrodas, ka mūsu krietnākais tautietis skolotājs A. Spunde Laubi sveicināja pēdējo reizi latviskiem vārdiem, kā arī nolasīja kādu Pumpura sacerētu dzejoli, kurā bija izteiktas latviešu tautas žēlabas par dārgā aizgājēja agro nāvi."

Ādolfs Alunāns. Laubes Indriķis. Ievērojami latvieši. 2. burtnīca. Jelgava: A.Reinbergs, 1890, 52. lpp.

17Kārlis Mīlenbahs
 • researcher
 • linguist
02.04.1916Buried

Bēru pasākumā piedalās Jāņa draudzes virsmācītājs Meirēns, Rīgas Latviešu biedrības priekšnieks Fr. Grosvalds, Tērbatas augstskolas latviešu studentu korporācijas ''Letonija'' pārstāvji, skolu priekšnieks I. Cīrulis Tērbatas Bēguļu Apgādāšanas Komitejas vārdā, Dr. Perlbahs ''Letonijas'' Palīdzības biedrības vārdā, Latviešu Izglītības biedrības pārstāvis, Aleksandra ģimnāzijas pedagoģiskā padome un skolēni.

18Marija Pēkšēna
 • author
 • play writer
13.12.1903Buried
19Ernsts Plātess
 • publisher
 • publisher
21.08.1887Buried

Pēc v.st. 9.08, izvadīts Rīgā, no Pētera baznīcas, bēres kupli apmeklētas, piedalījušies arī biedrību "Gutenberg", "Liederkranz", "Männer-gesang-Verein", "Rīgas airētāju biedrības", "Rīgas pilsētas gvardijas" pārstāvji, izvadīja mācītājs Helmans (Hellmann).

No: Ernst Plates paglabāšana 9. augusta dienā. Mājas Viesis, nr. 33 (15.08.1887).

20Ede Pumpura04.11.1937Buried
Showing 1-20 of 32 items.
Showing 1-3 of 3 items.
#ThumbnailNumberTitleYearImage authorType of imageType of link
   
1Krišjāņa Dinsberga kapa vieta Lielajos kapos, Rīgā86Krišjāņa Dinsberga kapa vieta Lielajos kapos, Rīgā2020ImagePlace
2Aldis PūtelisLFK-2250-56Aldis Pūtelis2021Rita GrīnvaldeImagePlace
3Aldis PūtelisLFK-2250-57Aldis Pūtelis2021Rita GrīnvaldeImagePlace
Showing 1-3 of 3 items.
Showing 1-1 of 1 item.
#TitleYear of publicationType of linkExcerpt
   
1Noplēšamais nams1930Mentioned in textPaziņas ieteica pameklēt Karlīnes ielā vai pie Lielajiem kapiem – tomēr būs tuvāk – sev atsevišķu dzīvoklīti, kaut no vienas istabas un virtuves. Būtu jau labi, bet arī ar to nepalaimējās.
Showing 1-1 of 1 item.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.