Gunars Janovskis

lv
Report to editor

Collections (3)

Works: Author (53); Artist (1); Person of reception (90)

Audio/video: Narrator (3)

Photos: Person in photo(1)

NameGunars Janovskis
PseudonymGunars Salna, Mintauts Mežmīlis, Arturs Skuja
SummaryGunars Janovskis (1916–2000) – rakstnieks. Tieši dzīvodams trimdā, kļuva par vienu no ražīgākajiem un lasītāju iemīļotākiem autoriem. Darbiem raksturīga koncentrēta izteiksme, poētisks cilvēku un vides tēlojums, smeldzīgi skaudrs mīlestības un dzimtenes tēmu risinājums. Rakstījis arī īsprozu, feļetonus un dzeju. Latvijā izdoti Kopoti raksti (1997–2003), grāmata "Mans dzīvesstāsts un 33 dzejoļi" (1997). Vairāki darbi dramatizēti un iestudēti Valmieras teātrī un Latvijas Televīzijā.
Personal informationDzimis tālbraucēja kapteiņa ģimenē.
1919: ģimene pārcēlās uz Liepāju.
1922: ģimene pārcēlās uz Rīgu.

1945: janvārī mobilizēts, kā leģionārs nonāca Vācijā.
1947: izceļoja uz Angliju.

Par Gunaru Janovski skat.: Gunars Janovskis - Nacionālā enciklopēdija (enciklopedija.lv)

Dziļu ieskatu Gunara Janovska mākslā un domāšanā ir devis profesors E. Grīslis grāmatā "Dievs Kungs ir latvju stipra pils" (1982). Grīslis ieskata, ka Gunars Janovskis savos darbos mēģina risināt trīs svarīgas tēmas: 1) vai cilvēkam var ticēt?, 2) dzīvē aizlauztais cilvēks un 3) labestība.
Work

Literārā darbība

1938: pirmā publikācija – tēlojums "Piezīmes ceļojot", publicēta ar pseidonīmu Gunars Salna – laikrakstā "Studentu Dzīve" 28. septembrī.
Uz jautājumu, ko uzskata par saviem literārajiem skolotājiem, atzinis: Blaumanis un Hamsuns, mazliet arī
Hemingvejs.

Literārie darbi
1963: romāns "Sola"
1965: laikmeta impresijā "Bez ceļa".
1966: romāns "Pie Tornas".
1966: romāns "Pār Trentu kāpj migla".
1966: stāstu un noveļu krājums "Svešumā".
1967: pastāstu un feļetonu krājums "Smiekliņam".
1968: romāns "Pēc pastardienas".
1969: romāns "Ēnu menuets".
1969: romāns "Dziesma mežam".
1970: īsprozas krājums "Nelūgtos ciemos".
1971: romāns "Rolands".
1972: romāns "Balsis aiz tumsas".
1973: romāns "Uz neatgriešanos".
1974: romāns "Kur gaiļi nedzied".
1975: stāstu krājums "Ieklausies naktī".
1977: romāns "Kaijas kliedz vētru".
1978: romāns "Un kas par to".
1978: stāstu krājums "Kur sunim vieta".
1980: romāns "Novakare".
1981: romāns "Purvā" (I daļa)
1982: romāns "Ines".
1985: īsprozas krājums "Gunars Janovskis stāsta".
1987: romāns "Cilvēks, kas gribēja vairāk" kopā ar Laimu Kalniņu.
1988: romāns "Helmī".
1989: romāns "Pilsēta pie upes".
2012: romāns "Purvā" (I un II daļa).

Divi dzejoļu krājumi kopā ar Indru Gubiņu
1974: dzejas krājums "Paskaties kļavā".
1989: dzejas krājums "Vai ilgi vēl?".

viencēlienu "Liftā" (teātrī 1971, Notingemā).

1997–2003: Latvijā izdoti Kopoti raksti.
1997: grāmata "Mans dzīvesstāsts un 33 dzejoļi".

Darbu tulkojumi
1994: romāns "Sōla" un "Pār Trentu kāpj migla" igauņu valodā – "Saar; Udu Trenti jõel".
1999: romāns "Uz neatgriešanos" vācu valodā – "Auf Nimmerwiedersehn!"
2017: romāns "Pēc pastardienas" angļu valodā – "After Doomesday".

1991: uzņemta dokumentāla portretfilma "Gunars Janovskis", režisore Dz. Geka.
1992: “Saruna ar rakstnieku Gunaru Janovski” (ar G. Janovski sarunājas Zigmunds Skujiņš un Karīna Geikina).
2001: “Saruna ar Gunaru Janovski”, režisore Maruta Jurjāne (2001).
Quotations

Par Gunara Janovska daiļradi

"1963. g. Grāmatu Drauga apgādā iznāca kāda jauna rakstnieka grāmata Sōla. Tā pārsteidza un sajūsmināja latviešu literāro pasauli. Likās, ka mūsu vārdu mākslai pievienojies ļoti īpatnējs un apdāvināts rakstnieks. Kritika teica - šī grāmata uzrakstīta Kn. Hamsuna garā. Autors bija Gunārs Janovskis, kas dzīvoja Anglijā. "Jau pašā sākumā, Solu lasot, romāns mani ieinteresēja. Kur tā pēkšņi bija radies rakstnieks ar tik izkoptu stilu un lielisku cilvēku notēlojumu?" i rakstīja Irma Grebzde Laika slejās. "Pēc romāna satura spriežot, autors nevarēja būt jauns: ar tik nobrieduša vīra skatu un izkoptu valodu pirmo reizi klajā nenāk neviens. Sola nebija negatavības pazīmju." [..] Lasot G.J. darbus, jūtam autora viedo, garīgi dziļo personību. Viņš agri izveidoja savu literāro darbu īpatnību. "Tā dibinās uz emocionālo gaisotni, kas iegremdēta pagātnes ūdeņos, tāpēc neatsaucama, smeldzīga" {Latvju enciklopēdija: 1962-1982). To raksturo silta, sirsnīga zemdega, ko vārdos neaprakstīt, kas lasot jāizjūt. G.J. darbi, domāju, jālasa vairāk ar jūtām nekā ar prātu. Tie ir "grāmatas ar sirdi," kā teikusi Grebzde."
Bluķis, Lūcija. Gunara Janovska pasaulē. Universitas, Nr.61 (01.04.1988)

"Viņa grāmatās dzīvo
nepieredzētai varonībai un tikpat lieliem pazemojumiem cauri gājušais latviešu karavīrs, tur garajā svešuma jūdzē kustas trimdinieks, tur šīs dienas apvāršņos parādās latvietis ar savu spēku un vājumu, gudrību un maldiem, labestību un sīkmanību. Bet aiz visa tā vienmēr klātu jūtams pats galvenais atbilžu meklētājs un izšķirīgais lielums - tauta tēvzemē, kas reiz lasīs Gunārā Janovska grāmatas kā labākas pasaules apsolījumu.”
Andrups, Jānis. Redzīgums laikmeta krēslā. Londonas Avīze, Nr.2008 (14.03.1986)

"Kādā vēstulē Gunārs Janovskis raksta, ka, lai gan lielākā daļa viņa darbu tapuši “es” formā, būtu velti meklēt tajos tiešas biogrāfiskas atbilsmes. Un tomēr tādas ir. G. Janovskis ir viens no tiem autoriem, kuru daiļradi varbūt vistiešāk var dēvēt par viņu garīgo biogrāfiju. Turklāt tādu, kurā ne tikai satek likteņu ceļi, bet pateiktas arī pašam rakstniekam būtiskākās, svarīgākās atskārsmes. [..] dziļākajā būtībā Gunārs Janovskis ir ticētājs. Cilvēks, kurš nekad nezaudēja ticību vismaz divām lietām - dzimtenei un jaunībai. Viņa smeldzīgāko un skaistāko pārdzīvojumu vidū ir jaunības pieredzējumi Rīgā, Pārdaugavas ieliņās, Daugavgrīvā un Bolderājā, saules, ūdeņu, brīvā gaisa un vēl arī mīlestības un zināšanu romantika. Viss
pāriet, bet it nekas nezūd - un citi varoņi atkal un atkal atkārto šķietami jau bijušus likteņu soļus, netieši liecinot, ka agrāk vai vēlāk jaunā lokā citi ies paša rakstnieka reiz mītās takas.
[..] Sola, Pār Trentu kāpj migla, Ēnu menuets, Uz neatgriešanos, vēl citas Janovska grāmatas pieder labākajām, kas latviešu prozā uzrakstītas. Sāpīgs skaistums ir viena no sajūtām, kas pavadījusi Gunārā Janovska jaunības atmiņu
romānus."
Kalnačs, Benedikts. Gunars Janovskis. Literatūra un Māksla Latvijā, Nr.18 (04.05.2000)

" Ar apbrīnojamu iejūtību Gunārs Janovskis attēloja dažādu tautību cilvēkus, un vairāki viņa darbi skar, politisko situāciju un netaisnību dažādos laikos. Savu tēvzemi viņš mīlēja no sirds un dažkārt izteica vēlēšanos, kaut būtu piedzimis Latvijā. [..] Relatīvi vēlu savā dzīvē sācis rakstīt, Gunārs Janovskis to darīja regulāri un cītīgi. Viņa darbiem raksturīga ļoti koncentrēta izteiksme, teikumi neizplūst, bet dažos vārdos pateikts neticami daudz. Arī viņa dialogi ir ļoti īsi, bet liekas, ka vai aiz katra vārda var nojaust vēl pāris teikumu. Pats viņš reiz teica: ja es uzrakstu piecus teikumus, tad vēlāk mēģinu tos savilkt vienā. Viņa rādītie tēli grāmatās ir dziļi cilvēcīgi, tāpat kā autors pats savā dzīvē."
Gubiņa, Indra. Gunaram Janovskim aizejot. Latvija Amerikā, Nr.19 (06.05.2000)

Occupationsauthor
Birth time/place08.02.1916
Helsinki
Helsinki, Finland

Residence
1919 – 1922
Liepāja
Liepāja

1922 – 1941
Rīga
Rīga

1941 – 1944
Jēkabpils
Jēkabpils

1947 – 2000
Anglija
England, United Kingdom
Education1922
Rīgas 4. pamatskola
Lavīzes iela 2a, Rīga
Lavīzes iela 2A, Rīga, LV-1002

1926 – 1933
Rīga City 1st Gymnasium
Rīga
Rīga

1933 – 1938
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050

Nepabeigtas studijas Filoloģijas un filozofijas fakultātē; studiju virziens: klasiskā filoloģija.


1946 – 1947
Bonnas Universitāte
Bonna
Bonn, North Rhine-Westphalia

1964
Heidelberga
Heidelberg, Baden-Württemberg, Germany
Īslaicīgi studēja Heidelbergas Universitātē (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg).

1967
Heidelberga
Heidelberg, Baden-Württemberg, Germany
Īslaicīgi studēja Heidelbergas Universitātē (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg).
Working place1935 – 1938
Valstspapīru spiestuve
Maskavas iela 11, Rīga
Maskavas iela 11, Rīga, LV-1050
Korektors.

1941 – 1942
Jēkabpils
Jēkabpils
Tulks Jēkabpils apriņķa pārvaldē.
Participation in organisationsKonkordija "Valdemārija"

Latvian Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Latviešu preses biedrība
Anglija
England, United Kingdom
Latviešu preses biedrības Anglijas kopa.

1994
Latvian Academy of Sciences
Akadēmijas laukums 1, Rīga
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050

Goda loceklis.

Place/time of death27.04.2000
Lielbritānija
United Kingdom
RewardsKultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par romāniem "Pie Tornas" un "Pār Trentu kāpj migla".
1966

Goppera fonda balva
Uz neatgriešanos
Balva piešķirta par romānu "Uz neatgriešanos".
1974

The Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks ar Ordeņa domes 1996. gada 9. oktobra lēmumu.
IV šķira
1996

Map legend

Showing 1-17 of 17 items.
#LocationDateTypeType of location
  
1Helsinki
(Helsinki, Finland)
08.02.1916Birth time/placeCity
2Liepāja
(Liepāja)
1919 - 1922ResidenceCity
3Rīga
(Rīga)
1922 - 1941ResidenceCity
4Jēkabpils
(Jēkabpils)
1941 - 1944ResidenceCity
5Anglija
(England, United Kingdom)
1947 - 2000ResidenceCountry
6Lielbritānija
(United Kingdom)
27.04.2000Place/time of deathCountry
7Rīga
(Rīga)
1926 - 1933EducationCity
8Lavīzes iela 2a, Rīga
(Lavīzes iela 2A, Rīga, LV-1002)
1922EducationBuilding, house
9Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
1933 - 1938EducationBuilding, house
10Bonna
(Bonn, North Rhine-Westphalia)
1946 - 1947EducationCity
11Heidelberga
(Heidelberg, Baden-Württemberg, Germany)
1964EducationCity
12Heidelberga
(Heidelberg, Baden-Württemberg, Germany)
1967EducationCity
13Maskavas iela 11, Rīga
(Maskavas iela 11, Rīga, LV-1050)
1935 - 1938Working placeBuilding, house
14Jēkabpils
(Jēkabpils)
1941 - 1942Working placeCity
15Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
(not set)Participation in organisationsBuilding, house
16Anglija
(England, United Kingdom)
(not set)Participation in organisationsCountry
17Akadēmijas laukums 1, Rīga
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
1994Participation in organisationsBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.