Zinta Aistara

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (7); Person of reception (6)

Photos: Person in photo(2)

NameZinta Aistara
Additional namesRūtena
SummaryZinta Aistara (1957), rakstniece. Dzejoļu krājuma "Māla kausā" (1983), noveles "Viens, viens, vēl viens izņēmums" (1983) un stāstu krājuma "Ievainots zelts" (1985, J. Jaunsudrabiņa prozas balva) autore. Tekstos dominē psiholoģisko izjūtu fiksējumi, to reālistiska atveide.
Personal informationDzimusi gleznotāja Viestarta Aistara un Veltas Aistaras ģimenē, vecaistēvs – rakstnieks Ernests Aistars.
Beigusi Garezera latviesu vasaras vidusskolu.
1974: strādājusi par skolotāju Gaŗezera Vasaras vidusskolā.
1975: ievēlēta par Kalamazū latviešu Jauniešu pulciņa priekšsēdi.
Dziedājusi korī "Dziesmu Vairogs".
1977. gada 14. maijs: Kalamazū (ASV) mācītājs A. Piebalgs salaulā Zintu Viju Aistari ar Imantu Robertu Rūtenu.
1979: beigusi Mičiganas universitāti Flintā, iegūstot bakalaura grādu angļu valodā un literatūrā.

Work1972: pirmā publikācija – īsprozas skice "Viņš, viņa un es" laikrakstā "Latvija Amerikā" 29. martā.

Kopš 1973: piedalās literāros sarīkojumos, paneļos ar savu darbu lasījumiem un referātiem. Literārie darbi publicēti latviešu trimdas periodikā - "Latvija Amerikā", "Mazputniņš", "Treji Vārti", "Laiks", "Latvija", "Daugavas Vanagu Mēnešraksts".

1999. gada septembris: Jelgavas bibliotēkā Zintu Aistaru godināja un ar viņas darbiem iepazīstināja plašāku publiku Latvijā.

Literārie darbi

1983: dzejas krājums "Māla kausā".
1983: novele "Viens, viens, vēl viens uzņēmums".
1985: stāstu krājums "Ievainots zelts".
Quotations

Par Zintas Aistaras literāras jaunrades pirmsākumiem

"Zinta Aistare arī jau raksta vairākus gadus, pie tam ne vien dzejoļus, bet arī prozas darbus, kas publicēti Latvija Amerikā un Mazputniņā. Zintas dzejoļi ļoti liriski, ar plašas skālas dabas pārdzīvojumiem. Tanīs izskan vienotība ar zemi, stādiem, lietu. Zinta [..] ir ciemojusies Latvijā, tāpēc viņas izjūtas pret dzimteni
tiešākas nekā tādiem, kas to pazīst tikai pēc nostāstiem. Viņai bagāta valoda, dažs dzejolis rakstīts ar skaistām alliterācijām."

Ruņģe, Valija. Trešā paaudze. Latvija Amerikā, 1976, 13. marts.


Daiļrades galvenās iezīmes, uzskati, nostādnes

Dzeja rakstīta brīvās vārsmās. Darbos dominē psiholoģisku izjūtu fiksējumi, to reālistiska atveide.
LinksErnests Aistars (1899–1998) - Grandfather
Occupationsauthor
Birth time/place06.12.1957
Čikāga
Chicago, Illinois

Education1971
Kalamazū
Kalamazoo, Michigan, United States
Beidza mācības Kalamazū Latviešu skolā.

1971 – 1974
Amerikas Savienotās Valstis
United States

Mācījusies Gaŗezera latviešu vasaras vidusskolā


1979
Flinta
Flint, Genesee County, Michigan, United States

Beigusi Mičiganas universitāti Flintā ar bakalaura grādu angļu valodā un literatūrā.

Participation in organisationsLatviešu Rakstnieku apvienība
Amerikas Savienotās Valstis
United States
RewardsĒrika Raistera piemiņas fonda balva
1983

Jāņa Jaunsudrabiņa balva
Balva piešķirta par stāstu un noveļu krājumu "Ievainots zelts".
1984

Map legendShowing 1-5 of 5 items.
#LocationDateTypeType of location
  
1Čikāga
(Chicago, Illinois)
06.12.1957Birth time/placeCity
2Amerikas Savienotās Valstis
(United States)
1971 - 1974EducationCountry
3Flinta
(Flint, Genesee County, Michigan, United States)
1979EducationCity
4Kalamazū
(Kalamazoo, Michigan, United States)
1971EducationCity
5Amerikas Savienotās Valstis
(United States)
(not set)Participation in organisationsCountry

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.