Ermanis Pīpiņš-Vizulis

lv
Ziņot redaktoram

Kolekcijas (37)

Vienības: Iesūtītājs (796)

Darbi: Darba autors (14); Tulkotājs (1); Sastādītājs (2); Recepcijas persona (11)

Attēli: Persona attēlā(2)

VārdsErmanis Pīpiņš-Vizulis
PseidonīmsĒdolnieks, Vizulis
KopsavilkumsErmanis Pīpiņš-Vizulis (īstajā vārdā Ermanis Pīpiņš; 1873–1927) – literatūrkritiķis, pedagogs, žurnālists. Beidzis Baltijas skolotāju semināru Kuldīgā. Strādājis par skolotāja palīgu pie Apsīšu Jēkaba Vecgulbenes draudzes skolā, vēlāk par skolotāju Mālupes pagastskolā un Alsungas ministrijas skolā. Vēlākā laika periodā, paralēli darbam daudzu laikrakstu redakcijās strādājis par latviešu valodas un literatūras skolotāju dažādās skolās un vakara kursos. Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas referents no 1895. gada. Latvijas Tautas padomes loceklis. No 1895. gada pievērsās literatūrkritikai. Ermaņa Pīpiņa-Vizuļa kritiķa darbība veidojās Jaunās strāvas, bet it īpaši Jāņa Jansona-Brauna ietekmē, turpinot socioloģiskās literatūrkritikas virzienu latviešu rakstniecībā. Periodikā publicējis plašākas apceres par Pērsieti (1901), Sudrabu Edžu (1902), Augustu Saulieti (1903) un citiem. 20. gados darbu literatūrkritikā pārtrauca. Tulkojis Ipolita Tēna darbus "Mākslas filozofija" un "Par ideālu mākslā", Nikolaja Gogoļa “Mirušās dvēseles” (1897). Periodikā publicēti nedaudzi Ermaņa Pīpiņa-Vizuļa tēlojumi, tomēr to mākslinieciskā ievērība neliela. 1921. gadā kopā ar J. Upmani nodibināja Rīgā tipogrāfiju, bijis tās līdzīpašnieks.
Personiska informācijaErmanis Pīpiņš-Vizulis, īstajā vārdā Ermanis Pīpiņš.
Dzimis drēbnieka ģimenē.
No 1880. gada dzīvojis Ēdoles pagasta Bāliņos.
1910. gadā apprecējies ar sabiedrisko darbinieci un literāti Bertu Pīpiņu (dzimušu Ziemeli).

Ar Rīgas Latviešu amatnieku palīdzības biedrības krājkases palīdzību uzbūvēja sešstāvu namu Ģertrūdes ielā 69/71, bet Pirmā pasaules kara krīzes dēļ namu pārdeva.
Profesionālā darbība

Darbība literatūrā

Periodikā publicēti nedaudzi Ermaņa Pīpiņa-Vizuļa tēlojumi.
1896: pirmais tēlojums – "Nabagu mājā" mēnešrakstā "Austrums".

Darbība literatūrkritikā

No 1895. gada pievērsās literatūrkritikai.
Ermaņa Pīpiņa-Vizuļa kritiķa darbība veidojās Jaunās strāvas, bet it īpaši Jāņa Jansona-Brauna ietekmē, turpinot socioloģiskās literatūrkritikas virzienu latviešu rakstniecībā.
1892: pirmā publikācija – recenzija par laikraksta "Dienas Lapa" izdotu brošūru "Populāri zinisku rakstu krājums" žurnālā "Austrums" (9. nr.) ar pseidonīmu Vizulis.
Recenzijās un rakstos "Ģēnijs un māksla" (1895), "Ievērojamākās parādības mūsu rakstniecībā" (1897), "Iz jaunākās rakstniecības" (1898) u.c. Pīpiņš-Vizulis akcentēja mākslas sociālās funkcijas, aizstāvēja reālismu un no reālisma estētikas pozīcijām vērtēja arī cita tipa literatūru. Pīpiņa-Vizuļa literatūras vērtējumos daļēji atspoguļojas I. Tēna metodoloģijas ietekme – noliedzot I. Tēna pozitīvismu, Pīpiņš-Vizulis pārņēma viņa analītiskumu un vēsturiskuma principu.
20. gados darbu literatūrkritikā pārtrauca.

Periodikā publicējis plašākas apceres par Pērsieti (1901), Sudrabu Edžu (1902), Augustu Saulieti (1903) un citiem.

Ārzemju autoru darbu tulkojumi

1897: Ipolita Tēna darbi "Mākslas filozofija" un "Par ideālu mākslā" (grāmatā "Tēna domas par mākslu", ar Pīpiņa-Vizuļa ievadu).
1897: Nikolajs Gogolis "Mirušās dvēseles" (tulkojuma pirmpublikācija laikrakstā "Latvietis", 1895. gada Nr. 86–52 un 1896. gada Nr. 1–33.

Pīpiņa-Vizuļa vadībā izdota cittautu rakstnieku darbu antoloģija "Cittautu raža" (1-2, 1899-1901); tajā publicēti arī Pīpiņa-Vizuļa raksti par Maksimu Gorkiju, kas ir pirmās publikācijas par Maksimu Gorkiju latviešu literatūrā.
Citātu galerija"Pirmais, kas svešniekam dūrās acīs pie Pīpiņa-Vizuļa, bija viņa dižā, smagā, zemnieciski laucinieciskā figūra, viņa dzīves spēks, un dzīves prieks, bet acis bez sevišķa temparamenta uguns. Viņš mīlēja skaļi triekt, skaļi smieties, skaļi ar rokām un visu figūru žestikulēt. [..] no Pīpiņa-Vizuļa figūras izstaroja tik daudz fiziska spēka, tik daudz nenomācama vitalisma, tik daudz pirmatnējas enerģijas, ka bija jātic dzīvībai un nākotnei. Vēl viens vilciens Pīpiņa-Vizuļa garīgā sejā, kas man palika atmiņā no tiem laikiem, bija viņa ārēji it kā nemanāma, bet iekšēji ļoti ieturētā smalkjūtība : nekur viņš neizcēla savu personu, vismazāk viņš runāja par saviem nodomiem, un nekad es nedzirdēju, ka Pīpiņš-Vizulis būtu ko vaidējis par sevi un saviem personīgiem apstākļiem. [..]
Savu personīgo vajadzību Pīpiņam-Vizulim bij maz. Pat grāmatas viņš reti pirka. Nekad viņš nesarunājās par dzīvi, nekad nerunāja par savām likstām, par visām lietām — nekad neizpauda savu intīmo dzīvi. Ja nāca par to runa, tad to likvidēja ar kādu parupju, strupu joku, kurā pasmējās pats līdz par sevi. Cik darbā viņš bija kluss un nepieietams, tik pēc darba trokšņa, smieklu un dzīves prieku pilns, draugs anekdotēm un bezbēdībai. [..] Krietno, savā laikā populāro "jaunās strāvas" kritiķi nomāca avīžnieka darbs. Interesantākais pie Pīpiņa-Vizuļa palika viņa personība — pirmatnēja, stūraina, neveikla, bet spēcīga un izteiksmīga, iekšēji, pretēji ārējam rupjumam, tomēr dziļi smalkjūtīga un ideāla.

Līgotņu Jēkabs. Atmiņas par Ermani Pīpiņu-Vizuli. Latvju Grāmata, Nr. 1, 1927, 1.–5. lpp.
SaiknesPērsietis (1862–1901) - Domubiedrs
Berta Pīpiņa (1883–1942) - Sieva
Nodarbesskolotājs
žurnālists
literatūrzinātnieks
literatūrkritiķis
Dzimšanas laiks/vieta14.05.1873
Spannieki
"Spannieki", Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads
Dzīvesvieta1880
Bāliņi
"Bāliņi", Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3310
No 1880. gada dzīvojis Ēdoles pagasta Bāliņos.
Izglītība1882 – 1886
Ēdoles pagastskola

1886 – 1888
Kuldīgas ministrijas skola

1888 – 1889
Kārļa Kreima privātskola
Ēdole
Ēdole, Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads

1889 – 1893
Baltijas skolotāju seminārs
Liepājas iela 31, Kuldīga
Liepājas iela 31, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Darbavieta1893 – 1896
Vecgulbenes draudzes skola

Strādājis par skolotāja palīgu pie Apsīšu Jēkaba Vecgulbenes draudzes skolā (Gulbenes zēnu draudzes skola).


1896 – 1898
Mālupes pagastskola

Skolotājs Mālupes pagastskolā.


1898 – 1905
Alsungas ministrijas skola
Skolas iela 11A, Alsunga
Skolas iela 11A, Alsunga, Alsungas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3306
Skolotājs Alsungas ministrijas skolā.

1905
Laikraksts "Dienas Lapa"

Redakcijas loceklis


1906 – 1907
Laikraksts "Mūsu Laiki"
Redaktors

1907 – 1908
Laikraksts "Rīgas Apskats"
Redakcijas loceklis

1907 – 1914 (Datums nav precīzs)
No 1907. gada paralēli strādājis par latviešu valodas un literatūras skolotāju dažādās skolās un vakara kursos.

1909 – 1911
Mēnešraksts "Izglītība"
Redaktors

1909 – 1914
Laikraksts "Jaunā Dienas Lapa"
Redaktors

1912 – 1915
Žurnāls "Domas"
Redaktors

1915 – 1918
Laikraksts "Jaunais Vārds" (1914–1922)
Redaktors

1921 – 1927
E. Pīpiņa un J. Upmaņa grāmatu spiestuve
Marijas iela 10, Rīga
Marijas iela 10, Rīga, LV-1050
1921. gadā kopā ar J. Upmani nodibināja Rīgā tipogrāfiju, bija tās līdzīpašnieks.

1922 – 1923
Rīgas pilsētas 4. vidusskola
Gaiziņa iela 3, Rīga
Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050
1922./1923. mācību gadā strādājis Rīgas pilsētas IV vidusskolā (vēlāk Rīgas pilsētas IV ģimnāzijā, šodien tā ir Rīgas Angļu ģimnāzija) par latviešu valodas skolotāju.
Dalība organizācijās
Latvijas Tautas padome

Latvijas Tautas padomes loceklis.


1895
Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisija

Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas referents no 1895. gada, referējis par jaunāko latviešu literatūru.

Apcietinājums1918
1918. gadā vācu okupācijas laikā ieslodzīts koncentrācijas nometnē.
Miršanas laiks/vieta02.02.1927
Rīga
Rīga
1926. gadā saslimis ar kādu progresējošu kaiti. Trešdienas, 1927. gada 2. februāra vakarā miris.

Apglabāts06.02.1927
Rīgas Pirmie Meža kapi
Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026

Kartes leģenda

Tiek rādīti ieraksti 1-9 no 9.
#VietaDateVeidsVietas tips
  
1Spannieki
("Spannieki", Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads)
14.05.1873Dzimšanas laiks/vietaViensēta
2Bāliņi
("Bāliņi", Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3310)
1880DzīvesvietaViensēta
3Rīga
(Rīga)
02.02.1927Miršanas laiks/vietaPilsēta
4Rīgas Pirmie Meža kapi
(Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026)
06.02.1927ApglabātsKapsēta
5Ēdole
(Ēdole, Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads)
1888 - 1889IzglītībaCiems
6Liepājas iela 31, Kuldīga
(Liepājas iela 31, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301)
1889 - 1893IzglītībaĒka, māja
7Skolas iela 11A, Alsunga
(Skolas iela 11A, Alsunga, Alsungas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3306)
1898 - 1905DarbavietaĒka, māja
8Marijas iela 10, Rīga
(Marijas iela 10, Rīga, LV-1050)
1921 - 1927DarbavietaĒka, māja
9Gaiziņa iela 3, Rīga
(Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050)
1922 - 1923DarbavietaĒka, māja

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.