Izstāde "Jauna latviešu literatūras vēsture: ilgais 19. gadsimts" paver ieskatu dažādajos laikmeta impulsos, kas sekmēja pārmaiņas latviešu literatūrā - sākot ar vācbaltiešu biedrībām, preses izdevumiem, lasīšanas vēsturi un bīdermeiera kultūru, līdz pat jaunlatviešu kustībai, folkloras vākšanai, vizuālizpratnei, romāniem un literārajai periodikai un tulkojumu lomai literārā redzesloka paplašināšanai.