Lielā iela 2, Jelgava

ID1107966
NameLielā iela 2, Jelgava
TypeBuilding, house
AddressLielā iela 2, Jelgava, LV-3001
Platums56.65541277
Garums23.73325698
PrecizitāteKartēts precīzi
ExistingExisting
Map
Showing 1-20 of 23 items.
#NameOccupationEvent timeType of linkDescription
 
1Viktors Andrejevs
 • poet
 • prose writer
 • poetry translator
Working placePSKP vēstures pasniedzējs
2Jānis Baltvilks
 • poet
 • author
 • ornithologist
 • newspaper editor
To1972Education

Agronomijas fakultātes Dārzkopības nodaļa

3Inguna Bauere
 • teacher
 • author
 • engineer
 • autore

1984
Education
Education
1997. gadā iegūts pedagoģijas maģistra zinātniskais grāds LLU Humanitārā institūta Pedagoģijas katedrā.

1984. gadā pabeigta LLA Lauksaimniecības celtniecības fakultāte, iegūstot inženiera-celtnieka specialitāti.

4Evija Caune
 • writer
 • author

1996
Education
Working place
Studējusi Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pedagoģijas maģistrantūrā.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Filozofijas katedras lektore.

5Emīls Dēliņš
 • journalist
 • diplomat
1940 - 1941Education
6Johans Frīdrihs fon Reke
 • journalist
 • historian
1787 - 1825Working place

Arhīva un lēņsekretāra adjunkts (1787–1788); pirmais arhīva un lēņsekretārs (1788–1796); Kurzemes guberņas pārvaldes sekretārs (kopš 1796) un titulārpadomnieks (1796), kolēģijas asesors (1799), Kurzemes galma kamerālpadomnieks (1801–1826), galma padomnieks (1806), kolēģijas padomnieks (1816), vicegubernatora p.i. (1824–1825).

7Māra Horna
 • teacher
 • author
1954 - 1965EducationMehānikas fakultāte
8Gunārs Ievkalns
 • journalist
 • author
1948 - 1949Working place

Strādājis par dārznieku Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas mācību un pētījumu saimniecībā "Smedēni".

9Skaidrīte Kaldupe
 • poet
 • author
1943 - 1946Education

Agronomijas fakultāte

Sakumā studē klātienes nodaļā, vēlāk sāk strādāt un pāriet uz neklātieni.

10Visvaldis Lāms
 • publicist
 • author
1962 - 1963Working place

Laborants.

11Anda Līce
 • poet
 • publicist
 • educator
 • prose writer
 • public employee
1967 - 1971Education

Studējusi mežsaimniecību, pēc tam dārzkopību.

12Juris Māters
 • journalist
 • author

1875 - 1882
Working place
Working place
Guberņas tipogrāfijas pārzinis, P. Lilienfelda privātās bibliotēkas pārzinis, tekstu korektors

tipogrāfijas inspektors, pēc J. Misiņa norādītajām ziņām - "kopš 1875. gada dažus gadus". No: Jānis Misiņš. Materiāli grāmatniecības vēsturei. No: Jānis Misiņš. Izlase. Rīga: LPSR ZAI, 1962, 131.lpp.

13Aina Ozoliņa
 • agronomist
 • author
To1959Education

Beigusi LLA Agronomijas fakultāti.

14Aina Pāvulīte
 • poet
 • journalist
1961 - 1965Education

Beigusi Mežtehnikas fakultāti.

15Andrejs Skailis
 • author

1950 - 1953
Education
Working place

Studējis Mehanizācijas fakultātē, studijas nav beidzis.


Tehniskās grafikas katedra, laborants

16Antons Slišāns
 • farmer
 • cultural worker
 • librarian
 • researcher of local history
 • poet
 • author
 • folklorist
1978 - 1984Education

Studējis neklātienē, ieguvis agronoma specialitāti.

17Arturs Stalažs
 • researcher
 • scientist
 • author
 • editor
2009 - 2011EducationDoktora grāds agronomijā
18Kārlis Stālbergs
 • translator
 • publisher
1861 - 1866Working placeIespējams, mācījies par burtlici; laiks nav precizēts. Ziņa no: Jānis Misiņš. Materiāli grāmatniecības vēsturei. No: Jānis Misiņš. Izlase. Rīga: LPSR ZAI, 1962, 135.lpp.
19Ruta Štelmahere
 • poet
 • artist
 • educator
1972 - 1980Education
20Raimonds Trasuns
 • teacher
 • writer
1953 - 1958Education

Studējis Mežsaimniecības fakultātē.

Showing 1-20 of 23 items.
Showing 1-5 of 5 items.
#TitleOther namesOrganisation typeTime in placeType of link
    
1Jelgavas 2. vidusskolaSchools and pre-schoolsLocation
2Jelgava / Mitau PalacePublic organizationLocation
3Kurzemes guberņas tipogrāfijaPublishing houses1858 - 1915Location
4Latvijas Lauksaimniecības akadēmijaUniversitiesLocation
5Latvijas Lauksaimniecības universitāteUniversitiesLocation
Showing 1-5 of 5 items.
Showing 1-2 of 2 items.
#TitleYear of publicationType of linkExcerpt
   
1Monumenta Livoniae antiquae: Sammlung von Chroniken, Berichten, Urkunden und anderen schriftlichen Denkmalen und Aufsätzen, welche zur Erläuterung der Geschichte Liv-, Ehst-, und Kurlands' dienen1835Mentioned in text
2Rīga1951Mentioned in text«Pētera baznīcas tornim apakšā stāvēdams, galu gandrīz nemaz nevar saredzēt ... Gailis viņa galā esot tik liels kā kumeļš, bet, no apakšas skatoties, izliekas tik liels kā laba dūre ... Mājas mums Rīgā tādas kā jums muižās nav pilis ... Pate Rīgas pils gan nav tik liela kā Jelgavas pils, tas tiesa, bet toties atkal citi nami daudz lielāki nekā pate pils. Es saku, ir gan tā Rīga viena pilsēta ... nav vairs tādas otras ...»
Showing 1-2 of 2 items.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.