Jana Tesaržova

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (1); Translator (1); Person of reception (1)

Photos: Person in photo(2)

NameJana Tesaržova
Personal informationTESARŽOVA (Tesarova) Jana (dz. 1953.16.II Bratislavā, Slovākijā) - slovāku literatūrzinātniece, tulkotāja, filol. z.k. (1984).
Dz. inženiera ģim. 1976 beigusi Bratislavas univ. Filol.fak. tulkotāju nod., strād. Slovākijas ZA Lit. pētniecības inst. (1976-79). Māc. LVU Filol. fak. aspirantūrā (1979-83), 1984 aizstāvējusi disertāciju "Latviešu un slovāku kara romāns", 1993 nostrificēta par filol. doktori. Strād. Slovākijas Lit. pētniecības inst. (1983-1991), kopš 1991 - Slovākijas ZA Pasaules lit. institūtā. LZA ārzemju loc. (1996).
Kopš 1978 slovāku, vēlāk arī latv. un čehu presē public. rakstus par latv. trimdas lit. Zinātniskos krāj. public. raksti par J.Turbada (V.Zepa) lit. pasaku "Kēves dēls Kurbads" (1995) un I.Šķipsnu (1996). Izdevumā "Journal of Baltic Studies" (1995) ievietots raksts "Baltic literature in Slovakia". 2001 Slovākijā izd. T. grām. "Kapitoly z lotyšskej a estonskej literatury a kultury" ("Nodaļas par latviešu un igauņu literatūru un kultūru"), kurā apkopoti raksti par latv. un ig. lit. un kultūru, intervijas ar latv. literatūrzinātniekiem. T. pētījusi modernismu latv. literatūrā.
Paralēli zin. darbam T. tulkojusi Ē.Vilka, Z.Skujiņa, I.Ziedoņa, V.Belševicas, R.Ezeras, A.Jakubāna, M.Zariņa, Anšlava Eglīša, I.Grebzdes, A.Dziļuma, G.Janovska, R.Mūka, A.Ruņģa darbus. Atdzejojusi I.Ivaska elēģijas. Sast. un tulk. latv. klasiķu (R. Blaumaņa, J. Jaunsudrabiņa, J. Poruka) prozas krāj. "Stare hodiny" ("Vecais pulkstenis", Bratislavā 1989).
Slovākijas radio literatūras redakcijai gatavojusi pārskatus par V.Belševicas, M.Zariņa, A.Jakubāna, I.Ziedoņa daiļradi, kā arī par latv. trimdas literatūru.
L. Ruņģe V. Dažas piezīmes par slovaku tulkotāju Dr.Janu tesaržovu // Treji Vārti, 1993, 155; Tesaržova J. Kāpēc un kā es mācījos latviešu valodu // Treji Vārti, 1993, 155; Labai literatūrai nav robežu: [Saruna ar J.T.] / Pierakst. K.Sadovska // Jaunā Av., 1998, 15.VII; Kalnačs B. Par latviešu literatūru - čehu un slovāku valodā // Letonica, 2002, 8.
V.Hausmanis
Occupationstranslator
literary scholar
Birth time/place16.02.1953
EducationUnknown – 1976
studējis
beidz Bratislavas universitātes Filoloģijas fakultātes tulkotāju nodaļu

1979 – 1983
mācījies aspirantūrā
mācījusies LVU Filoloģijas fakultātes aspirantūrā

1984
mācījies doktorantūrā
aizstāvējusi disertāciju "Latviešu un slovaku kara romāns"

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.