Gundega Zēhauza

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (11); Compiler (2); Author of the comment (1); Person of reception (1)

Photos: Person in photo(1)

NameGundega Zēhauza
Name at birthBuša
Personal informationZĒHAUZA (Seehaus) Gundega (dz. Buša; 1944.31.V Tukumā) - literatūrzinātniece.
Dz. piensaimnieka ģim. No 1953 dzīv. Saldū, beigusi Cieceres septiņg. sk. (1958) un Saldus vsk. (1962). Strād. par skolotāju Remtes astoņg. sk. (1962-64) un Saldus 2. astoņg. sk. (1964-66). Beigusi LVU Filol. fak. Latviešu val. un lit. nod. (1971). Kopš 1971 dzīv. Berlīnē. Strād. PSRS-Vācijas draudzības b-bā. Kopš 1986 strād. Humbolta univ., kur aizstāvējusi disertāciju par tēmu "Latviešu literatūra VDR" (1986). Sagatavojusi izdošanai vācu val. R. Ezeras stāstu krāj. (1982) un rom. "Aka" (1986), sast. A. Upīša noveļu un stāstu izlasi, tulk. latv. sakāmvārdus 50 tautu sakāmvārdu krājumam vācu valodā. Public. gk. vācu periodikā rakstus par latv. lit. un folkl. recepciju Vācijā, par latv. prozu. No 1986 regulāri referējusi Baltistikas konferencēs u.c. auditorijās Vācijā un Čehoslovakijā par latv. tdz. recepciju Vācijā, par latv. vēst. romānu, par J. Raiņa dramaturģijas filozofiju, Aspaziju, A. Upīti, V. Lāmu, I. Indrāni, E. Līvu un dažādiem latv. lit. jautājumiem.
L. Zēhauza G. "Kaut kur kaut kad būs atbalss..." [Sarunu pierakstīja A. Rožkalne] // Lit. un Māksla, 1990.10.XI.
A. Rožkalne
WorkPublicējusi rakstus par latviešu literatūru un folkloras recepciju Vācijā, par latviešu prozu.
Occupationstranslator
literary scholar
publisher
Birth time/place31.05.1944
Tukums
Tukums, Tukuma novads
EducationUnknown – 1958
mācījies
Cieceres septiņgadīgo skolā

Unknown – 1962
mācījies
Saldus vidusskolā

Unknown – 1971
studējis
LVU Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļā

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of place
  
1Tukums
(Tukums, Tukuma novads)
31.05.1944Birth time/placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.