Leonards Latkovskis

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (30); Atdzejotājs (1); Editor (4); Author of the comment (5); Person of reception (8)

Photos: Person in photo(4)

NameLeonards Latkovskis
PseudonymSīks
SummaryLeonards Latkovskis (1905–1991) – latgaliešu etnogrāfs, folklorists, valodnieks un rakstnieks.
Personal information
Dzimis Bokānu ciema Lesnīkos trūcīgu zemnieku Bōrbolas (dzimusi Ikaunieca) un Pītera Latkovska ģimenē.
1935. gada 20. jūlijā: apprecējās ar Rēzeknes komercskolas absolventi, grāmatvedi Albinu Putāni; laulībā dzimuši deviņi bērni.
Jau piecu gadu vecumā pratis latviešu, poļu un krievu valodu. Pateicoties izcilām valodu apgūšanas spējām, dzīves laikā apguvis 18 valodas.

1944: rudenī ar ģimeni devās bēgļu gaitās uz Vāciju.
1951: izceļoja uz ASV.
Dēls Leonards Latkovskis, jun. (1943–2015), vēstures profesors, skolotājs ASV koledžā / Hood College, USA/).
Work
No 20. gs. 20. gadu otras puses, studiju laikā aizsākās valodnieka un etnogrāfa, publicista un literāta darbība.
Presē parādījās publikācijas par latgaliešu etnogrāfijas un valodniecības jautājumiem, literatūrzinātniski apcerējumi un publicistiski raksti par sabiedriskām problēmām.
1927: pirmais publicētais raksts – "Latgalīšu literatura un jos nokūtne" žurnālā "Zīdūns" 1927. gada Nr. 5.
1931: Filoloģijas biedrības Rakstu 11. sējumā publicēti viņa pētījumi par Varakļānu novada izlokšņu
īpatnībām.
1936: pirmā nozīmīgā rakstu sērija "Daži volūdas vaicōjumi", kas risināja un skaidroja latgaliešu rakstu valodas problēmas. Pirmais no šīs sērijas rakstiem publicēts laikrakstā "Latgolas Vōrds"17. IX.
Leonarda Latkovska vākumu skat.: L. Latkovska folkloras vākums

Rakstīja dzejoļus un fabulas, stāstos atainoja latgaliešu sētas ieražas, tradīcijas, sadzīvi un cilvēciskās attiecības; daudz pūļu veltīja Latgales dialekta pētniecībai.

Aktīvi piedalījās zinātniskos kongresos un konferencēs, publicēja darbus par vēsturi, valodniecību, kultūras vēsturi, politiku, reliģiju; tulkojis latviešu tautasdziesmas latīņu valodā, J. Poruka dzejoļus – itāliešu valodā, sarakstījis monogrāfiju "Direktors Dr. A Broks", zinātnisku pētījumu divās daļās "Latgaļu uzvordi, palames un dzymtas", atmiņu grāmatu ar lielu izzinās vērtību "Dzymtos zemes ļaudis".

Daudz rakstījis latgaliski.
Amerikas Latvie
šu katoļu asociācijas dalībnieks un Latgales Pētniecības institūta dibinātājs un prezidents.

1978: noorganizēja Pasaules neklātienes kursus latviešu valodā un it īpaši latgaliešu izloksnē. Šim darbam bija piekritēji ASV, Kanādā, Austrālijā, Anglijā, Vācijā, Zviedrijā.

1976: ieguvis Dr. h. c. grādu.


Quotations
"L. Latkovskis rakstījis arī dzejoļus un fabulas. Nozīmīgākais viņa devums daiļliteratūrā ir stāsti, kuros detalizēti un precīzi attēlotas latgaliešu sētas ieražas, tradīcijas, sadzīve, cilvēku attiecības, darbi, darbarīki utt.Cilvēku raksturu un attiecību veidojumā netrūkst laba humora."

Salceviča, Ilona. Leonards Latkovskis Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2003, 195. lpp.
LinksJōņs Salinīks (1837–1919) - Relative
Leonards Latkovskis (1943–2015) - Son
Occupationsfolklore researcher
linguist
author
ethnographer
Birth time/place14.09.1905
Bokoni
Bokāni, Dekšāres pagasts, Rēzeknes novads
Dzimis Bokānu (Bokonu) ciema Lesnīkos.

Residence1948 – 1950
Ingolštate
Ingolstadt, Bavaria, Germany

1951
Lūivila
Louisville, Kentucky, United States

L. Latkovskis kopā ar ģimeni izceļoja uz ASV.

Education1922 – 1926
Varakļānu ģimnāzija
Varakļāni
Varakļāni, Varakļānu novads

1926 – 1935
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050

Studēja Filoloģijas un filozofijas fakultātē vienlaikus Klasiskās filoloģijas, Baltu filoloģijas un Vēstures nodaļā; studijas beidza, iegūstot filoloģijas kandidāta grādu; kārtojis eksāmenus maģistra grāda iegūšanai ari vēsturē, baltu un slavu valodās, gatavojies zinātņu doktora grāda iegūšanai. Taču daudzajām zinātniskās darbības iecerēm un nākotnes plāniem svītru pārvilka 30. gadu beigu un 40. gadu sākuma notikumi Latvijas dzīvē.


1976
Bellarminas koledžā saņēmis goda doktora (Dr. h.c.)  grādu. 
Working place1928 – 1932
Pļaviņas
Pļaviņas, Aizkraukles novads

Strādājis Pļaviņu ģimnāzijā par latviešu, latīņu un krievu valodas un vēstures skolotāju.


1933 – 1940
Aglona Gymnasium
Aglona
Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads
Strādājis par grieķu, latīņu un angļu valodas skolotāju. 

1938 – 1940
The Archives of Latvian Folklore
Rīga
Rīga

Latviešu folkloras krātuves uzdevumā vācis Latgales vietvārdus, ko iesniedzis krātuvei 1940. gadā.


1940 – 1941
University of Latvia
Rīga
Rīga
Strādājis par krievu valodas docētāju. 

1941 – 1944
Kārsava
Kārsava, Ludzas novads
Bijis Kārsavas ģimnāzijas direktors un mācijis latviešu un latīņu valodu. 

1943
Kārsava
Kārsava, Ludzas novads
1943. gadā dibinātās Kārsavas Valsts komercskolas direktora vietas izpildītājs.

1943
Kārsava
Kārsava, Ludzas novads
Kārsavas pilsētas galva. 

1944
Ludza
Ludza, Ludzas novads
Ludzas apriņķa vecākais.

1945 – 1947
Noietingas latviešu bēgļu nometnes komandants. 

1945 – 1948
Nodibinājis un vadījis latviešu ģimnāziju Noietingā.

1947 – 1955
Neietinga
Neuötting, Bavaria, Germany

Bijis trimdas latgaliešu laikraksta "Latgola" (1947–1955) redaktors.


1948 – 1950
Ingolštate
Ingolstadt, Bavaria, Germany

Strādāja par angļu, spāņu, franču un vācu valodas skolotāju Starptautiskās Bēgļu Organizācijas Mācību centrā Ingolštatē (International Refugee Organisation (IRO) Training Center Ingolstadt); arī par IRO ierēdņu tulku.


1951 – 1976 (Date is approximate)
Lūivila
Louisville, Kentucky, United States

Strādājis par mācībspēku Bellarmina koledžā, mācīja klasiskās valodas, vēsturi, salīdzināmo valodniecību un literatūru, un jaunās valodas.


1965 – 1972
Zinātnisko rakstu krājuma "Acta Latgalica" (1–4) redaktors. 
Participation in organisations1926

Kopš 1926. gada pieder akadēmiskajai organizācijai "Dzimtene" (arī "Dzimtine"), kas bija latgaliešu studentu biedrība.


1960
Latgaļu Pētniecības institūts
Piedalījies Latgaļu Pētniecības institūta (Latgaļu Pētnīceibas instituts) dibināšanā 1960. gada 2. jūlijā ASV, Indianapolē. Kopš šī brīža Latgaļu Pētniecības institūta biedrs. 

1960 (Date is approximate)
Kopš 1960. gada bijis Kentuki latviešu kluba prezidents.
Emigrated1944
Neietinga
Neuötting, Bavaria, Germany

1944. gadā no Kurzemes ar kuģi "Bukareste" ar ģimeni devās bēgļu gaitās uz Vāciju.

Travelled1930 – 1933
Vasaras brīvlaikos ceļoja uz Lietuvu, Poliju, Igauniju un Somiju. 1933. gadā piedalījās braucienā uz Romu caru Poliju un Austriju.
Place/time of death30.07.1991
Lūivila
Louisville, Kentucky, United States
Buried
RewardsAndrīva Jūrdža fonda balva
Balva piešķirta par darbu "Latgolas vītu vōrdi".
1954

Map legendShowing 1-18 of 18 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Bokoni
(Bokāni, Dekšāres pagasts, Rēzeknes novads)
14.09.1905Birth time/placeVillage
2Lūivila
(Louisville, Kentucky, United States)
1951ResidenceCity
3Ingolštate
(Ingolstadt, Bavaria, Germany)
1948 - 1950ResidenceCity
4Lūivila
(Louisville, Kentucky, United States)
30.07.1991Place/time of deathCity
5Neietinga
(Neuötting, Bavaria, Germany)
1944EmigratedCity
6Varakļāni
(Varakļāni, Varakļānu novads)
1922 - 1926EducationCity
7Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050)
1926 - 1935EducationBuilding, house
8Pļaviņas
(Pļaviņas, Aizkraukles novads)
1928 - 1932Working placeCity
9Aglona
(Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads)
1933 - 1940Working placeVillage
10Rīga
(Rīga)
1940 - 1941Working placeCity
11Kārsava
(Kārsava, Ludzas novads)
1941 - 1944Working placeCity
12Kārsava
(Kārsava, Ludzas novads)
1943Working placeCity
13Kārsava
(Kārsava, Ludzas novads)
1943Working placeCity
14Ludza
(Ludza, Ludzas novads)
1944Working placeCity
15Neietinga
(Neuötting, Bavaria, Germany)
1947 - 1955Working placeCity
16Lūivila
(Louisville, Kentucky, United States)
1951 - 1976Working placeCity
17Ingolštate
(Ingolstadt, Bavaria, Germany)
1948 - 1950Working placeCity
18Rīga
(Rīga)
1938 - 1940Working placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.