Meklējumi un atradumi

CollectionApgāds "Zinātne"
TitleMeklējumi un atradumi
Additional informationKrājumā ietverti raksti, kuru pamatā ir 2003. gada aprīlī LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta rīkotajā gadskārtējā konferencē "Meklējumi un atradumi" nolasītie referāti.

Sastādītāja Inguna Daukste-Silasproģe.
Redaktore Ieva Jansone.
Mākslinieks Andris Nikolajevs.

Satura rādītājs

Ar pagātnes mantojumu tagadnē... Inguna Daukste-Silasproģe
Mārtiņš Boiko. Garīgās vārsmas. Piezīmes par kādu vecticībnieku tradicionālās mūzikas žanra vēsturi un tagadni
Una Smilgaine. Ģimene latviešu šūpuļdziesmās
Māra Vīksna. Bērzaunes dziesmas no 1877. līdz 2003. gadam
Dace Bula. "Mēs, deviņpadsmit": Mangaļsalas pagātne stāstos
Guntis Pakalns. Gaidītais un negaidītais, vācot teikas un spoku stāstus Džūkstē
Ieva Vītola. Mantas vietu nosaukumi latviešu tautas teikās
Daina Lāce. Daži papildinājumi J. D. Felsko bibliogrāfijai
Benedikts Kalnačs. Naturālisms drāmā
Inguna Daukste-Silasproģe. Vācu romāns Latvijā 20. gs. 20. un 30. gados: dažas novitātes un problēmas tulkojumu izvēlē
Māra Grudule. Prozaiķis Zigfrīds fon Fēgezaks Vidzemes lauku ainavā 19. un 20. gs. mijā
Zigrīda Frīde. Latviešu literatūras izpētes problēmas (19. gs. pirmā puse)
Broņislavs Tabūns. Autobiogrāfiskums kā Gunara Janovska jaunrades procesa faktors
Linda Zulmane. Kultūrvide pārejas laikmetā Andrieva Niedras bērnības atmiņu grāmatā "Mana bērnība un mani puikas gadi"
Viktors Hausmanis. Mārtiņa Zīverta drāmu dažas pamatproblēmas
Jānis Stradiņš. Par Mārtiņu Zīvertu un zinātni
Benedikts Kalnačs. Mārtiņš Zīverts un ekspresionisms
Ieva Kalniņa. Radoša personība Mārtiņa Zīverta dramaturģijā
Zanda Gūtmane. Mitoloģiskā upura tēma M. Zīverta nepabeigtajā lugā "Ifigenija"
Lilija Dzene. Lielā nesastapšanās. M. Zīverta pirmās lugas Nacionālajā teātrī
Rita Rotkale. Dailes teātra zīvertiāna
Inguna Daukste-Silasproģe. Mārtiņa Zīverta lugas trimdas teātros. Ieskats dažos iestudējumos Amerikas Savienotajās Valstīs
Ziņas par autoriem
PublisherZinātne
Formatrakstu krājums
Work typeoriginal work
ISBN9984767116
Categories
Artist
Author
Author of the comment
Compiler
Editor
Person of reception
Publishing year/ place2004
Rīga
Rīga

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of location
  
1Rīga
(Rīga)
2004Publishing year/ placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.