Johans Višmanis

lv
Report to editor

Works: Author (2); Atdzejotājs (2); Person of reception (2)

NameJohans Višmanis
Personal informationVIŠMANIS (Wischmann) Johans (ap 17. gs. v. Jelgavā? - ap 1705 Dundagā) - vācu tautības latviešu garīgās dzejas autors un tulkotājs, pirmais latviešu dzejas teorētiķis.
Stud. teoloģiju Kēnigsbergas univ. (1677-83). Bijis luterāņu mācītājs Bērstelē, Zemgalē, tāpēc viņa dzejā lietotajā latv. valodā ir zemgalisko izlokšņu īpatnības. No 1672 mācītājs Dundagā. Sar. pirmo latv. dzejas poētiku "Der unteutsche Opitz oder kurze Anleitung zur lettischen Dichtkunst" ("Nevācu Opics jeb īsa pamācība latviešu dzejas mākslā", 1697). Grām. teksts vācu, piemēri - latv. valodā. Poētikā vilktas paralēles starp vācu dzejas sillaboton. vārsmošanas sistēmas iedibinātāju M. Opicu un latv. dzejas sillabotonikas pamatlicēju K. Fīrekeru. V. pamatojis K. Fīrekera jauninājumus un mēģinājis sekmēt tālāko latv. dzejas attīstību. Viņš aplūkojis galv. versifikācijas principus, devis dzejoļu konstruēšanas tehnikas un dažādu dzejošanas, tulkošanas un dziesmu pārstrādāšanas veidu piemērus. Teksts ilustrēts ar K. Fīrekera un paša V. dzejas paraugiem. Grām. ietvertā programma laicīgās dzejas veidošanā netika īstenota, tomēr tā kļuva par teorēt. pamatu garīgo dziesmu darināšanai (B. V. Bīnemanis, S. G. Dīcs, A. Grēvens u.c.).
V. tulk. un sacerējis garīgās dziesmas. Viņa un B. V. Bīnemaņa dziesmu apkopojums veido pirmo ritmizēto latv. luterāņu dziesmu grām. "Mežmuižas un Kukuru draudžu dziesmu grāmatiņa" (1714). Vairākas V. dziesmas ievietotas bazn. dziesmu grāmatās: dziesmas "no kristīgās dzīvošanas", rīta un vakara dziesmas visām nedēļas dienām u.c. Dziesmu grām. public. arī V. dēla Baldones mācītāja Johana Višmaņa (? - 1734) dziesmas. - Krupt.: J. W. P. D.
L. Bērziņš L. Nevācu Opics. R., 1925; Grudule M. "Nevācu Opicam" - jubileja // Karogs, 1997, 11.
Z. Frīde
Occupationspoet
translator
literary scholar
Birth time/placeJelgava
Jelgava
Education1677 – 1683
studējis
teoloģiju Kēnigsbergas univ.
Place/time of death1705 (Date is approximate)
Dundagas pagasts
Dundagas pagasts, Talsu novads

Map legend

Showing 1-2 of 2 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Jelgava
(Jelgava)
(Not set)Birth time/placeCity
2Dundagas pagasts
(Dundagas pagasts, Talsu novads)
1705Place/time of deathParish

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.