Kārlis Egle

lv
Ziņot redaktoram

Kolekcijas (4)

Vienības: Teicējs (1)

Darbi: Darba autors (87); Sastādītājs (15); Redaktors (17); Komentāra autors (15); Recepcijas persona (36)

Attēli: Persona attēlā(6)

VārdsKārlis Egle
Personiska informācijaEGLE Kārlis (1887.2.VI Druvienas pag. Mazvasaraudzos - 1974.25.VI Rīgā, apbed. Vecpiebalgā, Vidus kapos) - bibliogrāfs, literatūrvēsturnieks, tulkotājs. Rūdolfa Egles brālis.
Dz. saimnieka ģim. Māc. Vietalavas Odzienas un Ziemera Kaktiņu pagastsk., Šļukuma Neibeizera min-jas sk., ko beidzis 1902. Strād. tēva mājās, 1906 pārcēlies uz Rīgu, pašmācības ceļā sagatavojies un ieguvis skolotāja tiesības. 1908-14 strād. par skolotāju Alūksnē, Lugažos, Ziemerī un Druvienā. Periodikā public. dzejoļus, rakstus par lit. un audzināšanu.
Pirmā publikācija - "Telegramma" žurn. "Vārdotājs" 1906 (6. nr.) - satīra par vācu muižniekiem sakarā ar 1905. g. revolūciju. 1914-17 E. bija mobilizēts Krievijas armijā, 1919-22 Ljas armijā. E. noorganizēja un vadīja O. Jēpes b-ku Cēsīs un Rīgā. Kopā ar brāli R. Egli nodibināja un vadīja žurn. "Latvju Grāmata" (1922-1931), kas ir nozīmīgs latv. lit. vēstures un kritikas krāj., tajā daudz E. rakstu. E. bija Rīgas pils. Misiņa b-kas (kopš 1954 ZA Fundamentālās b-kas nod.) vadītājs (1925-52), pēc tam līdz 1966 galv. bibliogrāfs. 1945-46 E. bija LVU Literatūras, 1946-47 ZA Valodas un lit. institūta Bibliogr. un dokumentācijas nod. vadītājs. 1946 E. noorganizēja LVU Bibliotēku zinātņu katedru (vēlāk nodaļu), to vadīja un tajā lasīja lekcijas līdz 1952. RS b. (1957). LPSR N. b. k. d. (1945).
E. public. periodikā gan bibliogr., gan literatūrvēst. rakstus par T. Zeifertu, J. Misiņu, R. Blaumani, brāļiem Kaudzītēm, Ļ. Tolstoju, M. Māterlinku, Novālisu u.c. Sast. vai komentējis rakstu un kopotu rakstu (J. Poruka, J. Ziemeļnieka, brāļu Kaudzīšu, R. Blaumaņa, E. Veidenbauma, L. Laicena u.c.) izdevumus, kā arī sagatavojis bibliogr. par Raini, A. Upīti, V. Lāci. Savāca un sagatavoja publicēšanai, pievienojot īsas bibliogr. ziņas, latv. rakstn. autobiogrāfiju krāj. "Atziņas" (1-3, 1923-24). E. kopā ar A. Birkertu sakārtojis atmiņas par R. Blaumani (1962). E. papildināja T. Zeiferta "Latviešu rakstniecības vēsturi" (2-3, 1930-34{2}), bija redaktors "Latviešu literatūras vēstures" (1-6, 1935-37) izdevumam (sast. un virsred. L. Bērziņš). Piedalījies J. Misiņa "Izlases" (1962) sastādīšanā, sar. tai apceri "Jāņa Misiņa mūža darbs" un sast. J. Misiņa darbu bibliogrāfiju. Lielu darbu E. paveica, tulkodams cittautu rakstnieku (V. Šekspīra, A. Kuprina, R. Kiplinga, Ļ. Tolstoja, V. Katajeva, M. Ļermontova, A. Puškina, M. Gorkija) darbus. Īpaši atzīmējams E. ieguldījums indiešu rakstnieka R. Tagores darbu tulkošanā un rakstu izdevuma sagatavošanā (1-9, 1927-39), kopā ar R. Rudzīti). Sar. grām. "Īsa latviešu bibliogrāfijas vēsture" (1957) un "Atmiņas" (1972). L. Rozes sakārtojumā iznākusi E. dienasgrāmatas un vēstuļu fragmentu izlase "Manas atmiņas" (1980).
L. Ancītis V. Bagāti gadi. R., 1967 [lit.]; Karulis K. Kārlis Egle latviešu kultūras darbā // Karogs, 1987, 6.
E. Knope
Profesionālā darbība

Oriģināldarbi

1972: Atmiņas

Sakārtotie krājumi

1923–1924: Atziņas: latvju rakstnieku autobiografijas (Kārļa Egles sakārtojums un biobibliogrāfija)

Sastādītie Kopotie raksti

1933–1934: Jāņa Ziemeļnieka Raksti 2 sējumos
1939–1941: Brāļi Kaudzītes. Raksti
1942–1943: Valdis. Kopoti raksti (1., 4.–5. sējums; kopā ar Jāni Alksni)
1946–1949: Blaumanis, Rūdolfs. Kopoti raksti 5 sējumos
1958–1960: Blaumanis, Rūdolfs. Kopoti raksti 8 sējumos


Bibliogrāfiskie rādītāji

1934: Kronvalda Ata grāmatas un rokraksti
1957: Īsa latviešu bibliogrāfijas vēsture (līdz 1917. gadam)
1958: Akadēmiķis Jānis Endzelīns (kopā ar Jāni Paegli)
1958: Latviešu daiļliteratūra krievu un citu PSRS tautu valodās, 1917–1956 (darba vadītājs, citi sastādītāji Voldemārs Jauģietis, Ārija Brempele, Eiženija Peile)
1963: Komponists Jāzeps Vītols
1966: Latviešu periodika, 1768–1919 (kopā ar Āriju Brempeli, Veltu Lūkinu u. c.; papildināts izdevums 1977)
1977: Jānis Poruks: literatūras rādītājs, 1888–1975

Tulkojumi

No angļu valodas
1921: Tagore, Rabindranats. Dārznieks. Rīga: A. Gulbja apgāds. (Atkārtoti izdevumi 1930, 1937, 1958
1923: Kiplings, Redjards. Džungļu grāmata. Rīga: J. Rozes apgāds. (Atkārtoti izdevumi 1926, 1936, 1958, 1982, 2000, 2005.)
1923: Vailds, Oskars. Laimīgais Princis un citas pasakas. Rīga: O. Jēpes apgādībā. (Atkārtoti izdevumi 1937, 1946.)
1930: Tagore, Rabindranats. Gitandžali. Rīga: A. Gulbja apgāds.
1938: Tagore, Rabindranats. Gora. Rīga: A. Gulbja apgāds.
1939: Tagore, Rabindranats. Gāju putni, Zelta laiva. Rīga: Gulbis. (Atkārtoti izdevumi 1999, 2014.)
1956: Tagore, Rabindranats. Katastrofa. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība. (Atkārtoti izdevumi 1958, 1960, 1993, 2012.)
1960: Tagore, Rabindranats. Gāju putni. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1969: Kiplings, Radjards. Blēņu stāsti maziem bērniem. (Kopā ar Vizmu Belševicu.) Rīga: Liesma. (Atkārtots izdevums 1994.)
2000: Šekspīrs, Viljams. Hamlets. Rīga: Zvaigzne ABC. (Atkārtots izdevums 2019.)
2004: Tagore, Rabindranats. Iemīļotā veltes. (Kopā ar Rihardu Rudzīti.) Rīga: Jumava.

No franču valodas
1921: Mopasāns, Gijs de. Slokas stāsti. Cēsis: O. Jēpes apgādiens.
1923: Prevo Antuāns. Manonas Lesko un kavaliera Grijē piedzīvojumi. Rīga: Leta.

No krievu valodas
1928: Kuprins, Aleksandrs. Granātu aproce un citi stāsti. Rīga: Leta.
1928: Tolstojs, Ļevs. Bērnība. Rīga: VAPP Jaunatnes rakstu apgādniecība. (Atkārtoti izdevumi 1941, 1944, 1946, 1978)
1929: Tolstojs, Ļevs. Bērnība; Zēna gadi; Jaunība. Cēsis, Rīga: O. Jēpes apgādībā. (Atkārtots izdevums 1938)
1941: Perovskaja, Olga. Bērni un zvērēni. Rīga: VAPP Jaunatnes rakstu apgādniecība.
1946: Tolstojs, Ļevs. Greizie rati un citi stāsti. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1960: Kuprins, Aleksandrs. Izlase. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1965: Puškins, Aleksandrs. Dubrovskis. Rīga: Liesma.

No vācu valodas

1926: Altenbergs, Pēteris. Ezermala. Rīga: Leta.
SaiknesJānis Šmits (1877–1929) - Domubiedrs
Aleksejs Arturs Dzens-Ļitovskis (1892–1981) - Skolnieks
Rūdolfs Egle (1889–1947) - Brālis
Elmīra Egle (1895–1979) - Sieva
Nodarbestulkotājs
literatūrzinātnieks
bibliogrāfs
vēsturnieks
literatūrvēsturnieks
Dzimšanas laiks/vieta02.06.1887
Druviena
Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads
Dzimis Druvienas pagasta "Mazvasaraudzos".
Izglītība
citi izglītības veidi
pašmācības ceļā sagatavojies un ieguvis skolotāja tiesības

mācījies
mācījies Vietalvas pagastskolā

mācījies
mācījies Odzienas pagastskolā

mācījies
mācījies Ziemera Kaktiņu pagastskolā

nezināms – 1902
mācījies
mācījies Šļukuma Neibeizera ministrijas skolā
Darbavieta1922 – 1925
Krišjāņa Barona iela 24/26, Rīga
Krišjāņa Barona iela 24/26, Rīga, LV-1050
No 1922. līdz 1925. gadam Oskara Jēpes lasāmbibliotēkas vadītājs.

1922 – 1925
Oskara Jēpes izdevniecība
Krišjāņa Barona iela 24/26, Rīga
Krišjāņa Barona iela 24/26, Rīga, LV-1050
No 1922. līdz 1925. gadam Oskara Jēpes izdevniecības Bērnu un jaunatnes literatūras sērijas vadīja Kārlis Egle, viņš bija arī Jēpes izdevniecības literārais konsultants.
Miršanas laiks/vieta25.06.1974
Rīga
Rīga
ApglabātsVecpiebalgas Vidus kapi
Gaismas iela, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads

Apbedīts Vecpiebalgas Vidus kapos.

Kartes leģenda

Tiek rādīti ieraksti 1-5 no 5.
#VietaDateVeidsVietas tips
  
1Druviena
(Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads)
02.06.1887Dzimšanas laiks/vietaCiems
2Rīga
(Rīga)
25.06.1974Miršanas laiks/vietaPilsēta
3Vecpiebalgas Vidus kapi
(Gaismas iela, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads)
(Nav norādīts)ApglabātsKapsēta
4Krišjāņa Barona iela 24/26, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 24/26, Rīga, LV-1050)
1922 - 1925DarbavietaĒka, māja
5Krišjāņa Barona iela 24/26, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 24/26, Rīga, LV-1050)
1922 - 1925DarbavietaĒka, māja

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.