Tērbatas Universitāte

Kartes leģendaTiek rādīti ieraksti 1-1 no 1.
#VietaDateVeidsVietas tips
  
1Ülikooli 18, Tartu
(Ülikooli 18, Tartu, Estonia)
(Nav norādīts)Atrašanās vietaĒka, māja

Aleksandrs Grīns

Aleksandrs Vēbers

Aleksejs Arturs Dzens-Ļitovskis

Alise Jureviča

Alma Gulbe

Amālija Ploriņa

Andrievs Niedra

Antons Bārda

Arnolds Plātess

Arturs Dīriķis

Atis Jaunzems

Atis Kronvalds

Augusts Bīlenšteins

Augusts Ģiezens

Bojenieks

Edgars Ardenss

Edgars Bernhards Bergs

Eduards Sināts

Eduards Veidenbaums

Eduards Volters

Eduards Zariņš

Eduards fon Keizerlings

Elizabete Damberga

Ernests Ekšteins

Fricis Kārkluvalks

Georgs Frīdrihs Bitners

Gustavs Braše

Heinrihs Alunāns

Heinrihs Frīdrihs Heselbergs

Heinrihs Kleinšmits

Hermanis Buduls

Hugo Braunšveigs

Janis Jansons

Johans Teodors Bērents

Jonāss Miesnieks

Jukums Palevičs

Juris Alunāns

Juris Neikens

Jākobs Florentīns Lundbergs

Jānis Endzelīns

Jānis Kovaļevskis

Jānis Lejnieks

Jānis Pelūde

Jānis Rucelis

Jānis Sanders

Jānis Steiks

Jēkabs Lautenbahs

Jēkabs Ozoliņš

Jēkabs Velme

Jūlijs Roze

Karls Gotlībs Georgs Krons

Karls Jūliuss Veirihs

Krišjānis Barons

Krišjānis Valdemārs

Kārlis Blaus

Kārlis Dzelzītis

Kārlis Eduards Napjerskis

Kārlis Kasparsons

Kārlis Konstantīns Kraukliņš

Kārlis Mīlenbahs

Kārlis Ābele

Leonards Kārlis Ludvigs Hērvāgens

Lonija Kukura

Ludis Bērziņš

Marta Eglīte

Minna Dišlere

Miķelis Klusiņš

Pauls Dauge

Pauls Emīls Šacs

Pauls Frīdrihs Bērents

Pauls Gailītis

Pauls Jurevičs

Pavasaru Jānis

Pāvuls Pļavenieks

Pēteris Gūtmanis

Pēteris Ķiķauka

Raimonds Bebris

Rihards Rudzītis

Rihards Valdess

Rozālija Kohs

Rūdolfs Šulcs

Valdemārs Dambergs

Viktors Eglītis

Viktors fon Andrejanovs

Vilhelms Ferdinands Hekers

Vilhelms Pantēniuss

Vilis Olavs

Voldemārs Maldonis

Ziedonis Landavs

Zigfrīds fon Fēgezaks

Persona
Vieta, notikums
Veids
No
Līdz
Tartu, Tartu County, Estonia
Izglītība
Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
Beigusi Tērbatas Universitātes Vecmāšu skolu.
Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība

Studējis Tērbatas Universitātē, iegūstot advokāta tiesības.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1907

Uzsācis medicīnas studijas.

Tartu, Tartu County, Estonia
Izglītība
1907
Beidzis Teoloģijas fakultāti.
Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1917
Imatrikulējies, studējis teoloģiju, studiju ilgums nav zināms.
Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
08.03.1650
Bijis tipogrāfs Tērbatas universitātē.
Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Darbavieta
1802
1804

studējis teoloģiju, studijas beidz ar teoloģijas kandidāta grādu (Cand.theol.).

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1802
1805

Studējis teoloģiju Tērbatas Universitātē (mūsdienās Tartu Universitāte).

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1803
1806

studējis teoloģiju

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1807
1809

Studējis teoloģiju.

Tartu, Tartu County, Estonia
Izglītība
1810
1812

Studējis īslaicīgi medicīnu, pulcinājis ap sevi literatūrā un mākslā ieinteresētus studentus, tomēr viņa ideja par studentu pulciņa dibināšanu netika realizēta. Kraukliņa studiju biedrs Dr. Kambeks (Cambecq) sauc viņu par "fēniksu tā laika studentu vidū". Studijas plašo interešu un vārgās veselības dēļ pārtrauc.


Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1814
studē teoloģiju 
Izglītība
1820
1822

Studējis teoloģiju.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1822
1825
Studējis teoloģiju
Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1824
1827

studējis teoloģiju. 1829. gadā Tērbatā ieguvis sudraba medaļu.

1830. gadā ieguvis teoloģijas kandidāta grādu.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1826
1829

studējis teoloģiju

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1826
1829

Studējis teoloģiju.

Estonia
Izglītība
1827
1830

Piešķirts teoloģijas kandidāta grāds (Candidat der Theologie), par to: Literärischer Begleiter des Provinzialblattes, nr. 3 (30.01.1829). Citur arī norāde, ka 1826. gadā piešķirta zelta medaļa: P. Baerent. Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918. Köln, Wien: Böhlau Verlag, 1977, S. 403.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1829
Studē teoloģiju
Izglītība
1829
1832

studējis teoloģiju

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1837
1841

Studē teoloģiju, saņem kandidāta grādu Cand.Theol.

1846. gadā apbalvots ar divām universitātes sudraba medaļām, viena no tām par sprediķi, kas balstīts Lukas evaņģēlija 18. nodaļas 35.-43. pantā (par Jērikas aklā dziedināšanu).

Pēc: Universität- und Schulchronik. Das Inland, nr.51 (1846), 17.dec.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1843
1847

studējis teoloģiju. 1849. gadā ieguvis zelta medaļu.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1846
1850

Vienu semestri studējis dabaszinātnes, paralēli apgūstot ebreju valodu, lai pēc tam studētu teoloģiju.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1852
1856

Decembrī nokārto maģistra eksāmenu, nākošā gada sākumā iegūst maģistra grādu (Mg.theol.) par darbu Die Ecclesiologie, ein biblisch-dogmatischer Entwurf. Dorpat: Laakmann, 1855, 109 lpp.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1854
1855

Studējis kamerālzinātnes (tautsaimniecību) Tērbatas universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē.

Tartu, Tartu County, Estonia
Izglītība
1854
1858
Kopā ar Krišjāni Valdemāru un Juri Alunānu piedalījās Tērbatas universitātes latviešu studentu pulciņā.
Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Dalība organizācijās
1856

1855. gadā Alunāns devās uz Tērbatas universitāti studēt medicīnu, bet, neizturējis pārbaudījumus, 1856. gadā iestājās Vēstures un filoloģijas fakultātē.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1856

Fizikas un matemātikas fakultāte. Studējis matemātiku un astronomiju. 1860. gadā līdzekļu trūkuma dēļ studijas pārtraucis un atgriezies Dundagā.

Iesaistījies Krišjāņa Valdemāra dibinātajā Tērbatas latviešu studentu pulciņā.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1856
1860

Pēc pusgada studijām Vēstues un filoloģijas fakultātē pārgāja uz Kamerāliju (Tautsaimniecības) fakultāti, tomēr joprojām klausījās arī valodas un literatūras kursus. 1861. gadā beidza Tērbatas universitātes Kamerāliju (Tautsaimniecības) fakultāti.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1856
1861

Studējis zemkopību Tērbatā.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1859
1863

Absolvē Tērbatas Universitātes pedagoģiskos kursus. Pēc pārbaudījumiem latīņu, vācu, krievu valodā, matemātikā, vēsturē, ģeogrāfijā, fizikā un reliģijā iegūst apriņķa skolotāja tiesības.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1865
1868

Studējis vēsturi Tērbatas Universitātē, kur piedalījies latviešu studentu vakaros. Bijis viens no latviešu studentu korporācijas "Lettonia" dibinātājiem.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1870

Studējis tieslietas Tērbatas Universitātē.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1870
1873

Studējis tieslietas Tērbatas universitātē.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1870
1873

studējis matemātiku un astronomiju, naudas trūkuma dēļ studijas nebeidz.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1871
1874

Studēja astronomiju.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1872
1874
studē filoloģiju 
Izglītība
1872
1876

studējis Medicīnas fakultātē. I pusgadā (1874) kā brīvklausītājs apmeklē profesora Reisnera un A.fon Oetingena lekcijas par anatomiju un fiziku, nokārto ģimnāzijas beigu eksāmenu Krievijas vēsturē. 1874. gada augustā imatrikulēts Tērbatas Universitātē. 1878. gada 12. decembrī sudraba medaļa par ""Die Neigung des weiblichen Beckens bei verschiedenen Nationalitäten" .

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1874
1880
studējis jurisprudenci un mākslas vēsturi, 1877. gadā izslēgts, cēloņi neskaidri.
Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1875
1877

Sākotnēji studējis teoloģiju, vēlāk arī filoloģiju un filozofiju. Tērbatas universitātes studentu rakstniecības vakaros nolasījis savus pirmos stāstus "Valtiņš" (1875) un "Zilās acis" (1876), kurus vēlāk iespieda laikrakstā "Baltijas Vēstnesis".1878. gadā līdzekļu trūkuma dēļ bija spiests studijas pārtraukt.

Tartu, Tartu County, Estonia
Izglītība
1875
1878
Studējis tautsaimniecību
Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1876
1877

Tērbatas universitātē studējis klasisko filoloģiju un filozofiju.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1876
1880
Studēja salīdzināmo un slāvu valodniecību.
Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1877
1880

studējis filoloģiju, salīdzināmo valodniecību, nokārto gala eksāmenus decembrī, bet nedaudz vēlāk (1880. V) iegūst cand.comp.ling. grādu [salīdzināmās valodniecības kandidāta grāds vispārīgajā valodniecībā un ģermanistikā]. Zinātnisko darbu izstrādā pie indologa profesora Leopolda fon Šrēdera (Schröder, 1851-1920) par tēmu "Pasīvie aoristi ar -thēn und -ēn Homēra dzejās"; viens no pirmajiem latviešu valodniekiem Tērbatā.

Atmiņās raksta: "Tērbatā arī ļoti daudz lasīju (..) kā par tautsaimniecību, vēsturi, filozofiju, teoloģiju. Kolēģijas apmeklēju kārtīgi, reti tik izpalikdams. Bet pie tam piedalījos arī pie studentu dzīves, nekur neatraudamies no jautrības. Laiks no sestdienas pusdienas līdz pirmdienas rītam arvienu bij atvēlēts jautrībai. Tērbatā arī tūliņ piedalījos pie latviešiem, lasīdams visus laikrakstus un mēģinādamies ko neko rakstīt, kas gan pa lielākai daļai palicis nenodrukāts."

No: Jēkabs Velme. Latviešu kalendārs ar bildēm. 1891. Jelgava: Zīslaks, 1890, 57.lpp.

1880. IX nokārto virsskolotāja eksāmenu.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
00.01.1877
00.12.1879

Beidzis Tērbatas Universitātes Medicīnas fakultāti.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1878
1883

Tērbatas universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes lektora vietas izpildītājs. Iecelts pēc nolasītās lekcijas par latviešu gramatikas vēsturi "Zur Geschichte der lettischen Grammatik".

Tartu, Tartu County, Estonia
Darbavieta
1878
1885

Tērbatas Universitātē studējis teoloģiju. Studiju gados aktīvi piedalijās literārajos vakaros, pievērsās latviešu valodas un vēstures izpētei, sacerēja dzejoļus.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1879
1883

studējis teoloģiju

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1880
1885

Studēja teoloģiju.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1884
1891

Tērbatas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes latviešu valodas lektors

Tartu, Tartu County, Estonia
Darbavieta
1885
1896

studē teoloģiju

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1886
1891

1887. gadā ar rakstu "Latviešu reliģija" (Der Religion der Letten) ieguva filozofijas kandidāta grādu.

Tartu, Tartu County, Estonia
Izglītība
1887

Studējis teoloģiju, filoloģiju, dabas zinātnes un medicīnu.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1887
1901

Studijas Tērbatas Universitātes Juridiskajā fakultātē.
Lai gan E. Veidenbauma studijas finansiāli atbalstīja brālis Kārlis Veidenbaums, tomēr 1889. gadā naudas grūtību dēļ uz laiku studijas nācās pārtraukt.
1891.–1892. gadā Veidenbaums gatavojās beigt studijas.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
00.05.1887
1892

Teoloģijas fakultāte.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1888
1893

Studējis teoloģiju.

Tartu, Tartu County, Estonia
Izglītība
1888
1894

Joprojām ar Eduarda fon Hāna materiālo atbalstu, studējis tieslietas Tērbatas universitātē, studijas beidzis ar kandidāta grādu, bijis korporācijas Lettonia biedrs.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
00.09.1888
00.06.1893

Studējis teoloģiju.

Izglītība
1889
1894
Studējis ar pārtraukumiem teoloģiju. Pēc studiju beigšanas nevarēja atrast mācītāja vietu.
Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1890
1899

Studējis teoloģiju. Vasarās kājām apceļojis Kurzemi, turpinot folkloras vākšanu. Zinātniskais darbs augstskolu beidzot, pārskats par
Hausleitera grāmatu "Der Glaube Jesu Christi und Jesu Christi Glaube".

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1891
1895

Studējis Tērbatas Universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātē.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1892
1893

Studēja matemātiku.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1892
1893

Studējis filoloģiju Tērbatas Universitātē, tur darbojies latviešu studentu zinātniski literārajā biedrībā, piedalījies rakstu krājuma "Pūrs" izdošanā.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1892
1896

Klasiskās filoloģijas nodaļa

Tartu, Tartu County, Estonia
Izglītība
1893
1897

Studējis Tērbatas universitātē.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1894

Pārgājis uz Tērbatas Universitātes Juridisko fakultāti, studijas nav beidzis

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1895
Iestājas Juridiskajā fakultātē, bet ar 7. septembri pāriet uz Teoloģijas fakultāti. Studē ar pārtraukumiem 1896./97. gadā (6 mēneši) un 1899./1900. gadā (4 mēneši) līdzekļu trūkuma dēļ. Īpaši patīk filozofijas vēsture, ko lasījis vācu filozofa, personālisma pārstāvja Gustava Teihmillera (1832–1888) skolnieks, pirmais akadēmiski izglītotais latviešu filozofs Jēkabs Osis (1860–1920), šī ievirze pēc Gunāra Jansona domām novērojama vairākos Maldoņa darbos: rakstos „Vai idejas var pavēlēt?” (1930) un „Dievs – cilvēks – pasaule” (1940).
Studiju laikā pievienojas Tērbatas studentu pulciņam (to dibina A. Niedra un J. Alksnis), pulciņa biedri lasa referātus par Spensera filozofiju, Nīčes pārcilvēku, Ričla dievības jēdzienu, katolicismu un pareizticību, utt. 1896. gada rudenī Maldonis pievienojas studentu biedrībai „Letonija”. 1897. gada 14. maijā Maldonim piešķir Letonijas krāsas un uzņem viņu par tautieti.
Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
29.08.1895
16.12.1895

Studējis teoloģiju

Izglītība
1896
1903

Tērbatas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes salīdzināmās valodniecības privātdocents. Ievēlēts pēc maģistra disertācijas aizstāvēšanas.

Tartu, Tartu County, Estonia
Darbavieta
1896
1904

1892/93 nokārto maģistra eksāmenus salīdzināmā valodniecībā

4.05. 1896. promovēts par salīdzināmās gramatikas maģistru par rakstu par lietuviešu un latviešu folkloras vēsturi Очерки из истории литовско-латышского народного творчества, kurā salīdzināja abu tautu tautasdziesmas, mīklas un sakāmvārdus. Ievēlēts par salīdzināmās valodniecības provātdocentu.

Dati precizēti pēc: Ernests Blese. Profesors Jekabs Lautenbachs [nekrologs]. Latvis, nr. 2078 (20.09.1928).

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
04.05.1896

1897. gadā K. Kasparsonu kopā ar 87 citiem jaunstrāvniekiem apvainoja revolucionārajā darbībā un piesprieda 2 nedēļas ieslodzījuma universitātes karcerī.

Apcietinājums
1897

Slāvu filoloģijas nodaļa

Tartu, Tartu County, Estonia
Izglītība
1897
1900

Beidzis Medicīnas fakultāti.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1898

studējis farmāciju

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1901
1904

studējis medicīnu

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1902
1908

Salīdzināmās un slāvu valodniecības privātdocents. Docēja latīņu valodas fonētiku un morfoloģiju, latīņu valodas vēsturisko gramatiku, grieķu dialektoloģiju, slāvu akcentoloģiju.

Tartu, Tartu County, Estonia
Darbavieta
1903
1909

Tērbatas universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes profesora vietas izpildītājs (1904-1908), docē kursus salīdzināmajā valodniecībā un pasaules literatūras vēsturē. 1917. gadā ievēlēts par vispārīgās literatūras vēstures docentu, pēc tam 8.11.1918. par leišu un latviešu valodas un literatūras profesoru Tērbatas vācu universitātē.

Tartu, Tartu County, Estonia
Darbavieta
1904
1918

Ieguvis salīdzināmās valodniecības maģistra grādu par darba "Latviešu prievārdi" 1. daļu.

Tartu, Tartu County, Estonia
Izglītība
1905

Juridiskā fakultāte. Brīvklausītāja.

Tartu, Tartu County, Estonia
Izglītība
1905
1906

Studējas Medicīnas fakultātē, pēc studiju beigām kļuva par asistentu pie profesora Čiža.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1905
1911

studē vēsturi, kādā duelī zaudē kreiso aci; vīlies gan studiju kvalitātē, gan atmosfērā. 1912. gada vasaru pavada Lobērģos, nolemj Tērbatā vairs neatgriezties.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1907
1912

Studē klasisko filoloģiju.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1907
1913

Iestājies juridiskā fakultātē, bet drīz vien pārgāja uz vēstures-filoloģijas fakultāti, kur specializējās klasiskajās valodās.

1913: pavasarī studijas beidza kā diplomēts filoloģijas kandidāts ar tiesībām mācīt ģimnāzijās klasiskās valodas.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1908
1913

Filoloģijas fakultātes Klasiskās filoloģijas nodaļa

"Runāt par saviem studiju gadiem kā par kaut ko veselu un viengabalainu nevaru jau vienkārt tamdēļ, ja viņi ieilga. Tam bija vairāki iemesli. Viens no pirmajiem bija tas, ka klasiskās filoloģijas studijām es kā reālskolnieks biju vāji sagatavots. Otrs bija tas, ka, dzīvodami kopā pirmos divus semestrus, ar rakstnieku Viktoru Eglīti mēs mazāk nodevāmies tieši universitātes priekšmetiem kā plašās bibliotēkas izmantošanai un dzīvām pārrunām par rakstniecības un vispār mākslas jautājumiem. Šīs sarunas ļoti sekmēja manī rakstnieka un dzejnieka īpatnības npgatavošanos un vairāk tamdēļ, ka pēc temperamenta, pēc dabas un pašas pieiešanas pie dzejas vielas mēs stipri atšķīrāmies viens no otra. Bez tam, iestādamies augstskolā, mēs kā viens, tā otrs turpinājām tikpat intensīvi kā agrāk nodoties rakstniecībai."

Dambergs, Valdemārs. Mana autobiogrāfija. Atziņas: latvju rakstnieku autobiogrāfijas. K. Egles sakārtojums un bio-bibliogrāfija. Cēsis, Rīga: O. Jēpes izdevniecība, 1924, 289. lpp.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
00.01.1908
00.11.1919

Studējis Tērbatas Universitātes Vēstures fakultātē (1909–1910), Juridiskajā fakultātē.

Tartu, Tartu County, Estonia
Izglītība
1909
1917

Studējis Fizikas un matemātikas fakultātē. Par piedalīšanos studentu politiskajā kustībā neilgu laiku bijis apcietinājumā un studijas pārtraucis.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1910
1911

Beigusi Filoloģijas fakultāti.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1910
1914

Studējis Medicīnas fakultātē, studijas nav beidzis.

Tartu, Tartu County, Estonia
Izglītība
04.09.1910
00.07.1914

Studējis Dabaszinību fakultātē matemātikas nodaļā.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1911
1914

Studēja jurisprudenci.

Tartu, Tartu County, Estonia
Izglītība
1912

studējis klasisko filoloģiju un filozofiju

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1912
1917
Beigusi Medicīnas fakultāti "cum laude"
Tartu, Tartu County, Estonia
Izglītība
1912
1918

studē klasisko filoloģiju

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1913
1917

Iestājas Tērbatas universitātes Medicīnas fakultātē, bet, sākoties I pasaules karam, mācības drīz pārtrauc.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1914

studējis filoloģiju

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1916
1918

Klasiskās filoloģijas studijas

Izglītība
1916
1918

Neilgi studējis dabaszinātnes.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1917
Praktiskās teoloģijas profesors Tērbatas universitātē.
Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Darbavieta
1917

Iestājies Juridiskajā fakultātē, bet pārgājis uz Filoloģijas fakultātes Literatūras nodaļu (1917).

Tartu, Tartu County, Estonia
Izglītība
1917
1918
Studē jurisprudenci.
Tartu, Tartu County, Estonia
Izglītība
03.09.1917
1916

Studēja vēsturi.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1918
Beigusi Medicīnas fakultāti; ārste iekšķīgajās un bērnu slimībās.
Tartu, Tartu County, Estonia
Izglītība
1918

Atsāk studijas Tērbatā, taču universitātes evakuēšanas dēļ to neabsolvē.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1918

Nolikusi valsts pārbaudījumu, iegūstot ārstes tiesības

Tartu, Tartu County, Estonia
Izglītība
00.04.1918

Studējis medicīnu; kara apstākļu dēļ 1918. gada decembrī atgriezies dzimtajā pusē.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
01.09.1918
1918

Ieguvis dabaszinātņu doktora grādu - Dr. phil. nat. grādu, disertacijas temats "Untersuchungen ueber die Kern- und Zellteilung in dem primaeren Meristem der hoeheren Pflanzen" (Pētījumi augstāko augu kodolu un šūniņu dalīšanās procesā).

Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Izglītība
1934

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.