Ivande Kaija

lv
Report to editor

Collections (4)

Works: Author (32); Person of reception (45)

Photos: Person in photo(7)

NameIvande Kaija
Additional namesLūkina
Name at birthAntonija Sofija Meldere–Millere
SummaryIvande Kaija (1876–1942), rakstniece, publiciste un politikas aktīviste. Studējusi filozofiju Bernē un Leipcigā, klausījusies lekcijas Sorbonnas universitātē, apguvusi vācu, franču, krievu, angļu, itāļu, latīņu valodu. No 1910. gada periodikā publicējusi rakstus par sievietes problēmām un sabiedriski politiskiem jautājumiem. 1910. gadā, uzturoties Kastaņolā, tuvāk iepazinusies ar Raini un Aspaziju. Sarakstījusi vairākus romānus, no kuriem zināmākais ir romāns "Iedzimtais grēks" (1913), kurā aizstāvētas sievietes tiesības, uzskatot laulību bez mīlestības par netikumisku. Izvirzot vīrietim un sievietei vienādas prasības un vienādas tiesības, seksualitāte attēlota kā dabiska parādība, prasot atzīt sievietes seksualitāti un viņas tiesības to baudīt. Latvijas valsts dibināšanas laikā bijusi aktīva sabiedriskajā darbā. Strādājusi par franču preses referenti Ārlietu ministrijas informācijas nodaļā, darbojusies Sieviešu palīdzības korpusā un vadījusi tā izveidoto Zelta fondu, piederējusi pie sabiedrības viedokļa veidotājiem.
Personal informationDzimusi tirgotāja un namīpašnieka Miķeļa un Matildes Melderu-Milleru ģimenē Jumpravas pagasta Jumpravmuižā. Antonija ir vecākā, viņai ir divas māsas – Ella Karlīne un Paulīne.
1878: ģimene pārvācas uz Rīgu.
Mācījusies Torņkalna elementārskolā.
1887–1895: mācījusies Lomonosova ģimnāzijā.
1895: Pēc Lomonosova sieviešu ģimnāzijas beigšanas devusies uz Kaukāzu kā mājskolotāja.
1900–01: klausījusies filozofijas lekcijas Bernes un Leipcigas Universitātē.
1901: apprecējusies ar ārstu Fēliksu Lūkinu (1875–1934). Pēc vīra gribas pametusi studijas. Ģimenē piedzimuši trīs bērni: Silvija (1903–1986), Haralds (1906–1991) un Ivars (1907–1942, no 1941. gada padomju ieslodzījumā).
1910–11: apceļojusi Eiropu.
1910: uzturoties Kastaņolā, tuvāk iepazinusies ar Raini un Aspaziju.
1910: klausījusies lekcijas Parīzes Universitātē Sorbonnā. Studinas nākas pārtraukt sliktās dzirdes dēļ.
1912–13: piedalījusies Aspazijas 25 gadu darba jubilejas svinību organizēšanā.
Pirmā pasaules kara laikā dzīvo Petrogradā, Maskavā un Krimā.
1917: kopā ar meitu atgriezusies Latvijā, kur 1918. gada rudenī sagaida arī Feliksu ar abiem dēliem. Vīrs slimo ar tuberkulozi un ir spiests 1919. gadā doties uz Davosu ārstēties.
1919: sākusi aktīvi piedalīties sabiedriskajā dzīvē, darbojās Sieviešu palīdzības korpusā un vadīja tā izveidoto Zelta fondu.
1919. gada novembris – 1921. gada janvāris: strādājusi par Ārlietu ministrijas Preses nodaļas sekretāri.
1920–21: laikraksta "Latvijas Sargs" redakcijas locekle.
1921. gada 7. aprīlis: ieradusies Valmierā, lai uzstātos ar priekšlasījumu "Par sabiedriskiem un tikumiskiem dienas jautājumiem", rakstnieci ķērusi trieka, laupot labās puses kustību, dzirdes un runas spēju. Turpmāk sazinājusies, rakstot ar kreiso roku. Slimības dēļ literārajā un sabiedriskajā dzīvē vairs nav piedalījusies.
1941: Ziemassvētku vakarā pie vecās Ģertrūdes baznīcas rakstnieci sabrauc vācu armijas smagā mašīna. Mirusi 1941. gada 2. janvārī.
Work1892: uzraksta pirmo noveli "Trīs jaungada naktis".
No 1910: periodikā, galvenokārt laikrakstā "Dzimtenes Vēstnesis" un "Latviešu izglītības biedrības gada grāmatā", publicēti Kaijas raksti par sievietes problēmām un sabiedriski politiskiem jautājumiem.
1919–1920: Latvijas valsts dibināšanas laikā bija aktīva sabiedriskā darbiniece, organizēja "Latvju Sieviešu Zelta fondu".

Romāni

1913: "Iedzimtais grēks"
1919: "Jūgā"
1921: "Sfinksa" (sarakstīts 1915. gadā)
1921: "Dzintarzeme" (vēsturisks romāns)

Lugas

1928: "Belvederes Apolons"
1928: "Mātes"
1928: "Atmaksas diena"

Ivande Kaija rakstījusi arī stāstus un noveles.
1928–1931: izdoti Kopoti raksti 10 sējumos.
Quotations"Ivandes Kaijas darbiem daudz trūkumu, labs procents viņos mākslinieciski nepārkausēta feļetonisma. Netrūkst ari tendences. Bet šais darbos ari nepārprotami izmanāms ievērojams stāstītājas talants ar plašiem vērieniem. Līdzjūtīgu un saprotošu skatu – autore metusi sievietes dvēselē, rādījusi vienu otru zīmīgu tēlu, vienu otru spilgtu gleznu. Līdz pat pēdējam laikam Kaija bij vienīgā mūsu lielā stila rakstniece–prozaiķe. Viņai vienmēr būs sava īpatnēja vieta latvju rakstniecības vēsturē."

Pēteris Ērmanis. Ivande Kaija. Latvju Grāmata, Nr.6 (01.11.1926)


"Ivande Kaija savus romānus velta sievietei. Viņa ierosina jaunlaiku ģimenes un laulības jautājumus un mēģina risināt modernās sievietes psihes pavedienus. Ar retu drosmi rakstniece šķetina dzimumkopdzīves problēmas, iedziļinās to ētiskās un erotiskās parādībās un nereti nonāk pretrunā ar dziļi sabiedrībā ieaugušiem morāles un ētikas jautājumiem. Ivandes Kaijas darbi mazāk vērtīgi mākslas ziņā, bet vairāk modina interesi kā jaunu problēmu risinājumi."

Lilija Brante. Latviešu sieviete. R.: 1931, 60. lpp.

"Ivande Kaija ir cīnītāja un problēmu rakstniece, tas latviešu lasītājiem, kas pazīst viņas romānus, būs labi zināms. Šie "problemi" viņas romānos ir reizē viņas darbu spēks un vājums. Spēks tamdēļ, ka tie lauž jaunu ceļu domās un uzskatos daudzus ētiskus jautājumus, sevišķi par ģimeni, laulību, sievietes stāvokli sadzīvē, sievietes mātes tiesībām, par sievas un vira attiecībām ģimenē. Šie "problemi" viņas darbu vājums ir arī tamdēļ, ka tā dažkārt viņas romāni tiešām top pārāk problemātiski, literariski sastādīti, bez iekšējiem dziļākiem psicboloģiskiem pārdzīvojumiem, kas vienīgi stabilizē tēlojamos raksturus un tos no manekeniem, lellēm pārvērš par dzīviem mākslinieciskiem tēliem."
Līgotņu Jēkabs. Ivande Kaija. "Laime" Nr. 2, 1.02.1923.

Par romānu "Iedzimtais grēks"

"Ivandes Kaijas pirmais romāns "Iedzimtais grēks" (1913) ir psiholoģiski pārliecinošs mīlestības stāsts. Bez aizspriedumiem attēlotā sievietes pasaule pārsteidza un izraisīja asu kritiku galvenokārt no morāles normu viedokļa. Kaija aizstāvēja sievietes izvēles tiesības, uzskatot laulību bez mīlestības par netikumisku. "

Inese Treimane. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2003.
LinksMarija Liepiņa (1888–1984) - Goddaughter
Marija Liepiņa (1888–1984) - Relative
Paulīne Hermanovska - Sister
Marta Liepiņa-Skulme (1890–1962) - Relative
Occupationspublicist
author
political activist
Birth time/place13.10.1876
Jumpravmuiža
Jumpravmuiža , Limbažu pagasts, Limbažu novads
Residence1911 – 1914
Hamburgas iela 11, Rīga
Hamburgas iela 11, Rīga, LV-1014
Gertika māja
Lūkinu ģimene te apmetas 1910. gada nogalē un dzīvo līdz 1. Pasaules karam. Šeit sarakstīts romāns "Iedzimtais grēks".
EducationTorņakalna elementārskola
Rīga
Rīga

1887 – 1895
Rīgas Lomonosova sieviešu ģimnāzija
Raiņa bulvāris 29, Rīga
Raiņa bulvāris 29, Rīga, Latvija, LV-1050

1900 – 1901
Berne
Bern, Switzerland

Studē filozofiju.


1900 – 1901
Leipciga
Leipzig, Germany

Studē filozofiju.


1910
Sorbonnas Universitāte
Parīze
Paris, France

Klausās lekcijas.


1910
Parīze
Paris, France
Apmeklē žurnālistu skolu, kur mācās rakstīt ievadrakstus.
Working place1920 – 1921
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
Rīga
Rīga

Valodniece referente


1920 – 1921
Laikraksts "Latvijas Sargs"
Dzirnavu iela 119, Rīga
Dzirnavu iela 119, Rīga, LV-1050

Redaktore, mākslas un literatūras nodaļas vadītāja

Participation in organisations1919 – 1921
Latvian Woman’s Relief Corps
Rīga
Rīga
Zelta fonds, priekšniece

18.01.1920
Riga City Council
Rīga
Rīga
Deputāta kandidāte no Pilsoniskā bloka saraksta.

00.02.1920 – 00.02.1920
Latvijas Sieviešu savienība
Rīga
Rīga
Viena no dibinātājām.

17.04.1920 – 18.04.1920
Bezpartejisko pilsoņu kandidātu saraksts
Rīga
Rīga

Deputāta kandidāte Satversmes sapulces vēlēšanās

Emigrated1914 – 1917 (Date is approximate)
Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia
Petrograda

1914 – 1917 (Date is approximate)
Maskava
Moscow, Russia

1914 – 1917 (Date is approximate)
Krima
Crimea, Ukraine
Travelled1895 (Date is approximate)
Kaukāzs
Caucasus

Strādā kā mājskolotāja.


1910 – 1914 (Date is approximate)
Vācija
Germany

1910 – 1914 (Date is approximate)
Šveice
Switzerland

1910 – 1914 (Date is approximate)
Itālija
Italy

1910 – 1914 (Date is approximate)
Francija
France

00.10.1910 – 00.12.1910
Kastanjola
Castagnola, Ticino, Switzerland
Personīgi iepazīstas ar Aspaziju un Raini.

00.12.1910
Roma
Rome, Metropolitan City of Rome, Italy

00.01.1911
Davosa
Davos, Canton of Grisons, Switzerland

00.01.1911 – 00.02.1911
Parīze
Paris, France

1913
Davosa
Davos, Canton of Grisons, Switzerland
1913. gada vasarā ar plaušu karsoni saslimst dēls Ivars, pēc viņa izveseļošanās Ivande Kaija ar visiem trim bērniem aizbrauc uz ārzemēm, apmeklē labākos Šveices kūrortus, nodzīvo divus mēnešus Kastaņolā un 1914. gada vasarā atgriežas Rīgā.

1913
Kastanjola
Castagnola, Ticino, Switzerland
Place/time of death02.01.1942
Rīga
Rīga
Buried00.01.1942
Rīgas Otrie Meža kapi
Gaujas iela 12, Rīga, LV-1026
RewardsThe Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece ar 1926. gada 16. novembra lēmumu.
IV šķira
1926

Latvijas Republikas atbrīvošanas cīņu 10 gadu jubilejas piemiņas medaļa
1933

Map legendShowing 1-30 of 30 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Jumpravmuiža
(Jumpravmuiža , Limbažu pagasts, Limbažu novads)
13.10.1876Birth time/placeVillage
2Hamburgas iela 11, Rīga
(Hamburgas iela 11, Rīga, LV-1014)
1911 - 1914ResidenceBuilding, house
3Rīga
(Rīga)
02.01.1942Place/time of deathCity
4Sanktpēterburga
(Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia)
1914 - 1917EmigratedCity
5Maskava
(Moscow, Russia)
1914 - 1917EmigratedCity
6Krima
(Crimea, Ukraine)
1914 - 1917EmigratedRegion, area
7Rīgas Otrie Meža kapi
(Gaujas iela 12, Rīga, LV-1026)
01.01.1942BuriedCemetery
8Raiņa bulvāris 29, Rīga
(Raiņa bulvāris 29, Rīga, Latvija, LV-1050)
1887 - 1895EducationBuilding, house
9Rīga
(Rīga)
(Not set)EducationCity
10Berne
(Bern, Switzerland)
1900 - 1901EducationCity
11Leipciga
(Leipzig, Germany)
1900 - 1901EducationCity
12Parīze
(Paris, France)
1910EducationCity
13Parīze
(Paris, France)
1910EducationCity
14Rīga
(Rīga)
1920 - 1921Working placeCity
15Dzirnavu iela 119, Rīga
(Dzirnavu iela 119, Rīga, LV-1050)
1920 - 1921Working placeBuilding, house
16Vācija
(Germany)
1910 - 1914TravelledCountry
17Kaukāzs
(Caucasus)
1895TravelledRegion, area
18Šveice
(Switzerland)
1910 - 1914TravelledCountry
19Itālija
(Italy)
1910 - 1914TravelledCountry
20Francija
(France)
1910 - 1914TravelledCountry
21Kastanjola
(Castagnola, Ticino, Switzerland)
01.10.1910 - 01.12.1910TravelledVillage
22Roma
(Rome, Metropolitan City of Rome, Italy)
01.12.1910TravelledCity
23Davosa
(Davos, Canton of Grisons, Switzerland)
01.01.1911TravelledCity
24Parīze
(Paris, France)
01.01.1911 - 01.02.1911TravelledCity
25Davosa
(Davos, Canton of Grisons, Switzerland)
1913TravelledCity
26Kastanjola
(Castagnola, Ticino, Switzerland)
1913TravelledVillage
27Rīga
(Rīga)
1919 - 1921Participation in organisationsCity
28Rīga
(Rīga)
17.04.1920 - 18.04.1920Participation in organisationsCity
29Rīga
(Rīga)
01.02.1920 - 01.02.1920Participation in organisationsCity
30Rīga
(Rīga)
18.01.1920Participation in organisationsCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.