Fricis Adamovičs

lv
Ziņot redaktoram

Kolekcijas (1)

@@@@: Author (10); Compiler (1); Person of reception (5)

Ilustrācijas: Person in photo(3)

VardasFricis Adamovičs
Papildu vārdiFridrihs Adamovičs
PseidonīmsDonaitis
KopsavilkumsFricis Adamovičs (1863–1933) – pedagogs, ģeogrāfs, tulkotājs un dzejnieks. F. Adamovičs ir viens no atdzejošanas tradīciju dibinātājiem latviešu literatūrā. No krievu valodas atdzejojis A. Puškina, M. Ļermontova, I. Ņikitina un N. Ņekrasova darbus, latviskojis vairāk nekā pusi I. Krilova fabulu un vairākas V. Šekspīra lugas. No vācu valodas F. Adamovičs atdzejojis J. V. Gētes, F. Šillera un H. Heines darbus. Sastādījis vairākas mācību grāmatas ģeogrāfijā un dabaszinātnēs, kā arī pētījumu par E, Dinsberģi trimdā. Pasniedzis Latvijas ģeogrāfijas un ģeogrāfijas metodikas kursus Latvijas Universitātē un Rīgas skolotāju institūtā. F. Adamovičs aktīvi piedalījies Latvijas Ģeogrāfijas biedrības, Filologu biedrības un Rīgas Latviešu biedrības Valodniecības nodaļas darbībā.
Personiska informācijaDzimis kalpa Ernesta ģimenē.
Liela loma audzināšanā bijusi viņa krusttēvam – tēva brālim, Krišjāņa Barona svainim, pirmajam Dundagas pagasta vecākajam Fricim Adamovičam. Viņa mājās mazais Fricis lasījis progresīvos laikrakstus "Pēterburgas Avīzes", "Mājas Viesis", "Baltijas Vēstnesis", "Baltijas Zemkopis" u. c.
Krusttēvs ļāvis Fricim izvēlēties ticību, un viņš patstāvīgi pieņēmis lēmumu iesvētīties luterticībā.
Profesionālā darbība

Literārā darbība

Fricis Adamovičs ir viens no atdzejošanas tradīciju dibinātājiem latviešu literatūrā. Viņa publikācijas atrodamas laikrakstos "Balss", "Tēvija", "Dienas Lapa", bet, sākot ar 1885. gadu, visbiežāk izdevumā "Austrums". No krievu valodas atdzejojis A. Puškina, M. Ļermontova, I. Ņikitina, un N. Ņekrasova darbus, latviskojis vairāk nekā pusi I. Krilova fabulu un deviņas V. Šekspīra lugas. Manuskriptā palikuši tulkojumi V. Šekspīra darbiem "Vētra", "Ričards II", "Henrijs IV", "Koriolāns", "Cimbelīns", "Venēcijas tirgotājs". Publicējis virkni vācu autoru atdzejojumu žurnālā “Druva”.
1880: Pirmā publikācija – dzejolis "Dziesmu leja" laikrakstā "Balss", 17.09. Nr. 60 (ar pseidonīmu Donaitis).

Ārzemju autoru darbu tulkojumi un atdzejojumi

No krievu valodas
1883: Ivans Krilovs "Muižnieks" (Balss).
1887: Mihails Ļermontovs "Dziesma par Jāni, Bargo caru" (Austrums).
1887: Aleksandrs Puškins "Mocarts un Saljēri" (Austrums).
1893: Ivans Krilovs "Fabulas", I izdevums (Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas Derīgu grāmatu apgāda nodaļa).
1899: Aleksandrs Puškins "Skopais bruņinieks" (Austrums).
1900: Ivans Krilovs "Fabulas", II izdevums (Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas Derīgu grāmatu apgāda nodaļa).
1932: Ivans Krilovs "Krilova Fābulas", III izdevums (Valters un Rapa).

No angļu valodas
1897: Viljams Šekspīrs "Jūlijs Cēzars" (Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas Derīgu grāmatu apgāda nodaļa).
1898: Viljams Šekspīrs "Makbets" (Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas Derīgu grāmatu apgāda nodaļa).
1902: Viljams Šekspīrs "Rihards III" (Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas Derīgu grāmatu apgāda nodaļa).
1933: "Rudens ziedi" (Valters un Rapa). Krājumā apkopoti oriģināldzejoļi un atdzejojumi, arī vairāki V. Šekspīra soneti.

Par mākslinieciski spilgtākajiem tiek uzskatīti tie F. Adamoviča dzejoļi, kuros episki izvērsti atainoti ar dzimto novadu saistīti kultūrvēsturiski notikumi ("Dinsberģis trimdā", "Krišjāņa Barona dzīve", "Valdemārs Ēdolē").

Pedagoģiskā un zinātniskā darbība

Izdevis vairākas mācību grāmatas dabaszinībās un ģeogrāfijā pamatskolai. Kā netiešs F. Adamoviča mācību grāmatu popularitātes apliecinājums ir to atkārtota izdošana. Dažas no tām piedzīvojušas 12 izdevumus, arī pēc autora nāves. Papildus mācību literatūrai F. Adamovičs izdevis vairākas grāmatas sērijā "Jaunais zinātnieks". Viņš arī dalījies savā pieredzē un zināšanās ar jauniem ģeogrāfijas skolotājiem, ne tikai lasot lekcijas ģeogrāfijas metodikā un Latvijas ģeogrāfijā, bet arī uzstājoties konferencēs un publicējot savus rakstus.

Mācību grāmatas

1908: "Gaiss. Ievads dabas mācībās pašdarbībai un pašmācībai".
1922: "Nedzīvā daba. 1. daļa".
1925: "Āreiropas zemes. Āfrika, Āzija, Amerika, Austrālija. Ģeogrāfija pamatskolas 5. klasei".
1926: "Dzimtenes mācība. Ģeogrāfija pamatskolas 3. klasei".
1926: "Nedzīvā daba. 2. daļa. Pamatskolas 5. un 6. klasei".
1927: "Dzīvā daba. Pamatskolas 3. un 4. klasei".
1928: "Dzīvā daba. Pamatskolas 5. klasei".
1929: "Latvijas ģeogrāfija un pirmās ziņas no vispārējās ģeogrāfijas. Pamatskolas 4. klasei".
1930: "Latvijas ģeogrāfija ar dažām papildu ziņām. Pamatskolas 4. klasei".
1930: "Cilvēks. Pamatskolas 6. klasei".
1930: "Karstās joslas meži".
1931: "Svešzemju kultūras augi. I. Barības augi".
1931: "Svešzemju kultūras augi. II. Baudvielas, garšas vielas, tehniski augi".
1935: "Dabas mācība un lauksaimniecība. Pamatskolas 2. klasei".
1935: "Dabas mācība un lauksaimniecība. Pamatskolas 3. klasei".
1936: "Dabas mācība un lauksaimniecība. Pamatskolas 4. klasei".
1938: "Āreiropas un Latvijas ģeogrāfija. Pamatskolas 6. klasei".
1939: "Eiropa un matemātiskā un fiziskā ģeogrāfija. Pamatskolas 5. klasei".

Zinātniskās publikācijas

1925: “Daži jautājumi no ģeogrāfijas metodikas”. (Rakstu krājums “Skola un zinātne”).
1927: “Daži jautājumi no ģeogrāfijas”. (Rakstu krājums “Skola un zinātne”).
1929: “Dzimtenes principi ģeogrāfijā”. (Pirmās Ģeogrāfiskās Konferences darbi krājumā “Ģeogrāfiskie raksti”).
1929: “Cēloniskais sakars ģeogrāfijas mācībā”. (Pirmās Ģeogrāfiskās Konferences darbi krājumā “Ģeogrāfiskie raksti”).
1930: “Īss pārskats par Latvijas ģeogrāfiju (Ievadam)”. (Rakstu krājums “Latvieši”).
Citātu galerija

Par Friča Adamoviča darbu

"Friča Adamoviča paveiktais darbs ir īsti tāds, ka tas pats no sevis ieveļas par drošu stūrakmeni latviešu kultūras ēkās. Ne virsotne, bet stūrakmens, kādu sākumā visvairāk vajadzīgs."
Grīns, Jānis. Fricis Adamovičs. Daugava, 01.03.1933.

Viļa Plūdoņa veltījums Fricim Adamovičam 70 gadu jubilejā

"Lai godam sveikts starp mūsu dzejniekiem
ir mūžam jaunais dundadznieku Fricis!
Viņš krievu Krilovam un Puškinam,
un angļu drāmas valdiniekam licis
Ir runāt latviski - tik brīnišķi, tik dzejiski,
tik lokani un cēli,
It kā tie būtu nevis svešnieki,
bet mūsu pašu tautas dēli."
Plūdons, Vilis. Dundagas novadpētniecības materiāli. 1933.

Friča Adamoviča dzejas tulkojumi

"Friča Adamoviča tulkojumi ir jauka, klasiska latviešu dzeja. Tos ir latviešu dzejas ģēnijs līdz darinājis. Valoda, ko latviešu tauta dzejiskai izteiksmei ievingrinājusi un izveidojusi, visā daiļumā un pilnībā atrodama Adamoviča tulkojumos."
Zeiferts, Teodors. Fridrihs Adamovičs. Druva. 01.02.1913.

Fricis Adamovičs vēstulē Teodoram Zeifertam

"Atzinība no Tevis, dzejas izpratēja, ir man jaukākā alga par līdzšinējiem atdzejojumiem, bet tā uzliek arī pienākumu arvien jo vairāk iedziļināties dzejas valodas izteiksmē. Dzejai varēju nodoties tikai pa vaļas brīžiem, bet jauki, bija tie brīži, kad uz Šekspīra vai cita ģēnija spārniem ļāvos nesties dzejas dzidrajos augstumos."
Adamovičs, Fricis. Vēstule Teodoram Zeifertam. 02.02.1927. Dundagas novadpētniecības materiāli.
Nodarbespoetas
vertėjas
educator
geographer
Birth time/place18.01.1863
Dundagas pagasts
Dundagas pagasts, Talsu novads
Dzimis Cirstu ciema Rīzemēs.

Residence1863 – 1876
Dundagas pagasts
Dundagas pagasts, Talsu novads

1878 – 1883
Rīga
Rīga

1886 – 1899
Bauska
Bauska, Bauskas novads

1899 – 1906
Polija
Poland

Pabjaņice


1906 – 1933
Rīga
Rīga
Educationnezināms – 1876
Dundagas draudzes skola
Dundaga
Dundaga, Dundagas pagasts, Talsu novads

Jau Dundagas skolā Friča Adamoviča mīļākie priekšmeti bijuši ģeogrāfija un dabaszinības. Draudzes skolu pabeidzis kā pirmais skolēns.


1869 – 1876
Dundaga
Dundaga, Dundagas pagasts, Talsu novads

No 6 gadu vecuma – mājmācība krusttēva Friča Adamoviča mājās Dingas. Mājskolotājs – J. Dreibergs.


1878 – 1883
Baltijas skolotāju seminārs
Rīga
Rīga

Mācoties seminārā, F. Adamovičs kopā ar savu studiju biedru Ernesta Dinsberga brāļa dēlu dzīvo pie novadnieka Krišjāņa Dinsberga un izmanto viņa plašo bibliotēku. Iesaistījies literārajā pulciņā, ar semināra kori piedalījies I un II Dziesmu svētkos, uzstājies Latviešu biedrībā.


1883 – 1886
Pēterburgas skolotāju institūts
Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia
Working place01.07.1886 – 11.11.1899
Bauskas pilsētas skola
Bauska
Bauska, Bauskas novads

Jaunais skolotājs ar plašām zināšanām, brīviem ieskatiem un tautiskiem centieniem aktīvi iesaistījies Bauskas sabiedriskajā dzīvē. Papildus obligātajiem mācību priekšmetiem mācījis arī dziedāšanu, rokdarbus, luterāņu ticības mācību un vadījis orķestri. Bijis Viļa Plūdoņa un Andreja Jesena audzinātājs.

Konflikts ar pārkrievošanas politikas aizstāvi, inspektoru Šatalovu, kā arī policijas uzraudzība, kurā F. Adamovičs nonāk par kontaktiem ar šeit izsūtīto tolstojieti P. Birjukovu, spiež F. Adamoviču atstāt Bausku.


1897 – 1900
Bauska
Bauska, Bauskas novads
Redaktors izdevumam "Paidagoģiskais kalendārs skolotājiem un vecākiem".

11.11.1899 – 30.06.1906
Pabjaņices vīriešu un sieviešu komercskola
Polija
Poland
Dabaszinību un ģeogrāfijas skolotājs.

1906
Ata Ķeniņa tirdzniecības skola
Tērbatas iela 15/17, Rīga
Tērbatas iela 15/17, Rīga, LV-1011
Dabaszinību un ģeogrāfijas skolotājs.

1906 – 1918
Rīgas pilsētas Viļa Olava komercskola
Aleksandra Čaka iela 26, Rīga
Aleksandra Čaka iela 26, Rīga, LV-1011
Dabaszinību un ģeogrāfijas skolotājs.

02.10.1910 – 00.05.1918
Rīgas pilsētas Viļa Olava komercskola
Aleksandra Čaka iela 30, Rīga
Aleksandra Čaka iela 30, Rīga, LV-1011

Inspektors. Viņš paliek uzticīgs šai skolai arī 1915. gadā, kad kara apstākļu dēļ tā pārceļas uz Pēterpili (Sanktpēterburgu).


1912
Mēnešraksts "Druva"
Rīga
Rīga
Veidotājs un redaktors.

1917 – 1918
Ohtas astoņgadīgā komercskola
Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia
Vispārējās un komercģeogrāfijas skolotājs 5.−8. klasēs. Valsts padomnieka dienesta pakāpe (čina).

1918
Jelgava
Jelgava
Skolu inspektors Jelgavas apriņķī un pilsētā.

01.08.1919 – 01.09.1920
Latvijas Republikas Izglītības ministrija
Krišjāņa Valdemāra iela 36, Rīga
Krišjāņa Valdemāra iela 36, Rīga, LV-1010

Pamatskolu vadītāja biedrs.


1920 – 01.08.1928
Riga Teachers Institute
Talsu iela 7A, Rīga
Talsu iela 7A, Rīga, LV-1002

Ģeogrāfijas un ģeogrāfijas metodikas pasniedzējs.


1920 – 1930
Faculty of Philology and Phylosophy, UL
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050

Pedagoģijas nodaļa. Latvijas ģeogrāfijas un ģeogrāfijas metodikas lektors.


01.09.1920 – 31.07.1928
Riga State Gymnasium No.1
Raiņa bulvāris 8, Rīga
Raiņa bulvāris 8, Rīga, Latvija, LV-1050
Ģeogrāfijas skolotājs.

1930
Faculty of Philology and Phylosophy, UL
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050

Kopā ar citiem Latvijas Universitātes mācībspēkiem (Ludvigu Adamoviču, Franci Balodi, Ernestu Blesi, Jāni Endzelīnu, Juri Plāķi, Arnoldu Spekki, Kārli Straubergu, Pēteri Šmitu, Augustu Tenteli, Robertu Viperu) piedalās rakstu krājuma "Latvieši" pirmās daļas izveidē.

Participation in organisations
Filologu biedrība
Rīga
Rīga


Rīgas Latviešu biedrība
Merķeļa iela 13, Rīga
Merķeļa iela 13, Rīga, LV-1050
Valodniecības nodaļa.

1883 – 1886
Pēterburgas skolotāju institūts
Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia
Iesaistījies Pēterburgas latviešu pulciņā. Tā darbībā kādu laiku piedalījušies arī Rainis un Pēteris Stučka.

1886 – 1899 (Duomenys nėra tiksūs)
Bauskas Labdarības biedrība
Bauska
Bauska, Bauskas novads
Kādu laiku bijis arī biedrības vadītājs.

30.01.1923 – 1932
Latvijas Ģeogrāfijas biedrība
Rīga
Rīga

Piedalījies pēc iespējas visās biedrības aktivitātēs: atklātajos priekšlasījumos un lekciju ciklos; ģeogrāfiskajos pētījumos; ģeogrāfiskās terminoloģijas pilnveidošanā; reģionālajos ģeogrāfiskajos vakaros; populārās lekcijās provincē; rīkotajās ekskursijās; bibliotēkas ierīkošanā; ainavu un diapozitīvu kolekciju vākšanā; Latvijas ģeogrāfijas izstāžu un konferenču rīkošanā.

Place/time of death19.02.1933
Rīga
Rīga
Buried26.02.1933
Sesava
Sesava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads

Jačūnu kapi.

Kara laikā bojātās piemiņas plāksnes vietā 1987. gada rudenī novietota jauna granīta plāksne ar tekstu:
Dzejnieks un skolotājs
Fricis Adamovičs
1863—1933.

ApbalvojumiThe Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks ar 1926. gada 16. novembra lēmumu.
IV šķira
1926

The Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris ar Domes 1933. gada 21. janvāra lēmumu.
III šķira
1933

Kartes leģendaRodomi rezultatai 1-3131.
#VietaDataTipasVietas tips
  
1Dundagas pagasts
(Dundagas pagasts, Talsu novads)
18.01.1863Birth time/placeParish
2Dundagas pagasts
(Dundagas pagasts, Talsu novads)
1863 - 1876ResidenceParish
3Rīga
(Rīga)
1878 - 1883ResidenceCity
4Bauska
(Bauska, Bauskas novads)
1886 - 1899ResidenceCity
5Polija
(Poland)
1899 - 1906ResidenceCountry
6Rīga
(Rīga)
1906 - 1933ResidenceCity
7Rīga
(Rīga)
19.02.1933Place/time of deathCity
8Sesava
(Sesava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads)
26.02.1933BuriedVillage
9Dundaga
(Dundaga, Dundagas pagasts, Talsu novads)
- 1876EducationVillage
10Rīga
(Rīga)
1878 - 1883EducationCity
11Sanktpēterburga
(Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia)
1883 - 1886EducationCity
12Dundaga
(Dundaga, Dundagas pagasts, Talsu novads)
1869 - 1876EducationVillage
13Bauska
(Bauska, Bauskas novads)
01.07.1886 - 11.11.1899Working placeCity
14Bauska
(Bauska, Bauskas novads)
1897 - 1900Working placeCity
15Polija
(Poland)
11.11.1899 - 30.06.1906Working placeCountry
16Tērbatas iela 15/17, Rīga
(Tērbatas iela 15/17, Rīga, LV-1011)
1906Working placeBuilding, house
17Aleksandra Čaka iela 26, Rīga
(Aleksandra Čaka iela 26, Rīga, LV-1011)
1906 - 1918Working placeBuilding, house
18Aleksandra Čaka iela 30, Rīga
(Aleksandra Čaka iela 30, Rīga, LV-1011)
02.10.1910 - 01.05.1918Working placeBuilding, house
19Rīga
(Rīga)
1912Working placeCity
20Sanktpēterburga
(Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia)
1917 - 1918Working placeCity
21Jelgava
(Jelgava)
1918Working placeCity
22Krišjāņa Valdemāra iela 36, Rīga
(Krišjāņa Valdemāra iela 36, Rīga, LV-1010)
01.08.1919 - 01.09.1920Working placeBuilding, house
23Raiņa bulvāris 8, Rīga
(Raiņa bulvāris 8, Rīga, Latvija, LV-1050)
01.09.1920 - 31.07.1928Working placeBuilding, house
24Talsu iela 7A, Rīga
(Talsu iela 7A, Rīga, LV-1002)
1920 - 01.08.1928Working placeBuilding, house
25Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050)
1920 - 1930Working placeBuilding, house
26Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050)
1930Working placeBuilding, house
27Sanktpēterburga
(Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia)
1883 - 1886Participation in organisationsCity
28Bauska
(Bauska, Bauskas novads)
1886 - 1899Participation in organisationsCity
29Rīga
(Rīga)
30.01.1923 - 1932Participation in organisationsCity
30Rīga
(Rīga)
(Nav norādīts)Participation in organisationsCity
31Merķeļa iela 13, Rīga
(Merķeļa iela 13, Rīga, LV-1050)
(Nav norādīts)Participation in organisationsBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.