Merķeļa iela 13, Rīga

ID1107009
NameMerķeļa iela 13, Rīga
Other namesRīgas latviešu biedrības nams (Paralēlais)
Māmuļa (Tautā lietotais)
TypeBuilding, house
AddressMerķeļa iela 13, Rīga, LV-1050
Platums56.95025331
Garums24.11730631
PrecizitāteKartēts precīzi
ExistingExisting
Map
Showing 1-20 of 51 items.
#NameNodarbošanāsEvent timeType of linkDescription
 
1Vilis Altbergs
 • publisher
 • publisher
 • trader
1868 - 1920Participation in organisations

Viens no RLB Derīgu grāmatu nodaļas dibinātājiem, 1886. gadā izstrādājis biedrības statūtus.

2Ādolfs Alunāns
 • director
 • play writer
 • actor
1870 - 1885Working place
3Heinrihs Alunāns
 • translator
 • journalist
 • publisher
 • publisher
Participation in organisationsAktīvi darbojies Rīgas un Jelgavas Latviešu biedrībā.
4Jānis Asars
 • publicist
 • literary scholar
 • literary critic
 • political activist
28.06.1904 - 1905Working placeDerīgu grāmatas nodaļas sagatavotās "Konversācijas vārdnīcas" redaktors
Vadījis glezniiecības, ķīmijas, cittautu rakstniecības un tautsaimniecībasnodaļas. Asara darbības laika tika izdotas 6.–18. burtnīca, kur viņš bija arīrakstu autors.
5Aspazija
 • poet
 • play writer

1893 - 1895
Working place
Participation in organisations

Playwright


No 1893. līdz 1895. gadam dziedājusi Rīgas Latviešu teātra korī.
6Uldis Auseklis
 • poet
 • publisher
Participation in organisationsBiedrs
7Arnolds Auziņš
 • poet
 • journalist
 • publicist
 • author
Participation in organisationsLiteratūras sekcija
8Kārlis Baumaņu
 • teacher
 • poet
 • publicist
 • composer

1871 - 1873
Participation in organisations
Participation in organisations
Rīgas Latviešu biedrības Dziedāšanas komisijas loceklis.
Rīgas Latviešu biedrības Dziedāšanas komisijas runasvīrs.
9Ilgonis Bērsons
 • poet
 • literary scholar
 • literary critic
 • literary historian
1993Participation in organisations

Priekšdēdētāja vietnieks un valdes loceklis (līdz 1994. gada oktobrim), domes loceklis (līdz 1996. gada janvārim; no 2003. gada līdz ?).

Darbojas Rīgas Latviešu biedrības Literatūras komisija un komisijas Omulības klubiņā.

10Jānis Brigaders
 • singer
 • actor
 • publisher
 • publisher
1885 - 1899Working placeNo 1885. (citur 1884.) līdz 1899. gadam profesionāls aktieris Rīgas Latviešu teātrī.
11Aleksandrs Būmanis
 • translator
 • journalist
 • lawyer
 • editor
Participation in organisationsBiedrs
12Ojārs Celle
 • journalist
 • public employee
Participation in organisations

Valdes loceklis.

13Ernests Dinsbergs
 • teacher
 • translator
 • author
 • educator
1868 - 1902Participation in organisationsDalībnieks, cītīgs Zinību komisijas sapulču apmeklētājs.
14Arturs Dīriķis
 • doctor
 • publicist
 • nature scientist
1884 - 1888Participation in organisationsMuzeja pārzinis
15Bernhards Dīriķis
 • journalist
 • public employee

04.05.1869 - 1892
Participation in organisations
Participation in organisations

Biedrības izveidotājs: panāk statūtu apstiprināšanu (12.10./ 24.10.1868), sasauc pirmo sēdi (10.11./22.11.1868), runasvīrs un pirmais priekšnieks - amatā līdz 6.08.1870, amatu atstāj pēc paša vēlēšanās.

Darbojas arī RLB Derīgu grāmatu nodaļā, rūpējas par naudas vākšanu latviešu studentu stipendijām.

RLB Teātra komisijas priekšsēdētājs (1887-1892 pavasaris) - sadarbībā ar Rodi-Ebelingu panāk aktieru regulāru apmācību, paredz noteikumus turpmākai teātra darbībai; nostiprina atalgojuma sistēmu aktieriem, panāk biedrības skatuves pārbūvi.


Zinību Komisijas izveidotājs (4.05.1869), pirmais tās priekšnieks līdz 1872. gada februārim; otrreiz priekšnieks no 1874. gada 11. februāra līdz 1877. gada vasarai (citur: līdz 1882.gadam). Iniciē Zinātnisku rakstu krājuma regulāru izdošanu, iniciē jautājumu un atbilžu vakarus.

1880. gadā RLB ZK iekārto muzeju, arī tas ir Dīriķa darba rezultāts.

16Aleksandrs Dulbe
 • author
 • lawyer
Working placeSekretārs.
17Jānis Esenberģis
 • translator
 • author
 • actor
 • prompter
 • poetry translator

1887 - 1889
Working place
Working place
Rīgas Latviešu biedrības teātrī ienāk, pateicoties vecāku radiniekiem aktierim Teodoram Valdšmitam un pianistam Paulam Šūbertam, pieņemts darbā kā aktieris un vēlāk - suflieris; tulkojis lugas repertuāra papildināšanai; strādājis kopā ar Daci Akmentiņu, Maiju un Jāni Brigaderiem, Bertu Rūmnieci, Jēkabu Duburu, Olgu Ezerlauku, toreizējo koristu, vēlāko gleznotāju Jani Rozentālu, toreizējo koristu, vēlāko rakstnieku Augustu Deglavu. Aiziet no teātra kopā ar Ādolfu Alunānu.
Suflieris, repertuāra lugu tulkotājs.
18Jānis Aleksandrs Freijs
 • pastor
 • writer
 • publisher
 • publisher
 • public employee
 • priest
 • editor
 • trader
Participation in organisationsDarbojies Rīgas domē, Rīgas latviešu biedrībā u. c. organizācijās.
19Jānis Ilsters
 • teacher
 • poet
 • publicist
 • biologist
 • folklore collector
Participation in organisationsBiedrības biedrs, publicējies ZK Rakstu krājumos.
20Benedikts Kalnačs
 • literary scholar
1999Participation in organisationsbiedrs
Showing 1-20 of 51 items.
Showing 1-6 of 6 items.
#ThumbnailNumberTitleYearImage authorType of imageType of link
   
1Andra Konste2184Andra Konste1997Arnis BlumbergsImagePlace
2Imants Skrastiņš2185Imants Skrastiņš1997Arnis BlumbergsImagePlace
3Imants Ziedonis2186Imants Ziedonis1997Arnis BlumbergsImagePlace
4Izdevniecības "Annele" grāmatas "Mūžs kā pasaka. Margarita Stāraste" atklāšanas svētki2391Izdevniecības "Annele" grāmatas "Mūžs kā pasaka. Margarita Stāraste" atklāšanas svētki2004Kārlis PakārklisImagePlace
5Izdevniecības "Annele" grāmatas "Ai, māte Latgale" atklāšanas svētki2392Izdevniecības "Annele" grāmatas "Ai, māte Latgale" atklāšanas svētki2001ImagePlace
6Korporācijas "Dzintra" svētku komersā2435Korporācijas "Dzintra" svētku komersā1994ImagePlace
Showing 1-6 of 6 items.
Showing 1-6 of 6 items.
#TitleOther namesOrganisation typeTime in placeType of link
    
1Latviešu muzejsEtnogrāfiskais muzejs ( Paralēlais )
Rīgas Latviešu biedrības Etnogrāfiskais muzejs ( Paralēlais )
Museums1869 - 1920Location
2Latvian Writers’ UnionOrganisation08.04.2022Location
3Rīgas Latviešu biedrībaAssociationsLocation
4Rīgas Latviešu biedrības Literatūras komisijas Omulības klubiņšAssociations2003Location
5Science Commission of the Riga Latvian SocietyAssociationsLocation
6Rīgas Latviešu teātrisTheaters1868Location
Showing 1-6 of 6 items.
Showing 1-4 of 4 items.
#TitleYear of publicationType of linkExcerpt
   
1Sieviete1920Mentioned in text„Kungi, pie galda! Nopūtas un asaras lai paliek līdz Leonorei latviešu teatrī."
2Rīga1951
Mentioned in text
Bet, kamēr vien tas bija vicegubernators, tas palika sev uzticams kā nāvīgs latvietības ienaidnieks un pat vēlāk, kad tika nodibināta Rīgas Latviešu biedrība, viņš to pirmos pastāvēšanas gados centās novest pie slēgšanas.;
«Jaunā Latviešu biedrība. Tā ziņa nupat ir atnākusi, ka 12. Oktoberī Pēterburgā ir apstiprināti tikuši Rīgas Latviešu biedrības likumi. Šī biedrība ir nodomājusi gādāt par apgaismošanu caur dažādām darīšanām, kā: zinātnības kopšanu, lētu grāmatu apgādāšanu, skatu spēlēm, dziedāšanu, viesīgu saiešanu v. t. j. pr. Par viņas darbošanos «Baltijas Vēstnesī» būs arvien tās tuvākās ziņas atronamas.»;
Oktobrī, atpakaļ braucot, viesi varēja iegriezties jau jaunā Latviešu biedrības nama apakšējās telpās.;
Līdz 24. jūnijam, kad lika jaunajam Latviešu biedrības namam pamatu, vēl nekas nebija.;
Jaunais biedrības nams bija dabūts zem jumta jau 1869. gada rudenī, un apakšējās telpās jau varēja iegriezties viesi, braucot atpakaļ no G. Merķeļa kapa.;
Kam bija jānāk — tās bija kāzas ... Smuki viņas tika nosvinētas — Latviešu biedrības namā.;
Lai gan no kāzu nama — biedrības mājas — nebija necik tāļu līdz Jāņa baznīcai, tad tomēr visi brauca ar ekipāžām.;
Kad Rīgas Latviešu biedrība bija savu namu uzcēluse, viņai bija tāds biedru pieplūdums, kāds vēl neredzēts.;
Mums ir biedrības nams: ierīkosim tajā drukātavu!;
Biedrība to var izdarīt uz sava rēķina. Kādēļ biedrībai ar drukāšanu jādod nopelnīt vāciešiem? Viņa pati to grasi var paturēt. Un tādēļ es lieku priekšā: ierīkosim mūsu biedrībā drukātavu!;
Tā kā jau pašu saimniecības vīru lozungs bija: kādēļ mums dot vāciešiem nopelnīt ... un viņi pie tam vēl nemaz neatskārta, ka priekšlikums nāk zinātniekiem par labu, tad arī ar lielu balsu vairākumu tika nospriests ierīkot Latviešu biedrībā drukātavu, kurā lai «Baltijas Vēstnesis» tiktu drukāts trīsreiz nedēļā.;
Un tomēr no šī nodoma nekas neiznāca, jo drīzi vien pār Latviešu biedrības jumtu savilkās tumši mākoņi.;
Fuchsings atnāca kādu vakaru uz biedrību pavisam nobālējis.;
Patlaban Kleins viņa ekselencei nodeva savu papildu ziņojumu par visu to kaitīgo garu, kādu tas sastapis Rīgas Latviešu biedrībā.;
Šiliņš un Rambergs aiznesa uz Latviešu biedrību to prieka vēsti, ka viņa apžēlota un var atkal dzīvot.;
Visu vasaru biedrībā bija kluss kā kapā.
3Caurie ziedi1966Mentioned in text«Man sava vieta... vai uz biedrības namu gaita, tad iesim reizā...»
4Zeltenīte 1968
Mentioned in text
Mums šovakar jāatklāj biedrības zālē meteņu maskarāde, kura izrīkota par labu nabagiem.;
Es jau domāju, ka tu aizgājis uz Latviešu biedrību teātri spēlēt!;
— Nu un tur šis meistara draugs bija jau priekšā, — Saša stāstīja tālāk. — Es tev saku, gudrs kungs, — viņš laipni pret mani paklanās un saka: „Ļoti priecājos!" Meistars nu dara viņam visu zināmu, lai šis taisoties uz kāzām. Vai es esot biedrs tanī lielajā Latviešu biedrībā? Es nu nezinu, ko atbildēt, domāju, teikšu, ka esmu, — viņš nopriecājās: „Jauki, ļoti jauki!";
— Nu un tur šis meistara draugs bija jau priekšā, — Saša stāstīja tālāk. — Es tev saku, gudrs kungs, — viņš laipni pret mani paklanās un saka: „Ļoti priecājos!" Meistars nu dara viņam visu zināmu, lai šis taisoties uz kāzām. Vai es esot biedrs tanī lielajā Latviešu biedrībā? Es nu nezinu, ko atbildēt, domāju, teikšu, ka esmu, — viņš nopriecājās: „Jauki, ļoti jauki!";
Par tavu vārdu viņš ļoti nopriecājās: Zeltenīte, Anna Zeltenīte, tas ļoti maigi izklausoties. Viņš katrā ziņā būšot kāzās un turēšot vienu tautisku runu. Vai nav smalki, ko? Priekš tam jau biju uzlūdzis Smildziņu, mūsu biedrības vīru, tas arī solīja turēt runu, — tad tikai būs ko klausīties.;
Biedrības vīrs viņai sekoja, izvilka no kabatas vēstuli un, viņai to pasniedzis, paklausīja laipnajam uzaicinājumam un apsēdās.
Showing 1-4 of 4 items.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.