1800
1810
1820
1830
1840
1850
1860
1870
1880
1890
1900
 • 1808Iznāk pirmais latviešu tautasdziesmu krājums “Palcmariešu dziesmu krājums”parentPageId: folklora
 • 1817Dzimtbūšanas atcelšana KurzemēparentPageId: bidermeiers
 • 1819Dzimtbūšanas atcelšana VidzemēparentPageId: bidermeiers
 • 1822Kurzemē dibina laikrakstu “Latviešu Avīzes“parentPageId: prese
 • 1824Dibināta Latviešu literārā (draugu) biedrībaparentPageId: biedribas
 • 1832Vidzemē dibina laikrakstu “Tas Latviešu Ļaužu Draugs“parentPageId: prese
 • 1839Vidzemē dibina latviešu laukskolu virsvaldi un skolotāju semināru ValmierāparentPageId: bidermeiers
 • 1848Ēdolē Krišjānis Valdemārs dibina latviešu bibliotēkuparentPageId: lasisana
 • 1856Iznāk laikraksts “Mājas Viesis“ un Jura Alunāna “Dziesmiņas“parentPageId: homepage
 • 1862Sāk iznākt laikraksts “Pēterburgas Avīzes“parentPageId: jaunlatviesi
 • 1868Dibināta Rīgas Latviešu biedrība un laikraksts “Baltijas Vēstnesis“parentPageId: jaunlatviesi
 • 1879Iznāk brāļu Kaudzīšu romāns “Mērnieku laiki” un Jura Mātera romāns “Sadzīves viļņos”parentPageId: romani
 • 1885Pirmo reizi latviešu teātrī iestudēta angļu dramaturga Viljama Šekspīra komēdija “Venēcijas tirgotājs”parentPageId: tulkojumi
 • 1888Iznāk Andreja Pumpura eposs “Lāčplēsis”parentPageId: folklora
 • 1897Žurnālā “Mājas Viesa Mēnešraksts” sāk publicēt vācu rakstnieka Johana Volfganga Gētes traģēdijas “Fausts” tulkojumuparentPageId: tulkojumi

19. gadsimta gaitā latviešu literatūra no zemniekiem adresētas un Baltijas vācu autoru veidotas apgaismības rakstniecības attīstījās par modernu literāro kultūru, kas ar pilnām tiesībām spēja nostāties līdzās citu Eiropas kultūrnāciju literatūrām. Šis process bija cieši saistīts ar sabiedrības modernizāciju, politiskām un kultūras reformām, jaunlatviešu kustību un latviešu nacionālo atmodu. Izstāde paver ieskatu dažādajos laikmeta impulsos, kas sekmēja pārmaiņas latviešu literatūrā – sākot ar vācbaltiešu biedrībām, preses izdevumiem, lasīšanas vēsturi un bīdermeiera kultūru, līdz pat jaunlatviešu kustībai, folkloras vākšanai, vizuālizpratnei, romāniem un literārajai periodikai un tulkojumu lomai literārā redzesloka paplašināšanai.

Izstāde apvieno LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta resursu literatura.lv un Latviešu folkloras krātuves digitālā arhīva garamantas.lv materiālus ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumu. Iekļaujot saites uz dažādiem materiāliem, grāmatām, pētnieku sagatavotajiem personu profiliem u. tml. materiāliem izstāde veidota interaktīva, tā ļaujot un rosinot lasītāju pētīt, izzināt vairāk par latviešu literatūras vēsturi. Aicinām klikšķināt uz tumšāk iezīmētajiem vārdiem un izbaudīt ceļojumu latviešu literatūras tapšanas vēsturē!

Virtuālā izstāde tapusi Latvijas Zinātnes padomes atbalstītā un LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta īstenotā projekta “Jauna latviešu literatūras vēsture: ilgais 19. gadsimts” (Nr. lzp-2020/2-0020) ietvaros. Ieskatu aplūkotā laikmeta literārajās norisēs sagatavojusi starpdisciplināra komanda Dr. habil. philol. Benedikta Kalnača vadībā: Dr. philol. Pauls Daija, Dr. philol. Ingūna Daukste-Silasproģe, Dr. hist. Mārtiņš Mintaurs, Dr. art. Kristiāna Ābele, Mg. philol. Aiga Šemeta, Mg. philol. Ginta Pērle-Sīle. Izstādes dizaina autors mākslinieks Krišs Salmanis.

Izstāde papildina pētniecisko monogrāfiju, kura adresēta starptautiskajai zinātniskajai sabiedrībai un sagatavota angļu valodā, balstoties izpratnē par principiāliem mezgla punktiem un to nozīmi literatūras un kultūras analīzē.

Priecāsimies, ja izstādē sagatavotā informāciju Jums būs noderīga. To pārpublicējot vai citādi izmantojot, lūdzam iekļaut atsauci.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar mums:
Adrese: Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
Tālrunis: (371) 67229017
E-pasts: info@lulfmi.lv
Saziņa sociālajos tīklos: Twitter / Facebook

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Izstāde