Works

View:
Showing 1-16 of 16 items.
Cover photoAuthor Title Year GenreType of issuePublisherPeriodical
Arturs BērziņšAngelika Gailīte – Vecpiebalgas draudzes skola1938reviewpublication Laikraksts "Jaunākās Ziņas" (1911–1940)
Arturs BērziņšĀdolfs Alunāns latviešu teātrī1954apcerebook
Arturs BērziņšDziļas vagas arājs latviešu gara druvā1960apcerepublication
Arturs BērziņšEdvarts Vulfs1946apcerepublication Žurnāls "Daugava"
A. Mētra
Antons Austriņš
Arturs Bērziņš

... (21)

Jauna Raža. 11. sējums. 1909Poetry/
autobiography/
portrets/
novele/
skice/
story/
tēlojums/
literary fairy tale/
literatūrzinātniskie darbi/
zinātnisks raksts
almanacD. Zeltiņa apgāds
Arturs Bērziņš
Augusts Baltpurviņš
Augusts Brūklenājs

... (13)

Jauna Raža. 12. sējums. 1910Poetry/
nekrologs/
portrets/
skice/
story/
tēlojums/
apcere/
literatūrzinātniskie darbi/
zinātnisks raksts
almanacD. Zeltiņa apgāds
Arturs BērziņšJānis Jaunsudrabiņš1952biography/
literatūrzinātniskie darbi/
pētījums
bookApgāds "Ziemeļblāzma"
Arturs BērziņšKārlis Skalbe1945atmiņaspublication Žurnāls "Daugava"
Aleksandrs Čaks
Alija Baumane
Antons Austriņš

... (11)

Kārlis Skalbe – raksti un atmiņas1999atmiņas/
veltījums/
apcere
rakstu krājumsApgāds "Zvaigzne ABC"
Arturs BērziņšKārlis Zariņš dzīvē un darbā1959biography/
monogrāfija
book
Arturs Bērziņš
Arveds Švābe
Augusts Tentelis

... (9)

Latvieši. 2. sējums. 1932folkloristikas pētījumi/
literatūrzinātniskie darbi/
mākslas zinātnes pētījumi/
mūzikas zinātnes pētījumi/
pētījumi filozofijā/
pētījumi reliģiju vēsturē/
pētījumi valodniecībā/
teātra zinātnes pētījumi/
vēstures pētījumi/
zinātnisks raksts
rakstu krājumsValters un Rapa
Arturs BērziņšLatviešu teātra 75 gadi1943teātra zinātnes pētījumipublication Latvju Mēnešraksts
Arturs BērziņšLatvijas lauku teātŗa sākumi.1948apcerepublication Žurnāls "Laiks" (1946–1949)
Aleksandrs Plensners
Andrejs Johansons
Anšlavs Eglītis

... (26)

Latvju enciklopēdija1951rakstsencyclopedia
Arturs BērziņšPazīstamas sejas. 1. sējums1944biographical prose/
atmiņas
bookPētera Mantnieka apgāds
Arturs BērziņšPazīstamas sejas. 2. sējums1947biographical prose/
atmiņas
bookPētera Mantnieka apgāds
Showing 1-16 of 16 items.
Advanced search

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.