Dāvids Zeltiņš

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (1); Publisher (4); Person of reception (2)

Photos: Person in photo(2)

NameDāvids Zeltiņš
PseudonymZeltiņš
Name at birthDāvids Golts
SummaryDāvids Zeltiņš (īstajā vārdā Dāvids Golts, 1867–1943) – grāmatizdevējs un sabiedrisks darbinieks. Beidzis Ēveles draudzes skolu, vēlāk pārnācis uz Rīgu, kur spēlējis Andreja Jurjāna trupā. Vairāku lugu un kupleju autors, tulkojis vairāku operu tekstus un lugas latviešu valodā. 1897. gadā iegūst savā īpašumā grāmatu tirgotavu Tērbatas ielā 20, ko vēlāk izveido par plašu izdevniecību. Apgāda 40 gadu pastāvēšanas laikā izdots vairāk nekā 300 grāmatu nosaukumu (vairāk nekā 1 miljona eksemplāru), tostarp latviešu autoru kopotie raksti. Rakstījis periodiskajos izdevumos par grāmatniecības un teātra jautājumiem. Aktīvi iesaistījies sabiedriskajā dzīvē. 1903. gadā kopā ar A. Gulbi izveidojis Latviešu grāmatizdevēju un grāmattirgotāju biedrību, no 1912. līdz 1922. gadam bijis tās priekšsēdētājs. 1918. gada 18. novembrī kā Latvijas Demokrātiskās partijas pārstāvis Tautas padomē piedalījies Latvijas valsts proklamēšanā. Rīgas amatnieku krājaizdevu sabiedrības direktors (1907–1936), no 1926. gada Latvijas eksporta un importa sabiedrības akcionārs.
Personal informationDzimis lauksaimnieka Pētera Golta ģimenē. Agrā bērnībā zaudējis tēvu.
Brālēns – arī izdevējs un uzņēmējs Augusts Golts (1882–1968).

Sieva Marija Golta, sabiedriskā darbiniece. Meita Leontīne, dēls Arveds (1940. gada 14. jūnijā izsūtīts uz Sibīriju).
Work

Literārā darbība

Lugas
1896: luga "Saites" (teātrī 1896, grāmatā 1897)
1898: luga "Apstākļu varā" (teātrī 1898)

Sacerējis arī kuplejas.

Ārzemju autoru darbu tulkojumi

1898: H. Zūdermaņa luga "Laime kaktā"
1903: O. Nikolai opera "Falstafs jeb Jautrās sievas"

Izdevējdarbība

1897. gadā nopircis agrāk J. Birzgalim piederējušo grāmatu veikalu un lasāmbibliotēku Tērbatas 20, veikals šeit pastāvējis līdz 1940 un arī kara gados. Attīstījis grāmatu veikalu un apgādu.
1903. gadā kopā ar A. Gulbi izveidojis Latviešu grāmatizdevēju un grāmattirgotāju biedrību, pēc 1905. gada revolūcijas bijis A. Gulbja un apgāda "Dzirciemnieki" ģenerālkomisārs Latvijā.
Pēc 1905. gada Pēterburgas tiesu palāta vairākkārt izskatījusi apsūdzības pret Dāvidu Goltu kā cenzūras konfiscētu iespieddarbu izdevēju (t. sk. E. Cālīša apcere "Revolūcija un pretrevolūcija" (1905)).
No 1921. līdz 1923. gadam izdevējdarbību veicis arī kopā ar brālēnu Augustu Goltu.
1923. gadā kopā ar Augustu Goltu un Augustu Jurjānu iegādājies A. Šnakenburga spiestuvi Mārstaļu ielā 5, 1926. gadā izveidotā grāmatniecības a/s "Golts un Jurjāns" pastāv līdz 1932. gadam.

Apgādājis ap 300 izdevumu, galvenokārt daiļliteratūru un kalendārus.
Pirmais Dāvida Zeltiņa izdevums – paša luga "Saites" (1897).

Nozīmīgākie Dāvida Zeltiņa izdevumi
1904: satīriskās dzejas antoloģija "Uz karstiem ķieģeļiem" (sastādījis E. Treimanis–Zvārgulis)
1906: V. Plūdoņa sastādītā antoloģija "Dzejas pērles" (1–5)
1906–1910: T. Zeiferta sastādītā almanaha "Jauna raža" pēdējie 5 sējumi (8–12)
1906–1910: K. Skalbes Raksti (1–2)
1908–1912: A. Jesena sastādītā sērija "Jaunības bibliotēka" (1–14)
1909: K. Skalbes "Emigranta dziesmas"
1909: A. Deglava "Zeltenīte"
1908, 1911: Ļ. Tolstoja drāma "Tumsības vara"
1912: A. Deglava romāna "Rīga" pirmā daļa "Patrioti"
1923: A. Upīša "Rīta cēliens"
1925–1926: Andrieva Niedras Kopoti raksti (1–10)
1930–1936: poļu rakstnieka H. Senkeviča Kopoti raksti (1–24).

Izdevis periodiskos izdevumus – žurnālu "Kāvi" un laikrakstu "Plēsums" (abi 1906), kalendāru "Vispārīgais Zobgala kalendārs" 1901–1906, 1909–1914, 1917, 1923–1932) u. c.

Rakstījis periodiskajos izdevumos par grāmatniecības un teātra jautājumiem (par grāmatu izplatīšanu "Pēterburgas Avīzes", 1903, "Jaunās Pēterpils Avīzes", 1916).
Quotations"[..] Mūsu grāmatniecībā vēl nozīmīgāka par grāmatu izdošanu kļūst nelaiķa [Dāvida Zeltiņa] kopdarbība ar Ansi Gulbi, kas, kā zināms, savu izdevēja darbu sāka lielā stilā ārpus dzimtenes – Pēterpilī, pie tam bez sava veikala. Golts-Zeltiņš kļuva viņa ģenerālkomisionārs, kam bija jārūpējas ne vien par sava komitenta izdoto grāmatu izplatīšanu, bet arī jākārto jaunā apgāda uzdevumā maksājumi, jo Gulbis pats bieži bija aizņemts veikala ceļojumos. [..] Ģenerālkomisionārs [pēc 1905. gada] kļuva ne vien par ģenerālpilnvarnieku saistību kārtošanai, bet viņam pašam nācās pārņemt un pabeigt dažu Gulbja iesākto darbu. Vēlāk viņa īpašumā pārgāja Gulbja pirmā darbības posmā izdoto grāmatu krājumi.
Šai laikā Golta-Zeltiņa grāmatnīca bija viena no rosīgākām Rīgā. Tā bija "Dzirciemnieku" u. c. apgādu ģenerālkomisionārs un Pēterpils latviešu avīžu ("Pēterburgas Avīžu", "Pēterburgas Latvieša", "Pēterburgas Atbalss") izplatīšanas centrs dzimtenē. Dienās, kad avīzes pienāca Rīgā, veikala priekšā bija tāda avīžnieku un publikas drūzma, ka policijai bija darba pilnas rokas."

E. Ķiploks. Dāvids Golts-Zeltiņš [nekrologs]. Latvju Grāmatnieks, Nr. 1–2, 15.09.1943, 2. lpp.

"Dāvids Golts kādu laiku bija nodarbojies arī žurnālistikā, rakstījis Dienas Lapā un piedalījies arī pie tās izdošanas. [..] Sabiedrībā D. Golts-Zeltiņš bija pazīstams kā nosvērts un rosīgs darbinieks un tāpēc tika iesaistīts daudzās sabiedriskās organizācijās. [..] Arī saimnieciskajā dzīvē Golts-Zeltiņš bija aktīvs, ar nosvērtu un pārdomātu rīcību, kādēļ Rīgas Amatnieku krājkase viņu izraudzīja par šīs naudas iestādes direktoru, kādu amatu viņš izpildīja ilgus gadus."

Raits Ritums. Par veciem grāmatniekiem. Treji Vārti, Nr. 34, 01.07.1972, 57. lpp.
Avoti
Viesturs Zanders (b. g.). Šķirklis Golts Dāvids. Datubāze "Latviešu grāmatniecības darbinieki līdz 1918. gadam". http://lgdb.lnb.lv/index/person/808/
LinksAugusts Golts (1882–1968) - Cousin
Marija Golta (1868–1954) - Wife
Occupationstranslator
publicist
actor
publisher
publisher
public employee
trader
Birth time/place15.09.1867
Jērcēnu pagasts
Jērcēnu pagasts, Valmieras novads
Dzimis 1867. gada 24. augustā (pēc vecā stila) Jērcēnu pagastā.

Residence1892
Rīga
Rīga
No 1892. gada dzīvojis Rīgā.
Education
Ēveles draudzes skola
Ēvele
Ēvele, Ēveles pagasts, Valmieras novads

Ar radinieku palīdzību beidzis Ēveles draudzes skolu, tālāko izglītību guvis pašmācības ceļā.

Working place1897 – 1940 (Date is approximate)
D. Zeltiņa apgāds
Tērbatas iela 20, Rīga
Tērbatas iela 20, Rīga, LV-1011

No 1897. gada bijis grāmatu veikala īpašnieks un izdevējs. 1897. gadā nopircis agrāk J. Birzgalim piederējušo grāmatu veikalu un lasāmbibliotēku Tērbatas 20, veikals šeit pastāvējis līdz 1940. gadam un arī kara gados.


1905
A. Gulbja apgāds
Pēc 1905. gada revolūcijas bijis A. Gulbja apgāda ģenerālkomisārs Latvijā.

1905
Dzirciemnieki
Pēc 1905. gada revolūcijas bijis apgāda "Dzirciemnieki" ģenerālkomisārs Latvijā.

1906
Žurnāls "Kāvi" (1906)
Rīga
Rīga
Izdevējs

1906
Laikraksts "Plēsums" (1906–1907)
Izdevējs

1907 – 1936
Rīgas amatnieku krājaizdevu sabiedrība
Rīga
Rīga

Rīgas Amatnieku Krājaizdevu sabiedrības rīkotājdirektors


1921 – 1923
D. Zeltiņa un A. Golta apgāds
Rīga
Rīga

No 1921. līdz 1923. gadam apvienojis savu un brālēna Augusta Golta izdevniecību.

Participation in organisations
Riga City Council
Rīgas domes loceklis


Latvju demokrātu savienība

Pēc Februāra revolūcijas 1917. gadā piedalījās Latviešu Demokrātiskās partijas atjaunošanā. 1925. gadā kandidējis Saeimas vēlēšanās no Latvju demokrātu savienības saraksta.Rīgas Jaunais teātris (1908–1915)
Lāčplēša iela 25, Rīga
Lāčplēša iela 25, Rīga, LV-1011
Piedalījies Rīgas Jaunā teātra dibināšanā Romanova ielā, bijis tā padomes un teātra komisijas loceklis.

1892 – 1896 (Date is approximate)

Aktieris Andreja Jurjāna teātra trupā. 1896. gadā tās vadītājs.


1903
Latvijas Grāmatizdevēju un tirgotāju biedrība
1903. gadā kopā ar A. Gulbi izveidojis Latviešu grāmatizdevēju un grāmattirgotāju biedrību.

1912 – 1922
Latviešu grāmattirgotāju un izdevēju biedrība
No 1912. līdz 1922. gadam biedrības priekšsēdētājs.

1918 – 1920
Latvijas Tautas padome

Tautas padomes loceklis. 1918. gada 18. novembrī kā Latvijas Demokrātiskās partijas pārstāvis Tautas padomē piedalījies un runājis valsts proklamēšanā.


1926
No 1926. gada Latvijas eksporta un importa sabiedrības akcionārs.
Place/time of death16.03.1943
Rīga
Rīga
Buried21.03.1943
Rīgas Lielie kapi
Klusā iela, Rīga

Map legendShowing 1-10 of 10 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Jērcēnu pagasts
(Jērcēnu pagasts, Valmieras novads)
15.09.1867Birth time/placeParish
2Rīga
(Rīga)
1892ResidenceCity
3Rīga
(Rīga)
16.03.1943Place/time of deathCity
4Rīgas Lielie kapi
(Klusā iela, Rīga)
21.03.1943BuriedCemetery
5Ēvele
(Ēvele, Ēveles pagasts, Valmieras novads)
(Not set)EducationVillage
6Tērbatas iela 20, Rīga
(Tērbatas iela 20, Rīga, LV-1011)
1897 - 1940Working placeBuilding, house
7Rīga
(Rīga)
1921 - 1923Working placeCity
8Rīga
(Rīga)
1907 - 1936Working placeCity
9Rīga
(Rīga)
1906Working placeCity
10Lāčplēša iela 25, Rīga
(Lāčplēša iela 25, Rīga, LV-1011)
(Not set)Participation in organisationsBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.