Biminita Grunde

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (10); Compiler (2); Person of reception (14)

Photos: Person in photo(1)

NameBiminita Grunde
Name at birthBērziņa
SummaryRakstniece Biminita Grunde (1928) dzimusi Rīgā valodnieces Valerijas Baltiņas-Bērziņas ģimenē. Mācījusies Rīgas Franču licejā, tomēr mācības pārtraukusi, jo ģimene devusies bēgļu gaitās uz Vāciju. Tur beigusi Latviešu ģimnāziju Eslingenā, uzsākusi studijas Mārburgas un Tībingenes universitātēs. Kopš 1950. gada dzīvo ASV, Mineapolē. Beigusi Mineapoles universitāti kā zobārste. Pirmie literārie mēģinājumi 1944. gadā, tomēr tieši trimdā sākusi rakstīt literārās pasakas, galvenokārt par dzīvniekiem, putniem un augiem. Otrs interešu loks: latviešu tautas folklora, veidojusi bērnu ludziņas par latviešu gadskārtām. Atzinusi, ka viņas personības veidošanos spēcīgi ietekmējušas dainas, kurās rakstniece atradusi dzīves ētiskos pamatus, latvisku dzīvesprieku un gudrību. Trimdā Izdotas četras bērnu pasaku grāmatas, sakārtojusi divas latviešu folkloras izlases.
Personal informationDzimusi valodnieces Valerijas Bērziņas-Baltiņas (1906–2000) ģimenē, tēvs Vilhelms Bērziņš – skolotājs. Bērnībā vasaras pavadījusi jūrmalā.
Māsa – Ūve Baltiņa-Hamiltone – māksliniece un māsas Biminitas Grundes grāmatu ilustratore.

1944: oktobrī ar ģimeni devās bēgļu gaitās.
1984: pirmo reizi viesojusies Latvijā.
Work1943: pirmā publikācija – sacensības darbs "Es esmu izpalīdze"; par to saņemta otrā godalga.
Sakārtojusi latviešu folkloras izlases "Tēva dots, mātes dots" (1987) un "Saules loks" (1990).

Bijusi redaktore akadēmisko organizāciju izdevumā "Universitas".
Izdevumā "Universitas" rakstījusi par folkloras jautājumiem, tautas ticējumiem, kā arī recenzijas par grāmatām, publicējusies arī bērnu žurnālā "Mazputniņš", publicējusi apceres par Raini, Aspaziju u. c.
Darbojās korporācijā Dzintra.
Darbojusies ģenerāļa Kārļa Goppera fonda valdē.
Rakstījusi arī bērnu ludziņas, izmantojot tautasdziesmas.
Quotations

Biminita Grunde par savu literāro jaunradi:

"Sešu gadu vecumā sāku rakstīt "romānu" – Zvīņciema ļaudis. To vasaru mēs dzīvojām Slokā pie tēva māsas. Garas dienas pavadīju jūrmalā gan peldoties, gan jūras krastā smilšu pilis celdama, gan ciemojoties zvejnieku mājās. Tā sāku rakstīt par jūru un cilvēkiem pie tās. 1942. g. ieguvu Latvijas apmērām otro godalgu par sacensības darbu "Es esmu izpalīdze". Vasaru biju pavadījusi Lubānā, lauku mājās. Uz laukiem dzīvoju pirmo, un man tur atklājās daudz jauna un nepiedzīvota, kaut vai – agrā celšanās, dažādie lauku darbi, talciniekiem, jāņubērni. Par šo nepierasto un skaisto lauku pasauli rakstīju savu sacensības darbu. Kad devāmies bēgļu gaitās, savus pārdzīvojumus un izjūtas uzticēju dienas grāmatai. Tā man bija īsts draugs tajos grūto pārmaiņu un bēdīgo notikumu laikā."

Preisa-Zīverte, Izolde. Saules stari un bērniem un jauniešiem. Universitas, Nr. 73, 1994.

"Saules un sala grāmata" (1965)

"Autorei iemīlēts veids, kā brīnumus panākt citās pasakās, ir laist varoņus pasaulē. [..] Viņa uzrāda it labus sasniegumus arī sacerējumu kompozīcijā, darbības kāpinājumā un fabulas risinājumā. [..] Biminitas Grundes pirmā grāmata ir vērtējama kā rūpīgs darbs, kas liecina par autores stāstītājas spējām un krietnu valodu. Bērniem šis pasaku krājums būs jauka Ziemsvētku dāvana, kurā viņi atradīs arī rūķus, kas poš eglītes ne tikai cilvēkiem, bet ari zvēriem mežā."

Kalniņš, Nikolajs. Saules un sala grāmata. Laiks, 1965, 15. decembris.

Meža bērni (1967)

"Grāmatā "Meža bērni" pavisam 13 pasaku, un dala varoņu iepazīti jau "Saules un sala grāmatā". Bet nāk liels pulks ar! klāt. Tā kā šoreiz runa par meža bērniem, tad bez putniem, zvēriem un kukaiņiem vēl darbojas arī puķes, sēnes, zāles, koki, lietus lāses, saules stari u. c. – kopskaitā ap 50. Lielais tēlotāju ansamblis nedrūzmējas lasītāja priekšā uzreiz, bet parādās pamazām darbībā – dažs
vairākās pasakās, dažam lemts tikai reizi uznākt skatuvē."

Kalniņš, Nikolajs. Meža bērni. Laiks, 1967, 20. decembris.

"Zvēri, putni, kukaiņi, sēnes un koki Biminitas Grundes pasakās darbojas it kā cilvēki un runā cilvēku valodu, bet reizē tomēr paliek zvēri un putni kā savas sugas pārstāvji ar visām tām pazīmēm, kādas viņiem devusi daba. Šai ziņā Biminitas Grundes pasakas pielīdzināmas Kiplinga pasakām un Amerikā ļoti pazīstamā Andersena godalgas kandidāta E. Vaita ( White) pasakām. Šādi rakstīt par dzīvniekiem ir daudz grūtāk nekā rakstīt allegoriski, jo rakstītājam ir nepieciešamas ļoti lielas zināšanas par aprakstāmo zvēru, vai putnu, vai kukaiņi. Biminita Grunde dabu ir vērojusi ar ļoti redzīgām acīm un ar ļoti lielu mīlestību, soli pa solim viņa ir gājusi pa mežiem, vienmēr saredzēdama kaut ko jaunu. "

Sināte, Rasma. Pasakas. Ceļa Zīmes, Nr. 48, 1971.


"Pienenes pūka" (1984)

"Grundes grāmata domāta pirmskolas un jaunākai vecuma grupai. Tāpēc visas 14 grāmatā ievietotās pasaciņas ir pavisam īsas – neviena nav garāka kā divarpus lappuses, nepārsniedzot mazo bērnu ierobežoto iespējamās uzmanības laiku. Tekstā ir ļoti daudz dialogu, dažas pasaciņas gandrīz no tiem vien sastāv ("Pret sauli", "Raibā pasaule"). Tas valodu dara dinamisku un piesaista bērnu uzmanību. [..] Grāmatas it kā ikdienišķā valoda patiesībā ir gauži kupla. [..] pasaciņām ir zināma līdzība ar latviešu tautas pasakām.

Blūma, Guna. Biminita Grunde: Pieneņu pūka. Universitas, Nr. 56, 1985.

LinksValerija Bērziņa-Baltiņa (1906–2000) - Mother
Occupationsauthor
dentist
Birth time/place02.06.1928

Residence1949
Mineapolisa
Minneapolis, Minnesota, United States
EducationRiga French Lycée
Rīga
Rīga

1946 – 1948
Marburga
Marburg, Hesse, Germany

Studējusi Mārburgas universitātē.


13.02.1946 – 16.02.1946
Eslingenas Latviešu ģimnāzija
Eslingene pie Nekāras
Esslingen am Neckar, Baden-Württemberg, Germany

Beigusi pilnu humanitārās ģimnāzijas kursu.


1949
Tībingene
Tübingen, Baden-Württemberg, Germany

Studējusi Tībingenes universitātē Vācijā.


1950 – 1954
Mineapolisa
Minneapolis, Minnesota, United States

Studējusi Minesotas universitātē (University of Minnesota).

Working place1954
Mineapolisa
Minneapolis, Minnesota, United States

Kopš 1954. gada strādājusi ar zobārsti.

Participation in organisationsStudent Sorority "Dzintra"
Emigrated1944
Austrija
Austria

Devusies bēgļu gaitās uz Austriju.


1945
Vācija
Germany

Pārcēlusies uz Vāciju.

RewardsPBLA Krišjāņa Barona prēmija
Prēmija piešķirta par bērniem un jauniešiem piemērotas lasāmvielas sarakstīšanu un sakārtošanu.
1994

Map legend

Showing 1-9 of 9 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Mineapolisa
(Minneapolis, Minnesota, United States)
1949ResidenceCity
2Austrija
(Austria)
1944EmigratedCountry
3Vācija
(Germany)
1945EmigratedCountry
4Tībingene
(Tübingen, Baden-Württemberg, Germany)
1949EducationCity
5Rīga
(Rīga)
(Not set)EducationCity
6Eslingene pie Nekāras
(Esslingen am Neckar, Baden-Württemberg, Germany)
13.02.1946 - 16.02.1946EducationCity
7Marburga
(Marburg, Hesse, Germany)
1946 - 1948EducationCity
8Mineapolisa
(Minneapolis, Minnesota, United States)
1950 - 1954EducationCity
9Mineapolisa
(Minneapolis, Minnesota, United States)
1954Working placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.