Arvīds Grigulis

lv
Ziņot redaktoram

Kolekcijas (4)

Darbi: Darba autors (259); Sastādītājs (17); Redaktors (30); Komentāra autors (31); Recepcijas persona (146)

Audio/video: Teicējs (3)

Attēli: Persona attēlā(11)

VārdsArvīds Grigulis
PseidonīmsA. Pļauja
Saitehttps://enciklopedija.lv/skirklis/57113-Arv%C4%ABds-Grigulis
KopsavilkumsArvīds Grigulis (1906–1989) ir dzejnieks, dramaturgs, rakstnieks, literatūrzinātnieks un kritiķis un profesors. Bijis viens no Latvijas Padomju rakstnieku savienības dibinātājiem un ilggadējiem valdes locekļiem, LPSR Augstākās Padomes deputāts, LKP CK loceklis un LPSR Zinātņu akadēmijas akadēmiķis. Arvīds Grigulis ieņem būtisku lomu padomju literārajā procesā, sevišķi pēc Otrā pasaules kara – viens no vadošajiem dramaturgiem. Daiļrade galvenokārt apliecina oficiālās padomju ideoloģijas nostādnes.
Personiska informācijaDzimis Jumpravas pusmuižas nomnieka (agrāk skolotāja) Pētera un Alīdas (dzimusi Bajāra) Griguļu ģimenē. Tēvs Pēteris Grigulis (1863) beidzis Vidzemes draudžu skolotāju semināru Valkā. Arvīds Grigulis ir brālis trim māsām – Mildai (1904–1928), Verai (1906; dvīņumāsa) un Ernai (1908).
Pateicoties mātei, kurai ļoti cienījusi teātri un arī literatūru, Arvīdam Grigulim jau bērnībā un skolas gados radusies interese par šīm mākslām. Skolas gados notiek pirmie literārie mēģinājumi. Grigulis darbojas literārajā pulciņā, kurš izdod žurnālus "Rīts" un "Ciankālijs". Šajos izdevumos ar parakstu Ornulfs Airis viņš publicē pirmos mēģinājumus dzejā un prozā. Paralēli literārajiem mēģinājumiem vidusskolas pēdējās klasēs Arvīds Grigulis piedalās arī skolas teātra pašdarbības pulciņā, pēc tam – Limbažu Saviesīgās biedrības "Imanta" izrādēs.
Studiju gados Rīgā, būdams arī Strādnieku teātra padomes loceklis un literārās daļas vadītājs, iedraudzējas ar Aleksandru Čaku, Jāni Plaudi, Meinhardu Rudzīti, Austru Skujiņu u. c. Jaunie literāti nodibina "Trauksmes" grupu.
1932: Apprecējies ar Lidiju.
Otrā laulība ar rakstnieci Mirdzu Kļavu. Laulībā dzimis dēls Mārtiņš (1953), meita Baiba (1947; no Mirdzas Kļavas iepriekšējās laulības ar Ignatu Muižnieku).
Profesionālā darbība

Darbība literatūrā

1927: pirmā publikācija – dzejolis "Stāsts" laikraksta "Sociāldemokrāts" literārajā pielikumā "Literatūra un Dzīve".
Šajā laikā viņš sāk lasīt referātus par latviešu un cittautu literatūru dažādos sarīkojumos, vēlāk lasa lekcijas Rīgas Tautas augstskolā.
1929: debitēja kā dramaturgs ar bufonādi "Lilulī jeb Dieva tā kunga bojā eja", kas veidota pēc Romēna Rolāna lugas "Lilulī"; iznāk pirmais dzejoļu krājums "Reportiera piezīmes".
1931: pirmā oriģinālluga – viencēliens "Logs uz priekšpilsētu" (grāmatā un teātrī 1933).
1939: pirmais romāns "Cilvēki dārzā" (žurnālā "Atpūta" ar nosaukumu "Liktenīgais noslēpums", grāmatā 1940, Rīgas kinostudijas filma 1990).

Rakstījis dzejoļus, stāstus, recenzijas. 20. gadsimta 40.–50. gados teātra recenzijas rakstīja regulāri, vēlāk retāk. Tās sakopotas krājumā "Viss par teātri" (1983).
Analizējot latviešu rakstniecību (Apsīšu Jēkabu, Aspaziju, Frici Bārdu, Rūdolfu Blaumani, Jāni Jaunsudrabiņu, Jāni Poruku u. c.), literārās parādības un rakstnieku daiļrade analizēta racionāli un loģiski, taču nereti mākslinieciskā individualitāte pakļauta šķiriski partejiskiem kritērijiem.

Publicētie daiļdarbi

Dzejoļu krājumi

1929: "Reportiera piezīmes".
1931: "Imitācija un sirds".
1934: "Nogurušo namā".
1943: "Zemnīcā".
1946: "Vētrā".
1959: "Ceriņzars".
1959: "Lielīgais zvirbulis".
1966: "Rudens lietus".
1967: "Pirmā tikšanās".
1968: "Vējš dzied ezera vītolos".
1970: "Otrie gaiļi".
1972: "Marginālijas: angļu valodas vārdnīcā Amerikas ceļojuma laikā".
1975: "Frontes ugunskurs" (kopā ar Valdi Luksu un Jūliju Vanagu).
1977: "Uz balta zirga".
1981: "Zvērests = Клятва".
1983: "Ar saules puķi pie cepures".

Lugas

1933: "Logs uz priekšpilsētu".
1945: "Uz kuru ostu?".
1946: "Kā Garpēteros vēsturi taisīja"
1947: "Māls un porcelāns".
1954: "Profesors iekārtojas".
1956: "Karavīra šinelis".
1958: "Baltijas jūra šalc".
1960: "Nekur tā neiet kā pasaulē".
1966: "Savu lodi nedzird".
1971: "Šekspīrs mazgā traukus".

Stāsti un stāstu krājumi

1945: "Caur uguni un ūdeni".
1945: "Nags".
1950: "Trešā brigāde".
1952: "Robežsargi, divi puikas un suns".
1953: "Ļeņina ielā deg spuldze".
1961: "Ūdenskliņģeris".
1966: "Juža ceļojums".
1976: "Zivis dzīvo ūdenī".
1979: "Šokolādes vīriņš".
1980: "Stāsti un ugunskuri".

Romāni

1940: "Cilvēki dārzā" (Rīgas kinostudijas mākslas filma 1990).
1965: "Kad lietus un vēji sitas logā" (Rīgas kinostudijas mākslas filma 1968).

Esejas

1981: "Vēstules dzejniecei Kamilai".
1984: "Labvakar, Kamila!".

Literāro atmiņu krājums

1975: "Sarkans pīlādžkoks līkst pāri straumei".

Teātra recenziju krājums

1983: "Viss par teātri".

Ārzemju autoru darbu tulkojumi

No krievu valodas
1960: Li-Bai [Li Tai-pe] "Bambusniedru ieleja" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1950: "Teiksma par Igora kauju" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1948: Georgijs Berezko "Vīrišķība" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1945: Aleksandrs Korneičuks "Mistera Perkinsa misija boļševiku zemē" (VAPP Daiļliteratūras apgāds).

Akadēmiskā darbība

Dažas no vadītajām disertācijām filoloģijas zinātņu kandidāta grāda iegūšanai
1967: Anda Plēsuma "Žaņa Grīvas daiļdarbu mākslinieciskā meistarība".
1966: Valdis Ķikāns "Latviešu poēma".
1960: Elza Knope "Latviešu progresīvā literatūras kritika XIX gadsimta II pusē".
1954: Vitolds Valeinis "Satīra Andreja Upīša publicistikā".

Sabiedriskā darbība

1940: likvidējis Latvijas Republikas Preses biedrību, atjaunojis Rakstnieku un žurnālistu arodbiedrību (kāda tā bijusi pirms 1934. gada); piedalījies Latvijas Padomju rakstnieku savienības organizēšanā.

Citātu galerija"Arvīdam Grigulim ir liela, varbūt pat galvenā loma tajos negatīvajos spriedumos, kas satopami gan dažādos rakstos, gan enciklopēdiska rakstura izdevumos par Frici Bārdu, Jāni Poruku, Aspaziju, Annu Brigaderi u. c. To viņš bija mācījis universitātē un būtiski savus spriedumus atklātībā nemainīja. [..]
[..] Grigulis prata skaidri, loģiski (ar demagoģiju!) formulēt savu domu, to risināt atjautīgi, tā gluži emocionāli klausītājus paņemot savā varā. Te jāpiezīmē, ka šai ziņā par viņu talantīgāka rakstnieka Rakstnieku savienībā nebija. Viņš nekur nav savus izteiktos spriedumus atsaucis kā maldīgus, nepareizus. Literārā dzīvē piedalīdamies dažādos disputos, kritizējot darbus, kuri tolaik krita nežēlastībā, viņš praktiski šīs vienpusīgās galējības laikam nekur nav fiksējis rakstveidā, publicējot izteiktos spriedumus presē vai grāmatās.
Viņš pierada runāt patiesību un nepatiesību ar vienāda oratora mākslas spēku un pārliecību. Gan to, kam pats ticēja, gan to, ko no viņa prasīja partija, respektīvi, konjunktūra, konjunktūras situācija. Domāju, ka pat sākuma gados viņam bija pat veikla advokāta prieks, cik veiksmīgi viņš to prata izdarīt. Ne reizi vien auditorija viņam sajūsmā pat uzgavilēja. Arī tad, kad klusībā apjauta, ka runātājam dārgāka par patiesību ir spoža uzstāšanās. Viņš nekad negribēja būt nekas, ne universitātē, ne Rakstnieku savienībā. [..]
Ar lielu, pat varmācīgu spēku viņš uzspieda un nosargāja savus uzskatus, kurus, šķiet, viņš negribēja mainīt pat tad, kad saskatīja to aplamību – tas taču nozīmētu tās ēkas drupināšanu, pat sagrūšanu vai uzspridzināšanu, kuras celšanās viņš bija visu mūžu aktīvi piedalījies. Bet tā viņš kļuva arī par sava mūža ārdītāju: dzīve viņam gāja garām un pāri. [..]
[..] Man šķiet, Arvīdam Grigulim nav tāda izcila darba, kas prasīt prasītos, lai to lasa un pārlasa, vienalga, pie kādiem politiskiem uzskatiem lasītājs piederētu. Šaubos, vai viņa daiļrade ir kaut cik ieinteresējusi kādu topošo rakstnieku. Bet cilvēkiem, kas pēta latviešu literatūras zinātnes ceļus padomju periodā, pie Griguļa būs jāapstājas ne reizi vien. Kāpēc tā noticis, ka iznāk “uzlaboti” klasiskās literatūras atsevišķi darbi? Kāpēc ir tādi spriedumi, acīm redzami vienpusīgi, kas figurē pirmspadomju rakstnieku daiļrades vai tās atsevišķu darbu novērtējumos? Un tur Grigulim ir gan pozitīva, gan negatīva loma."

Kalniņš, Jānis. Arvīds Grigulis (1906–1989). Latviešu rakstnieku portreti: laikmeta krustpunktos. Sast. Benita Smilktiņa. Rīga: Zinātne, 2001, 46., 47., 49. lpp.

"Dzejoļu krājumos "Reportiera piezīmes" (1929) un "Imitācija un sirds" (1931) ekspresionistisks protests pret kultūras stagnāciju, romantiskas ilgas pēc plašākiem gara apvāršņiem, poētiskās izteiksmes meklējumi (arī konstruktīvisma virzienā), aizguvumi no cittautu klasiskās un modernās dzejas. Pēc tiešiem vērojumiem (ārstējoties Ulbrokas tuberkulozes sanatorijā) sarakstīta smeldzīga lirisma caurausta novele dzejā "Nogurušo namā" (1934) par dzīves aizlauztu cilvēku sāpēm un ilgām. [..] Pirmajā oriģināllugā – viencēlienā "Logs uz priekšpilsētu" (grāmatā un teātrī 1933) attēlotas Kārļa Marksa dzīves epizodes. Romānā "Cilvēki dārzā" (žurnālā "Atpūta" 1939 ar nosaukumu "Liktenīgais noslēpums", grāmatā 1940, Rīgas kinostudijas filma 1990) emocionālā, sižetiski dramatiskā un eksotiskā vēstījumā tēlota cilvēku tiekšanās pēc laimes; lakoniskā, aforistiskā izteiksmē, veiklā, asprātīgā dialogā ietvertas filozofiski poetizētas dzīves plašuma alkas. [..]
Griguļa literārā darbība tematiski un žanriski daudzpusīga, bet mākslinieciski neviendabīga. Lugās "Māls un porcelāns" (grāmatā un teātrī 1947, PSRS Valsts prēmija 1948), "Uz kuru ostu?" (grāmatā un teātrī 1945), "Kā Garpēteros vēsturi taisīja" (grāmatā un teātrī 1946), "Baltijas jūra šalc" (teātrī 1957, grāmatā 1958), romānā "Kad lietus un vēji sitas logā" (1964, Rīgas kinostudijas filma 1968), dzejoļu krājumā "Marginālijas angļu valodas vārdnīcā Amerikas ceļojuma laikā" (1972) u. c. darbos sabiedriski politisko parādību izgaismojumi ir neobjektīvi, pauž Komunistiskās partijas ideoloģijas diktētu vēstures falsifikāciju. Komēdijas "Profesors iekārtojas" (teātrī 1953, grāmatā 1954) un "Karavīra šinelis" (teātrī 1955, grāmatā 1956) satīriskā griezumā atsedz atsevišķas padomju cilvēka amorālās rīcības izpausmes, garīguma devalvāciju, materiālo alkatību. Līdzīga sadzīves negāciju kritika arī nākamajās komēdijās – "Nekur tā neiet kā pasaulē" (teātrī 1959, grāmatā 1960) un "Šekspīrs mazgā traukus" (grāmatā un teārrī 1971), taču vērojama arī samākslotība, pārspīlēta situāciju komika, ārišķīgs farss. Mākslinieciski pilnskanīgāk Griguļa talants atraisījies cilvēka individuālo izjūtu atklāsmē: lugā "Savu lodi nedzird" (teātrī 1965, grāmatā 1966), kur mīlestības jūtas saasinās iespējamo nāves draudu priekšā, liriski intonētajos dzejoļu krājumos "Rudens lietus" (1966), "Vējš dzied ezera vītolos" (1968), "Otrie gaiļi" (1970), "Uz balta zirga" (1977), "Ar saules puķi pie cepures" (1983), literāri poetizētajās atmiņās "Sarkans pīlādžkoks līkst pāri straumei" (1975), esejās "Vēstules dzejniecei Kamilai" (1981, LPSR Valsts prēmija 1982) un "Labvakar, Kamila!" (1984). Intīmais pārdzīvojums, kurā dominē vientulības smeldze, te saplūdis ar filozofiski un ētiski nozīmīgiem poētiskiem vispārinājumiem par mūža jēgu, dzīves skaistumu, cilvēciskām ilgām pēc mīlestības un laimes."

Gudriķe, Biruta. Arvīds Grigulis. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2003, 218. lpp.
SaiknesMirdza Kļava (1924–2019) - Sieva
Nodarbesdzejnieks
profesors
rakstnieks
literatūrzinātnieks
dramaturgs
teātra kritiķis
docents
autors
Dzimšanas laiks/vieta12.10.1906
Jumpravmuiža
Jumpravmuiža , Limbažu pagasts, Limbažu novads
Dzimis Lādes pagasta Jumpravmuižā "Bajāros".
Dzīvesvieta1906 – 1917
Jumpravmuiža
Jumpravmuiža , Limbažu pagasts, Limbažu novads

1917 – 1925
Limbaži
Limbaži, Limbažu novads

1925 – 1926
Tallinas iela 92, Rīga
Tallinas iela 92, Rīga, LV-1009

1926 – 1927
Tērbatas iela 97, Rīga
Tērbatas iela 97, Rīga, LV-1001

Dzīvojis nama otrajā stāvā.


1927 – 1928
Skolas iela 29, Rīga
Skolas iela 29, Rīga, LV-1010
Dzīvojis nama pirmajā stāvā (pa kreisi).

1928 – 1929
Aleksandra Čaka iela 33, Rīga
Aleksandra Čaka iela 33, Rīga, LV-1011

Dzīvojis sētasnama augšstāvā.


1929 – 1932
Vīlandes iela 7, Rīga
Vīlandes iela 7, Rīga, LV-1010
Dzīvojis sētasmājas augšstāvā

1932 – 1940
Stabu iela 111, Rīga
Stabu iela 111, Rīga, LV-1009

1940 – 1941
Ģertrūdes iela 55, Rīga
Ģertrūdes iela 55, Rīga, LV-1011

Dzīvoklis Nr. 3


1944 – 1956
Ģertrūdes iela 55, Rīga
Ģertrūdes iela 55, Rīga, LV-1011

Dzīvoklis Nr. 3


1956 – 1972
Baznīcas iela 4, Rīga
Baznīcas iela 4, Rīga

Dzīvoklis Nr. 4


1972 – 1989
Krišjāņa Valdemāra iela 94, Rīga
Krišjāņa Valdemāra iela 94, Rīga, LV-1013

Dzīvoklis Nr. 46

Izglītība1914 – 1917
Lādes pagastskola
Lāde
Lāde, Limbažu pagasts, Limbažu novads

1917 – 1918
Kārļa Deidera privātā tirdzniecības skola
Rīgas iela 6, Limbaži
Rīgas iela 6, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001

1918 – 1919
P. Šmithena un L. Bērziņa privātģimnāzija
Jūras iela 18, Limbaži
Jūras iela 18, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001

1919 – 1925
Limbažu Valsts ģimnāzija
Rīgas iela 30, Limbaži
Rīgas iela 30, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001

1926
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050

Studējis dabaszinātnes, bet studijas pārtraucis.


1932 – 1937
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050
Tiesību zinātņu fakultāte, ieguvis jurista diplomu.

23.12.1961
Rīga
Rīga
Filoloģijas zinātņu kandidāts. Statuss piešķirts par pētījumu ciklu "Latviešu literārā mantojuma jautājumi "Latviešu literatūras kritikas I-IV ievados, monogrāfiskajos apcerējumos un kritiskajos rakstos pēc Lielā Tēvijas kara".
Darbavieta00.05.1925 – 00.06.1925 (Datums nav precīzs)
Limbaži
Limbaži, Limbažu novads

Iestājas par mācekli Limbažu pastā.


01.06.1925 – 1927
Rīgas Pasta un telegrāfa dienests
Tallinas iela 35, Rīga
Tallinas iela 35, Rīga, LV-1012

Telegrāfs Rīgas 1. pasta kantorī


1927 (Datums nav precīzs)
Rīgas Tautas augstskola
Skolas iela 32, Rīga
Skolas iela 32, Rīga, LV-1010
Lasījis lekcijas

1927 – 00.05.1929
Rīgas Galvenais pasts
Aspazijas bulvāris 5, Rīga
Aspazijas bulvāris 5, Rīga, LV-1050

Galvenais telegrāfists


1928 – 1934 (Datums nav precīzs)
Strādnieku teātris
Tērbatas iela 64, Rīga
Tērbatas iela 64, Rīga, LV-1001

Padomes loceklis, lugu tulkotājs un literārās daļas vadītājs.


1929 – 1934
Rīgas Centrālā kopējā slimokase
Bruņinieku iela 8, Rīga
Bruņinieku iela 8, Rīga, LV-1010

Kurjers, reskontrista palīgs (grāmatvedībā – palīggrāmata, kurā tiek ierakstīti dažādu personu konti) un rēķinvedis


1937 – 1940 (Datums nav precīzs)
Rūdolfa Egles literatūras studija
Rīga
Rīga
Lasījis lekcijas

00.05.1937 – 00.06.1940
Rīgas Galvenais pasts
Aspazijas bulvāris 5, Rīga
Aspazijas bulvāris 5, Rīga, LV-1050

Pasta kalpotājs, telegrāfists. Strādājis Atsaiņošanas nodaļā, vēlāk par pasta skapīšu abonēšanas inkasentu.


00.06.1940 – 00.08.1940 (Datums nav precīzs)
Rīga
Rīga

LPSR Sabiedrisko lietu ministrijas teātru repertuāra redaktors


00.06.1940 – 00.10.1940
Žurnāls "Karogs"
Rīga
Rīga
Atbildīgais sekretārs

00.09.1940 – 00.10.1940
Žurnāls "Atpūta" (1924–1941)
Kalēju iela, Rīga
Kalēju iela, Rīga
Redakcijas sekretārs

00.10.1940 – 00.06.1941
VAPP Daiļliteratūras apgādniecība
Teātra iela 11, Rīga

Apgādniecības vadītājs

1942 – 1944
Laikraksts "Latviešu Strēlnieks"
Krievija
Russia

Kara korespondents


1945 – 1947
LPSR Valsts akadēmiskais drāmas teātris
Kronvalda bulvāris 2, Rīga
Kronvalda bulvāris 2, Rīga, LV-1010
Literārās daļas vadītājs

00.01.1945 – 00.10.1945
VAPP Daiļliteratūras apgādniecība
Aspazijas bulvāris 24, Rīga
Aspazijas bulvāris 24, Rīga, LV-1050
Apgāda vadītājs

17.01.1945 – 23.03.1945
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Brīvības bulvāris 32, Rīga
Brīvības bulvāris 32, Rīga, LV-1050

Vēstures un filoloģijas fakultātes lektors


23.03.1945 – 01.01.1946
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Brīvības bulvāris 32, Rīga
Brīvības bulvāris 32, Rīga, LV-1050
Vēstures un filoloģijas fakultātes vecākais lektors

01.01.1946 – 01.02.1948
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Brīvības bulvāris 32, Rīga
Brīvības bulvāris 32, Rīga, LV-1050
Vēstures un filoloģijas fakultātes docenta vietas izpildītājs

1947 – 1951
Latvijas PSR Augstākā Padome
Rīga
Rīga
Deputāts

01.02.1948 – 12.03.1949
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Brīvības bulvāris 32, Rīga
Brīvības bulvāris 32, Rīga, LV-1050

Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un folkloras katedras vadītāja vietas izpildītājs (amatā apstiprināts ar 05.02.1949.)


12.03.1949 – 01.09.1950
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Brīvības bulvāris 32, Rīga
Brīvības bulvāris 32, Rīga, LV-1050
Vēstures un filoloģijas fakultātes Filoloģijas nodaļas docents

01.09.1950 – 01.09.1962
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Brīvības bulvāris 32, Rīga
Brīvības bulvāris 32, Rīga, LV-1050
Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un folkloras katedras vadītājs

1954 – 1958
Latvijas PSR Augstākā Padome
Rīga
Rīga
Deputāts

1962 – 1984
Latvijas PSR Augstākā Padome
Rīga
Rīga
Deputāts

01.09.1962 – 01.02.1963
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Brīvības bulvāris 32, Rīga
Brīvības bulvāris 32, Rīga, LV-1050
Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks

03.11.1962 – 01.01.1967
Rīgas kinostudija
Šmerļa iela 3, Rīga
Šmerļa iela 3, Rīga, LV-1006
Scenāriju redkolēģijas galvenais redaktors

01.01.1967 – 01.04.1970
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Brīvības bulvāris 32, Rīga
Brīvības bulvāris 32, Rīga, LV-1050

Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un folkloras katedras docents


01.04.1970 – 01.11.1983
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050
Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un folkloras katedras profesors

01.11.1983 – 1989 (Datums nav precīzs)
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050

Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un folkloras katedras profesors-konsultants uz pusslodzi

Dalība organizācijāsnezināms – 1934 (Datums nav precīzs)
LU Lejaskurzemes studentu biedrība "Vilnis"
Rīga
Rīga
Biedrs

1926 – 1934 (Datums nav precīzs)
Studentu biedrība "Klints"
Bruņinieku iela 8A, Rīga
Bruņinieku iela 8A, Rīga, LV-1010

Biedrs


1928 – 1929 (Datums nav precīzs)
Trauksmes grupa
Rīga
Rīga
Biedrs

1929 – 1934
Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija
Rīga
Rīga

00.10.1940 – 05.10.1989
Latvijas Padomju rakstnieku savienība
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs (līdz 1965. gadam arī valdes loceklis)

06.04.1954 – 05.10.1989
Padomju Savienības komunistiskā partija (1952–1991)
Biedrs

1971 – 1985
Latvijas Komunistiskās partijas Centrālā komiteja
Rīga
Rīga
Loceklis

1978 – 1989
Latvijas PSR Zinātņu akadēmija
Akadēmijas laukums 1, Rīga
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
Akadēmiķis
Dienests00.08.1941 – 00.01.1945
Sarkanā armija
Krievija
Russia

43. latviešu gvardes divīzijas ierindnieks.

Piedalījies kaujās pie Narofominskas, Staraja Rusas, Demjanskas.

Emigrē1941
Uržuma
Urzhum, Kirov Oblast, Russia

1941
Kirova
Kirov, Kirov Oblast, Russia

00.06.1941
Halturina
Халтурино, Орехово-Зуевский городской округ, Московская область, Центральный федеральный округ, 142636, Россия

27.06.1941 – 1944
Krievija
Russia
Ceļojums1962
Polija
Poland

1967
Somija
Finland

1971
Amerikas Savienotās Valstis
United States
Brauciens no Latvijas un ārzemju draudzības un kultūras sakaru biedrības.

00.09.1976
Vācijas Federatīvā Republika

Brauciens no Padomju un ārzemju draudzības un kultūras sakaru biedrību savienības.
Apcietinājums23.05.1934 – 02.06.1934
Rīga
Rīga
Miršanas laiks/vieta05.10.1989
Rīga
Rīga
Apglabāts11.10.1989
Raiņa kapi
Aizsaules iela 1, Rīga, LV-1026
Piemiņas vietasJumpravmuiža
Jumpravmuiža , Limbažu pagasts, Limbažu novads

Pie Arvīda Griguļa dzimtajām mājām – Jumpravmuižas "Bajāriem" – uzstādīta piemiņas plāksne.

Kartes leģenda

Tiek rādīti ieraksti 1-69 no 69.
#VietaDateVeidsVietas tips
  
1Jumpravmuiža
(Jumpravmuiža , Limbažu pagasts, Limbažu novads)
12.10.1906Dzimšanas laiks/vietaCiems
2Krišjāņa Valdemāra iela 94, Rīga
(Krišjāņa Valdemāra iela 94, Rīga, LV-1013)
1972 - 1989DzīvesvietaĒka, māja
3Baznīcas iela 4, Rīga1956 - 1972DzīvesvietaĒka, māja
4Tallinas iela 92, Rīga
(Tallinas iela 92, Rīga, LV-1009)
1925 - 1926DzīvesvietaĒka, māja
5Tērbatas iela 97, Rīga
(Tērbatas iela 97, Rīga, LV-1001)
1926 - 1927DzīvesvietaĒka, māja
6Skolas iela 29, Rīga
(Skolas iela 29, Rīga, LV-1010)
1927 - 1928DzīvesvietaĒka, māja
7Aleksandra Čaka iela 33, Rīga
(Aleksandra Čaka iela 33, Rīga, LV-1011)
1928 - 1929DzīvesvietaĒka, māja
8Vīlandes iela 7, Rīga
(Vīlandes iela 7, Rīga, LV-1010)
1929 - 1932DzīvesvietaĒka, māja
9Limbaži
(Limbaži, Limbažu novads)
1917 - 1925DzīvesvietaPilsēta
10Stabu iela 111, Rīga
(Stabu iela 111, Rīga, LV-1009)
1932 - 1940DzīvesvietaĒka, māja
11Ģertrūdes iela 55, Rīga
(Ģertrūdes iela 55, Rīga, LV-1011)
1940 - 1941DzīvesvietaĒka, māja
12Ģertrūdes iela 55, Rīga
(Ģertrūdes iela 55, Rīga, LV-1011)
1944 - 1956DzīvesvietaĒka, māja
13Jumpravmuiža
(Jumpravmuiža , Limbažu pagasts, Limbažu novads)
1906 - 1917DzīvesvietaCiems
14Rīga
(Rīga)
05.10.1989Miršanas laiks/vietaPilsēta
15Krievija
(Russia)
27.06.1941 - 1944EmigrēValsts
16Uržuma
(Urzhum, Kirov Oblast, Russia)
1941EmigrēPilsēta
17Kirova
(Kirov, Kirov Oblast, Russia)
1941EmigrēPilsēta
18Halturina
(Халтурино, Орехово-Зуевский городской округ, Московская область, Центральный федеральный округ, 142636, Россия)
01.06.1941EmigrēCiems
19Raiņa kapi
(Aizsaules iela 1, Rīga, LV-1026)
11.10.1989ApglabātsKapsēta
20Rīgas iela 30, Limbaži
(Rīgas iela 30, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001)
1919 - 1925IzglītībaĒka, māja
21Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
1926IzglītībaĒka, māja
22Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
1932 - 1937IzglītībaĒka, māja
23Rīga
(Rīga)
23.12.1961IzglītībaPilsēta
24Lāde
(Lāde, Limbažu pagasts, Limbažu novads)
1914 - 1917IzglītībaCiems
25Rīgas iela 6, Limbaži
(Rīgas iela 6, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001)
1917 - 1918IzglītībaĒka, māja
26Jūras iela 18, Limbaži
(Jūras iela 18, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001)
1918 - 1919IzglītībaĒka, māja
27Rīga
(Rīga)
1947 - 1951DarbavietaPilsēta
28Rīga
(Rīga)
1954 - 1958DarbavietaPilsēta
29Rīga
(Rīga)
1962 - 1984DarbavietaPilsēta
30Brīvības bulvāris 32, Rīga
(Brīvības bulvāris 32, Rīga, LV-1050)
17.01.1945 - 23.03.1945DarbavietaĒka, māja
31Brīvības bulvāris 32, Rīga
(Brīvības bulvāris 32, Rīga, LV-1050)
23.03.1945 - 01.01.1946DarbavietaĒka, māja
32Brīvības bulvāris 32, Rīga
(Brīvības bulvāris 32, Rīga, LV-1050)
01.01.1946 - 01.02.1948DarbavietaĒka, māja
33Brīvības bulvāris 32, Rīga
(Brīvības bulvāris 32, Rīga, LV-1050)
01.02.1948 - 12.03.1949DarbavietaĒka, māja
34Brīvības bulvāris 32, Rīga
(Brīvības bulvāris 32, Rīga, LV-1050)
12.03.1949 - 01.09.1950DarbavietaĒka, māja
35Brīvības bulvāris 32, Rīga
(Brīvības bulvāris 32, Rīga, LV-1050)
01.09.1950 - 01.09.1962DarbavietaĒka, māja
36Šmerļa iela 3, Rīga
(Šmerļa iela 3, Rīga, LV-1006)
03.11.1962 - 01.01.1967DarbavietaĒka, māja
37Brīvības bulvāris 32, Rīga
(Brīvības bulvāris 32, Rīga, LV-1050)
01.09.1962 - 01.02.1963DarbavietaĒka, māja
38Brīvības bulvāris 32, Rīga
(Brīvības bulvāris 32, Rīga, LV-1050)
01.01.1967 - 01.04.1970DarbavietaĒka, māja
39Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
01.04.1970 - 01.11.1983DarbavietaĒka, māja
40Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
01.11.1983 - 1989DarbavietaĒka, māja
41Tallinas iela 35, Rīga
(Tallinas iela 35, Rīga, LV-1012)
01.06.1925 - 1927DarbavietaĒka, māja
42Aspazijas bulvāris 5, Rīga
(Aspazijas bulvāris 5, Rīga, LV-1050)
1927 - 01.05.1929DarbavietaĒka, māja
43Aspazijas bulvāris 5, Rīga
(Aspazijas bulvāris 5, Rīga, LV-1050)
01.05.1937 - 01.06.1940DarbavietaĒka, māja
44Rīga
(Rīga)
01.06.1940 - 01.10.1940DarbavietaPilsēta
45Teātra iela 11, Rīga01.10.1940 - 01.06.1941DarbavietaIela
46Tērbatas iela 64, Rīga
(Tērbatas iela 64, Rīga, LV-1001)
1928 - 1934DarbavietaĒka, māja
47Rīga
(Rīga)
01.06.1940 - 01.08.1940DarbavietaPilsēta
48Krievija
(Russia)
1942 - 1944DarbavietaValsts
49Kronvalda bulvāris 2, Rīga
(Kronvalda bulvāris 2, Rīga, LV-1010)
1945 - 1947DarbavietaĒka, māja
50Bruņinieku iela 8, Rīga
(Bruņinieku iela 8, Rīga, LV-1010)
1929 - 1934DarbavietaĒka, māja
51Aspazijas bulvāris 24, Rīga
(Aspazijas bulvāris 24, Rīga, LV-1050)
01.01.1945 - 01.10.1945DarbavietaĒka, māja
52Limbaži
(Limbaži, Limbažu novads)
01.05.1925 - 01.06.1925DarbavietaPilsēta
53Rīga
(Rīga)
1937 - 1940DarbavietaPilsēta
54Skolas iela 32, Rīga
(Skolas iela 32, Rīga, LV-1010)
1927DarbavietaĒka, māja
55Kalēju iela, Rīga01.09.1940 - 01.10.1940DarbavietaIela
56Amerikas Savienotās Valstis
(United States)
1971CeļojumsValsts
57Polija
(Poland)
1962CeļojumsValsts
58Somija
(Finland)
1967CeļojumsValsts
59Vācijas Federatīvā Republika01.09.1976CeļojumsValsts
60Krievija
(Russia)
01.08.1941 - 01.01.1945DienestsValsts
61Rīga
(Rīga)
23.05.1934 - 02.06.1934ApcietinājumsPilsēta
62Akadēmijas laukums 1, Rīga
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
1978 - 1989Dalība organizācijāsĒka, māja
63Rīga
(Rīga)
1971 - 1985Dalība organizācijāsPilsēta
64Bruņinieku iela 8A, Rīga
(Bruņinieku iela 8A, Rīga, LV-1010)
1926 - 1934Dalība organizācijāsĒka, māja
65Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
01.10.1940 - 05.10.1989Dalība organizācijāsĒka, māja
66Rīga
(Rīga)
1928 - 1929Dalība organizācijāsPilsēta
67Rīga
(Rīga)
1929 - 1934Dalība organizācijāsPilsēta
68Rīga
(Rīga)
1934Dalība organizācijāsPilsēta
69Jumpravmuiža
(Jumpravmuiža , Limbažu pagasts, Limbažu novads)
(Nav norādīts)Piemiņas vietasCiems
Dzejnieks, dramaturgs, rakstnieks, literatūrzinātnieks un kritiķis, profesors Arvīds Grigulis bija nozīmīga personība latviešu padomju literārajā procesā. Mazāk būtisks ir viņa atstātais literārais mantojums, daudz lielāka nozīme ir viņa sabiedriskajai un politiskajai darbībai. Viņš bija viens no Latvijas Padomju rakstnieku savienības dibinātājiem un ilggadējiem valdes un komunistiskās partijas pirmorganizācijas biroja locekļiem, Latvijas PSR Augstākās Padomes deputāts, Latvijas Komunistiskās partijas Centrālkomitejas loceklis, Latvijas Valsts universitātes profesors un Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas akadēmiķis. Laikabiedru atmiņās viņa ietekme uz latviešu padomju literāro procesu un agrākā literārā mantojuma izvērtēšanu netiek apšaubīta. Spriedumi par viņa personību un profesionālo darbību pārsvarā ir spilgtu epitetu bagāti un kontroversiāli – izcils un veikls orators, demagogs, karjerists, konjunktūrists, staļinists, šahists, Mefistofelis, valdonīgais kalps, ciniķis, histēriķis u. c. Ne tikai profesionālajā darbībā, bet arī sadzīvē skarbs un dzēlīgs, brīžiem cinisks, taču erudīts, ar asu, loģisku prātu un dzelžainu loģiku.

Visprecīzāk A. Griguļa personības pretrunas atklājis literatūrzinātnieks Jānis Kalniņš: “Viņš pierada runāt patiesību un nepatiesību ar vienāda oratora mākslas spēku un pārliecību. Gan to, kam pats ticēja, gan to, ko no viņa prasīja partija, respektīvi, konjunktūra, konjunktūras situācija. Domāju, ka pat sākuma gados viņam bija pat veikla advokāta prieks, cik veiksmīgi viņš to prata izdarīt. Ne reizi vien auditorija viņam sajūsmā pat uzgavilēja. Arī tad, kad klusībā apjauta, ka runātājam dārgāka par patiesību ir spoža uzstāšanās. Viņš nekad negribēja būt nekas, ne universitātē, ne Rakstnieku savienībā.” (Kalniņš, Jānis. Arvīds Grigulis (1906–1989). Latviešu rakstnieku portreti: laikmeta krustpunktos. Sast. Benita Smilktiņa. Rīga: Zinātne, 2001, 46. lpp.)

Arvīds Grigulis dzimis 1906. gada 12. oktobrī Lādes pagasta Jumpravmuižas “Bajāros” pusmuižas nomnieka, Cimzes skolotāju semināra absolventa Pētera un Alīdas Griguļu ģimenē. Tēvs no Rīgas pilsētas rentējis apmēram 30–40 ha zemes. Padomju okupācijas režīma gados par savu izcelšanos Arvīdam Grigulim nācies itin bieži taisnoties. Tādēļ dažādos dokumentos (autobiogrāfijās un anketās) viņš centies norobežoties no savas ģimenes – skolas un jaunības gadus atainojot kā smagu pretrunu pilnus – ar ģimenes, sevišķi tēva, un reakcionārās skolas ietekmi, brieduma trūkumu un politisko analfabētismu. Arvīds Grigulis mācījās Lādes pagastskolā (1914–1917), Kārļa Deidera privātajā tirdzniecības skolā (1917–1918) un P. Šmithena un L. Bērziņa privātģimnāzijā (1918–1919) Limbažos un Limbažu vidusskolā (1919–1925).

Pēc vidusskolas beigšanas, 1925. gadā, Arvīds Grigulis pārcēlās uz dzīvi Rīgā, kur sāka strādāt par telegrāfistu Rīgas Pasta un telegrāfa dienestā (1925–1927), vēlāk – Rīgas Galvenajā pastā (1927–1929). Viņš kļuva arī par Rīgas Galvenā pasta sociāldemokrātiski orientētās arodbiedrības biedru, un nedaudz vēlāk jau kā Latvijas Universitātes dabaszinātņu students (studijas vēlāk pameta) iestājās tādas pašas ievirzes studentu biedrībā “Klints” un biedrībā “Vilnis”. 1929. gadā Arvīds Grigulis pārgāja darbā uz Rīgas Centrālo kopējo slimokasi, kur strādāja par kurjeru, reskontrista palīgu un rēķinvedi līdz 1934. gadam.

1927. gadā ar dzejoļa “Stāsts” publikāciju laikraksta “Sociāldemokrāts” literārajā pielikumā “Literatūra un Dzīve” Arvīds Grigulis debitēja literatūrā. Neilgi pēc tam iznāca viņa pirmais dzejoļu krājums “Reportiera piezīmes” (1929), kam sekoja krājumi “Imitācija un sirds” (1931) un “Nogurušo namā” (1934). Šajā periodā Arvīds Grigulis bija arī Strādnieku teātra padomes loceklis, lugu tulkotājs un literārās daļas vadītājs (1928–1934). 1929. gadā iestājās Latvijas Sociāldemokrātiskajā strādnieku partijā, kādu laiku bija jauno rakstnieku grupas “Trauksme” biedrs, kā arī uzsāka studijas Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē (1932–1937).

Arvīda Griguļa karjeras attīstību apturēja 1934. gada 15. maija apvērsums – viņš tika arestēts un desmit dienas pavadīja ieslodzījumā. Aresta dēļ līdz pat 1937. gadam viņš nekur netika pieņemts darbā. Neraugoties uz prestižo jurista izglītību, no 1937. līdz 1940. gadam viņš darbu turpināja Rīgas Galvenajā pastā par pasta kalpotāju, telegrāfistu, vēlāk – pasta skapīšu abonēšanas inkasentu.

Jauns pavērsiens Arvīda Griguļa karjerā notika pēc Latvijas okupācijas. 1940. gadā viņš tika iecelts par Latvijas Preses biedrības pilnvarnieku–likvidatoru, liekot atjaunot iepriekš likvidēto Latvijas rakstnieku un žurnālistu arodbiedrību, kā arī uzņemoties šīs arodbiedrības vadības pienākumus. 1940. gadā kā viens no pirmajiem viņš tika uzņemts Latvijas Padomju rakstnieku savienībā. Sākoties Otrā pasaules kara darbībai Latvijas teritorijā, viņš evakuējās uz PSRS iekšieni un iestājās 43. gvardes latviešu strēlnieku divīzijā Sarkanās Armijas sastāvā. Arvīds Grigulis kara laikā atradās frontē Halturinā, Kirovā, Uržumā. Frontē viņš kļuva par divīzijas laikraksta “Latviešu Strēlnieks” korespondentu, kā arī piedalījās kaujās pie Narofominskas, Staraja Rusas, Demjanskas. Būdams kara korespondents, viņš bija ciešā saskarē ar frontes ikdienu un pārvietojās kopā ar 43. latviešu gvardes divīziju. Par aktīvu dalību Otrajā pasaules karā Arvīds Grigulis apbalvots ar vairākiem ordeņiem un medaļām. Kara laikā tapa arī vairāki ideoloģiski piesātināti dzejas un prozas darbi – dzejoļu krājumi “Zemnīcā” (1943), “Vētrā” (1946), stāstu krājums “Caur uguni un ūdeni” (1945) un “Nags” (1945).

Pēc Otrā pasaules kara Arvīds Grigulis pārliecinoši izvirzījās latviešu padomju literārā procesa augšgalā. Sarakstot ideoloģiski nevainojamas lugas (“Uz kuru ostu?” (1945), “Kā Garpēteros vēsturi taisīja” (1946), “Māls un porcelāns” (1947) u. c.), stāstus un romānus, viņš baudīja varas un rakstnieku elites privilēģijas, izpelnoties neskaitāmus apbalvojumus un goda nosaukumus – LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks (1947), Staļina prēmijas laureāts (1948) un LPSR Tautas rakstnieks (1976) u. c.

Pēc kara Arvīds Grigulis kādu laiku bija VAPP Daiļliteratūras apgādniecības vadītājs (1945), LPSR Valsts akadēmiskā drāmas teātra literārās daļas vadītājs (1945–1947). Nozīmīgs ir viņa darbs Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filoloģijas (vēlāk – Filoloģijas) fakultātē, kurā viņš par lektoru, vēlāk docentu un profesoru strādāja no 1945. līdz pat 1989. gadam.

Līdzās tam viņš pakāpeniski veidoja karjeru komunistiskās partijas nomenklatūrā – vairāku LPSR Augstākās Padomes sasaukumu deputāts, bijis LPSR Augstākās Padomes Prezidija loceklis (1971), Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas loceklis (1971–1985).

Arvīds Grigulis mūžībā aizgāja 1989. gada 5. oktobrī Rīgā.

Informāciju 2021. gada 12. oktobrī sagatavoja Madara Eversone.

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.