Liborijs Depkins

lv
Report to editor

Works: Author (2); Translator (2); Atdzejotājs (2); Editor (1); Person of reception (3)

NameLiborijs Depkins
Personal informationDEPKINS (Depkin) Liborijs (1652.30.VIII Madlienā - 1708.13.XII Rīgā) - vācu tautības latviešu garīgās dzejas autors un tulkotājs, valodnieks.
Dz. Madlienas mācītāja Bartolomeja Depkina ģim. Stud. teoloģiju Rostokas, Greifsvaldes, Helmštetes, Braunšveigas un Leipcigas universitātē. Atgriezies Rīgā (1680), neilgi strād. par palīgmācītāju Limbažos, ievēlēts par Rīgas Domskolas rektoru. No 1681 mācītājs Limbažos, no 1690 Rīgas Jāņa baznīcas mācītājs, kā arī pils. konsistorijas piesēdētājs. Bijis Rīgas latv. izdevumu red. un cenzors, Bībeles 1. izd. latv.va- lodā redakcijas komisijas loceklis.
Sacerējis un tulk. garīgas dziesmas. 1696 sast. "Latvisku dziesmu grāmatu, iekš kā tik labi visādas vecas un jaunas garīgas dziesmas..", kuras 1. izdevums pievienots baznīcas rokasgrāmatai "Latviska baznīcas, skolas un sētas grāmata.." (1703). D. krāj. tika atkārtoti izdots "nukas" formātā un kļuva par pēdējo dziesmu grām., kurā blakus jaunajiem sillaboton. tulkojumiem vēl ievietoti paralēlie G.Manceļa teksti. Vācu val. sar. un vienlaikus latv. valodā tulkojis garīga satura akrostihu "Tā savu daždažādu noziegatnību, savādi savas neapdomātas ķēniņa zaimošanas dēļ uzmeklētā un pazudinātā Jāņa Stakela.. gaudu dziesma.." (1703), kuru savā laikā dziedāja pēc bazn. dziesmas melodijas.
Viena no vecākajām likumu publikācijām latv. valodā ir D. tulkotā daļa no
Kārļa XI kara laika likumiem "Savādi kara tiesas likumi.." (1696). Izd. bija
paredzēts latviešiem, kuri dienēja zviedru armijā.
D. sast. apjomīgu latviešu-vācu, vācu-latviešu vārdnīcu, kas palikusi rokrakstā (iespiests tikai ievads 1704). Skolu vajadzībām sagatavojis vācu-latīņu iegaumējamo vārdu sarakstu "Vocabularium.." (1704), pārstrād. 1688 izdoto G. Dreseļa vācu-latīņu-poļu-latviešu vārdnīcu, latīņu vārdu vietā ievietojot zviedru vārdus "Worterbuchlein.." (1705). Sast. sev piederošo grāmatu katalogu (rokrakstā). Kript.: L.D.
L. Zemzare D. Latviešu vārdnīcas (līdz 1900. gadam). R., 1961.
Z. Frīde

Occupationspoet
linguist
Birth time/place30.08.1652
Madliena
Madliena, Madlienas pagasts, Ogres novads
Education
studējis
studē teoloģiju Rostokas universitātē

studējis
studē teoloģiju Leipcigas universitātē

studējis
studē teoloģiju Greifsvaldes, Helmštetes, Braunšveigas universitātēs
Place/time of death13.12.1708
Rīga
Rīga

Map legend

Showing 1-2 of 2 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Madliena
(Madliena, Madlienas pagasts, Ogres novads)
30.08.1652Birth time/placeVillage
2Rīga
(Rīga)
13.12.1708Place/time of deathCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.