Voldemārs Avens

lv
Ziņot redaktoram

Kolekcijas (1)

Darbi: Darba autors (22); Mākslinieks (11); Recepcijas persona (25)

Audio/video: Teicējs (2)

Attēli: Persona attēlā(5)

VārdsVoldemārs Avens
PseidonīmsPēteris Putraims
KopsavilkumsDzejnieks un gleznotājs Voldemārs Avens (1924–2022) dzimis Ziemeru pagastā. Izglītības pamatus guvis Daugavpilī, ģimnāziju absolvējis Saldū. Iesaukts leģionā un nonācis Vācijā, kur studēja Baltijas universitātē studēja arhitektūru. Pēc izceļošanas uz ASV studējis Ņujorkas Mākslas studentu līgā (1951–1953) un Kolumbijas universitātē (1953–1958). Strādājis par projektētāju un arhitektu Ņujorkā. Veidojis patstāvīgas gleznu izstādes, arī Latvijā. Darbojas kā grāmatu ilustrators. Pirmās publikācijas jau skolas gados laikrakstā "Daugavas Vēstnesis", kopš 1966. gada publicējas latviešu periodiskajos izdevumos un piedalās rakstnieku sarīkojumos. Dzejoļu krājumi "Caurumi" (1968), "Avis" (1989), "Piezvanīšu parīt" (Latvijā 2002) autors, izdots dzejas kopkrājums "Avena dzejoļi" (2011).
Personiska informācijaDzimis mežziņa, vēlāk miertiesneša Kārļa Avena ģimenē. Tēvs bijis mežzinis, mūzikas mīļotājs, vadījis kori, pats spēlējis vijoli. Māte skolotāja, daudz valodu pratēja un liela grāmatu lasītāja. Tēvam pārejot uz darbu tiesu resorā, Avenu ģimene pārcēlās uz Daugavpili.
Māsa – mākslas zinātniece Eleonora Šturma (dzim. 1928).

1951
: 22. septembrī Ņujorkā salaulājies ar topošo mākslas zinātnieci Irēni Zvirbuli.
Profesionālā darbība

Pirmā publikācija

Pirmie literārie darbi iespiesti skolas gados laikrakstā "Daugavas Vēstnesis" Daugavpilī.
1966: pirmā dzejas publikācija dzejolis "Mana adrese" laikrakstā "Laiks", 13. jūlijā.

Dzeja publicēta laikrakstā "Laiks", žurnālos "Treji Vārti", "Jaunā Gaita" un citviet; dzejoļi iekļauti dzejas kopkrājumos "Citā gaismā, "Tilti", "Dzejas diena" un citur.
Kopš 20. gs. 60. gadu vidus piedalās arī literāros sarīkojumos Dziesmu svētku rakstnieku cēlienos ASV, Kanādā un Eiropā.

Literārie darbi

1968: "Caurumi": dzejas krājums (Kopenhāgena: Imanta)
1989: "Avis": dzejas krājums (Ņūtona: LaRa Grāmatu klubs)
2002: "Piezvanīšu parīt": dzejas krājums (Rīga: Nordik)
2011: "Avena dzejoļi": dzejas kopkrājums (Rīga: Mansards)

Vairākus dzejoļus komponējis Arnolds Šturms.

Gleznotāja un grāmatu ilustrētāja darbība

1950: grafiski iekārtojis Dzintara Freimaņa dzejas krājumu "Domas krēslas..."
Jauniešu žurnāla "Raksti" vāku autors (1952, Nr. 5; ), "Jaunā Gaita" atsevišķu numuru vāku autors.
Ilggadējs žurnāla "Jaunā Gaita' redakcijas loceklis, tēlotājmākslas nodaļas redaktors (kopš 1995),.

1956: 2.-10. jūnijam pirmā gleznu (akvareļu) izstāde Ņujorkā "French Art Center". Izstādīti ap 30 akvareļi, pasteļi un zīmējumi. Turpmākos gados regulāri piedalās latviešu mākslinieku grupu izstādēs, kā arī individuālās izstādēs dažādās ASV pilsētās un nozīmīgu trimdas latviešu kultūras notikumu laikā. Vairākkārt saņēmis Kultūras fonda balvas un atzinības par māksliniecisko veikumu kopumā, kā arī godalgoti atsevišķi mākslas darbi.
1970, 1977: Goppera fonda balva tēlotājmākslā.
1991, 2009: personālizstāde Rīgā.

"Voldemārs
Avens pats sevi pieskaita tā saucamai „zudušai paaudzei." Akvarelēšanu sācis sešu gadu vecumā pie savas zīmēšanas skolotājas Ingenbergas, kuras radītā interese par gleznošanu augusi aizvien lielāka. Trimdas laiku Vācijā Avens vadījis Hamburgā un Pinebergā, kur Baltijas universitātē, blakus architektūras studijām, turpinājis arī gleznot, mācīdamies pie Haralda Kundziņa, prof. P. Kundziņa, Jāņa Zemgaļa, Viļā Krūmiņa un J. Millera. Ieradies ASV, Avens iestājies Ņujorkas Art Students League prof. I. Olinska darbnīcā, bet paralēli studē architekturu Kolumbijas universitāte. Avena gleznieciskā ievirze sakņojas latviskās tradīcijās, bet nenoliedzama arī citu skolu, sevišķi ekspresionisma, ietekme. 1955. gadā viņa „Klusā daba" izstādīta American Watercolor Society gadskārtējā izstādē, bet 1956. gadā eļļa „Naktī" Knickerbocker Artists gadskārtējā izstādē."/ Laiks, 1956, 26. maijs.

"Avena gleznojumi lielākoties tiek raksturoti kā romantiski ekspresionistiski ar noslieci uz abstrakcionismu. Idejas saviem darbiem viņš bieži smeļas mūsu izgājušo gadsimtu celtnēs, visvairāk laukos – klēts vai šķūņu durvis, eņģes, atslēgas vai to caurumi, jumtu zelmiņu rotājumi. Minēto un vēl citu senlatviešu arhitektūras elementu formas gleznošanas procesā – parasti eļļas vai akrila tehnikā – tiek stipri vienkāršotas, apzināti neievērojot perspektīvas likumus. Mākslinieks arī nepavisam neuztraucas par šķietamu raupjumu krāsu uzlicienā un virsmas apdarē, nedz arī par otas vai naža vēzienu misēkļiem, nosaukdams tos par izdevīgām nejaušībām. Krāsas, krāsu izvēle viņam ir svarīgāka par vissvarīgāko."

Ekmanis, Rolfs. Par Voldemāru Avenu. Jaunā Gaita, Nr. 258, 2009.

2004: uzņemta videofilma "Voldemārs Avens".
Strādājis par arhitektu Ņujorkas ostas pārvaldē.

Dalība organizācijās

Latvijas Mākslinieku savienības (LMS)
Amerikas Latviešu mākslinieku apvienības (ALMA)
Latvijas Rakstnieku savienības (LRS)
LaRAs biedrs.
Citātu galerija

"Caurumi" (1968)

".. krājums "Caurumi" (1968.) ir reizē arī vispriecīgākā dzeja, no kuras starot staro vitāls dzīves prieks, everģēlīgs humors, brīžiem izzīmēts it kā ar vieglām grafiķa rokas vadītām līnijām, un nekonformitāte. Avena dzeja ir arī pilnīgi tīra no "pasaules nabas" filozofijas, un savu lomu pasaulē, dzejā un cilvēkos. [..] tā ir veselīga, ne iemidzinoša terapija, jo aiz Avena dzejas jūtams nesamaitāts, dzīvi apliecinātājs straujums, kas vada viņa roku, arī rakstot par ironisko dzīves īstenības ainu."
Irbe, Andrejs. Jaunās dzejas pirmais 2x2. Latvija Amerikā, 1968, 6. marts.


".. neparasta un mūslaikos reti sastopama likās dzejoļu kopnoskaņa. [..] Viņa izjūtu gammas zīmīgākais tonis man šķiet ārkārtīga pazemība, sava nesvarīguma, nenozīmīguma izjūta, tāpat sava ētiskā vērtīguma, "labuma" apšaubījums. šī ir pavisam reta parādība mūsu jaunākajā dzejā un mūsu laikmetā vispār. [..] V. Aveņu līdz šim pazinām kā gleznotāju. Tādēļ labi saprotams, ka viņa dzejoļos daudz glezniecisku elementu: uzskatāmas ainas, spilgta krāsu izjūta, kas lasot plaiksnījās acu priekšā. Ļoti zīmīgi tas, manuprāt, izpaužas dzejolī "Mana pilsēta", bet arī daudz citās vietās. Pēc "Caurumu" izlasīšanas gribētos teikt, ka dzejnieks Voldemārs Avens var godam nostāties blakus gleznotājam Voldemāram Avenam."
Avens, Voldemārs. Caurumi. Latvija Amerikā, 1968, 27. jūl.

"Avis" (1989)

"Voldemārs Avens jo bieži izmaina otu pret spalvu, bet, mainot izteiksmes veidu, gleznotāja/dzejnieka radošās personības iezīmes tomēr nemainās. [..] dzejoļu izlasē, kas aptver gandrīz vienu ceturtdaļu gadsimta (1965-1989), nav vērojamas arī izteiktas pārmaiņas mākslinieka estētiskajā un morālajā uztverē. [..] Avena dzeja daudz nepieskaras laikmetīgajām sabiedriskām vai ģeopolitiskām problēmām, kas gan nenozīmē, ka tā paliek noslēgta no pasaules pašapmierinātā vienaldzībā. Tā ir liriska, zināmā mērā intīma dzeja, taču ar ziemeļniecisku atturību, kas neļauj dvēselei izkliegt savas sāpes un priekus pasaules priekšā. [..] Kā to varētu sagaidīt, gleznotāja acs redz vispirms fizisko pasauli, priekšmetu formu, krāsas un izvietojumu telpā. Gandrīz katrs dzejolis sākas ar kādu konkrētu notikumu vai ainavu, bet šī pasaule nepaliek statiska, ieslēgta redzes aplokā, jo skats, kas ir dzejoļa pirmsākums, tālāk aiziet labirintiskos domu un izjūtu strāvojumos. īpatni tvertas metaforas, vārdu un skaņu spēles, parodiski un ironiski salīdzinājumi izsauc asociācijas un ievilina lasītāju kādā citā telpā un iejūtā. Līdz ar to fabula var kļūt aprauta, fragmentāra; un lasītājam pašam jāpieliek sava izdoma, lai to papildinātu vai nobeigtu. Ainas no cilvēku sadzīves kāpj laukā no rāmjiem un aptver vairāk kā tikai aprakstīto. Reālais, sabiezināts un pastiprināts, zaudē savas ikdienas kontūras un kļūst sirreāls un brīnumains."
Silenieks, Juris. Ar otu un spalvu. Laiks, 1990, 21. jūl.


"Piezvanīšu parīt" (2002)

".. dzejnieka dzīvē pavērušies arī plašāki apvāršņi. Blakus dzimtenes izjūtu iedvesmotām rindām, kur Latgalei ierādīta svarīga vieta, atrodam visādus iespaidus, kas radušies, iepazīstot pasauli. Tur ir Grieķijas skati, tur dienvidjūru koraļļu rifi, liriskas ainavas, kuru zaļais iekrāsojums varētu nākt no Latvijas, un sējuma beigās ir skati no tagad gan no apvāršņa nozudušajiem Ņujorkas tirdzniecības torņiem, kur autors kādreiz strādājis."
Silenieks, Juris. Ironiskas un iejūtīgas sastapšanās. Laiks, 2003, 8. febr.

"Avena dzejoļi" (2011)

"Dzejnieka, draugu un savējo vidū saukta par Avi, dzejisko pasauli raksturo spilgtas redzes gleznas, skaidriem otas triepieniem iezīmētas. Tā nav izskaistināta pasaule un tieši tālab uzrunā lasītāju. Dzejas kopnoskaņa ir tieša, reāla, skaidra, bet tajā pat laikā ar
vitālu zemstrāvojumu caurausta, reizumis ironiska. Ir tagadnes apzināšanās, tā cieši saaudusies arī ar pagātnes zīmēm. Ir precīzs otas triepiens, nekā lieka, bet tajā pašā laikā nezūd domas dziļums. Dzejā atblāzmojas biogrāfiskie nospiedumi, viņa paaudzes jaunības cerības; pārliecību par sevi un savu vietu pasaule saplosa karš, viņi zaudē mājas (bezmājas, bez pajumtes sajūta) un pamatu zem kājām - pamats jārod no jauna - sevī, citos, tuvajos (mīlestība kā dzīvi apliecinošs avots).
Daukste-Silasproģe, Inguna. "skribentu tinte uz papīra ir liecinieks". Laiks, 2011, 8. okt.
SaiknesIndra Avena (1958–) - Meita
Irēne Avena - Sieva
Nodarbesgleznotājs
dzejnieks
Dzimšanas laiks/vieta12.01.1924
Ziemeri
Ziemeri, Ziemera pagasts, Alūksnes novads
Dzimis Ziemeru pagastā.
Izglītība
Daugavpils 1. ģimnāzija
Ģimnāzijas iela 32, Daugavpils
Ģimnāzijas iela 32, Daugavpils, LV-5401

Ģimnāzijā zīmēšanas skolotājs bija rakstnieks Jānis Sarma.Daugavpils 2. latviešu pamatskola
Daugavpils
Daugavpils
Tolaik Daugavpils 2. pilsētas pamatskola.

1943
Saldus
Saldus, Saldus novads

Beidzis Saldus ģimnāziju.


1946 – 1949
Baltijas Universitāte
Pinneberga
Pinneberg, Schleswig-Holstein, 25421

Studējis arhitektūru.


1951 – 1953
Ņujorka
New York, USA

Studējis Ņujorkas Mākslas studentu līgā (The Art Student League of New-York).


1953 – 1958
Kolumbijas universitāte
Ņujorka
New York, USA
Dalība organizācijās
Latvijas PEN klubs
Stokholma
Stockholm, Södermanland, Sweden


Latviešu Rakstnieku apvienība
Rīga
Rīga


Latvijas Mākslinieku savienība
Rīga
Rīga


Amerikas latviešu mākslinieku apvienība


1966
Latviešu preses biedrība
Apcietinājums
Kā karavīrs leģionārs atradies gūstā.


Elisa sala
New Jersey, United States

Trīs mēnešus atradies Elis salā.

Miršanas laiks/vieta20.04.2022
Ņujorka
New York, USA
ApbalvojumiGoppera fonda balva
Balva piešķirta par bleznām "Klēts durvju cikls".
1976

Kultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par gleznu "Pagātne. II"
1978

Kartes leģendaTiek rādīti ieraksti 1-12 no 12.
#VietaDateVeidsVietas tips
  
1Ziemeri
(Ziemeri, Ziemera pagasts, Alūksnes novads)
12.01.1924Dzimšanas laiks/vietaCiems
2Ņujorka
(New York, USA)
20.04.2022Miršanas laiks/vietaPilsēta
3Ģimnāzijas iela 32, Daugavpils
(Ģimnāzijas iela 32, Daugavpils, LV-5401)
(Nav norādīts)IzglītībaĒka, māja
4Saldus
(Saldus, Saldus novads)
1943IzglītībaPilsēta
5Pinneberga
(Pinneberg, Schleswig-Holstein, 25421)
1946 - 1949IzglītībaPilsēta
6Ņujorka
(New York, USA)
1953 - 1958IzglītībaPilsēta
7Ņujorka
(New York, USA)
1951 - 1953IzglītībaPilsēta
8Daugavpils
(Daugavpils)
(Nav norādīts)IzglītībaPilsēta
9Elisa sala
(New Jersey, United States)
(Nav norādīts)ApcietinājumsSala
10Stokholma
(Stockholm, Södermanland, Sweden)
(Nav norādīts)Dalība organizācijāsPilsēta
11Rīga
(Rīga)
(Nav norādīts)Dalība organizācijāsPilsēta
12Rīga
(Rīga)
(Nav norādīts)Dalība organizācijāsPilsēta

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.